RAPPORT dwar l-emenda għall-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament

3.4.2008 - (2008/2027(REG))

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Rapporteur: Monica Frassoni

Proċedura : 2008/2027(REG)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0108/2008
Testi mressqa :
A6-0108/2008
Dibattiti :
Testi adottati :

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda għall-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament

(2008/2027(REG))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-ittra mill-President tiegħu tas-27 ta’ Marzu 2008 li permezz tagħha ntbagħtet il-ftehima interistituzzjonali kif approvata mill-Konferenza tal-Presidenti fit-12 ta’ Diċembru 2007,

–   wara li kkunsidra l-ftehima interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l- implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, kif emendata permezz tad-Deċiżjoni 2006/512/KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 120(2) u 201u 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0108/2008),

1.  Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.  Ifakkar li din l-emenda tidħol fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta’ informazzjoni.

Emenda   1

Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament

Artikolu 81 – paragrafu 4 – punt (a)

Test Preżenti

Emenda

4. Jekk il-miżuri ta' implimentazzjoni previsti mill-Kummissjoni jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju, il-paragrafu 3 m’għandux japplika u l-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu ssupplimentati kif ġej:

4. Jekk il-miżuri ta' implimentazzjoni previsti mill-Kummissjoni jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju, il-paragrafu 3 m’għandux japplika u l-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu ssupplimentati kif ġej:

(a) iż-żmien ta’ l-iskrutinju għandu jibda jgħodd meta l-abbozz ta’ miżuri jkun ġie mressaq lill-Parlament bil-lingwi uffiċjali kollha;

(a) iż-żmien ta’ l-iskrutinju għandu jibda jgħodd meta l-abbozz ta’ miżuri jkun ġie mressaq lill-Parlament bil-lingwi uffiċjali kollha; Fejn japplikaw limiti iqsar ta’ żmien (Artikolu 5a(5)(b) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE), u f’każijiet ta’ urġenza (Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE), sakemm ma joġġezzjonax iċ-Chairperson tal-kumitat parlamentari, il-perjodu taż-żmien għall-iskrutinju għandu jibda jgħodd mid-data meta l-Parlament jirċievi l-abbozz finali tal-miżuri ta’ implimentazzjoni fil-verżjonijiet lingwistiċi ppreżentati lill-membri tal-kumitat stabbilit skond id-Deċiżjoni 1999/468/KE. F’dan il-każ, l-Artikolu 138 ma japplikax.

Ġustifikazzjoni

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, namely its paragraph 16., where for the Regulatory procedure with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data ta’ l-adozzjoni

1.4.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack, Kathy Sinnott, Mauro Zani