POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI GATS z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji

20.9.2007 - (11507/2007 – KOM(2007)0154 – C6‑0239/2007 – 2007/0055(CNS)) - *

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Helmuth Markov
(Poenostavljeni postopek – člen 43(1) Poslovnika)

Postopek : 2007/0055(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0340/2007
Predložena besedila :
A6-0340/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI GATS z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji

(11507/2007 – KOM(2007)0154 – C6‑0239/2007 – 2007/0055(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2007)0154)[1],

–   ob upoštevanju členov 133(1), (5) in 300(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0239/2007),

–   ob upoštevanju členov 43(1), 51 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A6-0340/2007),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in tretjih držav, ki jih zadevajo zgoraj omenjeni sporazumi.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Sklenitev sporazumov v skladu s členom XXI GATS o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi širitev leta 1995 in 2004

Referenčni dokumenti

11507/2007 - C6-0239/2007 - 2007/0055(CNS)

Datum posvetovanja z EP

13.7.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

3.9.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Helmuth Markov

12.9.2007

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

12.9.2007

Datum sprejetja

12.9.2007