BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder
(KOM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Renato Brunetta

5.6.2008


Procedure : 2007/0197(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0226/2008
Indgivne tekster :
A6-0226/2008
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: