RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-iffirmar tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea

20.12.2006 - (COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS)) - *

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Giles Chichester

Proċedura : 2006/0141(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0470/2006
Testi mressqa :
A6-0470/2006
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-iffirmar tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea

(COM(2006)0422 – C6‑0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0422)[1],

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehim dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Korea,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 170 u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6‑0438/2006),

–   wara li kkunsidra r-Regoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0470/2006),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehima;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-Gvern tar-Repubblika tal-Korea.

PROĊEDURA

Titolu

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-iffirmar tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea

Referenzi

COM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

30.11.2006

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE
12.12.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET
12.12.2006

BUDG
12.12.2006

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija
  Data tad-deċiżjoni

AFET
29.8.2006

BUDG
27.9.2006

 

 

 

Koperazzjoni aktar mill-qrib
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

Giles Chichester
12.9.2006

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni  Data tad-deċiżjoni

12.9.2006

Eżami fil-kumitat

 

 

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

20.12.2006

Data tat-tressiq

20.12.2006

  • [1]  Għadu mhux ippublikat fil-ĠU.