POROČILO o osnutku sklepa Sveta o spremembi jezikovne ureditve poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti za vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka, določene s poslovnikom

11.12.2006 - (15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS)) - *

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Giuseppe Gargani
(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) Poslovnika)

Postopek : 2006/0814(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0462/2006
Predložena besedila :
A6-0462/2006
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o spremembi jezikovne ureditve poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti za vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka, določene s poslovnikom

(15715/2006 – C6‑0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka Sveta (15715/2006),

–   ob upoštevanju člena 245(2) Pogodbe o ES in člena 160(2) Pogodbe o Evropski skupnosti za atomsko energijo (ESAE), v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0435/2006),

–   ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6‑0462/2006),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  poziva Svet, naj se posvetuje s Parlamentom, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, predloženo za posvetovanje;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

POSTOPEK

Naslov

Osnutek sklepa Sveta o spremembi jezikovne ureditve poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti za vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka, določene s poslovnikom

Referenčni dokumenti

15715/2006 – C6 0435/2006 – 2006/0814(CNS)

Datum posvetovanja z EP

28.11.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

JURI
30.11.2006

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Giuseppe Gargani
30.11.2006

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

30.11.2006

Obravnava v odboru

11.12.2006

 

 

 

 

Datum sprejetja

11.12.2006

Datum predložitve

11.12.2006

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)