AJÁNLÁS az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, a jármű eredeti felszereltségének részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos közösségi álláspontról szóló tanácsi határozati javaslatról

21.12.2006 - (11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Enrique Barón Crespo
(Egyszerűsített eljárás – az Eljárási Szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2006/0035(AVC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0473/2006
Előterjesztett szövegek :
A6-0473/2006
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, a jármű eredeti felszereltségének részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos közösségi álláspontról szóló tanácsi határozati javaslatról

(11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (11523/2006)[1],

–   tekintettel a 97/836/EK (C6–0346/2006) tanács határozat 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése értelmében a Tanács által benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C6‑0346/2006)[2],

–   tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6‑0473/2006),

1.  hozzájárulását adja a Tanács határozatra irányuló javaslatához;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]  A Tanács 1997. november 27-i 97/836/EK határozata az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

ELJÁRÁS

Cím

az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, a jármű eredeti felszereltségének részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos közösségi álláspontról szóló tanácsi határozati javaslatról

Hivatkozások

11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)

Az EP hozzájárulására irányuló kérelem dátuma

19.10.2006

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

26.10.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

26.10.2006

IMCO

26.10.2006

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

TRAN

15.3.2006

IMCO

18.4.2006

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

NO

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Enrique Barón Crespo

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

21.3.2006

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

/

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.12.2006

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

18.12.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

21.12.2006

 

Megjegyzések (az adatok egyetlen nyelven állnak rendelkezésre)