Proċedura : 2006/0206(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0102/2008

Testi mressqa :

A6-0102/2008

Dibattiti :

PV 20/05/2008 - 21
CRE 20/05/2008 - 21

Votazzjonijiet :

PV 21/05/2008 - 5.2
CRE 21/05/2008 - 5.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0214

RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI     ***II
PDF 205kWORD 301k
2.4.2008
PE 400.707v01-00 A6-0102/2008

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-projbizzjoni ta’ esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta’ merkurju metalliku

(11488/1/2007 – C6‑0034/2008 – 2006/0206(COD))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-projbizzjoni ta’ esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta’ merkurju metalliku

(11488/1/2007 – C6‑0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (11488/1/2007 – C6-0034/2008),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari(1) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0636),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomondazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0102/2008),

1.  Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill  Emendi tal-Parlament

Emenda 1

Titolu

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL (KE) Nru .../2007

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL (KE) Nru .../2008

dwar il-projbizzjoni ta’ l-esportazzjoni u l-ħażna sikura tal-merkurju metalliku

dwar il-projbizzjoni ta’ esportazzjonijiet u l-ħażna sikura ta’ merkurju metalliku, iċ-ċinabru mhux maħdum, il-komposti tal-merkurju u ċerti prodotti li fihom il-merkurju

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 1 ta' l-ewwel qari.

Emenda 2

Premessa 1

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari, l-Artikolu 175(1) tiegħu fir-rigward ta’ l-Artikolu 1 ta' dan ir-Regolament u l-Artikolu 133 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1),

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 2 ta' l-ewwel qari.

Emenda 3

Premessa 1 (ġdida)

 

(-1) Dan ir-Regolament huwa motivat mill-ħtieġa li jirħarsu is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 19 ta' l-ewwel qari.

Emenda 4

Premessa 1

(1) Rilaxxi tal-merkurju huma rikonoxxuti bħala theddida globali li titlob azzjoni f'livelli reġjonali, nazzjonali, u globali.

(1) Rilaxxi tal-merkurju huma rikonoxxuti bħala theddida globali li titlob azzjoni f'livelli lokali, reġjonali, nazzjonali, u globali.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 3 ta' l-ewwel qari.

Emenda 5

Premessa 2

(2) Bi qbil mal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew u "Strateġija Komunitarja dwar il-Merkurju", huwa meħtieġ li jitnaqqas ir-riskju ta' l-espożizzjoni tal-bniedem u l-ambjent għall-merkurju.

(2) Bi qbil mal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Strateġija Komunitarja dwar il-Merkurju" u mar-Riżoluzzjoni tal-Parlament ta' l-14 ta' Marzu 2006 dwar din l-istrateġija, huwa meħtieġ li jitnaqqas ir-riskju ta' l-espożizzjoni tal-bniedem u l-ambjent għall-merkurju

___________

1 ĠU C 291 E, 30.11.2006, p. 128.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 4 ta' l-ewwel qari.

Emenda 6

Premessa 3 a (ġdid)

 

3a) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għarfu l-problemi ambjentali u soċjali li joħorġu mill-għeluq tal-minjieri tal-merkurju fid-distrett ta' Almadén (Spanja) u qiesu li aħjar jiġu adottati miżuri adegwati ta' kumpens sabiex jippermettu li z-zona affettwata ssib is-soluzzjonijiet vijabbli għall-ambjent lokali, għall-impjiegi u għall-attività ekonomika. Barra minn dan, fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Marzu 2006 rigward l-istrateġija tal-Komunità dwar il-merkurju , il-Parlament Ewropew kien tal-fehma li l-minjieri f'Almadén ikunu post adatt sabiex jinħażen b'sikurezza l-merkurju metalliku.

 

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 6 ta' l-ewwel qari.

Emenda 7

Premessa 4

(4) Jeħtieġ li l-esportazzjoni tal-merkurju metalliku mill-Komunità tiġi pprojbita sabiex il-provvista globali tal-merkurju titnaqqas b’mod sinifikattiv.

(4) Jeħtieġ li l-esportazzjoni tal-merkurju metalliku, taċ-ċinabru mhux maħdum u komposti tal-merkurju tiġi pprojbita mill-Komunità sabiex il-provvista globali tal-merkurju titnaqqas b’mod sinifikattiv. L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jimponu projbizzjonijiet usa' u iżjed strinġenti b'konformità ma' l-Artikolu 176 tat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 7 ta' l-ewwel qari.

Emenda 8

Premessa 4 a (ġdida)

 

(4a) Għall-istess raġuni, għandha tkun projbita wkoll l-esportazzjoni ta' prodotti li fihom il-merkurju li diġà ġew ipprojbiti, jew li dalwaqt se jkunu projbiti, milli jitpoġġew fis-suq fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha tħejji lista konsolidata tal-prodotti milquta li għandha tiġi aġġornata kull sena fuq il-bażi ta' żviluppi fil-liġi Komunitarja.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 8 ta' l-ewwel qari.

Emenda 9

Premessa 4 b (ġdida)

 

(4b) L-importazzjoni ta' merkurju metalliku, ċinabru mhux maħdum u komposti tal-merkurju għandha tkun ipprojbita sabiex tkun żgurata protezzjoni aħjar tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent fl-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 9 ta' l-ewwel qari.

Emenda 10

Premessa 5 a (ġdida)

 

(5a) L-Istati Membri għandhom jibagħtu perjodikament taghrif lill-Kummissjoni dwar il-merkurju metalliku, iċ-ċinabru mhux maħdum u l-komposti tal-merkurju li qed jidħlu jew joħorġu jew li qed jiġu kummerċjalizzati b'mod transkonfinali fit-territorju tagħhom sabiex l-effettività ta' l-istrument tkun tista' tiġi evalwata fil-ħin xieraq. Kull taghrif ta' dan it-tip għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 10 ta' l-ewwel qari.

Emenda 11

Premessa 6

Sabiex jiġu previsti possibbiltajiet ta' ħżin sikur tal-merkurju metalliku li huwa kkunsidrat bħala skart, huwa xieraq li ssir deroga mill-Artikolu 5(3)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma għal ċertu tipi ta' terraferma, u biex il-kriterji tat-Taqsima 2.4 ta' l-Anness tad-Deċizjoni tal-Kunsill 2003/33/KE tad-19 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi l-kriterji u proċeduri għall-aċċettazzjoni ta' skart f'terraferma artifiċjali skond l-Artikolu 16 ta' u l-Anness II tad-Direttiva 1999/31/KE jiġu ddikjarati mhux applikabbli għal ħżin temporanju ta' merkurju metalliku għal aktar minn sena f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati lil u mgħammra għal dan il-għan.

(6) PARCOM (il-Konvenzjoni għall-prevenzjoni ta' tniġġis tal-baħar minn għejun bbażati fuq l-art) Deċiżjoni 90/3 laħqet ftehim dwar l-objettiv li l-impjanti klor-alkali ta' ċelluli ta' merkurju għandhom jitneħħew bil-mod sa l-2010. Sabiex jiġu previsti possibbiltajiet ta' ħżin temporanju sikur tal-merkurju metalliku li huwa kkunsidrat bħala skart, huwa xieraq li ssir deroga mill-Artikolu 5(3)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma għal ċertu tipi ta' terraferma, u biex il-kriterji tat-taqsima 2.4 ta' l-Anness tad-Deċizjoni tal-Kunsill 2003/33/KE tad-19 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi l-kriterji u proċeduri għall-aċċettazzjoni ta' skart f'terraferma artifiċjali skond l-Artikolu 16 ta' u l-Anness II tad-Direttiva 1999/31/KE jiġu ddikjarati mhux applikabbli għal ħżin temporanju ta' merkurju metalliku li jista' jiġi rkuprat f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati lil u mgħammra għal dan il-għan.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 11 ta' l-ewwel qari..

Emenda 12

Premessa 7

(7) Għal ħżin temporanju ta' merkurju metalliku għal aktar minn sena waħda f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati għal u mgħammra għal dan il-għan, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi perikolużi1.

(7) Għal ħżin temporanju ta' merkurju metalliku għal aktar minn sena waħda f'faċilitajiet fuq l-art iddedikati għal u mgħammra għal dan il-għan, għandha tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta' perikli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi perikolużi1.

________

1 ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13. Direttiva kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

________

1 ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13. Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2003/105/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 97).

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tissemma' wkoll id-Direttiva 2003/105/EC (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 97–105) għaliex din emendat id-Direttiva 96/82/KE.

Emenda 13

Premessa 10 a (ġdida)

 

(10a) L-industrija tal-klor-alkali għandha tibgħat id-data kollha relatata mad-disattivar ta' ċelluli ta' merkurju fl-impjanti tagħha lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati biex tiffaċilita l-infurzar ta' dan ir-Regolament. Is-setturi ta' l-industrija li jiksbu l-merkurju mit-tindif ta' gass naturali jew bħala prodott sekondarju mit-tħaffir għall-metall li ma fihx ħadid jew minn attivitajiet ta' tidwib għandhom ukoll jipprovdu d-data rilevanti lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati. Il-Kummissjoni għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 13 ta' l-ewwel qari..

Emenda 14

Premessa 11

(11) Stati Membri għandhom jissottomettu taghrif dwar permessi maħruġa għal faċilitajiet ta' ħżin kif ukoll dwar l-applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament, sabiex eventwalment tkun tista' ssir valutazzjoni tiegħu. L-importaturi, l-esportaturi u l-operaturi għandhom jissottomettu informazzjoni dwar il-movimenti u l-użu tal-merkurju mettaliku.

(11) Stati Membri għandhom jissottomettu taghrif dwar permessi maħruġa għal faċilitajiet ta' ħżin temporanju, kif ukoll dwar l-applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament, sabiex eventwalment tkun tista' ssir valutazzjoni tiegħu. L-importaturi, l-esportaturi u l-operaturi għandhom jissottomettu informazzjoni dwar il-movimenti u l-użu tal-merkurju mettaliku, iċ-ċinabru mhux maħdum u l-komposti tal-merkurju

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 15 ta' l-ewwel qari.

Emenda 15

Premessa 13

Huwa xieraq li jkun organizzat skambju ta' informazzjoni sabiex tiġi valutata l-ħtieġa potenzjali għal miżuri supplimentari relatati ma' l-esportazzjoni, l-importazzjoni u l-ħżin tal-merkurju u ma' taħlitiet ta' merkurju u prodotti li fihom il-merkurju mingħajr preġudizzju għar-regoli ta' kompetizzjoni tat-Trattat, b'mod partikolari l-Artikolu 81 tiegħu.

Huwa xieraq li jkun organizzat skambju ta' informazzjoni mal-partjiet interessati kollha sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa potenzjali għal miżuri supplimentari relatati ma' l-esportazzjoni, l-importazzjoni u l-ħżin temporanju u r-rimi finali sikur tal-merkurju u ma' taħlitiet ta' merkurju u prodotti li fihom il-merkurju mingħajr preġudizzju għar-regoli ta' kompetizzjoni tat-Trattat, b'mod partikolari l-Artikolu 81 tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 14 ta' l-ewwel qari.

Emenda 16

Premessa 13 a (ġdida)

 

13a) Għandha tkun ipprovduta assitenza teknika direttament mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri lil pajjiżi li qed jiżviluppaw u lil pajjiżi li l-ekonomija tagħhom għaddejja minn perjodu ta' tranżizzjoni, speċjalment assitenza li tiffaċilita l-mixja lejn teknoloġiji alternattivi ħielsa mill-merkurju u t-tneħħija bil-mod ta' l-użu u r-rilaxx ta' merkurju u ta' komposti ta' merkurju.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal parti mill-Emenda 18 ta' l-ewwel qari.

Emenda 17

Artikolu 1

L-esportazzjoni ta' merkurju metalliku (Hg, CAS 7439-97-6) mill-Komunità għandha tkun ipprojbita mill-1 ta' Lulju 2011.

L-esportazzjoni ta' merkurju metalliku (Hg, CAS 7439-97-6) iċ-ċinabru mhux maħdum u l-komposti tal-merkurju mill-Komunità għandha tkun ipprojbita mill-1 ta' Diċembru 2010.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 20 ta' l-ewwel qari.

Emenda 18

Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

 

L-esportazzjoni ta' prodotti li fihom il-merkurju u li huma pprojbiti milli jinbiegħu jew milli jiġu distribwiti fl-Unjoni Ewropea għandha tiġi pprojbita sa mill-1 ta' Diċembru 2010.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 21 ta' l-ewwel qari

Emenda 19

Artikolu 1 a (ġdid)

 

Artikolu 1a

 

L-importazzjoni fil-Komunità ta' merkurju metalliku (Hg, CAS 7439-97-6), ta' ċinabru mhux maħdum, u ta' komposti tal-merkurju b'konċentrazzjoni ta' merkurju ta' aktar minn 5% tal-piż b'piż (w/w) għandha tkun ipprojbita mill-1 ta' Diċembru 2010.

 

L-Istati Membri għandhom jissodisfaw l-bżonnijiet tagħhom tal-merkurju billi jiksbuh minn prodotti mormija u minn materja prima.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 22 ta' l-ewwel qari. Id-data nbidlet u saret l-1 Diċembru 2010 (l-istess data tal-projbizzjoni ta' esportazzjoni).

Emenda 20

Artikolu 2

Mill-1 ta' Lulju 2011, merkurju metalliku li ma jkunx użat aktar fl-industrija tal-kloro-alkali, merkurju metalliku miksub mit-tindif ta' gass naturali u merkurju metalliku mit-tħaffir għal minerali li ma fihomx ħadid u attivitajiet ta' tidwib għandu jitqies bħala skart u jintrema skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar l-iskart b'mod sikur għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

Mill-1 ta' Diċembru 2010, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li merkurju metalliku li ma jkunx użat aktar fl-industrija tal-kloro-alkali, jew li huwa miksub minn ċinabru mhux maħdum, merkurju metalliku miksub mit-tindif ta' gass naturali u merkurju metalliku miksub mit-tħaffir għal minerali li ma fihomx ħadid u attivitajiet ta' tidwib għandu jitqies bħala skart u għandu jinħażen temporanjament skond l-operazzjoni ta' rimi D 15 kif stipulata fl-Anness II A tad-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar l-iskart b'mod sikur għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, u eventwalment jintrema fil-Komunità f'faċilitajiet xierqa għal dak il-għan li jkollhom evalwazzjoni ta' sikurezza u l-permess meħtieġ kif jitlob dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 23 ta' l-ewwel qari.

Emenda 21

Artikolu 2, paragrafu 1 a (ġdid)

 

Qabel kull alternattiva oħra, għandha titqies il-possibilità li jintuża Almadén għall-ħażna sikura ta' stocks eżistenti ta' merkurju metalliku jew ta' merkurju metalliku sub-prodott mill-industrija fl-Ewropa kollha, iżda mhux għal oġġetti li kien fihom il-merkurju u li saru skart, biex b'hekk isir użu mill-infrastruttura, mill-ħaddiema lokali u mill-kompetenza teknoloġika li jeżistu hemm.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 24 ta' l-ewwel qari..

Emenda 22

Artikolu 4, paragrafu 1

1. Il-valutazzjoni ta' sigurtà li trid issir f'konformità mad-Deċiżjoni 2003/33/KE għar-rimi ta' merkurju metalliku skond l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament għandha tkopri partikolarment ir-riskji addizzjonali li jirriżultaw min-natura u l-karatteristiċi għat-terminu twil tal-merkurju metalliku u l-konteniment tiegħu.

1. Il-valutazzjoni ta' sigurtà li trid issir f'konformità mad-Deċiżjoni 2003/33/KE għall-ħażna temporanja ta' merkurju metalliku skond l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament għandha tiżgura li r-riskji partikulari li jirriżultaw min-natura u l-karatteristiċi għat-terminu twil tal-merkurju metalliku u l-konteniment tiegħu

Ġustifikazzjoni

Tiżgura l-konsistenza ma' emendi oħrajn.

Emenda 23

Artikolu 4, paragrafu 3

3. Il-ħtiġiet għal faċilitajiet elenkati fl-Artikolu 3(1) (a) u (b) ta' dan ir-Regolament kif ukoll kriterji ta' aċċettazzjoni għall-merkurju metalliku, li jemendaw l-Annessi I, II u III tad-Direttiva 1999/31/KE, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16 ta' dik id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta adatta mill-aktar fis possibbli, u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2010.

3. Il-ħtiġiet għal faċilitajiet elenkati fl-Artikolu 3(1) (a) u (b) ta' dan ir-Regolament kif ukoll kriterji ta' aċċettazzjoni għall-merkurju metalliku, li jemendaw l-Annessi I, II u III tad-Direttiva 1999/31/KE, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 16 ta' dik id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta adatta mill-aktar fis possibbli, u mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2009, waqt li tqis l-eżitu ta' l-iskambju ta' informazzjoni skond l-Artikolu 7(1) u tar-rapport dwar ir-riċerka rigward il-possibilitajiet ta' rimi sikur skond l-Artikolu 7(2).

Kwalunkwe operazzjoni ta' rimi finali (operazzjoni ta' rimi D 12, kif definita fl-Anness II A tad-Direttiva 2006/12/KE) dwar merkurju metalliku għandha tkun permessa biss wara d-data li fiha tkun giet adottata l-emenda ta' l-Annessi I, II u III tad-Direttiva 1999/31/KE.

 

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għandha tkun lesta talanqas sitt xhur qabel id-dħul fis-seħħ tal-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni.

Emenda 24

Artikolu 4 a (ġdid)

 

Artikolu 4a

 

Waqt il-ħażna temporanja, ir-responsabilità għall-ħażna sikura għandha tkun tas-sid tal-faċilità għall-ħżin. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu fond li jiżgura li jkunu stabbiliti riżorsi finanzjarji għall-ħżin temporanju u għar-rimi finali sikur tal-merkurju. Il-fond għandu jinħoloq fuq il-bażi ta' tariffi mill-industrija u mis-setturi konċernati kif imsemmi fl-Artikolu 2, fi proporzjoni mal-kwantità ta' merkurju mibgħut għall-ħżin temporanju.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 29 ta' l-ewwel qari.

Emenda 25

Artikolu 5 5, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni kopja ta' kwalunkwe permess maħruġ għal faċilità magħżula għal ħżin temporanju jew permanenti tal-merkurju metalliku (operazzjonijiet ta' rimi D 15 jew D 12 rispettivament, kif definiti fl-Anness II A tad-Direttiva 2006/12/KE).

1. L-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni kopja ta' kwalunkwe permess maħruġ għal faċilità magħżula għal ħżin temporanju jew permanenti tal-merkurju metalliku (operazzjoni ta' rimi D 15 kif definita fl-Anness II A tad-Direttiva 2006/12/KE) akkumpanjat mill-evalwazzjoni ta' sikurezza rispettiva tiegħu skond l-Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament.

Emenda 26

Artikolu 5, paragrafu 2

2. Sa l-1 ta' Lulju 2012, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament fit-territorji rispettivi tagħhom. L-Istati Membri għandhom, fuq talba mill-Kummissjoni, jissottomettu dak it-taghrif qabel dik id-data.

2. L-Istati Membri għandhom ifasslu reġistru ta' xerrejja, bejjiegħa u kummerċjanti tal-merkurju, tal-minerali taċ-ċinabru u tal-komposti tal-merkurju u jiġbru l-informazzjoni relevanti. Huma għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni kull sentejn dwar l-applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament fuq it-territorju rispettiv tagħhom fi żmien 6 xhur minn wara t-tmiem tal-perjodu kopert. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni f'rapport konċiż fi żmien sena mill-preżentazzjoni tagħha mill-Istati Membri. L-ewwel ġabra ta' informazzjoni għandha tkopri s-snin 2007-2008 u għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2010. L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta fil-forma stabbilita mill-Kummissjoni sa ...*.

_________

* Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 32 ta' l-ewwel qari.

Emenda 27

Artikolu 5, paragrafu 3

3. Sa l-1 ta' Lulju 2012, importaturi, esportaturi u operaturi ta' l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 2, kif ikun il-każ, għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti d-data li ġejja:

3. It-taghrif imsemmi fil-paragrafu 2 għandu talanqas jinkludi data dwar dan li ġej:

(a) volumi, prezzijiet, pajjiż ta' oriġini u pajjiż ta' destinazzjoni kif ukoll l-użu intenzjonat tal-merkurju metalliku li jidħol fil-Komunità;

(a) volumi, prezzijiet, pajjiż ta' oriġini u pajjiż ta' destinazzjoni kif ukoll l-użu intenzjonat tal-merkurju metalliku, taċ-ċinabru mhux maħdum u tal-komposti tal-merkurju li jidħlu u joħorgu mill-Komunità sa l-1 ta' Diċembru 2010;

(b) volumi, pajjiż ta' oriġini u pajjiż ta' destinazzjoni tal-merkurju metalliku meqjus bħala skart li hu nnegozjat b'mod transkonfinali ġewwa l-Komunità.

(b) volumi, pajjiż ta' oriġini u pajjiż ta' destinazzjoni tal-merkurju metalliku, taċ-ċinabru mhux maħdum u tal-komposti tal-merkurju li huma nnegozjati b'mod transkonfinali ġewwa l-Komunità.

Ġustifikazzjoni

Tiżgura l-konsistenza ma' emendi oħrajn.

Emenda 28

Artikolu 5 a (ġdid)

 

Artikolu 5a

 

1. Il-kumpaniji involuti fl-industrija tal-klor-alkali għandhom jibagħtu d-data li ġejja rigward id-diżattivar tal-merkurju f'sena partikulari lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri konċernati:

 

- l-aħjar stima ta' l-ammont total ta' merkurju li għadu qed jintuża

 

- il-kwantità ta' merkurju miksub mill-għeluq jew il-konverżjoni mill-ġdid ta' impjanti ta' klor-alkali,

 

- il-kwantità mibgħuta lill-faċilitajiet ta' ħżin temporanju individwali,

 

- il-pożizzjoni u d-dettalji tal-kuntatt għall-faċilitajiet kollha ta' ħżin,

 

- trasferimenti lejn impjanti oħra klor-alkali fl-Unjoni Ewropea għat-tħaddim ta' ċelluli kontinwi,

 

-Il- kwantità li hija maħżuna temporanjament taħt ir-responsabilità tas-sid oriġinali għat-tħaddim ta' ċelluli kontinwi.

 

2. Il-kumpaniji involuti fis-setturi ta' l-industrija li jiksbu l-merkurju mit-tindif ta' gass naturali jew bħala prodotti sekondarju mit-tħaffir għall-metall li ma fihx ħadid jew minn attivitajiet ta' tidwib għandhom jipprovdu d-data li ġejja relatata mal-merkurju miksub f'sena partikulari, lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati:

 

- il-kwantità ta' merkurju miksub,

 

- il-pożizzjoni u d-dettali tal-kuntatt tal-faċilitajiet kollha ta' ħżin ,

 

- il-pożizzjoni u d-dettalji tal-kuntatt għall-faċilitajiet kollha ta' ħżin.

 

3. Il-kumpaniji konċernati għandhom jibagħtu d-data msemmija fil-paragrafi 1 u 2, skond kif applikabbli, għall-ewwel darba sa mhux aktar tard mill-31 ta' Mejju...*, u wara, kull sena qabel il-31 ta' Mejju.

 

4. Il-Kummissjoni għandha tagħmel pubblika l-informazzjoni fil-paragrafu 3 skond ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika u l-Aċċess għall-Ġustizzja fl-Affarijiet Ambjentali lill-Istituzzjonijiet u entitajiet Komunitarji1.

____________

* Is-sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

1 ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 30 ta' l-ewwel qari.

Emenda 29

Artikolu 7, paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha torganizza skambju ta' taghrif bejn l-Istati Membri u l-industriji konċernati. Dan l-iskambju ta' taghrif għandu, b'mod partikolari, jeżamina l-bżonn potenzjali għal: estensjoni tal-projbizzjoni fuq l-esportazzjoni għal komposti tal-merkurju u prodotti li fihom il-merkurju; projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta' merkurju metalliku, taħlitiet tal-merkurju u prodotti li fihom il-merkurju; estensjoni ta' l-obbligu ta' ħżin għal merkurju metalliku minn sorsi oħrajn; u limiti ta' żmien dwar il-ħżin temporanju ta' merkurju metalliku.

1. 1. Il-Kummissjoni ser torganizza skambju ta' taghrif inizjali bejn l-Istati Membri u l-partijiet interessati konċernati sa l-1 ta' Lulju 2010. Dan l-iskambju ta' taghrif għandu b'mod partikolari jeżamina l-bżonn għal: estensjoni ta' l-obbligu ta' ħżin għal merkurju metalliku minn sorsi oħrajn; u limiti ta' żmien dwar il-ħżin temporanju ta' merkurju metalliku. Dan l-iskambju ta' taghrif inizjali għandu jikkunsidra r-riċerka li tirrigwarda l-għażliet disponibbli għar-rimi sikur sa l-1 Lulju 2009.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 31 ta' l-ewwel qari.

Emenda 30

Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

 

1a. L-iskambju ta' taghrif għandu janalizza, inter alia, ir-riżultati ta’ l-evalwazzjoni tas-sit Almadén bħala s-sit għall-ħażna sikura ta' l-istocks ta' merkurju metalliku eżistenti jew merkurju metalliku sekondarju prodott mill-industrija Ewropea skond l-Artikolu 2.

Emenda 31

Artikolu 7, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrevedi attivitajiet ta' riċerka li għaddejjin dwar il-possibilitajiet varji ta' rimi bla periklu inkluż is-solidifikazzjoni tal-merkurju metalliku. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa l-1 ta' Lulju 2010. Abbażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, tippreżenta proposta għal reviżjoni ta' dan ir-Regolament mill-iktar fis possibbli u mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2013.

2. Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrevedi attivitajiet ta' riċerka li għaddejjin dwar il-possibilitajiet varji ta' rimi bla periklu inkluż is-solidifikazzjoni tal-merkurju metalliku. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa l-1 ta' Jannar 2010. Abbażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, tippreżenta proposta għal reviżjoni ta' dan ir-Regolament mill-iktar fis possibbli u mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2012.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal parti mill-Emenda 31 ta' l-ewwel.

Emenda 32

Artikolu 7, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament fil-Komunità, b'kont meħud ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u fl-Artikolu 5.

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-applikazzjoni u l-effetti fuq is-suq ta' dan ir-Regolament fil-Komunità, b'kont meħud ta' l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u fl-Artikoli 5 u 5a.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 36 ta' l-ewwel qari.

Emenda 33

Artikolu 7, paragrafu 4

4. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport, jekk xieraq akkumpanjat minn proposta għal reviżjoni ta' dan ir-Regolament, lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2013 li għandu jirrifletti u jevalwa l-eżitu ta' l-iskambju ta' informazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 u tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.

4. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport, jekk xieraq akkumpanjat minn proposta għal reviżjoni ta' dan ir-Regolament, lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2012 li għandu jirrifletti u jevalwa l-eżitu ta' l-iskambju ta' informazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 u tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 kif ukoll ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 36 ta' l-ewwel qari.

Emenda 34

Artikolu 7, paragrafu 5

5. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill sa l-1 ta' Lulju 2010 dwar il-progress f'attivitajiet u negozjati multilaterali dwar il-merkurju, waqt li tivvaluta partikolarment il-konsistenza taż-żmien u l-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri speċifikati f'dan ir-Regolament ma' żviluppi internazzjonali.

5. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2009 dwar il-progress f'attivitajiet u negozjati multilaterali dwar il-merkurju, waqt li tivvaluta partikolarment il-konsistenza taż-żmien u l-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri speċifikati f'dan ir-Regolament ma' żviluppi internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 37 ta' l-ewwel qari.

Emenda 35

Artikolu 7 a (ġdid)

 

Artikolu 7a

 

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom, billi jqisu b'mod partikolari l-bżonnijiet ta' pajjiżi affettwati li qegħdin fil-proċess ta' żvilupp u ta' pajjiżi b'ekonomiji fil-proċess ta' bidla, jikkoperaw sabiex jippromwovu l-għajnuna teknika, inklużi t-taħriġ għall-iżvilupp ta' l-infrastruttura, il-kapaċità u l-kompetenza meħtieġa sabiex isir progress fil-bidla favur teknoloġiji alternattivi ħielsa mill-merkurju u biex eventwalment jitneħħew l-użi u r-rilaxxi tal-merkurju u tal-komposti tal-merkurju.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal l-Emenda 38 ta' l-ewwel qari.

Emenda 36

Artikolu 8

Sa l-1 ta' Lulju 2011 l-Istati Membri jistgħu jżommu fis-seħħ miżuri nazzjonali li jirrestrinġu l-esportazzjoni ta' merkurju metalliku li ġew adottati f'konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja qabel l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament.

Sa l-1 ta' Diċembru 2010, l-Istati Membri jistgħu jżommu fis-seħħ miżuri nazzjonali li jirrestrinġu l-esportazzjoni jew l-importazzjoni ta' merkurju metalliku, ċinabru mhux maħdum u komposti tal-merkurju u l-esportazzjoni ta' ċertu prodotti li fihom il-merkurju, li ġew adottati f'konformità mal-leġiżazzjoni Komunitarja qabel l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Tiżgura l-konsistenza ma' emendi oħrajn.

Titolu

Il-projbizzjoni ta' l-esportazzjonijiet u l-ħażna sikura tal-merkurju metalliku

Referenzi

11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD)

Data ta' l-ewwel qari fil-Parlament – numru P

20.6.2007                     T6-0267/2007

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2006)0636 - C6-0363/2006

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja tal-wasla tal-pożizzjoni komuni

31.1.2008

Kumitat risponsabbli

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

31.1.2008

Rapporteur(s)

Data tal-ħatra

Dimitrios Papadimoulis

28.11.2006

 

 

Eżami fil-kumitat

26.2.2008

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

26.3.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

49

1

8

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Justas Vincas Paleckis, Guido Podestà

Sostitut(i) skond l-Artikolu 178(2) preżenti għall-votazzjoni finali

Miguel Angel Martínez Martínez

(1)

Testi adottati 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.


PROĊEDURA

Titolu

Il-projbizzjoni ta’ esportazzjonijiet u l-ħżin sikur ta’ merkurju metalliku

Referenzi

11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD)

Data ta’ l-1 qari tal-PE - Numru P

20.6.2007                     T6-0267/2007

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2006)0636 - C6-0363/2006

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja tal-komunikazzjoni tal-pożizzjoni komuni

31.1.2008

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

31.1.2008

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Dimitrios Papadimoulis

28.11.2006

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

26.2.2008

 

 

 

Data ta’ l-adozzjoni

26.3.2008

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

49

1

8

Membri preżenti għall-vot finali

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Justas Vincas Paleckis, Guido Podestà

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2)) preżenti għall-vot finali

Miguel Angel Martínez Martínez

Data tat-tressiq

2.4.2008

Avviż legali - Politika tal-privatezza