JELENTÉS az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

23.11.2007 - (COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 207/0181(CNS)) - *

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Paolo Costa
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban)

Eljárás : 2007/0181(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0458/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0458/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0495 – C6‑0330/2007 – 207/0181(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0495),

–   tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére, valamint 300. cikke (2) és (4) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0330/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6‑0458/2007),

1.  jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Marokkói Királyság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti euro-mediterrán légiközlekedési megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra a 2004 decemberében a Tanács által adott felhatalmazás alapján került sor. A megállapodást 2006. december 12-én írták alá.

A Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozás feltételeiről szóló okmány 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az említett két állam vállalta a tagállamok és a Közösség által közösen megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz és egyezményekhez való csatlakozást.

A megállapodásokhoz és egyezményekhez való csatlakozásokra egyszerűsített eljárás keretében kerül sor. A tagállamok nevében egyhangúlag eljáró Európai Unió Tanácsa és az érintett harmadik országok között jegyzőkönyvet kell megkötni.

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának a 2006. december 12-én Brüsszelben aláírt, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodáshoz való csatlakozását ezért a fenti megállapodást módosító jegyzőkönyv megkötésével kell jóváhagyni.

ELJÁRÁS

Cím

Az EK és Marokkó között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodás Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatti módosítása

Hivatkozások

COM(2007)0495 - C6-0330/2007 - 2007/0181(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

3.10.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.10.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Paolo Costa

9.10.2007

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

9.10.2007

Az elfogadás dátuma

21.11.2007

 

 

 

Benyújtás dátuma

23.11.2007