ДОКЛАД
относно перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия
(2007/2089(INI))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Alejo Vidal-Quadras

26.6.2007

Процедура : 2007/2089(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0249/2007
Внесени текстове :
A6-0249/2007
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: