SPRAWOZDANIE
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery
(COM(2005)0586 – C6-0062/2006 – 2005/0236(COD))
Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Marta Vincenzi

6.3.2007

Procedura : 2005/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0058/2007
Teksty złożone :
A6-0058/2007
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: