Pranešimas - A6-0485/2007Pranešimas
A6-0485/2007

PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo
(COM(2007)0600 - C6-0343/2007 - 2007/2226(ACI))
Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Reimer Böge

29.11.2007

Procedūra : 2007/2226(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0485/2007
Pateikti tekstai :
A6-0485/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: