RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei

24.7.2007 - (COM(2006)0912 – C6‑0027/2007 – 2006/0307(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportoare: Karin Scheele

Procedură : 2006/0307(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0299/2007
Texte depuse :
A6-0299/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei

(COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0912)[1],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 37, 95 şi 152 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0027/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6‑0299/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 3 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

2. Atunci când este necesar, măsurile luate pentru a determina dacă un tip de produs alimentar intră sub incidenţa dispoziţiilor acestei secţiuni, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 35 alineatul (4).

2. Atunci când este necesar, măsurile luate pentru a determina dacă un tip de produs alimentar intră sub incidenţa dispoziţiilor acestei secţiuni se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 35 alineatul (3), întrucât acestea sunt destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament, completându-l.

Amendamentul 2

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 5 alineatul (7) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(1a) La articolul 5, alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„7. Comisia, după consultarea prealabilă a autorităţii, adoptă normele de aplicare a prezentului articol, inclusiv normele privind întocmirea şi prezentarea cererii. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 3

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1B (nou)

Articolul 7 alineatul (3) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(1b) La articolul 7, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„3. Decizia finală privind aplicarea se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3), întrucât este destinată modificării elementelor neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia.”

Justificare

The European Parliament should have the right of scrutiny for these decisions.

Amendamentul 4

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1C (nou)

Articolul 8 alineatul (8) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(1c) La articolul 8, alineatul (8) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„8. Comisia adoptă norme detaliate de aplicare a prezentului articol. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 5

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1D (nou)

Articolul 11 alineatul (5) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(1d) La articolul 11, alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„5. Comisia, după consultarea prealabilă a autorităţii, poate adopta normele de aplicare a prezentului articol, inclusiv normele privind întocmirea şi prezentarea cererii. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 6

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 12 alineatul (4) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

4. Se pot fixa praguri adecvate, mai scăzute, în special în privinţa produselor alimentare conţinând sau constând din OMG sau pentru a lua în considerare evoluţiile ştiinţei şi tehnologiei. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (4).

4. Se pot fixa praguri adecvate, mai scăzute, în special în privinţa produselor alimentare conţinând sau constând din OMG sau pentru a lua în considerare evoluţiile ştiinţei şi tehnologiei. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).

Amendamentul 7

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 14 [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(2a) Articolul 14 se înlocuieşte cu următorul text:

 

"1. Comisia poate adopta norme detaliate de aplicare a acestei secţiuni, printre altele cu privire la măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerinţele privind etichetarea. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).

 

2. Comisia poate adopta norme specifice cu privire la informaţia pe care colectivităţile care livrează produse alimentare trebuie să le pună la dispoziţia consumatorului final. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).

 

Pentru a lua în considerare situaţia specifică a colectivităţilor, aceste norme pot prevedea anumite adaptări ale cerinţelor stabilite la articolul 13 alineatul (1) litera (e).”

Amendamentul 8

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 15 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

2. Atunci când este necesar, măsurile luate pentru a determina dacă un tip de produs alimentar intră sub incidenţa dispoziţiilor acestei secţiuni, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 35 alineatul (4).

2. Atunci când este necesar, măsurile luate pentru a determina dacă un tip de produs alimentar intră sub incidenţa dispoziţiilor acestei secţiuni, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 35 alineatul (3), întrucât acestea sunt destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament, completându-l.

Amendamentul 9

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3A (nou)

Articolul 17 alineatul (7) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(3a) La articolul 17, alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„7. Comisia, după consultarea prealabilă a autorităţii, adoptă normele de aplicare a prezentului articol, inclusiv normele privind întocmirea şi prezentarea cererii. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 10

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3B (nou)

Articolul 20 alineatul (8) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(3b) La articolul 20, alineatul (8) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„8. Comisia adoptă norme detaliate de aplicare a prezentului articol. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3C (nou)

Articolul 23 alineatul (5) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(3c) La articolul 23, alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„5. Comisia, după consultarea prealabilă a autorităţii, poate adopta normele de aplicare a prezentului articol, inclusiv normele privind întocmirea şi prezentarea cererii. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 12

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 24 alineatul (4) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

2. Măsurile luate pentru a fixa praguri adecvate, mai scăzute, în special în privinţa furajelor conţinând sau constând din OMG, sau pentru a lua în considerare evoluţiile ştiinţei şi tehnologiei, care sunt destinate modificării elementelor neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 35 alineatul (4).

2. Măsurile luate pentru a fixa praguri adecvate, mai scăzute, în special în privinţa furajelor conţinând sau constând din OMG, sau pentru a lua în considerare evoluţiile ştiinţei şi tehnologiei se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 35 alineatul (3), întrucât sunt destinate modificării elementelor neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia.

Amendamentul 13

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)

Articolul 26 [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

 

(4a) Articolul 26 se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Comisia poate adopta norme detaliate de aplicare a acestei secţiuni, printre altele cu privire la măsurile necesare pentru ca operatorii să îndeplinească cerinţele privind etichetarea. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 35 alineatul (3) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(6) La articolul 35, alineatele (3) şi (4) se înlocuiesc cu următorul text:

(6) La articolul 35, alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

"3. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

„3. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

4. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi alineatul (5) litera (b) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

 

Perioadele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) şi alineatul (4) literele (b) şi (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la două luni, o lună şi respectiv două luni.

 

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

PROCEDURĂ

Titlu

Produsele alimentare şi furajele modificate genetic (competenţele de executare conferite Comisiei)

Referinţe

COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD)

Data prezentării la PE

22.12.2006

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

ENVI

17.1.2007

Raportor(i)

Data numirii

Karin Scheele

27.2.2007

 

 

Examinare în comisie

26.6.2007

 

 

 

Data adoptării

17.7.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

18

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alfonso Andria, Antonio De Blasio, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Francesco Ferrari, Albert Deß