JELENTÉS az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

20.12.2006 - (COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS)) - *

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Giles Chichester
(Egyszerűsített eljárás az eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése értelmében)

Eljárás : 2006/0141(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0470/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0470/2006
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0422)[1],

–   tekintettel az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás-tervezetre,

–   tekintettel az EK-Szerződés 170. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0438/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0470/2006),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Koreai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS)

A Parlamenttel folytatott konzultáció időpontja

30.11.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE
12.12.2006

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET
12.12.2006

BUDG
12.12.2006

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

AFET
29.8.2006

BUDG
27.9.2006

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma:

Giles Chichester
12.9.2006

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma  A határozat dátuma

12.9.2006

Vizsgálat a bizottságban

 

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.12.2006

Benyújtás dátuma

20.12.2006