VERSLAG
  over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie
  (2006/2205(INI))
  Begrotingscommissie
  Rapporteur: Alain Lamassoure

  14.3.2007

  Procedure : 2006/2205(INI)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A6-0066/2007
  Ingediende teksten :
  A6-0066/2007
  Aangenomen teksten :

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: