Procedūra : 2007/2285(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0256/2008

Pateikti tekstai :

A6-0256/2008

Debatai :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Balsavimas :

PV 25/09/2008 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0461

PRANEŠIMAS     
PDF 214kWORD 214k
18.6.2008
PE 398.631v02-00 A6-0256/2008

dėl Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti

(2007/2285(INI))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Alessandro Foglietta

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti

(2007/2285(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos „Baltąją knygą dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti“ (COM(2007)0279),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 1 d. rezoliuciją dėl sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo(1),

–   Europos regioninio komiteto Belgrade patvirtintą antrąjį Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos veiksmų planą dėl maisto ir mitybos politikos ir į 2006 m. PSO regioninio biuro patvirtintą Europos kovos su nutukimu chartiją,

–   atsižvelgdamas į PSO Europos ministrų konferencijoje, vykusioje 2006 m. lapkričio 15–17 d. Stambule, priimant kovos su nutukimu chartiją nustatytus tikslus,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 22 d. Pasaulio sveikatos asamblėjos 57-ojoje sesijoje priimtą Pasaulinę mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos strategiją,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Tarybos 2005 m. birželio 2 ir 3 d. išvadas dėl nutukimo, mitybos ir fizinės veiklos,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Tarybos 2007 m. gruodžio 5–6 d. išvadas dėl ES strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti įgyvendinimo,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. Kopenhagoje vykusio PSO regioninio biuro posėdžio „Fizinė veikla ir sveikata Europoje: faktai veiksmams“ išvadas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Baltoji knyga dėl sporto“ (COM(2007)0391),

–   atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Nauja mobilumo mieste kultūra“ (COM(2007)0551),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6-0000/2008),

A. kadangi vis smarkiau plinta antsvorio ir nutukimo bei su mityba susijusių ligų epidemija ir tai yra pagrindinės Europos mirtingumo ir sergamumo priežastys,

B.  kadangi moksliniais tyrimais įrodyta, kad moterys ir vyrai nevienodai dažnai ir sunkiai suserga su mityba susijusiomis ligomis,

C. kadangi, pasak PSO, daugiau nei 50 proc. Europos suaugusių žmonių turi antsvorio arba yra nutukę,

D. kadangi daugiau nei 5 mln. vaikų yra nutukę ir beveik 22 mln. vaikų turi antsvorio ir šie skaičiai nuolat auga, ir manoma, kad iki 2010 m. nutukusių arba antsvorio turinčių vaikų skaičius didės po 1,3 mln. kasmet,

E.  kadangi kasmet iki 7 proc. nacionalinių ES valstybių biudžetų lėšų išleidžiama ligoms, kurios gali būti susijusios su nutukimu, gydyti,

F.  kadangi manoma, kad su antsvoriu ir nutukimu susijusioms ligoms tenka 6 proc. valstybinės sveikatos priežiūros išlaidų visoje Europoje; kadangi netiesioginės su šiomis būklėmis susijusios išlaidos, pvz., dėl sumažėjusio produktyvumo ir nedarbingumo, yra žymiai didesnės,

G. kadangi pilvo nutukimas moksliškai pripažintas vienu pagrindinių kai kurių su svoriu susijusių ligų, pvz., širdies ir kraujagyslių ligų arba 2 tipo diabeto, požymiu,

H. kadangi vaikystėje susiformavę mitybos įpročiai dažnai išlieka ir suaugus, o moksliniai tyrimai rodo, kad nutukusiems vaikams kyla didesnė rizika tapti nutukusiais suaugusiaisiais,

I.   kadangi Europos piliečiai gyvena „tukinančioje“ aplinkoje, kur daug energijos turinčių produktų vartojimas ir sėslus gyvenimo būdas didina nutukimo riziką,

J.   kadangi netinkama mityba yra labai svarbus veiksnys, lemiantis kitas su mityba susijusias ligas, sukeliančias daugiausia mirčių ES, įskaitant širdies ir kraujagyslių ligas, vėžį, diabetą ir insultą,

K. kadangi PSO 2005 m. ataskaitoje dėl sveikatos padėties Europoje remiantis tyrimais įrodyta, kad didelės dalies mirčių ir ligų priežastis yra septyni pagrindiniai rizikos veiksniai, o šeši iš jų (padidėjęs kraujospūdis, padidėjęs cholesterolio kiekis, aukštas kūno masės indeksas, nepakankamas vaisių ir daržovių vartojimas, fizinės veiklos trūkumas ir per didelis alkoholio vartojimas) yra susiję su mityba bei fiziniu aktyvumu, ir kadangi svarbu vienu metu veikti atsižvelgiant į šiuos sveikatą lemiančius veiksnius, kad būtų užkirstas kelias dideliam ligų ir mirčių skaičiui,

L.  kadangi manoma, jog fizinis aktyvumas kartu su sveika ir subalansuota mityba yra svarbiausios antsvorio prevencijos priemonės, su susirūpinimu pažymėdamas, kad kas trečias europietis visai nesimankština laisvalaikiu, o vidutinis europietis daugiau nei penkias valandas per dieną praleidžia sėdėdamas ir daug europiečių maitinasi nesilaikydami subalansuotos mitybos principų,

M. kadangi pilvo nutukimas dabar yra specialistų plačiai pripažintas pagrindiniu metabolinių sutrikimų, kurie didina širdies ir kraujagyslių ligų arba 2 tipo diabeto riziką, veiksniu,

N. kadangi ir pradinėse, ir vidurinėse mokyklose sportui skiriamų pamokų skaičius pastarąjį dešimtmetį sumažėjo, o kalbant apie infrastruktūrą ir įrenginius valstybėse narėse yra didelių skirtumų,

O. kadangi PSO Europos kovos su nutukimu chartijoje nustatė tikslą pasiekti matomą pažangą kovojant su vaikų nutukimu per ateinančius ketverius ar penkerius metus ir vėliausiai iki 2015 m. pasiekti dabartinės nutukimo augimo tendencijos virtimą mažėjimo tendencija,

P.  kadangi sveika mityba privalo turėti tam tikras kokybines ir kiekybines savybes atsižvelgiant į individualius poreikius ir visada atsižvelgiant į mitybos principus,

Q. kadangi mityba, kad būtų laikoma „vertinga sveikatai“, turi apimti tokias kokybės kriterijų kategorijas: 1) maisto produktų sudėtis ir energinė vertė (maistinė vertė), 2) sveikatos ir toksikologiniai kriterijai (maisto sauga), 3) natūralios maisto savybės („estetinės ir (arba) skonio“ bei „virškinimo“ savybės), 4) ekologinis maisto produktų gamybos pobūdis (tvari žemdirbystė),

R.  kadangi antsvorio ir nutukimo problemos turėtų būti sprendžiamos holistinio metodo priemonėmis, veikiant visose vyriausybių politikos srityse ir įvairiais vyriausybiniais lygiais, ypač nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmenimis, tinkamai laikantis subsidiarumo principo,

S.  kadangi neturėtų būti pamiršta daug kalorijų turinčio alkoholio, taip pat rūkymo, t. y. veiksnių, kurie iškreipia apetitą maistui ir gėrimams ir kelia daug jau ištirtų grėsmių sveikatai, įtaka,

T.  kadangi problema turi socialinį aspektą ir ypač pastebima tai, kad didžiausias antsvorio ir nutukimo lygis fiksuojamas žemiausiose socialinėse ekonominėse grupėse; su susirūpinimu pažymėdamas, kad nutukimas gali padidinti sveikatos ir socialinę ekonominę nelygybę, ypač skaudžią labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pvz., neįgaliesiems,

U. kadangi kylant neapdorotų žaliavų (pvz., grūdų, sviesto, pieno, kt.) kainoms socialinė ekonominė nelygybė įgauna kitą neturintį precedento mastą, kalbant ir apie atitinkamų produktų spektrą, ir apie kainų augimo mastą,

V. kadangi dėl didesnių neapdorotų žaliavų kainų ir neskaidrių taisyklių, reguliuojančių plataus masto paskirstymą, kai kuriose valstybėse narėse sparčiai pakilo pagrindinių maisto produktų, pvz., vaisių ir daržovių bei pieno produktų, kurių sudėtyje nėra cukraus, kainos, kurios „praryja“ daugumos ES namų ūkių biudžetus, ir kadangi ES turi reaguoti į šį iššūkį,

W. kadangi 15 proc. ES gyventojų yra neįgalieji; kadangi, be to, tyrimai rodo, kad neįgalių žmonių nutukimo rizika yra didesnė, inter alia, dėl patofiziologinių energijos metabolizmo pakitimų ir kūno sudėjimo pokyčių, kūno raumenų atrofijos ir fizinės veiklos trūkumo,

X. kadangi reikėtų remti visas daugelio suinteresuotųjų šalių iniciatyvas, skirtas gerinti dialogą, keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais ir savireguliaciją, pavyzdžiui, pasitelkus ES veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti ir Darbo grupę dėl sporto ir sveikatos bei ES tinklą „Sveikatą gerinantis fizinis aktyvumas“ (angl. HEPA),

Y. kadangi kaip mūsų kultūrinio palikimo dalis turėtų būti remiamos įvairios tradicinės virtuvės, tačiau kartu turėtų būti imamasi veiksmų siekiant užtikrinti vartotojų informuotumą apie tikrą jų poveikį sveikatai, kad būtų palengvintas sąmoningų sprendimų priėmimas,

Z.  kadangi vartotojai Europoje turėtų turėti galimybę gauti reikalingą informaciją, kuri leistų jiems pasirinkti geriausius maisto šaltinius, suteikiančius galimybę užtikrinti jų individualiai gyvensenai ir sveikatai tinkamiausią mitybą,

AA.     kadangi dabartinės pramonės iniciatyvos dėl reklamos savireguliavimo padės spręsti maisto ir gėrimų rūšių reklamos pusiausvyros problemas; kadangi savireguliavimo priemonės turi būti taikomos visoms rinkodaros formoms, ypač rinkodarai internete ir kitose naujose žiniasklaidos priemonėse; kadangi maisto reklama užima maždaug pusę viso reklamos laiko televizijoje vaikų žiūrimu laiku ir kadangi neabejotinai įrodyta, jog reklama per televiziją turi poveikio vaikų nuo dvejų iki vienuolikos metų amžiaus trumpalaikiam mitybos būdui; kadangi Parlamentas su susirūpinimu pastebi naujas rinkodaros formas, kurioms naudojamos visos technologinės priemonės, ypač vadinamieji reklaminiai žaidimai, įskaitant mobiliuosius telefonus, žinučių siuntimą, vaizdo žaidimus ir interaktyvius žaidimus internete ir kadangi nemažai maisto produktų gamintojų, reklamos ir rinkodaros įmonių ir vartotojų apsaugos draugijų jau prisiima didelio masto įsipareigojimus pagal Europos veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti, ir jau gali pateikti sėkmingų tyrimų ir projektų rezultatų,

AB.     kadangi su netinkama mityba, kuri ypač kenkia pagyvenusiems žmonėms, susijusios Europos sveikatos priežiūros sistemų išlaidos prilygsta išlaidoms, susijusioms su antsvoriu ir nutukimu,

1.  džiaugiasi dėl Baltosios knygos dėl mitybos, kuri yra svarbus žingsnis įgyvendinant bendrą strategiją dėl nutukimo ir antsvorio augimo sustabdymo ir kurioje skiriama dėmesio su mityba susijusioms lėtinėms ligoms, pvz., kraujagyslių sistemos ligoms, įskaitant širdies ligas ir insultą, vėžį ir diabetą, Europoje;

2.  pakartoja savo raginimą valstybėms narėms pripažinti nutukimą lėtine liga; mano, kad turėtų būti rūpinamasi, jog būtų išvengta žmonių ar jų grupių, linkusių į sveikatos problemas, susijusias su mityba, antsvoriu ir nutukimu dėl kultūrinių veiksnių ir dėl ligų, pvz., diabeto arba valgymo sutrikimų (anoreksijos ar bulimijos), niekinimo ir pataria valstybėms narėms užtikrinti, kad šie žmonės turėtų galimybę gauti tinkamą gydymą pagal jų nacionalines sveikatos apsaugos sistemas;

3.  mano, kad geriausias kovos su ES gyventojų nutukimu būdas yra daugelio lygių išsamaus metodo taikymas, ir atkreipia dėmesį į tai, kad yra daug Europos programų (mokslinių tyrimų, sveikatos, švietimo, mokymosi visą gyvenimą), kurios gali mums padėti kovoti su šia problema;

4. mano, kad maisto kokybės politika gali daug prisidėti skatinant sveikatą ir mažinant nutukimą ir kad labai svarbu ant etikečių pateikti suprantamą informaciją, kuri suteiktų galimybę vartotojams rinktis gerą, geresnį ir mažiau naudingą maistą;

5.  pritaria Aukšto lygio grupės dėl mitybos ir fizinio aktyvumo įsteigimui ir Europos sveikatos tyrimų sistemų, renkančių fizinius ir biologinius duomenis, pvz., tikrinimu pagrįsto Europos sveikatos tyrimo (HES) ir Europos sveikatos tyrimo apklausos būdu (angl. EHIS) stebėsenos sistema, sukūrimui, nes tai bus veiksmingos priemonės politikos formuotojams ir visiems susijusiems veikėjams siekiant pagerinti savo žinias ir keistis kovos su nutukimu pažangiąja patirtimi;

6.  prašo Komisijos užtikrinti, kad būsimoje Aukšto lygio darbo grupėje, kuri nagrinės mitybos ir fizinio aktyvumo klausimus, būtų tolygiai atstovaujama vyrams ir moterims, kad būtų galima tikslingiau spręsti problemas ir pateikti geresnių pasiūlymų atsižvelgiant į lytį, t. y. atskirai vyrams ir moterims;

7.  pripažįsta svarbų savireguliavimo vaidmenį kovojant su nutukimu, pabrėžia, kad visoms suintersuotoms šalims reikalingi aiškūs ir konkretūs tikslai bei nepriklausoma šių tikslų siekimo stebėsena; atkreipia dėmesį į tai, kad norint pasiekti esminių ir reikšmingų permainų visuose pramonės sektoriuose, ypač susijusių su vaikais, kartais būtinas reguliavimas, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą ir aukštus visuomenės sveikatos standartus; susidomėjęs atkreipia dėmesį į 203 įsipareigojimus, prisiimtus pagal ES veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti, kurių tikslai – maisto produktų sudėties keitimas, vaikams skirtos reklamos mažinimas ir sveikos mitybos skatinimas ženklinant produktus; mano, kad dalyvavimas Programoje turėtų būti plečiamas įtraukiant kompiuterinių žaidimų ir jų pultų gamintojus ir interneto tiekėjus;

8.  vis dėlto ragina imtis labiau apčiuopiamų priemonių, ypač skirtų vaikams ir kitoms rizikos grupėms;

9.  ragina Komisiją spręsti mitybos srities problemas taikant holistinį metodą, o netinkamos mitybos ir nutukimo klausimus paskelbti prioritetiniais mitybos ir sveikatos sričių klausimais – jie, kai tik įmanoma, turėtų būti įtraukti į ES finansuojamų mokslo tyrimų programas ir ES lygmens partnerystės priemones;

10. mano, kad Europos vartotojams turėtų būti prieinama būtina informacija, kad jiems būtų suteikta galimybė pasirinkti geriausius maistinių medžiagų šaltinius, reikalingus siekiant užtikrinti jų individualiai gyvensenai ir sveikatai tinkamiausią mitybą; mano, kad daugiau dėmesio turėtų būti skiriama piliečių sveikatos raštingumo ugdymui, kad jie galėtų priimti veiksmingus sprendimus dėl jų pačių ir jų vaikų mitybos; mano, kad tėvų informavimas ir švietimas mitybos klausimais turėtų būti vykdomas specialistų (mokytojų, kultūros organizatorių, sveikatos priežiūros specialistų) tam tikrose tinkamose vietose; yra įsitikinęs, kad vartotojų informavimas, švietimas dėl sveikos mitybos ir maisto ženklinimas turi sietis su pačių vartotojų pageidavimais;

11. šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu būsimą programą, susijusią su vaisių tiekimu mokykloms, susieti su platesne švietimo strategija, pavyzdžiui, pradinėse mokyklose parengti pamokėles mitybos ir sveikatos tema;

12. pabrėžia svarbų moterų vaidmenį ugdant šeimos mitybą ir svarbų jų vaidmenį kovoje su nutukimu, nes daugumoje šeimų būtent jos tiesiogiai dalyvauja renkantis maisto produktus;

13. ragina valstybes nares, regionus ir vietines institucijas aktyviau kurti „palankias aktyvumui bendruomenes“, ypač vykdant miesto planavimą, kad savivaldybių teritorijose būtų sudarytos fizinės veiklos, kuri taptų dienotvarkės elementu, galimybės ir vietiniu lygmeniu numatyti daugiau galimybių, kurios skatintų žmones laisvalaikiu užsiimti fizine veikla; tai galima pasiekti taikant vietos priemones, skirtas priklausomybei nuo atomobilių mažinti ir judėjimui pėsčiomis remti, taip pat tinkamai sujungiant prekybos ir gyvenamųjų zonų plėtrą, skatinant viešąjį transportą, steigiant parkus ir prieinamą sporto infrastruktūrą, tiesiant dviračių ir pėsčiųjų takus; ragina savivaldybes skatinti tinklą „Miestai už sveiką gyvenimo būdą“, kuris leistų imtis bendrų kovos su nutukimu veiksmų;

14. ragina valstybes nares laikytis vadinamosios aktyvaus mokinių ir darbuotojų vykimo į darbą ir mokyklą bei iš jų sampratos; ragina vietos valdžios institucijas vertinant miesto transportą ir planavimą laikyti atsižvelgimą į šį aspektą prioritetu;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad zonų, kuriose vaikai ir jaunimas galėtų būti gamtoje, steigimas suteiktų jiems alternatyvą įprastam laisvalaikio leidimui ir kartu didintų jų vaizduotę ir kūrybingumą bei skatintų tirti aplinką;

16. ragina sporto organizacijas atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad mergaitės praėjus paauglystei dažnai nustoja sportuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad šios organizacijos turėtų dėti daug pastangų, kad mergaitės ir jaunos moterys ir toliau domėtųsi ir užsiimtų įvairia sportine veikla;

17. pabrėžia, kad Europos Sąjunga turėtų imtis vadovaujančio vaidmens formuojant bendrą metodą ir skatinant derinimą bei pažangiąją patirtį tarp valstybių narių; mano, kad svarbi Europos pridėtinė vertė gali būti sukurta taikant šias priemones: vartotojų informavimą, švietimą dėl sveikos mitybos, reklamą žiniasklaidoje, žemės ūkio produktų gamybą ir maisto ženklinimą, ypač nurodant transriebiųjų rūgščių kiekį; ragina parengti Europos rodiklius, pvz., juosmens apimtį ir bet kuriuos kitus rizikos veiksnius, susijusius su nutukimu (ypač pilvo nutukimu);

18. pabrėžia, kad siekiant nutukimo sumažinimo tam tikrą vaidmenį turi atlikti ir privatusis sektorius, kurdamas naujus ir sveikesnius produktus; vis dėlto mano, kad reikia intensyviau skatinti privatųjį sektorių kurti aiškias informavimo sistemas ir tobulinti ženklinimą, kad vartotojai galėtų sąmoningai rinktis;

Mūsų prioritetas: vaikai

19. ragina Komisiją ir visus veikėjus kovai su nutukimu nuo ankstyvo amžiaus suteikti pirmenybę, nepamirštant, kad vaikystėje įgyti mitybos įpročiai dažnai išlieka daug metų;

20. ragina organizuoti informacijos kampanijas siekiant didinti nėščių moterų informuotumą apie subalansuotos ir sveikos mitybos bei optimalaus tam tikrų maistinių medžiagų vartojimo nėštumo metu, svarbą, taip pat siekiant, kad moterys ir jų partneriai suprastų maitinimo krūtimi svarbą; primena, kad maitinimas krūtimi, nenutraukiant jo, kol kūdikiui sueis šeši mėnesiai, vaikų pratinimas prie sveikų maisto produktų ir porcijų dydžių kontrolė gali padėti apsaugoti vaikus nuo antsvorio arba nutukimo; vis dėlto pažymi, kad maitinimas krūtimi yra ne vienintelė kovos su nutukimu priemonė ir kad sveikos mitybos įpročiai įgyjami per ilgą laiką; pabrėžia, kad informavimo kampanijos turėtų priminti, jog maitinimas krūtimi yra asmeninis reikalas, ir turėtų būti gerbiama moters laisva valia ir pasirinkimas;

21. ragina valstybes nares atkreipti dėmesį į tai, kad nacionalinių sveikatos paslaugų srityje būtina skatinti konkrečias konsultavimo mitybos klausimais paslaugas nėščioms ir menopauzę išgyvenančioms moterims, nes tai du moters gyvenime svarbūs laikotarpiai, kai padidėja pavojus priaugti svorio;

22. ragina valstybes pasiūlyti ekspertų parengtas gaires, kaip padidinti fizinį aktyvumą jau ikimokykliniame amžiuje, ir jau šiame ankstyvame amžiuje skatinti švietimą apie sveiką mitybą;

23. mano, kad norint užtikrinti, jog fizinis aktyvumas ir sveika mityba taptų vaiko elgesio dalimi, visų pirma veiksmų reikia imtis mokyklos lygmeniu; ragina Aukšto lygio grupę dėl mitybos ir fizinio aktyvumo parengti gaires dėl mitybos politikos krypčių mokykloje ir pomokykliniu laikotarpiu ir dėl švietimo apie sveiką mitybą skatinimo; ragina valstybes nares į mokyklų mokymo programas įtraukti temas apie sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo naudą;

24. taip pat ragina valstybes nares, vietos valdžios institucijas ir mokyklų vadovybę prižiūrėti ir gerinti maitinimo mokyklose ir vaikų darželiuose kokybę ir standartus, be kitų priemonių pasitelkus specialius mokymus ir gaires viešojo maitinimo personalui, maisto ir gėrimų tiekėjų kontrolę ir gaires dėl sveiko maisto valgyklose; pabrėžia, kad svarbu pritaikyti porcijų dydžius atsižvelgiant į poreikius ir įtraukti į valgiaraščius vaisius ir daržoves; ragina mokyklose daugiau šviesti sveikos mitybos klausimais ir atsisakyti pardavinėti daug riebalų, druskos ar cukraus turintį ir mažos maistinės vertės maistą ir gėrimus; ragina pardavimo taškuose verčiau pardavinėti šviežius vaisius ir daržoves; ragina valstybes nares užtikrinti, kad mokyklų programose bent trys pamokos per savaitę būtų skirtos fizinei veiklai, įgyvendinant Baltojoje knygoje dėl sporto užsibrėžtus tikslus, ir būtų parengti naujų viešųjų sporto centrų, kurie būtų prieinami ir neįgaliesiems, statybos planai, taip pat išlaikyti mokyklose jau esančius sporto centrus; džiaugiasi, kad ES teiks finansinę paramą galimai „Vaisiai mokykloms“ programai, panašiai į šiuo metu įgyvendinamą „Pienas mokykloms“ programą; ragina rasti sprendimą (kurio pareikalavo kelios valstybės narės), susijusį su nemokamu vaisių ir daržovių dalijimu mokyklose ir labdaros įstaigose 2008 m., kol nuo 2009 m. sausio 1 d. bus pradėtas įgyvendinti projektas, skatinantis vartoti vaisius mokyklose;

25. ragina valstybių narių vietos valdžios institucijas remti prieinamą ir įperkamą laisvalaikio infrastruktūrą ir vietinėje aplinkoje numatyti daugiau galimybių, kurios skatintų žmones laisvalaikiu užsiimti fizine veikla;

26. ragina valstybes nares, vietos įmones ir mokyklų vadovus užtikrinti, kad prekyba naudojant mokyklose maisto pardavimo automatus būtų suderinta su sveikos mitybos reikalavimais; mano, kad yra labai svarbu, jog bet koks mažos maistinės vertės vadinamųjų HSSF produktų (turinčių daug cukraus, druskos, riebalų) finansavimas ir reklamavimas mokyklų pastatuose būtų leidžiamas tik mokyklos vadovybės prašymu arba jai aiškiai sutikus ir stebimas mokinių ir tėvų draugijų; mano, kad sporto organizacijos ir komandos turėtų rodyti pavyzdį, kaip reikėtų tinkamai mankštintis ir maitintis; ragina visas sporto organizacijas ir komandas savanoriškai įsipareigoti skatinti sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą, ypač tarp vaikų; mano, kad visos sporto organizacijos ir komados skatina sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą; be to, pažymi, kad Europos sporto judėjimas neturėtų būti kaltinamas dėl antsvorio ir nutukimo Europoje;

27. džiaugiasi dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) bendrosios rinkos organizavimo (angl. CMO) reformos, dėl kurios mokykloms bus teikiama daugiau vaisių ir daržovių, su sąlyga, kad bus kontroliuojama šių produktų kokybė ir cheminis saugumas;

28. ragina ES ir ypač ECOFIN lanksčiai spręsti klausimus, susijusius su kai kurių valstybių narių paraiškomis dėl galimybės taikyti mažesnę PVM normą su socialinėmis, ekonominėmis, aplinkosaugos arba sveikatingumo reikmėmis susijusioms sritims; šiuo atžvilgiu ragina valstybes nares, kurios to dar nepadarė, atsižvelgiant į suteikiantį joms šią teisę Bendrijos teisės aktą, sumažinti PVM vaisiams ir daržovėms; be to, ragina iš dalies pakeisti galiojančius Bendrijos teisės aktus taip, kad vaisiams ir daržovėms būtų taikoma ypač žema PVM norma (mažiau nei 5 proc.);

29. džiaugiasi dėl ES iniciatyvų, pavyzdžiui, tinklavietės „ES mini virėjai“ sukūrimo ir 2007 m. lapkričio 8 d. paskelbimo ES sveikos mitybos ir sveiko maisto ruošimo diena; pataria organizuoti informavimo kampanijas, kurių metu būtų didinamas supratimas apie daug energijos teikiančių produktų ryšį su fizinio aktyvumo, kurio reikia sudeginti iš tokių produktų gautoms kalorijoms, trukme;

Sveikų produktų sąmoningas pasirinkimas ir prieinamumas

30. mano, kad veikla, susijusi su maisto produktų sudėties keitimu, – veiksminga priemonė, padėsianti sumažinti riebalų, cukraus ir druskos kiekį mūsų maiste, ir ragina maisto gamintojus labiau dalyvauti veikloje, susijusioje su maisto produktų sudėties keitimu, t. y. siekti, kad būtų sumažintas maiste esančių riebalų, druskos ir cukraus kiekis ir vietoj kaloringo mažai maistingų medžiagų turinčio maisto būtų gaminamas daug ląstelienos turintis maistas, be to, jo gamybai būtų naudojama daugiau vaisių ir daržovių; labai džiaugiasi dėl gamintojų savanoriškai prisiimtų įsipareigojimų maisto sudėtyje atsižvelgti į sveiko maisto kriterijų;

31. pabrėžia, kad turi būti privaloma aiškiai ženklinti maisto medžiagas, kad vartotojams būtų sudaryta galimybė pasirinkti sveikesnį maistą; taigi rekomenduoja, kad tam, jog vartotojai galėtų palyginti įvairių maisto produktų maistinę sudėtį, etiketėse būtų pateiktas maisto medžiagų kiekis, esantis 100g/100ml;

32. ragina visoje ES uždrausti transriebalų rūgštis ir ragina ES valstybes nares vadovautis pažangiąja patirtimi kontroliuojant maisto sudėtį (pavyzdžiui, druskos kiekį); be to, ragina Komisiją parengti keitimosi pažangiąja patirtimi valstybių narių lygmeniu programą; pažymi, kad turėtų būti suteiktos specialios išimtys nustatytos kilmės (angl. PDO) ir geografinių požymių turintiems (angl. PGI), ženklu „garantuotas tradicinis gaminys“ (TSG) ženklinamiems bei kitų rūšių tradiciniams produktams, siekiant išsaugoti originalius receptus; šiuo atžvilgiu daug tikisi iš būsimos Žaliosios knygos dėl žemės ūkiui skirtos kokybės strategijos, užtikrinančios geresnę kokybę ir PGI programų apsaugą;

33. ragina ištirti aromato ir skonio stipriklių, pvz. glutamatų, guanilatų ir inozinatų, svarbą, nes didelis šių medžiagų kiekis aptinkamas įvairiuose maisto produktuose, visų pirma jau paruoštuose gaminiuose ir pramoniniu būdu pagamintuose maisto produktuose, siekiant nustatyti jų įtaką maisto vartojimo įpročiams;

34.  pabrėžia, kad dabartinės mokslo žinios rodo, jog dėl per didelio transriebalų rūgščių vartojimo (per 2 proc. bendro suvartojamo energijos kiekio) kyla didesnė širdies ir kraujagyslių ligų rizika; dėl to labai apgailestauja, kad šiuo metu nė vienos Europos šalies vyriausybė nesiėmė priemonių sumažinti Europos vartotojams poveikį, susijusį su transriebalų rūgščių ir sočiųjų riebalų rūgščių, esančių daugelyje perdirbtų mažos maistinės vertės produktų, kaupimusi;

35. pabrėžia, kad dirbtinės transriebalų rūgštys kelia didelį, plačiai dokumentais patvirtintą ir nereikalingą pavojų europiečių sveikatai; dėl to reikėtų parengti atitinkamą teisėkūros iniciatyvą, kurios tikslas – veiksmingai pašalinti pramoniniu būdu perdirbtas transriebalų rūgštis iš maisto produktų;

36. ragina pramonę iš naujo nustatyti vienos porcijos dydžius, pasiūlant didesnį mažesnių porcijų pasirinkimą;

37. pritaria naujam Komisijos pasiūlymui dėl 1990 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 90/496/EB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo persvarstymo; ragina užtikrinti, kad ženklinimas būtų pastebimas, aiškus ir lengvai suprantamas vartotojui, įskaitant privalomą maistingumo ženklinimo pakuotės priekinėje dalyje sistemą naudojant spalvinius kodus;

38. be to, ragina Komisiją atlikti visapusišką BŽŪP įtakos sveikatos sričiai pakartotinį svarstymą ir įvertinti, ar galima būtų atlikti tokius politikos pakeitimus, dėl kurių būtų galima lengviau pagerinti mitybą visoje Europoje;

Žiniasklaida ir reklama

39. ragina žiniasklaidos sektoriaus veiklos vykdytojus bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir sporto organizacijomis sudaryti papildomų paskatų daugiau užsiimti fizine veikla; be to, propaguoti sportinę veiklą visomis žiniasklaidos priemonėmis;

40. primena žiniasklaidos reikšmę informuojant, šviečiant ir įtikinant laikytis sveikos ir suderintos mitybos, taip pat jos vaidmenį nustatant kūno formos stereotipus; mano, kad direktyvoje „Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugos be sienų“ patvirtintas metodas, susijęs su mažos maistinės vertės maisto reklamavimu vaikams specialia kontrole, grindžiamas savanoriškumo principu, – žingsnis tinkama linkme, ir ragina Komisiją pateikti pasiūlymų dėl griežtesnės kontrolės, jei iš 2010 m. pakartotinio svarstymo paaiškėtų, kad savanoriškumo principas nedavė rezultatų; ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti žiniasklaidos paslaugų teikėjus kurti elgesio kodeksus dėl netinkamų komercinių garso ir vaizdo pranešimų apie maisto produktus ir gėrimus, taip pat ragina veiklos vykdytojus siūlyti konkrečias nacionalinio lygmens priemones, kurios padėtų įgyvendinti arba įtvirtinti šioje direktyvoje apibrėžtas nuostatas;

41. ragina pramonę atkreipti ypatingą dėmesį į maisto produktų reklamą, skirtą vaikams; ragina nesveiko maisto reklamai, skirtai vaikams, nustatyti draudžiamą laiką ir apribojimus; visi šie apribojimai taip pat turėtų būti taikomi naujoms žiniasklaidos formoms, pvz., internetiniams žaidimams, reklaminėms užsklandoms ir siunčiamoms į mobiliuosius telefonus teksto žinutėms;

Sveikatos priežiūra ir moksliniai tyrimai

42. pripažįsta, kad sveikatos specialistai, ypač pediatrai ir farmacininkai, turi būti informuojami apie jiems tenkantį pagrindinį ankstyvos diagnozės dėl gresiančio asmenims antsvorio ir širdies ir kraujagyslių ligų nustatymo vaidmenį, ir mano, kad šie gydytojai turėtų būti pagrindiniai veikėjai kovojant su nutukimo epidemija ir neužkrečiamomis ligomis; ragina Komisiją sukurti Europos antropometrinius rodiklius ir gaires dėl metabolinių širdies ligų rizikos veiksnių, susijusių su nutukimu; pabrėžia, kad ypač svarbu tikrinant sveikatą (siekiant nustatyti kitus metabolinius širdies ligų rizikos veiksnius) reguliariai rinkti įprastus duomenis, kad būtų galima įvertinti sergamumą, susijusį su antsvoriu ir (arba) nutukimu, pirminės sveikatos priežiūros lygmenyje;

43. atkreipia dėmesį į problemą, susijusią su netinkama mityba, – būsena, kai nepakankama, perteklinė arba nesubalansuota mityba daro apčiuopiamą neigiamą poveikį audiniams, kūno formai ir kūno funkcijoms; pažymi, kad netinkama mityba – sunki našta asmens gerovei ir visuomenei, ypač sveikatos priežiūros sistemai, ir kad dėl netinkamos mitybos padidėja mirtingumas, pailgėja gydymo ligoninėse trukmė, daugėja komplikacijų ir blogėja pacientų gyvenimo kokybė; primena, kad papildomos dienos ligoninėje ir netinkamos mitybos komplikacijų gydymas kasmet praryja milijardus eurų iš valstybės biudžeto;

44. atkreipia dėmesį į tai, kad apytikriai apskaičiuota, jog 40 proc. ligoninėse slaugomų pacientų ir 40–80 proc. senyvo amžiaus žmonių slaugos namuose slaugomų asmenų yra nusilpę dėl prastos mitybos; ragina valstybes nares pagerinti kokybę ir kiekybę maisto, tiekiamo ligoninėse slaugomiems pacientams ir senyvo amžiaus žmonių slaugos namuose slaugomiems asmenims, nes dėl to sutrumpėtų buvimo ligoninėse laikas;

45. tvirtai įsitikinęs, kad būtina visiškai pripažinti medicinos profesines kvalifikacijas „klinikinis dietologas“ ir „mitybos specialistas“;

46. ragina Komisiją propaguoti pažangiąją medicininę patirtį, pvz., naudojant ES sveikatos forumą, ir vykdyti informavimo kampanijas apie su nutukimu ir pilvo nutukimu susijusią riziką, ypatingą dėmesį skiriant širdies ir kraujagyslių ligų pavojui; ragina Komisiją teikti informaciją apie naminių dietų pavojus, ypač jei laikantis tokių dietų vartojami vaistai nuo nutukimo be gydytojo recepto; ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti netinkamos mitybos, nepakankamos mitybos ir dehidratacijos problemoms;

47. ragina valstybes nares nuosekliai įgyvendinti 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo(2);

48. ragina Komisiją ir valstybes nares finansuoti mokslo tyrimus, skirtus tarpusavio ryšiui tarp nutukimo ir lėtinių ligų, pvz., vėžio ir diabeto, ištirti, kadangi mokslinio epidemiologinio tyrimo tikslu reikia nustatyti veiksnius, labiausiai susijusius su nutukimo plitimo augimu, pvz., nustatyti kintamuosius biologinius žymeklius pogrupiuose, padėsiančius išaiškinti biologinius nutukimo mechanizmus; be to, ragina atlikti tyrimus, kuriuose būtų palyginti ir įvertinti įvairių intervencinių priemonių taikymo rezultatai, įskaitant psichologinius tyrimus; ragina valstybes nares sukurti sistemą, kuri sudarytų galimybę vykdyti priemones, skirtas su antsvoriu, nutukimu ir su šiais reiškiniais susijusių lėtinių ligų profilaktikai, nustatymui ir valdymui;

49. džiaugiasi, kad 7-ojoje pagrindų programoje (angl. FP7), skirtoje sveikatai, diabeto ir nutukimo klausimams suteikta pirmenybė;

50. ragina pagal ES mokslinių tyrimų pagrindų programą (FP7) tęsti pilvo nutukimo padarinių mokslinius tyrimus ir stebėseną;

51. ragina Komisiją Europos lygmeniu vykdyti informavimo kampanijas apie su pilvo nutukimu susijusią riziką, kad visuomenė ir ypač sveikatos priežiūros specialistai geriau suvoktų, kokia rimta ši problema;

52. prašo, kad mitybos klausimui būtų skiriama derama vieta visoje ES politikoje ir veikloje.

0

0 0

53. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat šalims kandidatėms ir Pasaulio sveikatos organizacijai.

(1)

Priimti tekstai, P6_TA (2007)0019.

(2)

OL L 183, 2002 7 12, p. 51.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasaulinė antsvorio ir nutukimo problema pasiekė epidemijos lygį ir kelia rimtą grėsmę žmonių sveikatai.

Todėl norėdami išspręsti šią problemą privalome imtis aiškių priemonių visais lygiais. Kovai su nutukimu, ypač tarp vaikų, turi būti suteikta pirmenybė tarptautiniu, Europos, nacionaliniu lygiais ir šių veiksmų turi bendrai imtis savivaldybės, mokyklos ir šeimos, taip pat pramonė, sveikatos ir gerovės užtikrinimo profesijų atstovai.

Nutukimas yra vienas daugiausia mirčių lemiančių reiškinių, jis siejamas su daugeliu chroniškų ligų, įskaitant 2 tipo diabetą, širdies ligas, aukštą kraujospūdį, infarktą ir tam tikras insulto formas.

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, daugiau nei 1000 mln. žmonių turi antsvorio, daugiau nei 300 mln. žmonių yra nutukę. Šio reiškinio mastas Europoje kelia dar didesnį susirūpinimą: daugiau nei pusė Europos gyventojų turi antsvorio, o apie 6 proc. su sveikata susijusių išlaidų tiesiogiai siejamos su nutukimu.

Vis daugiau vaikų yra nutukę (22 mln. vaikų Europoje yra nutukę); todėl būtina sutelkti dėmesį į PSO tikslą sustabdyti nutukimo lygio didėjimą per ateinančius ketverius ar penkerius metus, o 2015 m. pasiekti, kad nutukimo lygis imtų mažėti.

Pranešėja įsitikinusi, kad Europa galėtų sukurti pridėtinę vertę koordinuodama kovos su nutukimu Europos politiką, o vienas iš būdų pasiekti žymią pažangą yra geriausios praktikos pavyzdžių ieškojimas ir keitimasis tokiais pavyzdžiais Europos lygiu.

Todėl pranešėja džiaugiasi dėl Komisijos ketinimų dėl nutukimo imtis integruoto metodo, sutelkiant visas politikos kryptis įvairiais valdymo lygiais. Be jokios abejonės, norint veiksmingai išspręsti problemą, būtina dalyvauti privačiajam sektoriui.

Tačiau, atsižvelgdama į Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Žaliosios knygos (P6_TA (2007)19) išreikštą nuomonę, pranešėja mano, kad Baltosios knygos tekstas turėtų būti konkretesnis, ypač pateikiant Europos teisėkūros priemones, kurios galėtų padėti kovoti su nutukimu, jei tokios priemonės būtų aiškesnės.

Pranešėjos nuomone, daugiasektorinis bendradarbiavimas su pramone gali duoti puikių rezultatų. Komisijos pasirinkta priemonė, Europos veiklos programa, skirta tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti, be jokios abejonės, padės įtraukti susijusius operatorius į veiklos, kuri leis geriau įvertinti kalorijų kiekį produktuose, įgyvendinimą. Kita vertus, šis pasiūlymas toli gražu nėra pakankamas; siūlomo metodo veiksmingumo įvertinimas bus atliekamas tik 2010 m., todėl toks siūlomas „palaukime ir pamatysime“ būdas nedera su vaikų nutukimo lygio sumažinimo per ateinančius penkerius metus tikslu, kurį pasiūlė PSO savo antrajame Europos veiksmų plane dėl maisto ir mitybos politikos 2007–2012 m.

Pagal 2007 m. metinį ES veiklos programos pranešimą 31 veiklos programos narė įsipareigojo įgyvendinti 203 politikos priemones. Prisiimti įsipareigojimai (34 proc. gamintojų, 24 proc. NVO ir 14 proc. platinimo sektoriaus) daugiausia yra susiję su „sveiko gyvenimo būdo skatinimu“, „švietimu ir mityba“ ir „fiziniu aktyvumu“.

Įsipareigojimai dėl maistingumo ženklinimo (17 proc.) ir reklamos ir rinkodaros (11 proc.) yra labai svarbūs ir, pranešėjos nuomone, iš šių įsipareigojimų būtų galima pasisemti įdomių idėjų privalomų Europos teisės aktų (kurių nebegalima atidėlioti) nuostatoms dėl maistingumo ženklinimo ir reklamos persvarstyti.

Kaip pabrėžė patys Komisijos atstovai, sporto organizacijos turėtų taip pat dalyvauti Europos veiklos programoje, galbūt pasižadėdamos atsisakyti rėmėjų, kurie siejami su kaloringais produktais.

Tęsdama mintį apie savanoriškumo metodą, pranešėja džiaugiasi, kad buvo sukurta Aukšto lygio grupė dėl mitybos ir fizinės veiklos, nes tai sudarys sąlygas valstybėms narėms keistis patirtimi ir skatins taikyti geriausios praktikos pavyzdžius. Kuo daugiau pastangų reikia dėti į politikos krypčių, kurios skirtos sumažinti dietinių medžiagų, kurių perteklius gali būti kenksmingas sveikatai, kiekius. Taip teigdama pranešėja turi omenyje 2003 m. Danijos įstatymą, kuriuo iki 2 proc. ribojamas transriebalų kiekis maiste, o daug Europos Parlamento narių pakartotinai pripažino šį ribojimą kaip sektiną pavyzdį visose valstybėse narėse. Kitas pavyzdys galėtų būti druskos kiekio mažinimo politikos kryptys, pavyzdžiui, Airijoje, kur tokią politikos kryptį skatina Nacionalinė maisto saugos tarnyba (angl. FSAI), o tokios politikos tikslas – iki 2010 m. pasiekti, kad druskos dienos norma neviršytų 6 gramų. Minėtoje aukšto lygio grupėje visos valstybės narės galėtų dalytis panašia patirtimi.

Socialinis aspektas

Netinkama mityba ir nutukimas apima daug veiksnių, iš kurių negalima neatsižvelgti į kainą, prieinamumą ir žinias. Būtina nepamiršti, kad daugeliu atvejų maisto produkto kaina yra proporcinga jo kokybei.

Todėl nekeista, ypač kalbant apie moteris, kad tarp neturtingesniųjų nutukimas yra apie šešis kartus dažnesnis negu tarp labiau pasiturinčiųjų.

Neabejotina, kad didelio kaloringumo, bet prastos maistinės vertės maistas dažnai pasirenkamas dėl ekonominių sumetimų.

Todėl pranešėja įsitikinusi, kad asmenims išduodamų kuponų forma reikėtų teikti pagalbą remtinoms grupėms. Be to, reikėtų pastatyti, ypač vargingesniuose rajonuose, maisto prekyvietes, kuriose būtų parduodami natūralūs produktai (ypač vaisiai ir daržovės) „socialine“ kaina, be abejo, nepamirštant visų būtinų maisto kokybės ir saugumo garantijų.

Vaikai

Vienas iš Baltosios knygos prioritetų turėtų būti mažinti vaikų nutukimą. Labai svarbu, kad mūsų kartos turėtų sveiką ateitį.

Siekiant sveiko vystymosi, būtina atsižvelgti į šiuos veiksnius: maitinimą krūtimi, švietimą apie sveiką mitybą ir, svarbiausia, fizinį aktyvumą jau ikimokykliniame amžiuje.

Svarbiausias šviečiamasis vaidmuo, įskaitant su mityba susijusius aspektus, tenka tėvams ir šeimai, jiems paramą turėtų teikti nacionalinių sveikatos apsaugos institucijų organizuojamos plačios informavimo kampanijos, vietinės sveikatos priežiūros paslaugos ir įvairios pramonės šakos.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad vaikai vis daugiau laiko praleidžia mokyklose, būtent mokyklos galėtų tapti pagrindiniu bendrų kovos su nutukimu veiksmų taikiniu.

Pirmiausia valstybės narės turėtų įdiegti būtinas nuostatas dėl privalomos vaikų fizinės veiklos, kuri truktų bent 30 minučių per dieną, kaip rekomenduoja PSO. Dėl to reikėtų pakankamai laiko skirti fiziniam lavinimui kiekvieną dieną.

Reikėtų imtis ir kitų priemonių: persvarstyti porcijų dydžius ir patikrinti maisto kokybę bei maistinę vertę mokyklose; panaudoti mokyklų valgyklas švietimui apie tinkamą mitybą; suteikti pakankamai priemonių, kurios sudarytų sąlygas užsiimti fizine veikla per pertraukas (sporto aikštynais ir sporto salėmis turėtų būti galima naudotis ir ne per pamokas); parengti vadovėlių, kuriuose būtų mokoma mitybos ir su ja susijusių procesų; uždrausti per daug riebalų, druskos ar cukraus turinčių produktų prekybą mokyklų bufetuose ir, svarbiausia, automatuose; sukurti mokinių lydėjimo į mokyklą ir iš mokyklos pėsčiomis paslaugą.

Be to, mokyklose ir darbo vietose turėtų dirbti mitybos specialistas ar dietologas.

Pranešėjos nuomone, taip pat labai svarbu vengti bet kokios nesveiko maisto reklamos, įskaitant renginių rėmimą, ar tokio maisto gaminių dovanų ar nemokamų pavyzdžių dalijimo ne mokyklos patalpose.

Kita vertus, pranešėjai nerimą kelia atvejai, daugiausia ne Europos valstybėse, kai mokyklos nužengė per toli ir kūno masės indeksą (KMI) įtraukė į galutinį vaiko veiklos įvertinimą. Pranešėja įsitikinusi, kad tokia praktika netinka kovoti su nutukimu ir netgi priešingai – skatina didelę diskriminaciją vaikų, kurie dėl antsvorio gali susidurti su socializacijos problemomis, atžvilgiu.

Būtų daug naudingiau įtikinti vaikus eiti teisingu keliu, t. y. skatinti juos valgyti protingai.

Be to, pramonės atstovai turėtų savanoriškai įsipareigoti sumažinti daugiausia vaikams skirtų produktų kalorijų skaičių arba porcijų dydį.

Kalbėdama apie teiginių dėl maisto produktų sveikatingumo reglamentą, pranešėja nori pasinaudoti galimybe ir pranešime pakartoti, kad EFAS ir Komisija privalo prioritetine tvarka atlikti teiginiais apie sveikatingumą pažymėtų vaikų maisto produktų mokslinį įvertinimą, kad netinkamos maistinės vertės produktai nebūtų reklamuojami ir skatinami naudojantis neteisingų teiginių apie maisto sveikatingumą įtaka.

Pagyvenę asmenys ir neįgalieji

Pranešėja tvirtai įsitikinusi, kad reikėtų imtis specialių priemonių, kurios sudarytų sąlygas aprūpinti maistu ir gėrimais pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, pagyvenusius asmenis, ypač vienišus, kurie kenčia nuo su netinkama mityba, dehidratacija ir pan. susijusių problemų. Reikėtų vykdyti kampanijas, kurių metu menopauzę išgyvenančios moterys būtų įspėjamos apie būtinybę reguliuoti savo svorį, siekiant užtikrinti, kad su hormonais susiję riebalai nevirstų daugiausia pilvo riebalais, nes tai kelia didelę grėsmę sveikatai.

Neįgaliesiems turėtų būti skirtos paslaugos, įrenginiai ir programos, kurios, be kita ko, sudarytų jiems sąlygas užsiimti sportine ir judėjimo veikla.

Vietinė valdžia

Nutukimo prevencija visais gyvenimo etapais yra ne tik sveikatos problema – ši prevencija apima ir svarbius kultūrinius bei socialinius aspektus, kurių negalima ignoruoti.

Dėl to daugeliu lygių reikia taikyti bendrą metodą, ir svarbiausi veikėjai šioje veikloje turėtų būti vietos valdžios institucijos ir politikos kūrėjai.

Reikia iš naujo apsvarstyti miestų planavimą, pirmenybę teikiant parkams, viešosioms sporto salėms ir aikštynams, dviračių ar kitokių fizinę veiklą apimančių transporto priemonių takams, taigi – skirti lėšų reguliariai fizinei veiklai kiekvieną dieną.

Taip pat būtų galima paeksperimentuoti reguliuojant greitojo maisto taškų sutelkimą tam tikrose zonose ir suteikiant būtinas vietas nedideliems organinių ar tradicinių produktų pardavėjams.

Vietinės valdžios institucijos turėtų aktyviai ginti sveiką gyvenimo būdą, kuris nukreiptas į sąmoningą vartojimą. Be to, ES turėtų remti tinklus, kurie jungtų didmiesčius ir miestus, siekiančius įtikinti savo gyventojus sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo nauda.

Pagalba MVĮ

Reikėtų atsižvelgti į MVĮ ir kitų žemės ūkio produktų sektoriuje dirbančiųjų poreikius.

Negali būti jokios tikros pažangos, ypač dėl mokslinių tyrimų ir sveikų, maistingų naujų produktų kūrimo, jei pagrindiniams tokių pokyčių veikėjams nebus suteikta priemonių (iš dalies ir pinigų) tokiai veiklai.

Todėl pranešėja siūlo specialias rėmimo priemones, kurios skatintų ir teiktų pagalbą MVĮ, kurios siekia pagerinti savo produktus arba vartotojų suvokimą apie tokių produktų maistinę vertę.

Sportas

Atsižvelgiant į PSO rekomendaciją, visiems Europos piliečiams turėtų būti sudarytos sąlygos užsiimti fizine veikla bent 30 minučių per dieną. Baltojoje knygoje dėl sporto pateiktos iniciatyvos ir bendradarbiavimas su sporto asociacijomis turėtų sudaryti galimybes ES parengti veiksmingas gaires dėl fizinės veiklos ir įtraukti jas į ES finansuojamas programas, t. y. Septintąją mokslinių tyrimų pagrindų programą, 2008–2013 m. sveikatos programą, programas „Veiklus jaunimas“ ir „Aktyvus pilietiškumas“, taip pat skatinti fizinius pratimus natūralioje aplinkoje (LIFE+ programa).

Kaip minėta, taip pat labai svarbu, kad sporto organizacijoms būtų geriau atstovaujama Europos veiklos programoje, skirtoje tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti.

Moksliniai tyrimai

Jūsų pranešėja džiaugiasi, kad „diabetas ir nutukimas“ buvo įtraukti į prioritetines mokslinių tyrimų sritis septintojoje pagrindų programoje. Svarbiausia yra nustatyti nutukimo priežastis, spėjamai įtaką darančius virusinius ir genetinius veiksnius ir tam tikrų medžiagų (pvz., mononatrio glutamato) vaidmenį.

Taip pat reikia ištirti nutukimo medicininį gydymą ir prevencijos bei gydymo klinikines procedūras, kurios turėtų būti grindžiamos didžiausiu įmanomu paciento sveikatos apsaugos laipsniu.

Reklama

Daugelyje tyrimų buvo nustatyta, kad viena iš nutukimo priežasčių, ypač tarp vaikų, yra daug riebalų, cukraus ar druskos turinčių produktų reklama. Į vaikus nukreipta reklama ne tik transliuojama per televiziją, bet vykdoma ir per mobiliuosius telefonus, internetą, sporto ar kultūros renginių rėmimo forma. Dažnai žiniai perduoti pasitelkiami animacinių filmų herojai ar įžymybės. Nors pranešėja vertina pramonės ir žiniasklaidos savireguliavimo pastangas, ji nemano, kad Direktyvoje „Televizija be sienų“ nustatytas kompromisas gali būti vertinamas patenkinamai. Pranešėja norėtų, kad į vaikus nukreiptos reklamos kiekis būtų ribojamas ir nustatytas tam tikras laikas, kada tokią reklamą būtų galima rodyti.

Pranešėja tikisi, kad Komisija norės iš naujo apsvarstyti kovos su nutukimu strategiją, kad būtų specialiai atsižvelgta į reklamos ir rinkodaros priemonių aspektus.

Tradicinių produktų apsauga

Nagrinėdama platų tradicinių produktų apsaugos klausimą, pranešėja mano privalanti pabrėžti, kad šie produktai turi būti saugomi, nes jie yra Europos žmonių tradicinio kultūrinio paveldo dalis. Todėl pranešėja mano, kad tradiciniai receptai turi būti išsaugoti, net kovos su nutukimu metu ketinant pakeisti produktus.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (9.4.2008)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti

(2007/2285(INI))

Nuomonės referentė: Małgorzata Handzlik

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi antsvoris ir nutukimas sukelia daug chroniškų ligų, įskaitant širdies ir kraujagyslių ligas, padidėjusį kraujospūdį, 2-ojo tipo diabetą, insultą, tam tikrų formų vėžį ir kt.; kadangi manoma, kad iki 2020 m. chroniškos ligos bus beveik dviejų trečdalių mirties atvejų pasaulyje priežastis;

B.   kadangi ypatingą dėmesį reikia atkreipti dėmesį į vaikų ir paauglių nutukimą, siekiant anksti pradėti jį gydyti, ir į asmenis, priklausančius nepalankiausių ekonominių sąlygų grupėms, kurių padėtį dar labiau apsunkina nevienodos sveikatos priežiūros sąlygos ir socialinė nelygybė, dažnai pabloginančios maisto kokybę ir maisto medžiagų pusiausvyrą;

C.  kadangi kasmet iki 7 % nacionalinių ES valstybių biudžetų lėšų išleidžiama ligoms, kurios gali būti susijusios su nutukimu, gydyti;

1.   džiaugiasi Komisijos požiūriu, kurį ji išreiškia Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (COM(2007)0279), suteikdama pramonei galimybę naudojant savireguliavimo iniciatyvas prisidėti prie sveikatos problemų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, sumažinimo; vis dėlto ragina Komisiją atidžiai stebėti ir skatinti pramonės iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti atsakingą reklamą ir mažinti druskos, riebalų ir cukraus kiekį maisto produktuose, kad iki 2010 m. būtų galima iš naujo apsvarstyti esamą padėtį;

2.   džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (COM(2008)0040), kadangi būtina vartotojams pateikti aiškią informaciją apie produkto maistines savybes ir tai reikėtų daryti užtikrinant paprastą, suprantamą ir įskaitomą pakuotės ženklinimą, siekiant sudaryti jiems galimybes rinktis sveiką maistą ir būti gerai informuotiems apie mitybos pasirinkimo galimybes;

3.   pripažįsta, kad vartotojai, ypač labiausiai pažeidžiamos jų grupės, gali nežinoti, kokia mityba yra sveika; todėl ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su pramone ir vartotojų asociacijomis, naudoti pažangius informavimo būdus ir vyriausybės vykdomas rinkodaros kampanijas, siekiant motyvuoti vartotojus rinktis sveiką maistą; ypač ragina valstybes nares parengti švietimo mitybos klausimais programų vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms, atsižvelgiant į geriausiąją patirtį, sukauptą įgyvendinant programą „Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas (ESSMT)“;

4.   su nerimu pažymi, kad nutukimas yra tarptautinė problema, daranti įtaką visoms valstybėms narėms, ir nutukimo lygis smarkiai auga naujose valstybėse narėse; taigi ragina Komisiją teikti pirmenybę visuomenės sveikatai įvairiose savo politikos srityse, ypač susijusiose su švietimu, jaunimo reikalais, kultūra, sportu bei žemės ūkiu, daugiau dėmesio skiriant problemos socialiniams aspektams; taip pat, ragina Komisiją kurti bendrus projektus, kurie skatintų geresnę mitybą ir sveiką gyvenseną, bei kurti ES sveikatos stebėsenos sistemą; ragina valstybes nares, bendradarbiaujant su Komisija, skatinti keitimąsi geriausios praktikos ir patirties pavyzdžiais, ypač vystant informacijos centrų tinklus ir visų atitinkamos srities veikėjų bendradarbiavimą vietos, regiono ir šalies lygmenimis skatinant piliečius gyventi aktyvų socialinį gyvenimą ir užsiimti fizine veikla;

5.   ragina valstybes nares plėtoti formalųjį švietimą ar profesinę kvalifikaciją diabeto priežiūros ir valdymo srityje, įtraukiant tolesnį ne diabeto ligų specialistų švietimą šios ligos klausimais;

6.   ragina valstybes nares nuosekliai įgyvendinti 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo(1);

7.   pabrėžia vaikų nutukimo problemos svarbą ir prašo Komisiją imtis visų reikalingų jos prevencijos priemonių, būtent atidžiai kontroliuoti maisto produktų, kurių sudėtyje daug riebalų, druskos ir cukraus, reklamą, skirtą vaikams ir paaugliams;

8.   prašo, kad mitybos klausimui būtų skiriama derama vieta visoje ES politikoje ir veikloje.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

8.4.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

13

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Olle Schmidt, Gary Titley, Janusz Wojciechowski

(1)

OL L 183, 2002 7 12, p. 51.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (1.4.2008)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl Baltosios knygos dėl su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusių sveikatos problemų

(2007/2285(INI))

Nuomonės referentas: Czesław Adam Siekierski

PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   pažymi, kokį svarbų vaidmenį atlieka BŽŪP tiekiant sveiką maistą, nes tai sudaro dalį išsamaus metodo, skirto antsvorio ir nutukimo problemoms spręsti; pabrėžia, koks svarbus Europos ūkininkų ir gamintojų vaidmuo, nes jie tiekia sveiką maistą, užtikrindami tinkamą jo kokybę bei naudodami aplinką tausojančius gamybos metodus ir tuo būdu padeda spręsti minėtąsias problemas bei užtikrinti biologinę įvairovę;

2.   mano, kad vystant BŽŪP, visų pirma bendrųjų rinkų organizavimą, didesnį dėmesį reikėtų skirti tam, kokį poveikį maistas turi sveikatai ir kad kalbant apie BŽŪP dotacijas, skirtas tiekti mokykloms pieną ir vaisius bei daržoves, reikėtų užtikrinti, kad šie produktai būtų kiek įmanoma šviežesni, neperdirbti, neriebūs ir juose nebūtų daug cukraus;

3.   ragina Komisiją nedelsiant pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl mokykloms tiekiamų vaisių plano įdiegimo, kaip to 2007 m. birželio 20 d. reikalavo Taryba, o 2007 m. gruodžio 13 d. – Europos Parlamentas;

4.  ragina maisto produktams apriboti sočiųjų riebalų rūgščių ir transriebiųjų rūgščių bei druskos ir cukraus lygį, nes jų perviršis sukelia širdies ir kraujagyslių susirgimus, vėžį, cukraligę ir nutukimą; atkreipia dėmesį, kad keičiant produktų sudėtį būtina atsižvelgti į jų kokybę bei į ūkininkų ir maisto pramonės technologinius ir ekonominius pajėgumus;

5.   ragina ištirti aromato ir skonio stipriklių, pvz. glutamatų, guanilatų ir inozinatų, svarbą, nes didelis šių medžiagų kiekis aptinkamas įvairiuose maisto produktuose, visų pirma jau paruoštuose gaminiuose ir pramoniniu būdu pagamintuose maisto produktuose, siekiant nustatyti jų įtaką maisto vartojimo įpročiams;

6.   ragina, kad maisto pramonės atstovai nedelsdami toliau tirtų galimybes papildyti maisto produktus tam tikrais sveikais priedais, pvz. A ir D vitaminais, siekiant skatinti vartotojų pasirinkimo laisvę, o ne neapgalvotai raginti vartoti tam tikrus riebius produktus, pvz., sviestą;

7.  pabrėžia viešosios ir privačios partnerystės svarbą ir įvairių dalyvių bendradarbiavimą skirtingais lygmenimis (nuo Bendrijos iki vietos lygmens), siekiant Baltojoje knygoje užsibrėžtų tikslų;

8.   pritaria plataus masto tėvams skirtoms informavimo programoms siekiant didinti sąmoningumą dėl to, kad jie atsakingi už suderintą savo vaikų mitybą, taip pat vaikų ir jaunimo švietimo programoms, kuriose skatinama sveika mityba ir fizinė veikla;

9.   pritaria informavimo programų, skirtų mokyklų medicinos darbuotojams, taip pat tiems, kurie tiesiogiai atsakingi už vaikų ir jaunuolių maitinimąsi mokyklose, rengimui ir skatinimui;

10. ragina valstybes nares, vietos valdžios institucijas ir mokyklų vadovus suderinti mokyklos maisto kokybę ir maistingumo standartus su naujausiomis mitybos žiniomis; ragina, kad atsižvelgiant į šias žinias ir poreikius būtų tiekiamas suderintas maistas; primygtinai siūlo, kad maisto pardavimo automatuose būtų galima nusipirkti šviežių vaisių ir daržovių, taip pat kad būtų galima įsigyti įvairių pieno produktų; ragina valstybes nares užtikrinti, kad mokyklose daugiau valandų būtų skiriama fiziniam lavinimui;

11. šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu būsimą programą, susijusią su vaisių tiekimu mokykloms, susieti su platesne švietimo strategija, pavyzdžiui, pradinėse mokyklose parengti pamokėles mitybos ir sveikatos tema;

12. mano, kad labai svarbu uždrausti bet kokį produktų, kuriuose itin daug cukraus, druskos ir riebalų, reklamavimą ir finansavimą mokyklose;

13. atkreipia dėmesį į mokyklų, valdžios institucijų, ligoninių, sporto klubų ir jaunimo centrų atsakomybę atpratinti žmones nuo nesveikų užkandžių vartojimo, tiekti sveiką maistą ir skatinti tinkamą mitybą;

14. mano, kad būtina pateikti informaciją apie subalansuotą mitybą, kai vengiama per didelio kiekio druskos, cukraus ir riebalų, ir remti iniciatyvas, pagal kurias jauni žmonės, nedideles pajamas turintys asmenys, taip pat pagyvenę žmonės bei moterys ir vaikai būtų skatinami vartoti vaisius, daržoves, alyvuogių aliejų ir pieno produktus; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją pagreitinti projekto, skirto tiekti vaisius mokyklose visoje Europoje, įgyvendinimą;

15. mano, kad svarbu skatinti ir remti informavimo kampanijas ir užkirsti kelią pavojingiems valgymo sutrikimams, pvz., anoreksijai ir bulimijai;

16. mano, kad Bendrijos lygmeniu taip pat turėtų būti imamasi priemonių siekiant skatinti žmones vartoti sveiką maistą, pavyzdžiui, daržoves, vaisius ir pieno produktus, ir kartu užtikrinti, kad šie produktai būtų prieinami, sveiko maisto būtų mokyklų ir įmonių valgyklose ir būtų finansuojami sveiką mitybą propaguojantys projektai;

17. remia idėją, kad ant maisto produktų būtų pateikiama informacija, kuri būtų suprantama vidutiniam vartotojui, ypač aiškiai pateikiant informaciją apie produkto sudėtines dalis ir nurodant bendrą ir lengvai atpažįstamą ženklą, kuris parodytų, kiek tam tikras produktas atitinka sveikos mitybos kriterijus;

18. mano, kad iš trečiųjų šalių importuojamas maistas turėtų atitikti tuos pačius aukštus kokybės, atsekamumo normų, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės apsaugos standartus, kurie taip pat taikomi ES maisto produktams.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.4.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Esther De Lange, Brian Simpson, Struan Stevenson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 


Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ (4.3.2008)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti

(2007/2285(INI))

Nuomonės referentė: Anna Záborská

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi moksliniais tyrimais įrodyta, kad moterys ir vyrai nevienodai dažnai ir sunkiai suserga su netinkama mityba susijusiomis ligomis;

1.  apgailestauja, kad Komisija Baltojoje knygoje priėmė lyčių atžvilgiu neutralų požiūrį ir prašo Komisijos ir organizacijų, vykdančių veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, fiziniam aktyvumui ir sveikatingumui skatinti, atsižvelgti į vyrų ir moterų skirtumus, ypač:

–   ragina būtinai pradėti kaupti duomenis apie kiekvienos valstybės narės vietos, regionų ir nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų įvairių iniciatyvų rezultatus, kad juos galima būtų lyginti Europos lygmeniu;

–   ragina keistis gerąją patirtimi, siekiant labiau atsižvelgti į pavienių žmonių skirtumus ir siekiant, kad informavimo ir švietimo kampanijos būtų veiksmingesnės ir tikslingesnės;

–   ragina vystyti informavimo strategijas, ypač skirtas greitai priaugti svorio linkusioms visuomenės grupėms (asmenims, kurie meta rūkyti, nėščioms ar žindančioms moterims);

–   pabrėžia, kad būtinas dialogas su visomis suinteresuotomis šalimis (maisto pramonės įmonėmis, greitojo maitinimo įstaigomis, mokyklų valdžios institucijomis, tėvų ir vaikų atstovais ir kt.);

2.  pabrėžia, kad svarbu teikti paslaugas atsižvelgiant į lytį siekiant mažinti lyčių nelygybę sprendžiant su netinkama mityba, antsvoriu ar nutukimu susijusias sveikatos problemas; todėl mano, kad siekiant sudaryti moterims gydymosi sąlygas visais lygmenimis – nuo pirminės iki specializuotos sveikatos priežiūros – reikėtų teikti su jų poreikiais suderintas paslaugas; ragina valstybes nares užtikrinti medicininės priežiūros saugumą nacionalinio draudimo neturintiems asmenims;

3.  ragina valstybes nares atkreipti dėmesį į tai, kad nacionalinių sveikatos paslaugų srityje būtina skatinti konkrečias konsultavimo mitybos klausimais paslaugas nėščioms ir menopauzę išgyvenančioms moterims, nes tai du moters gyvenime svarbūs laikotarpiai, kai padidėja pavojus priaugti svorio;

4.  ragina Komisiją pirminės sveikatos priežiūros centruose skatinti motinas žindyti;

5.   atkreipia dėmesį į tai, kad visose valstybėse narėse sparčiai daugėja nutukusių vaikų; ragina Komisiją ir valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis ir mokyklomis, privačiuoju sektoriumi ir reklamos pramone ištirti įvairias galimybes siekiant:

      – siūlyti subalansuotas dietas, pritaikytas visoms amžiaus grupėms, mokyklų ir vietos valdžios institucijų valgyklose,

      – mokyti bei informuoti tėvus ir vaikus apie sveiką gyvenseną, sporto ir atsakingo šeimos elgesio naudą, ypač mergaitėms, kurios turėtų būti rengiamos motinystei,

     – palengvinti nuskriaustų grupių žmonėms galimybę sveikai maitintis;

6.  prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti rengti informavimo kampanijas apie pavojus, kurių kyla vaikams per dažnai naudojantis naujomis informacijos ir ryšių technologijomis, o ypač žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl kurių gali sumažėti jų fizinė ir sportinė veikla ir todėl susidaryti palankesnės sąlygos atsirasti antsvoriui;

7.  ragina valstybes nares ir mados kūrėjų įmones nuspręsti derinti dydžius ir skatinti madų demonstravimo rengėjus rinktis manekenus, kurių svorio rodiklis, kaip rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, yra maždaug 18, kad nebūtų skleidžiami perdėto lieknumo grožio kriterijai, dėl kurių kyla pavojus susirgti, pavyzdžiui, anoreksija ar bulimija;

8.  prašo Komisijos užtikrinti, kad būsimoje Aukšto lygio darbo grupėje, kuri nagrinės mitybos ir fizinio aktyvumo klausimus, būtų tolygiai atstovaujama vyrams ir moterims, kad būtų galima tikslingiau spręsti problemas ir pateikti geresnius pasiūlymus atsižvelgiant į lytį, t. y. atskirai vyrams ir moterims;

9.  džiaugiasi dėl to, kad Komisijos numatyta 2010 m. įvertinti sektoriaus savanoriškas pastangas atitikti elgesio kodeksą vaikams skirtos komercinės komunikacijos apie maistą ir gėrimus srityje; ragina įvertinti ir šio elgesio kodekso laikymąsi nėščioms ar žindančioms moterims skirtos atitinkamos komunikacijos apie produktus srityje;

10. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas bei sporto asociacijas imtis iniciatyvos kurti erdvę, kurioje jauni žmonės galėtų užsiimti veikla gryname ore, fizinę ir sportinę veiklą padaryti prieinamą visiems ir skatinti bei sudaryti palankias sąlygas ja užsiimti, taip pat atsižvelgti į tai, ką labiau mėgsta moterys ir vyrai;

11. ragina sporto susivienijimus atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad mergaitės praėjus paauglystei dažnai nustoja sportuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad šie susivienijimai turėtų dėti daug pastangų, kad mergaitės ir jaunos moterys ir toliau domėtųsi ir užsiimtų įvairia sportine veikla;

12. ragina sveikatos draudimo fondus ir draudimo bendroves nustatyti kainų politiką, kurioje būtų atsižvelgiama į moterų ir vyrų skirtumus, susijusius su sveikatos problemomis, kurios susijusios su mityba, antsvoriu ir nutukimu;

13. pabrėžia svarbų moterų vaidmenį ugdant šeimos mitybą ir svarbų jų vaidmenį kovoje su nutukimu, nes daugumoje šeimų būtent jos tiesiogiai dalyvauja renkantis maisto produktus;

14. ragina rengti visapusišką kampaniją, per kurią Europos Sąjunga galėtų geriau informuoti apie dėl nutukimo kylančius pavojus ir galėtų įsteigti informavimo centrą, į kurį gyventojai, ypač moterys, galėtų kreiptis ir kuriame jie galėtų gauti patarimų.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.2.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Kinga Gál, Małgorzata Handzlik, Tunne Kelam, Manolis Mavrommatis


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

27.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Umberto Guidoni, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Salvatore Tatarella

Teisinė informacija - Privatumo politika