RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni dwar il-Liġi applikabbli għall-Obbligi Kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980

14.9.2007 - (COM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS)) - *

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Cristian Dumitrescu

Proċedura : 2007/0077(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0319/2007
Testi mressqa :
A6-0319/2007
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni dwar il-Ligi applikabbli għall-Obbligi Kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980

(COM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0217)[1],

–   wara li kkunsidra t-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra t-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 3(4) ta' l-Att ta' adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija[2], skond liema att ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0157/2007),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0319/2007),

1.  Japprova r-rakkommandazzjoni tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob il-ftuħ tal-proċedura ta' konċiljazzjoni prevista fid-Dikjarazzjoni Konġunta ta' l-4 ta' Marzu, 1975, jekk il-Kunsill ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
  • [2]  L-Att dwar il-kundizzjonijiet ta' l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija u l-aġġustamenti lit-Trattati li fuqhom hi stabbilita l-Unjoni Ewropea (ĠU L 157, 21.6.2005, p.203).

NOTA SPJEGATTIVA

I. Daħla

L-Att ta' l-2005 dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ta' l-2005 introduċa proċedura simplifikata għall-adeżjoni ta' dawn iż-żewġ pajjiżi mal-konvenzjonijet (u protokolli) konklużi mill-Istati Membri fuq il-bażi ta' l-Artikolu 34 tat-Trattat UE jew ta' l-Artikolu 293 tat-Trattat KE.

Effettivament m'għadux meħtieġ, kif kien qabel, li jiġu nnegozjati protokolli speċifiċi ta' l-adeżjoni ma' dawn il-konvenzjonijiet (li kien jimplika ratifika mis-27 Stat): Artikolu 3(3) ta' l-Att jistipula biss li l-Bulgarija u r-Rumanija jaderixxu ma' dawn il-konvenzjonijet u protokolli permezz ta' l-Att ta' Adeżjoni. L-Artikolu 3(3) u (4) ta' l-Att ta' Adeżjoni jistipula li, għal dan l-għan, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni sabiex tiġi stabbilita d-data li fiha dawn il-konvenzjonijiet għandhom jidħlu fis-seħħ għall-Bulgarija u r-Rumanija u li jagħmel l-aġġustamenti kollha għal dawn il-konvenzjonijiet li huma neċessarji bħala riżultat ta' l-adeżjoni taż-żewġ Stati Membri ġodda (b'mod partikulari, mill-inqas l-adozzjoni tal-konvenzjonijiet fil-lingwa Bulgara u dik Rumena, sabiex dawn il-verżjonijiet ikunu jistgħu jkunu "awtentiċi ndaqs"). Biex jagħmel dan, il-Kunsill għandu jaġixxi fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, wara li jkun ikkonsulta l-Parlament Ewropew.

L-Anness I għall-Att ta' Adeżjoni jelenka s-7 konvenzjonijiet u protokolli fil-qasam tal-"Ġustizzja u l-Affarijiet Interni". Din il-lista tinkludi b'mod partikolari:

· il-Konvenzjoni tad-19 ta' Ġunju 1980 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980,

· il-Konvenzjoni ta' l-10 ta' April 1984 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ellenika mal-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980,

· l-ewwel Protokoll tad-19 ta' Diċembru 1988 dwar l-interpretazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980,

· it-tieni Protokoll tad-19 ta' Diċembru 1988 li jagħti lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej ċerti setgħat fil-qasam ta' l-interpretazzjoni tal-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980,

· il-Konvenzjoni tat-18 ta' Mejju 1992 dwar l-adeżjoni tar-Renju Spanjol u tar-Repubblika Portugiża mal-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980,

· il-Konvenzjoni tad-29 ta' Novembru 1996 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Isvezja mal-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980, kif ukoll għall-ewwel u t-tieni Protokolli dwar l-interpretazzjoni tagħha mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B'konformità ma' l-Artikolu 3(6), il-Kummissjoni ħejjiet proposta bl-għan li żżid ma' din il-lista l-Konvenzjoni dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka mal-Konvenzjoni dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980, kif ukoll ma' l-ewwel u t-tieni Protokolli dwar l-interpretazzjoni tagħha mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.

Din ir-rakkomandazzjoni għal-deċiżjoni tal-Kunsill, proposta mill-Kummissjoni, hija intenzjonata biex tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjonijiet u mal-Protokolli msemmija hawn fuq, b'konformità ma' l-Artikolu 3(4) ta' l-Att ta' Adeżjoni.

Bħala konsegwenza, il-proċedura ta' kunsens ma tapplikax u l-Parlament jiġix biss ikkonsultat.

II. Konsegwenzi ta' l-adeżjoni

Il-konsegwenzi ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni jistgħu jissemmew fil-qosor kif ġej:

a) It-test tal-Konvenzjoni ta' Ruma ta' l-1980 u tal-Protokolli bil-lingwa Bulgara u dik Rumena se jsiru awtentiċi bl-istess kundizzjonijiet bħat-testi ta' dawn l-istrumenti bil-lingwi l-oħra ta' l-Unjoni.

b) Il-qrati ta' l-Istati Membri l-ġodda jistgħu jirreferu lill-Qorti tal-Ġustizzja kwistjoni ta' preġudizzju dwar l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Ruma ta' l-1980 jew tal-Protokolli.

c) B'konformità ma' l-Artikoli 23 u 24 tal-Konvenzjoni ta' Ruma, l-Istati l-Membri l-ġodda jistgħu jitolbu konsultazzjonijiet dwar kwalunkwe għażla ġdida tar-regoli tal-liġi li tkun tixtieq tadotta parti kontraenti jew dwar il-konvenzjonijiet multilaterali li jistipulaw ir-regoli tad-dritt internazzjonali privat rigward kwistjonijiet irregolati mill-Konvenzjoni ta' Ruma.

d) L-Istati Membri l-ġodda jistgħu jitolbu konsultazzjonijiet b'konformità ma' l-Artikolu 25 tal-Konvenzjoni ta' Ruma.

e) Skond l-Artikolu 26, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu wkoll jitolbu r-reviżjoni tal-Konvenzjoni ta' Ruma.

f) Minħabba l-kamp ta' applikazzjoni universali tal-Konvenzjoni, l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma tbiddilx is-sitwazzjoni bejn l-Istati Membri ta' l-UE f'dak li jikkonċerna l-liġi applikabbli.

III. Konklużjonijiet

Filwaqt li jfakkar li, anke wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi li jinsab fl-ewwel qari ta' kodeċiżjoni, il-Konvenzjoni ta' Ruma se tibqa' fis-seħħ għad-Danimarka u, eventwalment, ukoll għar-Renju Unit, ir-rapporteur jirrakkomanda l-adozzjoni tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill mill-iktar fis possibbli sabiex iż-żewġ Stati Membri ġodda jkunu jistgħu jadattaw il-leġiżlazzjonijiet rispettivi tagħhom għad-dritt Komunitarju.

PROĊEDURA

Titolu

L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni dwar il-Liġi applikabbli għall-Obbligi Kuntrattwali, miftuħa għall-firma f'Ruma fid-19 ta' Ġunju 1980

Referenzi

COM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

7.6.2007

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

19.6.2007

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Cristian Dumitrescu

25.6.2007

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

11.9.2007

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

24

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Albert Deß, María Sornosa Martínez