Διαδικασία : 2007/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0173/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0173/2008

Συζήτηση :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0286

8.5.2008
A6-0173/2008
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)
(COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD))
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 324kWORD 535k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου