Eljárás : 2007/0156(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0240/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0240/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2008 - 5.6
CRE 09/07/2008 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0343

JELENTÉS     ***I
PDF 209kWORD 315k
9.6.2008
PE 402.742v02-00 A6-0240/2008

az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0433 – C6‑0234/2007 – 2007/0156(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Christoph Konrad

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0433 – C6‑0234/2007 – 2007/0156(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0433),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0234/2007),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A6-0240/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban megállapított pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie a 2008/371/EK határozat szerint módosított 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetében megállapított plafonértékkel, és rámutat, hogy az éves összegről az éves költségvetési eljárás során határoznak majd a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontjával összhangban;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság „Jobb szabályozás a növekedés és a munkahelyteremtés területén az Európai Unióban” című közleményében elkötelezte magát amellett, hogy a fölösleges bürokrácia és túlszabályozottság csökkentése érdekében jobb szabályozásra törekszik.

(1) A Bizottság 2005. március 16-i, „Jobb szabályozás a növekedés és a munkahelyteremtés területén az Európai Unióban” és 2007. január 24-i, „Az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programja az Európai Unióban” című közleményeiben elkötelezte magát amellett, hogy a fölösleges bürokrácia és túlszabályozottság csökkentése érdekében jobb szabályozásra törekszik.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az elmúlt 15 évben számos, a vállalatok tevékenységeinek leírására irányuló és a vállalatok adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó statisztikai rendelet került elfogadásra a Közösség statisztikai információs igényeinek kielégítésére. Mivel e rendeletek többek között hatályának, a bennük foglalt fogalmaknak és meghatározásoknak. következetesnek kell lenniük, alapos átvizsgálás szükséges. Az egyszerűsítésnek és a prioritások megállapításának lehetőleg e rendeletek mindegyikére érvényesnek kell lennie.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az üzleti és a kereskedelmi statisztikák az elkövetkező években jelentős kihívással néznek szembe. A megújított lisszaboni stratégia fényében, a közösségi politikai kezdeményezések alátámasztása érdekében képesnek kell lenniük tükrözni a változó közösségi gazdaság jelenségeit, így például a globalizációt, a megjelenő vállalkozói tendenciákat, az információs társadalmat, az innovációt, az eltolódó kereskedelmi mintázatokat és a versenyképességet.

(3) Az üzleti és a kereskedelmi statisztikák az elkövetkező években jelentős kihívással néznek szembe. A megújított lisszaboni stratégia fényében, a közösségi politikai kezdeményezések alátámasztása érdekében képesnek kell lenniük tükrözni a változó közösségi gazdaság jelenségeit, így például a globalizációt, a megjelenő vállalkozói tendenciákat, az információs társadalmat, a szolgáltatások kereskedelmét, az innovációt, az eltolódó kereskedelmi mintázatokat és a versenyképességet.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az üzleti és kereskedelmi statisztikák számos olyan területet magukban foglalnak, amelyeken javítani kellene, például többek között az ágazati üzleti statisztikákat, a rövid távú statisztikákat, a Prodcom-statisztikát, az ikt-statisztikát és az Intrastat-statisztikát.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A költségek és az adminisztráció megkettőződésének elkerülése érdekében a nemzeti statisztikai hivatalokat szorosan be kell vonni a statisztikai rendszerek korszerűsítésébe.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Az Intrastat rendszer egyszerűsítése a statisztikai követelmények csökkentésére és a vállalatokra háruló terhek minimalizálására irányuló törekvések része. A lefedettségi arány csökkentésével kapcsolatos legutóbbi döntés rövid távon hozzá fog járulni e célkitűzés eléréséhez. Hosszabb távon meg kell vizsgálni egyéb egyszerűsítési lehetőségeket is, többek között az egycsatornás rendszert. Az egyszerűsítési lehetőségek hosszú távon történő esetleges bevezetése a megvalósíthatósági tanulmányoktól és az ezen irányelv értelmében végrehajtandó egyéb intézkedésektől függ. Figyelembe kell venni azonban a statisztikák minőségével kapcsolatos megfontolásokat, valamint az átmenettel járó jelentős költségeket is.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A MEETS-program 2008. július 1-jén indul és 2013. december 31-én ér véget.

(2) A MEETS-program 2009. január 1-jén indul és 2013. december 31-én ér véget.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) célmutató-csoportok kifejlesztése és a prioritások felülvizsgálata (1. célkitűzés);

a) a prioritások felülvizsgálata és célmutató-csoportok kifejlesztése új területekre (1. célkitűzés);

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) hatékonyabb adatgyűjtési mód megvalósításának támogatása (3. célkitűzés);

c) az üzleti és kereskedelmi statisztikák készítésével kapcsolatos hatékonyabb módszer megvalósításának támogatása (3. célkitűzés);

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a tagállamok közötti áruforgalmi statisztikák (a továbbiakban: Intrastat) modernizálása és egyszerűsítése (4. célkitűzés).

d) a tagállamok közötti áruforgalommal kapcsolatos adatgyűjtő rendszer (a továbbiakban: Intrastat) modernizálása (4. célkitűzés)..

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) célmutató-csoportok kifejlesztése és a prioritások felülvizsgálata (1. célkitűzés):

a) a prioritások felülvizsgálata és célmutató-csoportok kifejlesztése új területekre (1. célkitűzés):

– 1.1. intézkedés: új területek kialakítása;

– 1.1. intézkedés: a kevésbé fontos területek meghatározása;

– 1,2. intézkedés: a kevésbé fontos területek meghatározása;

– 1,2. intézkedés: új területek kialakítása;

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

3. cikk – c) pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) hatékonyabb adatgyűjtési mód megvalósításának támogatása (3. célkitűzés):

c) az üzleti és kereskedelmi statisztikák készítésével kapcsolatos hatékonyabb módszer megvalósításának támogatása (3. célkitűzés):

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

3. cikk – d) pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az Intrastat adatgyűjtési rendszerének modernizálása és egyszerűsítése (4. célkitűzés):

d) az Intrastat adatgyűjtési rendszerének modernizálása (4. célkitűzés):

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadnak egy éves munkaprogramot, amely tartalmazza az egyes célkitűzések intézkedéseinek prioritásait és az e határozat szerinti költségvetési előirányzatokat.

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadnak egy éves munkaprogramot az egyes célkitűzések intézkedéseinek prioritásaival és az e határozat szerinti költségvetési előirányzatokkal együtt.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Legkésőbb 2011. december 31-ig a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a MEETS-program végrehajtásáról szóló időközi jelentést .

(2) Legkésőbb 2010. december 31-ig, majd 2013-ig évente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a MEETS-program végrehajtásáról.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1. célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. célkitűzés: célmutatócsoportok kifejlesztése és a prioritások felülvizsgálata

1. célkitűzés: a prioritások felülvizsgálata és célmutató-csoportok kifejlesztése új területekre

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1. célkitűzés – 1.1. intézkedés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.1 intézkedés: új területek kialakítása

1.1. intézkedés: a kevésbé fontos területek meghatározása

 

– A változó világban a statisztikákat bizonyos időközönként felül kell vizsgálni, mert nem csak új statisztikai igények merülnek fel, hanem egyes igények el is avulnak. Ezért a tagállamokkal szorosan együttműködve rendszeresen felül kell majd vizsgálni a prioritásokat annak érdekében, hogy azonosítani lehessen azokat a területeket és jellemzőket, amelyek elveszítették prioritásukat, következésképpen törölhetők a jogi előírásokból. A statisztikai követelmények egyszerűsítésére irányuló e felülvizsgálatok külső tanulmányokat igényelhetnek, amelyeket a Bizottság fog elkészíttetni.

A változó gazdasági környezetben fontos a statisztika számára prioritást élvező területeket – például globalizáció és vállalkozói kedv – meghatározni, illetve valamennyi ilyen terület esetében közösségi szinten megállapodni a célmutató-csoportról. Ezeket a mutatókat a lehető leginkább össze kell hangolni a nemzetközi statisztikákkal.

A változó gazdasági környezetben fontos a statisztika számára prioritást élvező területeket – például a szolgáltatások kereskedelme, a globalizáció és a vállalkozói kedv – meghatározni, illetve valamennyi ilyen terület esetében közösségi szinten megállapodni a célmutató-csoportról. Ezeket a mutatókat a lehető leginkább össze kell hangolni a nemzetközi statisztikákkal.

A statisztikákat hatékony módon kell összeállítani, és összehasonlíthatóaknak kell lenniük. Ezért az újonnan meghatározott jellemzők és mutatók meghatározásainak harmonizálására irányuló munkát az európai statisztikai rendszeren belül kell elvégezni.

– A statisztikákat hatékony módon kell összeállítani, és összehasonlíthatóaknak kell lenniük. Ezért az európai statisztikák korszerűsítésekor szigorúan be kell tartani az adott időszakra vonatkozó adatok koherenciájának és összehasonlíthatóságának elvét. Ezért az újonnan meghatározott jellemzők és mutatók meghatározásainak harmonizálására irányuló munkát az európai statisztikai rendszeren belül kell elvégezni.

– A célmutató-csoportokról és harmonizált definícióikról szóló megállapodást követően a tagállamoknak ki kell alakítaniuk és ki kell próbálniuk azokat a módokat, amelyekkel a prioritást élvező területeken harmonizált módon statisztikákat gyűjtenek.

 

– Az új területeket tanulmányok segítségével, szemináriumok szervezésével és új statisztikagyűjtő módszerek és megoldások kidolgozására irányuló projektek pénzügyi támogatásával fogják kialakítani.

 

Indokolás

A nomenklatúra megváltozása esetén nem lehetséges az adatok előző időszakokra vonatkozó dinamikájának követése.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1. célkitűzés – 1,2. intézkedés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.2. intézkedés: kevésbé fontos területek meghatározása

1.2. intézkedés: új területek kialakítása

– A változó világban nem csak új statisztikai igények merülnek fel, hanem egyes igények el is avulnak. Ezért rendszeresen felül kell majd vizsgálni a prioritásokat annak érdekében, hogy azonosítani lehessen azokat a területeket és jellemzőket, amelyeknek csökkent a jelentősége, következésképpen törölhetők a jogi előírásokból. A felülvizsgálatok külső tanulmányokat igényelnek, amelyeket a Bizottság fog megindítani.

– A változó gazdasági környezetben a tagállamokkal szorosan együttműködve fontos a statisztika számára prioritást élvező területeket – például globalizáció és vállalkozói kedv – meghatározni, illetve valamennyi ilyen terület esetében közösségi szinten megállapodni a célmutató-csoportról. Ezeket a mutatókat a lehető leginkább össze kell hangolni a nemzetközi statisztikákkal.

– Biztosítani kell a folyamatban lévő politikai kezdeményezésekhez kapcsolódó statisztikai mutatók gyűjtését.

– A statisztikákat hatékony módon kell összeállítani, és összehasonlíthatóknak kell lenniük. Ezért az újonnan meghatározott jellemzők és mutatók meghatározásainak harmonizálására irányuló munkát az európai statisztikai rendszeren belül kell elvégezni.

 

– A célmutató-csoportokról és harmonizált definícióikról szóló megállapodást követően további munkára van szükség olyan módszerek kialakításához és kipróbálásához, amelyekkel a prioritást élvező területeken statisztikát lehet készíteni.

 

– Az új területek és célmutató-csoportok kialakításához való hozzájárulás érdekében a Bizottság tanulmányokat indít, szemináriumokat szervez és pénzügyi támogatást nyújt új statisztikagyűjtő módszerek és megoldások kidolgozásához.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 cél – 2,1 intézkedés - 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– Az európai statisztikákat a sok év alatt kialakult európai jogszabályok szerint állítják össze. Alaposan át kell vizsgálni a jogi aktusok egymás közti összhangját, hogy így valamennyi releváns jogszabály következetessége biztosítható legyen. A tervek szerint ezért a különböző üzleti és kereskedelmi statisztikaterületek harmonizált jogi kerete érdekében felül fogják vizsgálni a jelenlegi jogi aktusokat. Ez külső tanulmányokat igényel, amelyeket a Bizottság fog megindítani.

– Az európai statisztikákat a sok év alatt kialakult közösségi jogszabályok szerint állítják össze. Alaposan át kell vizsgálni a jogi aktusok egymás közti összhangját, hogy így valamennyi releváns jogszabály következetessége biztosítható legyen. Ezért a Bizottság külső tanulmányokat készíttethet, amelyek célja a különböző üzleti és kereskedelmi statisztikaterületek harmonizált jogi keretének megteremtése érdekében a jelenlegi jogi aktusok felülvizsgálata.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2. célkitűzés – 2,3. intézkedés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– Az új és később felmerülő közösségi statisztikai igények figyelembe vétele érdekében ad hoc alapon konkrét közösségi felméréseket fognak végezni. Ezeket a felméréseket a Bizottság által megrendelt külső tanulmányok vagy a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás alapján fogják megindítani.

– Az új és később felmerülő közösségi statisztikai igények figyelembe vétele érdekében ad hoc alapon konkrét közösségi felméréseket lehet végezni. Ezeket a felméréseket a Bizottság által megrendelt külső tanulmányok vagy a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás alapján fogják megindítani.

– A közösségi mintavételi rendszerek potenciális megtakarításainak a rendszeres statisztikákban való kiaknázhatósága érdekében tanulmányok fognak készülni, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol elegendőek lennének a közösségi aggregátumok, illetve új adatgyűjtési módszereket fejlesszenek ki ezeken a területeken. A tagállamok szintén fognak pénzügyi támogatásban részesülni, hogy saját adatgyűjtési rendszereiket is ehhez igazíthassák. A közösségi mintavételi rendszereknek nincs egységes típusuk; mindig a körülményekhez kell igazodniuk.

– A közösségi mintavételi rendszerek potenciális megtakarításainak a rendszeres statisztikákban való kiaknázhatósága érdekében tanulmányok fognak készülni, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol elegendőek lennének a közösségi aggregátumok, illetve új adatgyűjtési módszereket fejlesszenek ki ezeken a területeken. A tagállamok szintén fognak pénzügyi támogatásban részesülni, hogy saját adatgyűjtési rendszereiket is ehhez igazíthassák. A közösségi mintavételi rendszereknek azonban nincs egységes típusuk, ezért mindig a körülményekhez kell igazodniuk.

– A nemzeti felmérések megmaradnak azokon a statisztikai területeken, amelyeken az adatokat összehasonlítási (benchmark) célokkal használják fel.

 

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3. célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. célkitűzés: a hatékonyabb adatgyűjtési mód megvalósítása

3. célkitűzés: az üzleti és kereskedelmi statisztikák készítésével kapcsolatos hatékonyabb módszer megvalósítása

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 3 cél – 3,1 intézkedés - 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– A vállalatokra – különösen a kkv-kre – nehezedő teher csökkentésének szükségessége ugyanakkor nem veszélyeztetheti a közösségi politikai kezdeményezések figyelemmel kíséréséhez szükséges lényeges információk begyűjtését.

törölve

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 4. célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. célkitűzés: Az Intrastat modernizálása és egyszerűsítése

4. célkitűzés: Az Intrastat adatgyűjtésének modernizálása

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 4 cél – 4,1 intézkedés - 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– Pénzügyi támogatást kell nyújtani a tagállamok olyan intézkedéseinek, amelyek egy egyszerűsített adatgyűjtési rendszeren belül az adatminőség fenntartására és javítására szolgáló eszközök és módszerek kialakítására irányulnak.

– Pénzügyi támogatást kell nyújtani a tagállamok olyan intézkedéseinek, amelyek az adatminőség és az adatgyűjtési rendszer javítására szolgáló eszközök és módszerek kialakítására irányulnak.

(1)

HL C 139, 2006.6.14., 1. o. A legutóbb a 2008/371/EK irányelvvel (HL L 128., 2008.5.16., 8. o.) módosított irányelv.


INDOKOLÁS

A MEETS-program politikai háttere és előnyei

Az előadó kiemelten üdvözli az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról szóló bizottsági javaslatot. A program megfelelő választ ad azokra a kihívásokra, amelyek az elkövetkező években az EU gazdasági statisztikájának központi területein várhatók, és ésszerűen kiegészíti a jobb szabályozás 2005-ös programját.

A 27 tagállam jogrendszerének összehangolásával a hatékony uniós jogalkotás megkönnyíti a vállalkozások, a polgárok és a hatóságok mindennapjait. Az európai gazdaság versenyképessége szempontjából a hatékony és fenntartható statisztikai adatgyűjtés alapvető jelentőséggel bír. Annak érdekében, hogy a vállalkozások – mindenekelőtt a középvállalkozások – túlzott bürokratikus terhektől mentesen termelésre és innovációra fordíthassák idejüket, az EU 2012-ig 25%-kal csökkenteni kívánja a vállalkozások igazgatási terheit. Ebből a célból a Bizottság 2007 januárjában előterjesztett egy nagyra törő, az adminisztratív terhek EU-n belüli csökkentésére irányuló cselekvési programot, amelynek segítségével már 500 millió eurót sikerült megtakarítani 2007-ben. Ezenkívül 2005 októbere óta a közösségi joganyagból 300 jogszabályt töröltek.

Az Európai Bizottság különböző javaslatokat tesz a bürokrácia csökkentésére. 2006-ban „hatásvizsgálati testületet” hozott létre, amelynek tagjai között magas rangú bizottsági tisztviselők és egyes esetekben külső szakértők is vannak. A hatásvizsgálati testület, még mielőtt a Bizottság előterjesztené jogalkotási javaslatait, megvizsgálja ezek módszereit és minőségét. Az előzetes hatásvizsgálat különösen a statisztikák tervezésénél igen fontos. Ezért az előadó üdvözli, hogy a MEETS program keretében ezt kifejezetten tekintetbe veszik. A bürokrácia csökkentéséért felelős magas szintű munkacsoport, amelyet – élén Edmund Stoiberrel – 2007 végén állítottak fel, jelentősen hozzájárulhat a bürokrácia mérsékléséhez, főként a vállalkozásokat illetően.

A világszerte integrált gazdasági piacok folyamatosan új igényeket támasztanak az adatgyűjtés terén. Így új területek jönnek létre, míg a már összegyűjtött adatok részben vagy teljes mértékben használhatatlanná válnak. A nemzetközi versenyre a vállalkozások szerkezetátalakításokkal reagálnak, és ezeket a vállalati statisztikának megfelelően tükröznie kell. A vállalatokon belüli új irányzatokat éppúgy nyilvántartásba kell venni, mint a változó kereskedelmi struktúrákat, valamint a modern információs és tudás alapú társadalom piaci résztvevőkre gyakorolt hatását. Az adatgyűjtésnek tükröznie kell az egyes ágazatok – pl. a szolgáltatási ágazat – kialakulását és erősödését is. Ugyanez érvényes a kutatásra és fejlesztésre is, amelyek egyre fontosabb területek a gazdaság számára, és amelyeken belül jobban és átláthatóbban kellene feltérképezni a vállalatok és a kutatóintézetek közötti együttműködést. Így támogatható az EU által kívánatosnak tartott erősebb együttműködés a vállalatok és a kutatási szféra között. Az egyre inkább összefonódó európai gazdaságon kívül az európai monetáris unió és az európai vámrendszer is új igényeket támaszt a Közösség statisztikai rendszerének modernizálását illetően. A MEETS program különböző intézkedései éppen ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak.

Az uniós jogszabályoknak magas minőségi követelményeknek kell megfelelniük. Ugyanakkor azonban nem szabad további terheket róni a vállalkozásokra új statisztikai követelmények bevezetésével. Ezért a MEETS új típusú statisztikai mutatókat kíván bevezetni. A már meglévő vállalati statisztikák felhasználása hatékonyabbá válik, és hálózatba integrálják őket. Az előadó üdvözli, hogy emellett a hatóságok statisztikai adatai egyszerűbben és átfogóbban kerülnek majd felhasználásra statisztikai célokból, és így a vállalkozásoknak lehetőség szerint nem kell majd több helyen is adatokat szolgáltatniuk.

A számos egyéb bürokratikus kötelezettség mellett a vállalati és kereskedelmi statisztikák fontos kiindulópontot jelentenek az EU jobb jogalkotási folyamata szempontjából. A MEETS programot megelőző Edicom I és II program keretében a kereskedelmi statisztikák kerültek feldolgozásra. A kereskedelmi és vállalati statisztikák eddig különböző módszerek és források alapján készültek. Az új MEETS program által képviselt átfogó megközelítéssel első ízben válik lehetővé a két forrásból érkező statisztikák átalakítása, amelynek célja a közösségi statisztikák ésszerűsítése és összehangolása. Ez az átfogó megközelítés nagyon pozitív hatással jár. Nemcsak a vállalkozások ráfordításainak csökkentését eredményezi, hanem a statisztika területén a folyamatok egyszerűsítését és a prioritások korszerűsített meghatározását is.

A MEETS program négy fő célkitűzése

A fent említett előzetes értékelésnek köszönhetően a MEETS program felépítése hatékony és célorientált, és így a 2008–2012 közötti időszakra előirányzott (legfeljebb) 42,50 millió euró optimális felhasználását teszi lehetővé. A program mellékletében a Bizottság részletes tervet dolgozott ki azokról a különböző intézkedésekről, amelyek révén megvalósítható a program négy fő célkitűzése.

Először is felül kell vizsgálni a meglévő statisztikai mutatókat és módszereket, és szükség esetén törölni vagy frissíteni kell őket. Következő lépésként meg kell határozni az adatgyűjtés azon új területeit, amelyek a gazdasági integráció változásai nyomán szükségessé válnak. Az újonnan csatlakozott közép- és kelet-európai tagállamok statisztikai rendszereinek és gyakorlatának különbözősége ugyancsak szükségessé teszi a rendszer közös felülvizsgálatát. Az értékelésben minden érintett félnek ajánlatos részt vennie, hogy az alapvető változtatásokat az egész EU-ban lehetőleg egyidejűleg lehessen elvégezni.

Másrészt össze kell hangolni és integrálni kell a tagállamok vállalati statisztikai koncepcióit és módszereit, így például a vállalkozások nyilvántartásai és az ezekkel kapcsolatos források összekapcsolása révén. A vállalkozások nyilvántartásait jobban ki kell terjeszteni a multinacionális vállalatcsoportokra.

Harmadrészt az adatgyűjtés és -feldolgozás egyetlen rendszerbe való integrálására kell törekedni. Idetartozik a már rendelkezésre álló adatok fokozottabb felhasználása. Újonnan kell szabályozni a hatósági adatállományokhoz való hozzáférést. Az egységes becslési eljárások és/vagy a bürokratikus jelentési kötelezettségek átalányértékek alapján való teljesítése mindenekelőtt a középvállalkozásokat tehermentesíti majd. A becsléseknek köszönhetően ezek továbbra is megjelennek majd a gazdasági statisztikákban.

Végezetül pedig arra kell törekedni, hogy új küszöbértékek megállapítása és az elektronikus hálózatok fokozottabb kiépítése révén az Intrastat rendszer keretében egyszerűbbé váljanak az EU kereskedelmi statisztikái. Így bizonyos szempontok alapján több vállalkozást lehet majd felmenteni jelentéstételi kötelezettségei alól anélkül, hogy ez hátrányosan befolyásolná a statisztikák pontosságát. Az adatmennyiség jelentős csökkentéséhez járulna hozzá ezenkívül az ún. egycsatornás adatgyűjtési rendszerre („single flow”) való átállás, amelyben az exportra/importra vonatkozó adatokat csupán egy irányban jelentik, tehát az exportőr vagy az importőr gyűjti össze és továbbítja őket.

A MEETS program e fő szempontjai a modern európai statisztika legjelentősebb kihívásaira keresnek választ. Az előadó hangsúlyozza, hogy a harmonizálás során mindig ügyelni kell arra, hogy az lehetőség szerint a legkisebb közös nevező alapján történjen, és ne jelentsen újabb terheket a vállalkozások számára. Ellenkező esetben az a veszély áll fenn, hogy az újítások az ellenkező hatást váltják ki, és aláássák az európai vállalkozások versenyképességét. Az előadó ezért üdvözli, hogy a MEETS program előterjesztése előtt a Bizottság technikai szinten és a tagállamok statisztikai hivatalainak vezetőivel is átfogó konzultációkat tartott, akik ezáltal kezdettől fogva közvetlenül részt vettek a program kidolgozásában. A jövőben is elengedhetetlen, hogy a MEETS program támogatásával, szemináriumok, munkaértekezletek stb. keretében fokozott információcsere folyjon valamennyi érintett fél és szakember között. A MEETS program segítségével ennek során a Bizottság katalizátori szerepet tölthet be, és kell betöltenie.

A nemzeti hatóságok fontos szerepe

A bürokrácia csökkentését célszerű uniós szinten megszervezni. Amennyiben a tagállamok külön-külön, összehangolás nélkül modernizálnák statisztikáikat, ez a statisztikai hivatalok rendszereinek különbségei miatt magasabb költségekhez és kettős adatgyűjtéshez vezetne. A MEETS uniós program által viszont már korai szakaszban összehangolható a vállalati és kereskedelmi statisztikák készítése céljából folytatott adatgyűjtés és -felhasználás. A tagállamokkal folytatandó csereprogramoknak, elemzéseknek és munkaértekezleteknek köszönhetően meghatározható és alkalmazható lesz a mindenki számára legjobb megoldás. Intézkedései révén az uniós program ösztönzően hat az új statisztikai alkalmazások kifejlesztésébe – különösen a vállalati és kereskedelmi statisztika átszervezése terén – történő beruházásokra, és minden érintett fél szempontjából a hatékonyság növekedését eredményezi.

A program konkrét intézkedéseit a tagállamok és a Bizottság éves munkaprogramokban határozzák meg a komitológiai eljárás keretében. Az előadó véleménye szerint a Bizottságnak megbízást kellene kapnia arra, hogy ellenőrizze a statisztikák harmonizálásának folyamatát a tagállamokban, és erről évente jelentést készítsen az Európai Parlament számára.

A sikerhez viszont nem elég, ha csupán az EU szintjén foglalkoznak a bürokrácia csökkentésével. Az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló uniós cselekvési program szerint a tagállamoknak szintén ajánlatos nagyszabású célokat kitűzniük a nemzeti szintű bürokrácia mérséklése érdekében. Eddig 12 tagállam tett eleget ennek a felszólításnak. A bürokrácia csökkentésének sikere érdekében ezen a területen valamennyi tagállam kormányának tevékenyen együtt kell működnie az EU-val. Gyakran azonban további nemzeti jogszabályokat hoznak az uniós előírások mellett.

A bürokrácia csökkentését nem szabad tovább halogatni. Ezért az előadó sürgeti a MEETS program keretében zajló projektek mihamarabbi végrehajtását annak érdekében, hogy az ezek révén nyert tapasztalatok alapján mielőbb gyakorlati megoldásokat lehessen kidolgozni a harmonizáció végrehajtása és a statisztikai rendszerek átalakítása érdekében. A MEETS programra vonatkozóan előterjesztett ütemtervet ezért fel kell gyorsítani, ahol csak lehetséges. Mindezt figyelembe véve az előadó a program mihamarabbi hatálybalépését javasolja az európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadását követően.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (8.4.2008)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0433 – C6‑0234/2007 – 2007/0156(COD))

A vélemény előadója: Margarita Starkevičiūtė

RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról szóló bizottsági határozatjavaslat célja, hogy hat éven át (2008–2013) biztosítsa a vállalkozási és kereskedelmi statisztikák fejlesztésének finanszírozását.

A program azt kívánja elérni, hogy a globalizációból és a fokozott európai integrációból következő jelentős gazdasági változásokhoz igazítsa a statisztikákat. E két változás új típusú mutatók kidolgozását indokolja, amelyek új információforrások felhasználásával szolgáltatják az adatokat..

A program 4 konkrét célt tűz ki:

· új területek meghatározás a célmutató-csoportok közösen kidolgozott definícióján keresztül annak érdekében, hogy összehasonlítható statisztikai adatokat lehessen előállítani

· az üzleti statisztikában a fogalmak és módszerek integrálásának végrehajtása

· az adatgyűjtés és -kezelés integrálása

· az Intrastat-rendszer további egyszerűsítése (küszöbértékek, IKT alkalmazások javítása, nómenklatúrák stb.).

Költségvetési vonatkozások

A 6 évre előirányzott költségvetési keret 42 500 000 EUR.

Teljes referenciaösszeg

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 és később

Összesen

Kötelezettségvállalási

előirányzatok

a+c

5,000

6,500

11,500

9,000

6,500

4,000

42,500

Kifizetési előirányzatok

b+c

0,908

7,5695

9,175

10,1625

7,6625

7,0225

42,500

A vélemény előadójának álláspontja

Az előadó támogatja a Bizottság által benyújtott programot. Véleménye szerint a statisztika fejlesztése és a definíciók összehangolása érdekében fontos a prioritást élvező területek és mutatók meghatározása. Mindez rendkívül hasznos lesz az uniós vállalkozások számára, mivel az adatok összehasonlíthatók és használhatóbbak lesznek.

Az előadó nem kívánja módosítani a bizottsági javaslatot, de felvet néhány kérdést, amelyeket szélesebb körben meg kellene vitatni.

1.  Az előadó többek között felveti a vállalkozási és kereskedelmi statisztikák hozzáférhetősége és a lisszaboni stratégia egyik kulcsfontosságú elemét képező innovációs politika közötti kapcsolat kérdését. Az innováció és az azzal kapcsolatos adatok egyértelmű meghatározása rendkívül hasznos lenne az uniós költségvetés egyes tételei finanszírozásának megállapításához és ahhoz, hogy az uniós támogatásokat nagyobb mértékben lehessen az innovatív vállalkozások felé terelni. Csak egyértelmű és összehasonlítható mutatók segítségével állapítható meg, hogy mely kiadási kategóriák alkalmasak arra, hogy az innovációt elősegítő támogatást kapjanak.

2.  Az előadó aggódik, amiért a program egyik fő célja ugyan a vállalkozásokra nehezedő terhek további csökkentése, a Bizottság azonban nem konzultált a vállalkozásokkal, hanem csak egy belső konzultációt végzett a munkacsoportjain és a nemzeti statisztikai hivatalokon belül. A vállalkozásokkal konzultálni kellett volna, mivel ők azok, akik a legtöbb adatot szolgáltatják, és akik a leginkább hasznát láthatják a MEETS-programnak.

3.  Az előadó szerint egyértelmű és összehasonlítható adatokra van szüksége nemcsak a bel-, hanem a külkereskedelem területén is. E tekintetben úgy látja, hogy ezek az információk segíthetnének abban, hogy az uniós költségvetés 4. tétele alatt finanszírozandó kiadási kategóriákat megállapítsák.

4.  Az előadó rámutat, hogy a különböző statisztikai programok által kitűzött célok összehangolásának hiánya nem teszi lehetővé az uniós költségvetésben a statisztikai programok számára elkülönített források hatékonyabb felhasználását.

Végül az előadó előterjeszt egy módosítást a Parlament jogalkotási állásfoglalásához annak érdekében, hogy hangsúlyozza, hogy a MEETS-programra vonatkozó jogalkotási javaslatban szereplő pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie az új többéves pénzügyi keret megfelelő fejezetében – ebben az esetben az 1A. fejezetben – megállapított plafonértékkel, továbbá hogy a programhoz rendelkezésre álló éves összegről az éves költségvetési eljárás során kell dönteni a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

 

1a. úgy véli, hogy a bizottsági javaslatban megállapított pénzügyi keretnek összeegyeztethetőnek kell lennie a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodást módosító 2007. december 18-i 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerint felülvizsgált 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetében megállapított plafonértékkel, és rámutat, hogy az éves összegről az éves költségvetési eljárás részeként határoznak majd a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontjával1 összhangban;

 

__________

1 HL L 6., 2008.1.10., 7. o.

ELJÁRÁS

Cím

Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programja

Hivatkozások

COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

3.9.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Margarita Starkevičiūtė

24.10.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.4.2008

8.4.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

8.4.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Richard Corbett, Libor Rouček


ELJÁRÁS

Cím

Az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programja

Hivatkozások

COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

19.7.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

3.9.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

3.9.2007

BUDG

3.9.2007

ITRE

3.9.2007

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

12.9.2007

ITRE

9.10.2007

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Christoph Konrad

4.9.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2008

25.3.2008

5.5.2008

 

Az elfogadás dátuma

3.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan

Benyújtás dátuma

9.6.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat