RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea ta’ Ftehim ta’ Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa u tal-Protokoll dwar il-Pretensjonijiet, Proċedimenti Legali u l-Indennizz għall-Ftehim ta’ Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa.

3.4.2007 - (COM(2006)0665 – C6‑0475/2006 – 2006/0227(CNS)) - *

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Vladimír Remek

Proċedura : 2006/0227(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0126/2007
Testi mressqa :
A6-0126/2007
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea ta' Ftehim ta' Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa u tal-Protokoll dwar il-Pretensjonijiet, Proċedimenti Legali u l-Indennizz għall-Ftehim ta' Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa.

(COM(2006)0665 – C6‑0475/2006 – 2006/0227(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0665)[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 181a u 300(2) l-ewwel subparagrafu tat-Trattat KE

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema Artikolu l-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6‑0475/2006),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0126/2007),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-Ftehima ta' Qafas u l-Protokoll tagħha ;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tan-Norveġja u r-Russja.

  • [1]  Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.

PROĊEDURA

Titolu

Ftehim ta' Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa u tal-Protokoll dwar il-Pretensjonijiet, Proċedimenti Legali u l-Indennizz

Referenzi

COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

13.12.2006

Kumitat responsabbli

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

14.12.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

14.12.2006

 

 

 

Opinjonijiet mhux mogħtija

Data tad-deċiżjoni

ENVI

28.11.2006

 

 

 

Rapporteur(s)

Data tal-ħatra

Vladimír Remek

23.11.2006

 

 

Eżami fil-kumitat

27.2.2007

27.3.2007

 

 

Data ta' l-adozzjoni

27.3.2007

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

46

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Alvaro, Avril Doyle, Robert Goebbels, Matthias Groote, Eija-Riitta Korhola, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij