JELENTÉS az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

3.4.2008 - (C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Hans-Peter Martin

Eljárás : 2007/2054(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0125/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0125/2008
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolójára[1],

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Gyógyszerügynökség 2006-es pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt[2],

–   tekintettel a Tanács 2008. február 12-i ajánlására (5843/2008 – C6‑0084/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4], és különösen annak 68. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5] és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0125/2008),

1.  mentesítést ad az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolójára[6],

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Gyógyszerügynökség 2006-es pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt[7],

–   tekintettel a Tanács 2008. február 12-i ajánlására (5843/2008 – C6‑0084/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9], és különösen annak 68. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[10] és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-00125/2008),

1.  megállapítja, hogy az Európai Gyógyszerügynökség végleges éves beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentéséhez mellékelt táblázatoknak;

2.  jóváhagyja az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolójára[11],

–   tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Gyógyszerügynökség 2006-es pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt[12],

–   tekintettel a Tanács 2008. február 12-i ajánlására (5843/2008 – C6‑0084/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződésre és különösen annak 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[13], és különösen annak 185. cikkére,

–   tekintettel az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[14], és különösen annak 68. cikkére,

–   tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[15] és különösen annak 94. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0125/2008),

A. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B.  mivel 2007. április 24-én a Parlament megadta a mentesítést az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának az Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan[16], és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között

· Megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalások több mint 40%-át átvitték a következő pénzügyi évre;

· megjegyzi, hogy az Ügynökség költségvetése jelentősen nőtt az Európai Unió bővítése következtében;

· felhívja az Ügynökséget, hogy elszámolásába foglalja bele a más ügynökségektől és szervektől a pénzügyi igazgatási információs rendszerek kialakítását támogató közös szolgálat finanszírozására összegyűjtött forrásokat is;

· kéri, hogy 2010. január 1. előtt és azt követően ötévente az Ügynökség – alapító rendelete és az igazgatótanács által elfogadott munkaprogramok alapján – adjon megbízást az eredmények független külső értékelésére;

Általános észrevételek, amelyek az uniós ügynökségek horizontális kérdéseivel kapcsolatosak, és ezáltal minden egyes ügynökség mentesítési eljárása szempontjából jelentőséggel bírnak

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék által ellenőrzött 24 ügynökség és egyéb kapcsolódó szerv költségvetése 2006-ban összesen 1 080,5 millió eurót tett ki (közülük 271 millió euróval a legnagyobb az Európai Újjáépítési Ügynökség, 5 millió euróval pedig a legkisebb az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) költségvetése volt);

2.  rámutat arra, hogy a pénzügyi ellenőrzés és mentesítés hatálya alá tartozó külső uniós szervek köre jelenleg nemcsak a hagyományos szabályozó ügynökségeket öleli fel, hanem az egyes konkrét programok megvalósítása érdekében felállított végrehajtó ügynökségeket is, és a közeljövőben a köz- és magánszféra partnersége keretében létrehozott közös vállalkozásokra (közös technológiai kezdeményezések) is ki fog terjedni;

3.  a Parlament vonatkozásában megállapítja, hogy a mentesítési eljárás hatálya alá tartozó ügynökségek száma az alábbiak szerint alakult: 2000-es pénzügyi év: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 szabályozó ügynökség és 2 végrehajtó ügynökség (a Számvevőszék által ellenőrzött, ugyanakkor belső mentesítési eljárás alá tartozó két ügynökségen kívül);

4.  ezért arra a következtetésre jut, hogy az ügynökségek/kapcsolódó szervek költségvetésének méretéhez viszonyítva az ellenőrző/mentesítési eljárás nehézkessé és aránytalanná vált; utasítja illetékes bizottságát, hogy végezze el az ügynökségek és kapcsolódó szervek mentesítési eljárásának széles körű felülvizsgálatát egy egyszerűbb és racionálisabb megközelítés kialakítása érdekében, tekintettel az elkövetkező években egyedi mentesítési jelentést igénylő szervek egyre növekvő számára;

Alapvető megfontolások

5.  kéri a Bizottságot, hogy új ügynökségek létrehozása vagy már meglévők átalakítása előtt adjon világos magyarázatot az alábbiakra vonatkozóan: az ügynökség típusa, célkitűzései, belső irányítási struktúrája, termékei, szolgáltatásai, legfontosabb eljárásai, célcsoportja, megrendelői és érdekelt felei, hivatalos kapcsolatai külső szereplőkkel, költségvetési felelőssége, pénzügyi tervezése, valamint személyzeti politikája;

6.  kéri, hogy minden ügynökséget a közte és a felelős főigazgatóság között kialakított éves teljesítménymegállapodás alapján irányítsanak, amelynek tartalmaznia kell a következő év fő célkitűzéseit, a pénzügyi keretet és a teljesítmény mérésére szolgáló egyértelmű mutatókat;

7.  kéri, hogy az ügynökségek teljesítményét rendszeresen (és ad hoc jelleggel) ellenőrizze a Számvevőszék vagy más független könyvvizsgáló; úgy véli, hogy ennek nem lenne szabad csupán a pénzügyi irányítás és a közpénzek helyes felhasználásának hagyományos elemeire korlátozódnia, hanem az irányítás hatékonyságára és eredményességére is ki kellene terjednie, és az egyes ügynökségek pénzügyi irányítására vonatkozó minősítést is tartalmaznia kellene;

8.  álláspontja szerint azon ügynökségek esetében, amelyek folyamatosan túlbecsülik költségvetési szükségleteiket, a be nem töltött álláshelyek alapján technikai csökkentést kell végrehajtani; úgy véli, hogy hosszú távon ez az ügynökségek célhoz kötött bevételeinek csökkenését és ezáltal alacsonyabb igazgatási költségeket eredményez majd;

9.  megjegyzi, hogy súlyos problémát jelent, hogy számos ügynökséget bírálnak a közbeszerzési szabályok, a költségvetési rendelet, a személyzeti szabályzat stb. betartásának hiánya miatt; úgy véli, hogy ennek fő oka az, hogy a legtöbb szabályzatot és a költségvetési rendeletet nagyobb intézményekre szabták, valamint hogy a legtöbb kisebb ügynökség nem rendelkezik a szabályozási követelmények betartásához szükséges kritikus tömeggel; ezért arra kéri a Bizottságot, hogy próbáljon gyors megoldást találni a hatékonyság növelésére azáltal, hogy a kritikus tömeg biztosítása céljából összevonja több ügynökség igazgatási funkcióit (figyelembe véve az ügynökségekre és költségvetési függetlenségükre vonatkozó alapvető szabályozás szükségszerű megváltoztatását), vagy sürgősen dolgozzon ki az ügynökségekre vonatkozó olyan speciális szabályokat (különösen végrehajtási szabályokat), amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügynökségek teljes mértékben meg tudjanak felelni a szabályozásoknak;

10. ragaszkodik ahhoz, hogy az előzetes költségvetési tervezet megalkotásakor a Bizottság vegye figyelembe a költségvetés egyes ügynökségek általi, előző években történő végrehajtásának eredményeit, különös tekintettel az n-1. évre, és az adott ügynökség kérésének megfelelően vizsgálja felül a költségvetést; felkéri illetékes bizottságát e felülvizsgálat tiszteletben tartására, illetve arra, hogy – amennyiben a Bizottság ezt nem teszi meg – saját maga vizsgálja felül és tegye reálisabbá a kérdéses költségvetést, az adott ügynökség abszorpciós és végrehajtási kapacitásának megfelelően;

11. emlékeztet a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, amelyben arra kérte a Bizottságot, hogy ötévente készítsen tanulmányt az egyes ügynökségek által generált hozzáadott értékről; felhívja az összes érintett intézményt, hogy bármely ügynökség hozzáadott értékéről szóló negatív értékelés esetén tegyék meg a szükséges lépéseket az ügynökség megbízatásának átalakítására vagy az ügynökség bezárására; megjegyzi, hogy a Bizottság 2007-ben egyetlen értékelést sem végzett; ragaszkodik ahhoz, hogy a 2007-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítési határozatot megelőzően a Bizottság legalább öt ilyen értékelést terjesszen be, kezdve a legrégebbi ügynökségekkel;

12. úgy véli, hogy a Számvevőszék ajánlásait haladéktalanul végre kell hajtani, és az ügynökségek részére kifizetett támogatásokat összhangba kell hozni azok valós készpénzszükségleteivel; úgy gondolja továbbá, hogy az általános költségvetési rendelet módosításait bele kell foglalni az ügynökségekre vonatkozó költségvetési keretrendeletbe és az ügynökségek külön pénzügyi szabályzataiba;

13. aggasztónak tartja, hogy a személyzet jelentős része ideiglenes alkalmazott, ami negatív hatással lehet munkájuk minőségére; kéri ezért a Bizottságot, hogy fokozza a személyzeti szabályzat ügynökségek által történő végrehajtására vonatkozó ellenőrzését;

Az adatok közlése

14. megjegyzi, hogy az ügynökségek között nincs egységes megközelítés a kérdéses pénzügyi évben végzett tevékenységek ismertetésére, a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló elszámolásokra és jelentésekre, valamint arra vonatkozóan, hogy a megbízhatósági nyilatkozatot az ügynökség igazgatójának kell-e megfogalmaznia; megállapítja, hogy nem minden ügynökség tesz egyértelmű különbséget a) az ügynökség tevékenységének a nyilvánosság előtti bemutatása és b) a költségvetés teljesítéséről és pénzgazdálkodásáról szóló technikai jelentés között;

15. megjegyzi, hogy míg a Bizottság állandó iránymutatásai a tevékenységi jelentések elkészítésére vonatkozóan nem írják elő kifejezetten, hogy az ügynökségek megbízhatósági nyilatkozatot készítsenek, mégis számos igazgató így tett 2006-ban, s egy esetben ez lényeges fenntartást tartalmazott;

16. emlékeztet 2005. április 12-i állásfoglalásának 41. bekezdésére[17], amelyben felkéri az ügynökségek igazgatóit, hogy a pénzügyi és igazgatási információkkal együtt benyújtott éves tevékenységi jelentéseket ezentúl a műveletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó, a Bizottság főigazgatói által aláírt nyilatkozatokhoz hasonló megbízhatósági nyilatkozat is kísérje;

17. kéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa az ügynökségekre vonatkozó állandó iránymutatásokat;

18. emellett javasolja a Bizottságnak, hogy az ügynökségekkel közösen dolgozzon ki egy valamennyi ügynökségre és kapcsolódó szervezetre alkalmazható harmonizált modellt, amely határozott különbséget tesz az alábbiak között:

-    a szervezet működéséről, tevékenységéről és eredményeiről beszámoló, széles olvasóközönségnek szánt éves jelentés;

-    pénzügyi kimutatás és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés;

-    a Bizottság főigazgatói által készített tevékenységi jelentésekhez hasonló tevékenységi jelentés;

-    a szervezet igazgatója által aláírt megbízhatósági nyilatkozat bármely egyéb fenntartással vagy megjegyzéssel együtt, amelyekre szükségesnek tartja felhívni a mentesítő hatóság figyelmét;

A Számvevőszék általános megállapításai

19. tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását (az éves jelentés 10.29 bekezdése[18]), miszerint a Bizottság által a Közösség költségvetéséből finanszírozott támogatások kifizetése nem az ügynökségek készpénzszükségleteinek kellően megalapozott felbecslésén alapul, és az előző évről áthozott összegekkel együtt ez jelentős készpénzállomány fenntartásához vezet; tudomásul veszi továbbá a Számvevőszék javaslatát, hogy az ügynökségek részére kifizetett támogatások legyenek összhangban azok valós készpénzszükségleteivel;

20. megjegyzi, hogy 2006 végére még 14 ügynökségnek kell bevezetnie az ABAC számviteli rendszert (éves jelentés, a 10.31 bekezdés lábjegyzete);

21. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését (az éves jelentés 1.25. bekezdése) a ki nem vett szabadságokra egyes ügynökségeknél elhatárolt kiadásokra vonatkozóan; rámutat, hogy a Számvevőszék három ügynökség (az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP), a CEPOL és az Európai Vasúti Ügynökség) esetében fenntartásokat fogalmazott meg a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatában (2005-ben: CEDEFOP, Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság, Európai Újjáépítési Ügynökség);

Belső ellenőrzés

22. emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 185. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság belső ellenőre egyben az uniós költségvetés terhére támogatásban részesülő szabályozó ügynökségek belső ellenőre is; rámutat arra, hogy a belső ellenőr minden egyes ügynökség igazgatótanácsának és igazgatójának jelentést készít;

23. felhívja a figyelmet a belső ellenőr 2006-os éves tevékenységi jelentésében megfogalmazott alábbi fenntartásra:

      „A Bizottság belső ellenőre a személyi erőforrások hiánya miatt nincs abban a helyzetben, hogy kellő mértékben megfeleljen a költségvetési rendelet 185. cikkében meghatározott, a közösségi szervek belső ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek”;

24. tudomásul veszi ugyanakkor a Számvevőszék 2006-os tevékenységi jelentésében tett megjegyzését, miszerint 2007-től a Bizottság által a belső ellenőrzési szolgálat (IAS) számára biztosított további személyi erőforrásokkal valamennyi működő szabályozó ügynökséget évente belső ellenőrzés alá fogják vetni;

25. tudomásul veszi a költségvetési rendelet 185. cikke alapján az IAS ellenőrzésére kötelezett szabályozó és végrehajtó ügynökségek, valamint közös vállalkozások egyre növekvő számát; kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa az illetékes bizottságát arról, hogy az IAS rendelkezésére álló személyi erőforrások elegendőek lesznek-e valamennyi ilyen szervezet éves ellenőrzésének lefolytatására az elkövetkező években;

26. megjegyzi, hogy a 2343/2002/EK rendelet 72. cikkének (5) bekezdése alapján valamennyi ügynökségnek minden évben el kell küldenie a mentesítésért felelős hatóságnak és a Bizottságnak az igazgató által összeállított jelentést, amely összefoglalja a belső ellenőr által végzett belső ellenőrzések számát és típusát, a javasolt ajánlásokat és az ezek nyomán hozott intézkedéseket; kéri az ügynökségeket, hogy jelezzék, ez megtörtént-e, és ha igen, milyen formában;

27. a belső ellenőrzési kapacitásokra vonatkozóan, különösen a kisebb ügynökségek tekintetében tudomásul veszi a belső ellenőr által a Parlament illetékes bizottsága előtt 2006. szeptember 14-én tett javaslatot arra vonatkozóan, hogy a kisebb ügynökségeknek engedélyezni kellene a belső ellenőri szolgáltatások magánszektorból történő igénybevételét;

Az ügynökségek értékelése

28. emlékeztet az ECOFIN Költségvetési Tanács 2007. július 13-i ülését megelőző egyeztetés során a Parlament, a Tanács és a Bizottság által elfogadott közös nyilatkozatra[19], amelyben kérik i) a Bizottság által értékelni kívánt ügynökségek és ii) a már értékelt ügynökségek jegyzékét, továbbá a főbb megállapítások összefoglalását;

Fegyelmi eljárások

29. megjegyzi, hogy méretüknél fogva az egyes ügynökségek számára nehézséget jelent megfelelő besorolási fokozatú munkatársakból álló eseti fegyelmi tanácsokat létrehozni, és hogy a Bizottság IDOC irodájának (Vizsgálati és Fegyelmi Iroda) hatásköre nem terjed ki az ügynökségekre; felhívja az ügynökségeket, hogy fontolják meg egy több ügynökséget átfogó fegyelmi tanács felállítását;

Az intézményközi megállapodás tervezete

30. emlékeztet a Bizottság által benyújtott, az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló intézményközi megállapodástervezetre (COM(2005)0059), amely az európai szabályozási ügynökségek létrehozására, felépítésére, működésére, értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó horizontális keret kialakítására irányult; megjegyzi, hogy a tervezet hasznos kezdeményezés az ügynökségek létrehozásának és működtetésének ésszerűsítése irányában; rámutat a Bizottság 2006-os összefoglaló jelentésében foglalt megállapításra (COM(2007)0274, 3.1 bekezdés), amely szerint annak ellenére, hogy a javaslat közzétételét követően elakadtak a tárgyalások, a lényegi kérdésekről folytatott vitát a Tanács 2006 végén újrakezdte; sajnálatát fejezi ki, hogy az elfogadás irányában nem lehetett további előrelépést tenni;

31. üdvözli ezért a Bizottság kötelezettségvállalását, hogy 2008 folyamán előterjeszt egy közleményt a szabályozási ügynökségek jövőjéről;

Önfinanszírozó ügynökségek

32. emlékeztet arra, hogy a két önfinanszírozó ügynökség esetében az igazgatótanács adja meg az igazgató számára a mentesítést; megjegyzi, hogy mindkét ügynökség jelentős felhalmozott tartalékokkal rendelkezik az előző évekből átvitt díjbevételeknek köszönhetően:

      Belső Piaci Harmonizációs Hivatal – készpénz és egyéb pénzeszközök: 281 millió euró;

     Közösségi Növényfajta-hivatal – készpénz és egyéb pénzeszközök: 18 millió euró[20];

Egyedi észrevételek

33. tudomásul veszi a Számvevőszék 2006-os jelentésében szereplő megállapítást, miszerint az igazgatási kiadások esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 60%-nál alacsonyabb volt;

34. hangsúlyozza az Ügynökség közegészség és az állatok egészségének védelme és támogatása iránti felelősségét az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek értékelése és felügyelete révén; üdvözli az Ügynökség azon erőfeszítéseit, hogy fokozza a tudományos tanácsadást az új gyógyszerek kifejlesztésének kezdeti szakaszaiban, valamint üdvözli a közegészségügy szempontjából döntő fontosságú gyógyszerek értékelésének felgyorsítása érdekében bevezetett intézkedéseket;

35. megjegyzi, hogy a 2006. évi költségvetési előirányzatok jelentős részét átvitték a 2007-es évre azoknak a projekteknek a jellege miatt, amelyekkel az Ügynökség foglalkozik;

36. tudomásul veszi továbbá az Ügynökség válaszát az ügynökségi díjakra és a költségszámításokra vonatkozó számvevőszéki észrevételekre, miszerint 2006 decemberében az Ügynökség igazgatótanácsa úgy határozott, hogy az érintett nemzeti hatóságokkal konzultálva felülvizsgálja díjtételeit;

37. emlékeztet, hogy az Ügynökség bevételei közösségi hozzájárulásból és a vállalkozások által a közösségi forgalomba hozatali engedélyek megszerzéséért és megtartásáért, illetve az Ügynökség más szolgáltatásainak igénybevételéért fizetett díjakból tevődnek össze;

38. tudomásul veszi, hogy az Ügynökség 2006-os végleges beszámolója szerint díjakból és egyéb forrásokból származó bevétele 2006-ban 119 millió euró volt, a közösségi támogatás összege pedig 31 millió eurót tett ki; tudomásul veszi, hogy az Ügynökség éves eredménye 16 millió euró volt, ami hozzáadva a 27 millió eurós felhalmozott többlethez összesen 44 millió euró nettó eszközállományt jelent;

39. tudomásul veszi az Ügynökség válaszát, miszerint a felhalmozott többlet nem költségvetési többlet, hanem az eredményelszámolás szerinti számvitel alkalmazásából eredő gazdasági eredmény, amelyet az állóeszközökhöz kapcsolódó tőkebefektetések finanszírozására, elsősorban épületfelújításokra és IT-fejlesztésekre fordítottak;

40. tudomásul veszi, hogy az előzetes beszámolók alapján 2006 folyamán az Ügynökség 19 ügynökség megbízásából kezelte a közös támogató szolgáltatások költségvetését, amely az SI2 költségvetési elszámolási eszköz és pénzügyi jelentési rendszer támogatása érdekében igénybe vett tanácsadók díjait fedezte;

41. tudomásul veszi, hogy az előzetes beszámolók alapján az értékelési díjakból származó bevétel 2006-ban 31,5%-kal nőtt 2005-höz képest;

42. tudomásul veszi, hogy az Ügynökség ügyvezető igazgatója készített egy éves tevékenységi jelentést, azonban megbízhatósági nyilatkozatot nem tett (mivel a hatályos bizottsági utasítások ezt nem írják elő);

43. hangsúlyozza azonban, hogy az ügyvezető igazgató éves tevékenységi jelentésében leszögezi, hogy nincsenek fenntartásai; elfogadja az Ügynökség nyilatkozatát, miszerint az ügyvezető igazgató a jövőben készen áll egy megbízhatósági nyilatkozat aláírására;

44. üdvözli az igazgatótanács által az ügyvezető igazgató éves tevékenységi jelentéséről készített elemzést és értékelést; tudomásul veszi az igazgatótanács azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy az Ügynökség újonnan kapott feladataihoz nem áll rendelkezésre megfelelő finanszírozás az unió költségvetéséből vagy új díjakból; hangsúlyozza, hogy az elemzés nem áll teljesen összhangban az Ügynökség 2006-os beszámolókban szereplő pénzügyi helyzetével;

45. üdvözli, hogy az Ügynökség igazgatótanácsa 2006-ban elfogadta az összeférhetetlenség esetén alkalmazott módosított eljárást, amelynek érvényességét az igazgatótanács tagjaira is kiterjesztették; üdvözli továbbá a szabálytalanságok jelentésére vonatkozó eljárásról szóló iránymutatás közzétételét;

46. tudomásul veszi, hogy az IAS 2005-ben elvégezte az Ügynökség első referencia-ellenőrzését, majd 2006 szeptemberében kiadta a végleges jelentést, amelyben arra a következtetésre jut, hogy az alkalmazott belső ellenőrzési rendszer megfelelő biztosítékot nyújt az üzleti célkitűzések teljesítésére az ellenőrzött folyamatok esetében, néhány nagyon fontos megállapítástól eltekintve az ellenőrzési környezet, a tájékoztatás és kommunikáció, valamint az ellenőrző tevékenységek terén;

47. hangsúlyozza, hogy a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználásáról szóló rendelet végrehajtásának előkészítése 2006-ban jelentős hatással volt az Ügynökség munkájára; üdvözli a Bizottság és az Ügynökség a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználásáról szóló rendelet végrehajtására vonatkozó prioritásokkal kapcsolatos közös dokumentumának elfogadását;

3.3.2008

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(C6-0379/2007 - 2007/2054(DEC))

A vélemény előadója: Jutta Haug

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) a közegészség és az állatok egészségének védelme és támogatása iránti felelősségét az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek értékelése és felügyelete révén; üdvözli az Ügynökség azon erőfeszítéseit, hogy fokozza a tudományos tanácsadást az új gyógyszerek kifejlesztésének kezdeti szakaszaiban, valamint üdvözli a közegészségügy szempontjából döntő fontosságú gyógyszerek értékelésének felgyorsítása érdekében bevezetett intézkedéseket;

2. úgy véli, hogy az Európai Gyógyszerügynökségre vonatkozó működési és igazgatási költségvetési tételek végrehajtási aránya kielégítő; megjegyzi, hogy a 2006. évi költségvetési előirányzatok jelentős részét átvitték a következő évre azoknak a projekteknek a jellege miatt, amelyekkel az Európai Gyógyszerügynökség foglalkozik;

3. emlékeztet a Számvevőszéknek az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt;

4. hangsúlyozza, hogy a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználásáról szóló rendelet végrehajtásának előkészítése 2006-ban jelentős hatással volt az Ügynökség munkájára; üdvözli a Bizottság és az Európai Gyógyszerügynökség a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználásáról szóló rendelet végrehajtására vonatkozó prioritásokkal kapcsolatos közös dokumentumának elfogadását;

5. a rendelkezésre álló adatok alapján úgy véli, hogy az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója megkaphatja az Európai Gyógyszerügynökség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítést.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

26.2.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Johannes Lebech, Lambert van Nistelrooij

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

26.3.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Esko Seppänen

 • [1]  HL C 261., 2007.10.31., 10. o.
 • [2]  HL C 309., 2007.12.19., 34. o.
 • [3]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
 • [4]  HL L 136., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1394/2007/EK rendelettel (HL L 343, 2007.12.10., 121. o.) módosított rendelet.
 • [5]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]  HL C 261., 2007.10.31., 10. o.
 • [7]  HL C 309., 2007.12.19., 34. o.
 • [8]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
 • [9]  HL L 136., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1394/2007/EK rendelettel (HL L 343, 2007.12.10., 121. o.) módosított rendelet.
 • [10]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [11]  HL C 261., 2007.10.31., 10. o.
 • [12]  HL C 309., 2007.12.19., 34. o.
 • [13]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.
 • [14]  HL L 136., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1394/2007/EK rendelettel (HL L 343, 2007.12.10., 121. o.) módosított rendelet.
 • [15]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [16]  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0120.
 • [17]  Az Európai Parlament állásfoglalása, amely tartalmazza az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának adott, a 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatot kísérő megjegyzéseket (HL L 196., 2005.7.27., 94. o.)
 • [18]  HL C 273., 2007.11.15., 1. o.
 • [19]  DS 605/1/07 Rev 1. tanácsi dokumentum.
 • [20]  Forrás: az Európai Számvevőszék különjelentése.