JELENTÉS az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  18.4.2008 - (COM(2008)0120 – C6‑0156/2008 – 2008/0046(CNS)) - *

  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  Előadó: Neil Parish
  (Egyszerűsített eljárás – eljárási szabályzat 43. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2008/0046(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0160/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0160/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM(2008)0120 – C6‑0156/2008 – 2008/0046(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0120),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0156/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0160/2008),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

  2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítése

  Hivatkozások

  COM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  2008.4.7.

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AGRI

  2008.4.10.

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Neil Parish

  2008.3.31.

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  2008.3.31.

  Az elfogadás dátuma

  2008.4.17.