BETÆNKNING
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I)
  (KOM(2005)0650 – C6–0441/2005 – 2005/0261(COD))
  Retsudvalget
  Ordfører: Cristian Dumitrescu

  21.11.2007

  Procedure : 2005/0261(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0450/2007
  Indgivne tekster :
  A6-0450/2007
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: