ДОКЛАД
относно Зелена книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар
(2007/2287(INI))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Othmar Karas

16.5.2008

Процедура : 2007/2287(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0187/2008
Внесени текстове :
A6-0187/2008
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: