ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou

20. 12. 2006 - (KOM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 0470/2006(CNS)) - *

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Giles Chichester
(Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2006/0141(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0470/2006
Předložené texty :
A6-0470/2006
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou

(KOM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0422)[1],

–   s ohledem na návrh dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou,

–   s ohledem na článek 170 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6‑0438/2006),

–   s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6‑0470/2006),

1.  schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Korejské republiky.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou

Referenční údaje

KOM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

30.11.2006

Příslušný výbor
  Datum oznámení na zasedání

ITRE
12.12.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

AFET
12.12.2006

BUDG
12.12.2006

 

 

 

Nezaujetí stanoviska
  Datum rozhodnutí

AFET
29.8.2006

BUDG
27.9.2006

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

 

Zpravodaj(ové)
  Datum jmenování

Giles Chichester
12.9.2006

 

Předchozí zpravodaj(ové)

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

12.9.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednání ve výboru

 

 

 

 

 

Datum přijetí

20.12.2006

Datum předložení

20.12.2006