RAKKOMANDAZZJONI dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità rigward l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' partizzjoni biex jipproteġu lill-passiġġieri minn bagalji maqlugħa minn posthom forniti bħala tagħmir mhux oriġinali mal-vetturi

21.12.2006 - (11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC)) - ***

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Rapporteur: Enrique Barón Crespo
(Proċedura ssimplifikata - Artikolu 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Proċedura : 2006/0035(AVC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0473/2006
Testi mressqa :
A6-0473/2006
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità rigward l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' partizzjoni biex jipproteġu lill-passiġġieri minn bagalji maqlugħa minn posthom forniti bħala tagħmir mhux oriġinali mal-vetturi

(11523/2006 – C6‑0346/2006 – 2006/0035(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (11523/2006)[1],

–   wara li kkunsidra t-talba għal kunsens mill-Kunsill bi qbil ma' l-Artikolu 4(2), it-tieni inċiż, Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE (C6‑0346/2006)[2],

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 75(1) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A6-0473/2006),

1.  Jagħti l-kunsens tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  Għadu mhux ippublikat fil-ĠU.
  • [2]  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta’ Novembru 1997 bl-għan ta’ adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Ftehima tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta’ preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għal vetturi bir-roti, għal tagħmir u partijiet li jistgħu jitwaħħlu fuq u/jew jintużaw fuq vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għal rikonoxximent reċiproku ta’ approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta’ dawn il-preskrizzjonijiet (“Ftehima 1958 Reveduta”) (ĠU L 346 tas-17.12.1997, p.78).

PROĊEDURA

Titolu

Abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità rigward l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' partizzjoni biex jipproteġu lill-passiġġieri minn bagalji maqlugħa minn posthom forniti bħala tagħmir mhux oriġinali mal-vetturi

Referenzi

11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)

Data tat-talba għall-kunsens tal-PE

19.10.2006

Kumitat responsabbli
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

26.10.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħtu/i opinjoni(jiet)
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

26.10.2006

IMCO

26.10.2006

 

 

 

Opinjoni(ijiet) mhux mogħtija
  Data tad-deċiżjoni

TRAN

15.3.2006

IMCO

18.4.2006

 

 

 

Koperazzjoni aktar mill-qrib
  Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LE

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Data tal-ħatra

Enrique Barón Crespo

 

Rapporteur(s) preċedenti

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

21.3.2006

Bażi legali kkontestata
  Data ta' l-opinjoni tal-JURI

 

/

 

 

 

Eżami fil-kumitat

18.12.2006

 

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

18.12.2006

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Kader Arif, Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Zbigniew Zaleski

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Panagiotis Beglitis, Harlem Désir, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Jörg Leichtfried

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

 

Data tat-tressiq

21.12.2006

 

Kummenti (informazzjoni disponibbli b'lingwa waħda biss)