MIETINTÖ
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä
(KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD))
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Timothy Kirkhope

10.6.2008

Menettely : 2007/0243(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0248/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0248/2008
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: