RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

8.6.2007 -  (COM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS)) - *

Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski
(Proċedura simplifikata – Artikolu 43(1) tar- Regoli ta' Proċedura)

Proċedura : 2007/0004(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0216/2007
Testi mressqa :
A6-0216/2007
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

(COM(2007)0007 – C6‑0102/2007 – 2007/0004(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (COM(2007)0007,

–   wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni ma' l-Ukraina (COM(2007)0007),

–   wara li kkunsidra t-Trattat KE, u b'mod partikolari l-Artikolu 44(2), l-aħħar sentenza ta' l-Artikolu 47(2) u l-Artikoli 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133 u 181a, f'konnessjoni mat-tieni sentenza ta' l-Artikolu 300(2),

-    wara li kkunsidra t-Trattat EAEC, u b’mod partikulari t-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 101,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6‑0102/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0216/2007),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-Protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jinforma lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u ta' l-Ukraina bil-pożizzjoni tal-Parlament.

PROĊEDURA

Titolu

Protokoll mal-ftehima ta’ sħubija u koperazzjoni KE/Ukrajna (sħubija tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-UE)

Referenzi

COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

29.3.2007

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AFET

26.4.2007

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

26.4.2007

 

 

 

Opinjoni mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

INTA

28.2.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Jacek Saryusz-Wolski

27.2.2007

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

27.2.2007

Diskussjoni fil-kumitat

27.2.2007

 

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

27.2.2007

 

 

 

Data tat-tressiq

8.6.2007