MIETINTÖ
  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta
  (KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS))
  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  Esittelijä: Ioannis Gklavakis

  22.4.2008

  Menettely : 2007/0242(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0166/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0166/2008
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: