POROČILO o predlogu Direktive Sveta o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES

  18.4.2008 - (KOM(2008)0120 – C6‑0156/2008 – 2008/0046(CNS)) - *

  Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  Poročevalec: Neil Parish
  (poenostavljeni postopek – člen 43(1) poslovnika)

  Postopek : 2008/0046(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0160/2008
  Predložena besedila :
  A6-0160/2008
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Direktive Sveta o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES

  (KOM(2008)0120 – C6‑0156/2008 – 2008/0046(CNS))

  (Postopek posvetovanja)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0120),

  –   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0156/2008),

  –   ob upoštevanju člena 51 in člena 43(1) svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6‑0160/2008),

  1.  odobri predlog Komisije;

  2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

  3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  POSTOPEK

  Naslov

  Poenostavitev postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju

  Referenčni dokumenti

  KOM(2008)0120 – C6-0156/2008 – 2008/0046(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  7.4.2008

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  AGRI

  10.4.2008

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Neil Parish

  31.3.2008

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  31.3.2008

  Datum sprejetja

  17.4.2008