BETÆNKNING
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/54/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet
  (KOM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD))
  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Eluned Morgan

  19.5.2008

  Procedure : 2007/0195(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0191/2008

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: