BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I)
(KOM(2005)0650 – C6–0441/2005 – 2005/0261(COD))
Retsudvalget
Ordfører: Cristian Dumitrescu

21.11.2007

Procedure : 2005/0261(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0450/2007
Indgivne tekster :
A6-0450/2007
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: