RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/EEC, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE

  18.4.2008 - (COM(2008)0120 – C6‑0156/2008 – 2008/0046(CNS)) - *

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  Raportor: Neil Parish
  (Procedură simplificată - articolul 43, alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

  Procedură : 2008/0046(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0160/2008
  Texte depuse :
  A6-0160/2008
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind propunerea de directivă a Consiliului de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/EEC, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE (COM(2008)0120 – C6‑0156/2008 – 2008/0046(CNS))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0120),

  –   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0156/2008),

  –   având în vedere articolul 51 și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6‑0160/2008),

  1.  aprobă propunerea Comisiei;

  2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  PROCEDURÃ

  Titlu

  Simplificarea procedurilor de întocmire a listelor și de publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic

  Referințe

  COM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

  Data consultării PE

  7.4.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunțului în plen

  AGRI

  10.4.2008

  Raportor(i)

         Data numirii

  Neil Parish

  31.3.2008

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  31.3.2008

  Data adoptării

  17.4.2008