Proċedura : 2006/0297(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0174/2007

Testi mressqa :

A6-0174/2007

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 11/07/2007 - 7.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2007)0331

RAPPORT     ***I
PDF 151kWORD 56k
10.5.2007
PE 388.415v01-00 A6-0174/2007

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

(COM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Rapporteur: Marie-Noëlle Lienemann

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

(COM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0921)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema Artikoli il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6‑0032/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6‑0174/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi il-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.


PROĊEDURA

Titolu

Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma (poteri ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni)

Referenzi

(COM(2006)0921 – C6‑0032/2007 – 2006/0297(COD))

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

22.12.2006

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

17.1.2007

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Marie-Noëlle Lienemann

27.2.2007

 

 

Data ta' l-adozzjoni

8.5.2007

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

32

0

2

Membri preżenti għall-vot finali

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Avril Doyle, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Giovanni Berlinguer, Christofer Fjellner, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas, Andres Tarand

Data tat-tressiq

11.5.2007

Avviż legali - Politika tal-privatezza