VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Gemeenschappen

20.9.2007 - (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6‑0239/2007 – 2007/0055(CNS)) - *

Commissie internationale handel
Rapporteur: Helmuth Markov)
(Vereenvoudigde procedure - Artikel 43(1) van het Reglement

Procedure : 2007/0055(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0340/2007
Ingediende teksten :
A6-0340/2007
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Gemeenschappen

(11507/2007 – COM(2007)0154 – C6‑0239/2007 – 2007/0055(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2007)0154)[1],

–   gelet op artikel 133, leden 1 en 5 en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG­Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0239/2007),

–   gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A6‑0340/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van derde landen die aangesloten zijn bij bovengenoemde akkoorden.

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.

PROCEDURE

Titel

Sluiting van de overeenkomsten krachtens artikel XXI van de GATS inzake compenserende aanpassingen die vereist zijn naar aanleiding van de uitbreidingen van 1995 en 2004

Document- en procedurenummers

11507/2007 - C6-0239/2007 - 2007/0055(CNS)

Datum raadpleging EP

13.7.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

3.9.2007

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Helmuth Markov

12.9.2007

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

12.9.2007

Datum goedkeuring

12.9.2007