JELENTÉS
az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat
(COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Marie-Hélène Aubert

14.3.2007

Eljárás : 2005/0278(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0061/2007

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: