JELENTÉS  a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követõen Argentínát, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, Kínát, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterületet (Kínai Tajpej), Kolumbiát, Kubát, Ecuadort, Hongkongot (Kína), Indiát, Japánt, Koreát, Új-Zélandot, a Fülöp-szigeteket, Svájcot és az Egyesült Államokat illetõen szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történõ megkötésérõl szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

20.9.2007 - (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6‑0239/2007 – 2007/0055(CNS)) - *

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Helmuth Markov
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése alapján)

Eljárás : 2007/0055(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0340/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0340/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz való csatlakozását követõen Argentínát, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, Kínát, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterületet (Kínai Tajpej), Kolumbiát, Kubát, Ecuadort, Hongkongot (Kína), Indiát, Japánt, Koreát, Új-Zélandot, a Fülöp-szigeteket, Svájcot és az Egyesült Államokat illetõen szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történõ megkötésérõl szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(11507/2007 – COM(2007)0154 – C6‑0239/2007 – 2007/0055(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0154)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 133. cikke (1) és (5) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0239/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 43. cikkének (1) bekezdésére, 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A6‑0340/2007),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a fent megnevezett megállapodásokat aláíró harmadik országok kormányának és parlamentjének.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Az 1995-ös és a 2004-es bővítés következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a GATS XXI. cikke alapján történõ megkötése

Hivatkozások

11507/2007 - C6-0239/2007 - 2007/0055(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.7.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

3.9.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Helmuth Markov

12.9.2007

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

12.9.2007

Az elfogadás dátuma

12.9.2007