Proċedura : 2007/2285(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0256/2008

Testi mressqa :

A6-0256/2008

Dibattiti :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Votazzjonijiet :

PV 25/09/2008 - 7.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0461

RAPPORT     
PDF 220kWORD 215k
18.6.2008
PE 398.631v02-00 A6-0256/2008

dwar il-White Paper dwar kwistjonijiet ta’ saħħa marbuta man-nutriment, il-piż żejjed u l-obeżità

(2007/2285(INI))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Rapporteur: Alessandro Foglietta

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-White Paper dwar kwistjonijiet ta’ saħħa marbuta man-nutriment, il-piż żejjed u l-obeżità

(2007/2285(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar Strateġija għall-Ewropa dwar kwistjonijiet ta’ saħħa marbuta man-Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità' (COM(2007)0279),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-1 ta' Frar 2007 dwar il-promozzjoni ta’ dieta tajba għas-saħħa u ta’ l-attività fiżika(1),

–   wara li kkunsidra t-Tieni Pjan ta’ Azzjoni Ewropew ta’ l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa (WHO) għall-Politika ta’ l-Ikel u n-Nutriment 2007-2012, adottata mill-Kumitat Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa f’Belgrad, bejn is-17 u l-20 ta’ Settembru 2007, u l-Karta Ewropea ta' Azzjoni kontra l-Obeżità, adottata mill-Uffiċju Reġjonali tad-WHO fl-2006,

–   wara li kkunsidra l-objettivi stipulati mill-Konferenza Ministerjali Ewropea tad-WHO li saret f’Istanbul bejn il-15 u s-17 ta’ Novembru 2006, permezz tal-Karta Ewropea ta' Azzjoni kontra l-Obeżità,

–   wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali dwar id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa, adottata mis-57 Assemblea Dinjija tas-Saħħa fit-22 ta' Mejju 2004,

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ l-Impjiegi, il-Politika Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumaturi tat-2 u tat-3 ta’ Ġunju 2005 dwar l-obeżità, in-nutriment u l-attività fiżika,

–    wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Impjieg, il-Politika Soċjali, is-Saħħa u l-Konsumatur tal-5 u tas-6 ta’ Diċembru 2007 dwar “Tħaddim ta’ strateġija ta’ l-UE relatata ma’ Kwistjonijiet ta’ Saħħa marbuta man-Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità”,

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa ta’ l-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO f’Copenhagen 2006 dwar ‘L-attività fiżika u s-saħħa fl-Ewropa: evidenza għall-azzjoni',

–   wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-Isport (COM(2007)0391),

–   - wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni bl-isem “Lejn kultura ġdida għall-mobiltà urbana” (COM(2007)0551),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6‑0000/2008),

A. billi l-piż żejjed u l-obeżità u mard relatat mad-dieta qed isiru epidemija li qed tikber u huma kontributuri kbar għall-kawżi ewlenin ta’ l-imwiet u tal-morbożità fl-Ewropa,

B.  billi jeżistu provi xjentifiċi li l-livell ta' inċidenza u l-grad ta' gravità tal-patoloġiji marbuta mal-malnutrizzjoni jaffettwaw lill-irġiel u lin-nisa b'mod differenti ,

C. billi, skond id-WHO, aktar minn 50% tal-popolazzjoni adulta Ewropea għandha piż żejjed jew hija obeża,

D. billi aktar minn 5 miljun tifel u tifla huma obeżi u kważi 22 miljun għandhom piż żejjed u dawn il-figuri qed jiżdiedu b’rata mgħaġġla, tant hu hekk li sa l-2010, 1.3 miljun tifel u tifla oħrajn fis-sena huma previsti li jkollhom piż żejjed jew li jsiru obeżi,

E.  billi kull sena jintefqu sa 7% tal-baġits nazzjonali tas-saħħa fl-UE fuq mard li jista’ jkun marbut ma’ l-obeżità,

F.  billi mard relatat ma’ l-obeżità u l-piż żejjed huwa maħsub li jieħu 6% mill-infiq tal-gvernijiet għall-kura tas-saħħa fl-Ewropa; billi l-ispejjeż indiretti ta’ dawn il-kondizzjonijiet, ngħidu aħna permezz ta’ produttività mnaqqsa u lif għall-mard, huma konsiderevolment ogħla,

G. billi l-obeżità addominali hija rikonoxxuta b’mod xjentifiku bħala wieħed mill-fatturi ewlenin ta’ tbassir ta’ bosta mard relatat mal-piż, bħall-mard kardjovaskulari u d-dijabete tat-tip 2,

H. billi d-drawwiet ta’ l-ikel stabbiliti fit-tfulija ta’ sikwit jibqgħu eżistenti meta wieħed isir adult u r-riċerka wriet li huwa iktar probabbli li tfal obeżi jsiru adulti obeżi,

I.   billi ċ-ċittadini Ewropej qed jgħixu f’ambjent ‘obeżoġeniku’ fejn l-istili ta’ ħajja sedentarji żiedu r-riskju ta’ l-obeżità,

J.   billi dieta fqira hija fattur ta’ riskju maġġuri għal mard ieħor relatat mad-dieta li huwa raġuni ewlenija ta’ mewt fl-UE inklużi mard koronarju tal-qalb, kanċers, id-dijabete u attakk ta’ puplesija;

K. billi r-rapport 2005 tad-WHO dwar is-saħħa fl-Ewropa juri b’mod analitiku li għadd kbir ta’ mwiet u mard huma kkawżati minn seba’ fatturi ta’ riskju maġġuri, li sitta minnhom (pressjoni għolja b’mod anormali, il-kolesterol, l-indiċi tal-massa tal-ġisem, il-konsum inadegwat ta’ frott u ħxejjex, in-nuqqas ta’ attività fiżika u l-konsum eċċessiv ta’ l-alkoħol) huma relatati mad-dieta u ma’ l-eżerċizzju fiżiku, u billi dawn il-fatturi determinanti tas-saħħa għandha tittieħed azzjoni fuqhom b’mod simultanju bil-għan li jiġi evitat għadd sinifikanti ta’ mwiet u mard,

L.  billi l-attività fiżika, flimkien ma’ dieta bilanċjata, huma l-metodu ewlieni ta' prevenzjoni kontra l-piż żejjed, u meta wieħed jinnota b'allarm li wieħed minn kull tliet Ewropej ma jagħmlu ebda eżerċizzju fil-ħin ħieles tagħhom, filwaqt li l-Ewropew medju jqatta’ aktar minn ħames sigħat kuljum bilqiegħda, u li bosta Ewropej ma jsegwux dieta bilanċjata,

M. billi l-obeżità addominali issa hija rikonoxxuta sew mill-esperti bħala l-iktar kawża prevalenti ta’ anormalitajiet kardjometaboliċi li jżidu r-riskju ta’ mard kardjovaskulari u tad-dijabete tat-tip 2,

N. billi l-għadd ta’ lezzjonijiet dedikati għall-isports żdied fl-għaxar snin li għaddew, kemm fl-iskejjel primarji kif ukoll f’dawk sekondarji, u jeżistu differenzi kbar bejn l-Istati Membri b'rabta ma' faċilitajiet u tagħmir,

O. billi permezz tal-Karta Ewropea dwar il-Ġlieda Kontra l-Obeżità, id-WHO stipulat mira li jinkiseb progress viżibbli fil-ġlieda kontra l-obeżità tat-tfal fl-erbgħa jew ħames snin li ġejjin, bil-għan li din ix-xejra titreġġa’ lura sa mhux aktar tard mill-2015,

P.  billi dieta tajba għas-saħħa għandha titqies bħala waħda b’ċerti kwalitajiet kwantitattivi u kwalitattivi mmirati lejn il-ħtiġijiet individwali u dejjem f’adeżjoni stretta mal-prinċipji tad-dieta,

Q. billi dieta għandha tinkludi l-kategoriji ta’ kriterji li ġejjin li għandhom jitqiesu bħala li għandhom “valur sanitarju”: (1) il-kontenut tan-nutrimenti u ta’ l-enerġija (valur nutrittiv), (2) il-kriterji sanitarji u dawk tossikoloġiċi (sikurezza ta’ l-ikel), (3) kwalitajiet ta’ l-ikel naturali (“l-estetika/it-togħma” u kwalitajiet “diġestivi”), (4) in-natura ekoloġika tal-produzzjoni ta’ l-ikel (agrikoltura sostenibbli),

R.  billi l-piż żejjed u l-obeżità għandhom jiġu trattati permezz ta’ approċċ olistiku li jaħdem f'diversi oqsma tal-politika tal-gvernijiet u fid-diversi livelli ta' governanza, b'mod speċjali fil-livell nazzjonali u lokali, b’kull r-rispett għas-sussidjarjetà,

S.  billi m’għandhiex tiġi injorata l-importanza ta’ l-alkoħol, flimkien mal-kontenut kalorifiku għoli tiegħu, u tat-tipjip, li t-tnejn li huma jaqtgħu l-aptit ta’ dak li jkun ta' l-ikel u x-xorb u jġorru magħhom bosta perikli stabbiliti għas-saħħa,

T.  iqis id-dimensjoni soċjali tal-problema, u b’mod partikulari l-fatt li l-ogħla rati ta’ piż żejjed u ta’ obeżità huma reġistrati fost il-gruppi soċjo-ekonomiċi l-aktar baxxi; jinnota bi tħassib li l-obeżità tista’ tkompli żżid l-inugwaljanzi fis-saħħa u l-inugwaljanzi soċjo-ekonomiċi, b’mod partikulari għall-iktar gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, bħall-persuni b’diżabilità,

U. billi l-inugwaljanzi soċjo-ekonomiċi jieħdu dimensjoni oħra biż-żieda tal-prezzijiet ta’ materjal mhux ipproċessat (bħaċ-ċereali, il-butir, il-ħalib, eċċ.) bla preċedent kemm f’termini ta’ l-għadd ta’ prodotti konċernati kif ukoll f’termini tal-firxa taż-żidiet,

V. billi l-konġunzjoni ta’ prezzijiet ogħla ta’ materjal mhux ipproċessat u l-opaċità tar-regoli tad-distribuzzjoni fuq skala kbira f’xi Stati Membri wasslet għal żieda fil-prezzijiet ta’ prodotti bażiċi ta’ l-ikel, bħall-frott u l-ħxejjex u l-prodotti tal-ħalib mingħajr zokkor, żieda li qegħdin ibatu minnha l-baġits tal-maġġoranza tal-familji fl-UE, u billi l-UE jeħtieġ li taffronta din l-isfida,

W. billi l-persuni b’diżabbilità jammontaw għal 15% tal-popolazzjoni attiva ta’ l-UE; billi, barra dan, studji juru li persuni b’diżabilità jinsabu f’riskju ikbar ta’ obeżità minħabba, fost affarijiet oħrajn, bidliet patopsikoloġiċi fil-metaboliżmu ta’ l-enerġija u l-kompożizzjoni tal-ġisem, u l-atrofija tal-muskoli u l-inerzja fiżika,

X. billi l-inizjattivi kollha tal-partijiet kollha interessati għandhom jiġu ffaċilitati sabiex jitjiebu d-djalogu, l-iskambju ta' l-aħjar prattiki u l-awtoregolamentazzjoni, bħal pereżempju l-Pjattaforma ta' l-UE għal Azzjoni dwar id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa, il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Isport u s-Saħħa u n-netwerk ta’ l-UE għall-promozzjoni ta’ Attività Fiżika li Ttejjeb is-Saħħa’ (Health-Enhancing Physical Acitivity - HEPA),

Y. billi kċejjen tradizzjonali differenti għandhom ikunu promossi bħala parti mill-wirt kulturali tagħna, iżda fl-istess ħin għandhom jittieħdu miżuri sabiex ikun żgurat li l-konsumaturi jkunu konxji mill-impatt reali tagħhom fuq is-saħħa sabiex ikunu faċilitati deċiżjonijiet infurmati,

Z.  billi l-konsumaturi fl-Ewropa għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni neċessarja sabiex ikunu jistgħu jagħżlu l-aħjar sorsi ta’ nutriment għall-aħjar dieta fid-dawl ta’ l-istil ta’ ħajja individwali tagħhom u l-istat ta’ saħħithom,

AA.     billi inizjattivi industrijali riċenti b’rabta ma’ l-awtoregolazzjoni tar-reklamar jindirizzaw il-bilanċ u n-natura tar-reklamar ta’ ikel u xorb; billi miżuri ta’ awtoregolamentazzjoni hemm bżonn li jkopru l-forom kollha ta’ kummerċjalizzazzjoni fuq l-Internet u fil-midja l-ġdida kollha; billi r-reklamar ta' l-ikel jammonta għal madwar nofs ir-reklamar kollu mxandar waqt il-ħinijiet meta jkunu qed jaraw it-televiżjoni t-tfal, u billi hemm evidenza ċara li r-reklamar fuq it-televiżjoni jinfluwenza tendenzi ta’ konsum għall-futur qarib ta’ tfal ta’ età ta’ bejn is-sentejn u l-11-il sena; billi l-Parlament jinnota bi tħassib l-użu ta’ forom ġodda ta’ kummerċjalizzazzjoni li jużaw il-mezzi teknoloġiċi kollha u b’mod partikolari l-hekk imsejħa ‘advergames’ li jinvoli l-użu ta' mowbajls, sms, video games u logħob interattiv fuq l-Internet, billi diversi manifatturi ta’ l-ikel, kumpaniji ta’ riklamar u kummerċjalizzazzjoni u għaqdiet ta’ ħarsien tal-konsumatur diġà qed juru livell konsiderevoli ta’ impenn lejn il-Pjattaforma ta’ l-UE għal Azzjoni dawr id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa u jistaw diġà jindikaw studji u proġetti li kienu suċċess,

AB.     billi l-malnutrizzjoni li taffettwa b’mod partikulari lil persuni iktar anzjani, jiswa lis-sistemi Ewropej għall-kura tas-saħħa ammonti simili għall-dawk li jiswew l-obeżità u l-piż żejjed,

1.  Jilqa’ b’sodisfazzjon il-White Paper dwar in-nutriment bħala pass importanti lejn starteġija ġenerali sabiex titrażżan iż-żieda ta’ l-obeżità u jkun indirizzat mard kroniku relatat mad-dieta, bħal mard kardjovaskulari inklużi l-mard tal-qalb u l-attakk ta’ puplesija, il-kanċer u d-dijabete, fl-Ewropa;

2.  Itenni s-sejħa tiegħu lill-Istati Membri sabiex jirrikonoxxu l-obiżità bħala marda kronika. Jemmen li għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat li jiġu stigmatizzati individwi jew gruppi ta’ nies li huma vulnerabbli għal problemi ta’ saħħa relatati man-nutriment, il-piż żejjed u l-obeżità minħabba raġunijiet kulturali, mard bħad-dijabete jew konsum patoloġiku bħall-anoreksja jew il-bulimja, u jagħti parir lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li dawn in-nies ikollhom aċċess għal trattament adegwat skond is-sistemi nazzjonali tas-saħħa tagħhom;

3.  Iqis li approċċ komprensiv u fuq ħafna livelli jkun l-aħjar mod ta’ kif tiġi miġġielda l-obeżità fost il-popolazzjoni ta’ l-UE u jenfasizza l-fatt li jeżistu bosta programmi Ewropej (dwar ir-riċerka, is-saħħa, l-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja) li jistgħu jgħinuna naffrontaw dan l-inkwiet reali;

4. Iqis li politika mmirata lejn il-kwalità ta’ l-ikel tista’ tagħti kontribut importanti fil-promozzjoni tas-saħħa u fit-tnaqqis ta’ l-obeżità u li informazzjoni li tinftiehem fuq tikketti hija s-soluzzjoni sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħżlu bejn nutriment tajjeb, dak aħjar u dak inqas tajjeb;

5.  Japprova l-ħolqien ta’ Grupp ta’ Livell Għoli dwar in-Nutriment u l-Attività Fiżika u s-sistemi Ewropej ta’ stħarriġ dwar is-saħħa li jiġbru kejl fiżiku u bijoloġiku bħall-Istħarriġ dwar l-Eżaminazzjoni tas-Saħħa (HES) u l-Istħarriġ Ewropew dwar l-Intervista dwar is-Saħħa (EHIS), bħala għodod effettivi għal dawk li jifformulaw il-politiki u l-partijiet kollha involuti u l-iskambju ta’ l-aħjar prattiki fil-ġlieda kontra l-obeżità;

6.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura rappreżentazzjoni bilanċjata bejn in-nisa u l-irġiel fi ħdan il-grupp futur ta' livell għoli dwar in-nutriment u l-attività fiżika, b'mod li jiġu mmirati aħjar il-problemi u li jiġu proposti l-aħjar soluzzjonijiet skond id-dimensjoni tal-ġeneru, jiġifieri, minn naħa għall-irġiel u min-naħa l-oħra għan-nisa;

7.  Jirrikonoxxi l-irwol sostanzjali ta’ l-awtoregolamentazzjoni fil-ġlieda kontra l-obeżità, jisħaq dwar il-ħtieġa għal miri ċari u konkreti għall-partijiet kollha interessati u għall-monitoraġġ indipendenti ta’ dawn il-miri; jinnota li r-regolamentazzjoni kultant hija meħtieġa sabiex ikun hemm bidla sostanzjali u siewja fis-setturi kollha ta' l-industrija, partikolarment f'dawk li għandhom x'jaqsmu mat-tfal, sabiex jiġu żgurati l-ħarsien tal-konsumaturi u l-istandards għoljin tas-saħħa pubblika; jinnota b’interess il-203 impenji meħuda fil-kuntest tal-Pjattaform ta’ l-UE għal Azzjoni dwar Dieta, Attività Fiżika u s-Saħħa li timmira għall-formolazzjoni mill-ġdid tal-prodotti, it-tnaqqis ta’riklami għat-tfal u l-ittikkettar għall-promozzjoni ta’ dieta bilanċjata; iqis li s-sħubija fil-pjattaforma għandha tkun estiża sabiex tinkludi kemm il-manifatturi ta’ logħob tal-kompjuter u ta’ consoles kif ukoll fornituri ta’ l-Internet;

8.  Jitlob, madankollu, li jkun hemm miżuri aktar tanġibbli mmirati b’mod speċjali għat-tfal u għall-gruppi f’riskju;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tieħu approċċ iżjed olistiku lejn in-nutriment u tagħmel il-malnutrizzjoni, flimkien ma’ l-obeżità, prijorità prinċipali fl-oqsma tan-nutriment u s-saħħa, billi fejn huwa possibbli tinkorporaha f’inizjattivi ffinanzjati mill-UE u fis-sħubiji fil-livell Ewropew;

10. Iqis li l-konsumaturi Ewropej għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni neċessarja sabiex ikunu jistgħu jagħżlu l-aħjar sorsi ta’ nutriment meħtieġa għall-kisba u ż-żamma ta’ l-aħjar konsum nutrittiv li l-iktar huwa xieraq għall-istil ta’ ħajja individwali tagħhom u għal saħħithom; jemmen li għandha tingħata iktar attenzjoni lill-fatt l-għarfien taċ-ċittadini dwar is-saħħa għandu jitjieb sabiex dawn ikollhom is-setgħa li jieħdu deċiżjonijiet effettivi dwar id-dieti tagħhom stess u dawk ta’ uliedhom; iqis li, l-att li jkunu infurmati u edukati l-ġenituri dwar kwistjonijiet nutrittivi għandu jitwettaq permezz tal-professjonisti rilevanti (għalliema, organizzaturi kulturali, professjonisti tas-saħħa) fil-postijiet xierqa; jinsab konvint li l-informazzjoni għall-konsumatur, l-edukazzjoni nutrittiva u l-ittikkettar ta’ l-ikel għandhom jirriflettu x-xewqat tal-konsumaturi nfushom;

11. Jiġbed l-attenzjoni, f'dan il-kuntest, għall-importanza li ssir rabta bejn programm futur dwar il-frott għall-iskejjel u strateġija edukattiva usa’, pereżempju permezz ta’ lezzjonijiet dwar id-dieta u s-saħħa fl-iskejjel primarji;

12. Jenfasizza l-irwol fundamentali tal-mara fl-edukazzjoni nutrittiva tal-familja u l-kontribut deċiżiv tagħha fil-ġlieda kontra l-obeżità, peress li fil-maġġoranza tal-familji tkun hi li tintervjeni b'mod dirett fl-għażliet ta' l-ikel;

13. Jistieden lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-entitajiet lokali sabiex ikunu iktar proattivi fl-iżvilupp ta’ ‘komunitajiet li jiffavorixxu l-attività’, b’mod speċjali fil-kuntest ta’ l-ippjanar urban sabiex il-muniċipalitajiet ikunu favur l-eżerċizzjoni fiżiku bħala rutina ta’ kuljum u billi joħolqu opportunitajiet fl-ambjent lokali li jimmotivaw lin-nies sabiex jibdew jagħmlu xi attività fiżika matul il-ħin liberu tagħhom; dan jista’ jinkiseb permezz ta’ l-introduzzjoni ta’ miżuri lokali għat-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-karozzi u għall-promozzjoni tal-mixi u permezz ta’ taħlit sensibbli bejn l-iżvilupp kummerċjali u dak residenzjali, billi jiġu promossi t-trasport pubbliku, il-parks, il-faċilitajiet sportivi aċċessibbli, mogħdijiet għar-roti u zebra crossings, jistieden lill-muniċipalitajiet sabiex jippromwovu netwerk ta’ ‘bliet għal stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa’ li jipprovdi azzjonijiet komuni biex tiġi miġġielda l-obeżità;

14. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jadottaw l-idea ta’ vjaġġar attiv kemm mit-tfal ta’ l-iskola kif ukoll minn impjegati; jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet lokali sabiex iqisu din l-idea bħala prijorità meta jevalwaw it-trasport u l-ippjanar urban;

15. Jinnota li d-disponibilità ta’ zoni fejn it-tfal u ż-żgħażagħ jkunu jistgħu jesperjenzaw in-natura tipprovdilhom alternattiva għal attivitajiet tradizzjonali ta' rikreazzjoni u fl-istess ħin issaħħaħ il-kapaċità ta’ immaġinazzjoni u kreattività u x-xewqa ta’ esplorazzjoni;

16. Jitlob lill-assoċjazzjonijiet sportivi biex jagħtu attenzjoni partikulari lill-fatt li t-tfajliet, wara li joħorġu mill-adoloxxenza, spiss jabbandunaw il-prattika ta' attività sportiva; josserva li dawn l-assoċjazzjonijiet għandhom irwol kbir biex iżommu l-interess tat-tfajliet u tan-nisa fil-prattika ta' attivitajiet sportivi differenti;

17. Jisħaq dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha irwol ewlieni fit-tħejjija ta’ approċċ komuni u fil-promozzjoni tal-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri; jinsab konvint li jista’ jiġi provdut valur miżjud importanti Ewropew f’oqsma bħall-informazzjoni tal-konsumatur, l-edukazzjoni nutrittiva, ir-reklamar fil-midja, il-produzzjoni agrikola u l-ittikkettar ta’ l-ikel, flimkien ma’ indikazzjonijiet ta’ kontenut ta’ xaħam trans; jitlob għall-iżvilupp ta’ indikaturi Ewropej bħalma huwa d-daqs tal-qadd u kwalunkwe fattur ieħor ta’ riskju marbut ma’ l-obeżità (speċjalment l-obeżità addominali);

18. Jenfasizza li s-settur privat għandu rwol attiv sabiex tonqos l-obeżità billi jiġu żviluppati prodotti ġodda u iktar tajbin għas-saħħa; jemmen madanakollu; li hemm ħtieġa li s-settur privat ikun inkoraġġit iktar sabiex jiżviluppa sistemi ta’ informazzjoni ċari u jtejjeb l-ittikkettar li jippermetti lill-konsumaturi li jagħmlu għażla infurmata;

Il-prijorità tagħna: it-tfal

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-parteċipanti kollha sabiex jistabbilixxu l-ġlieda kontra l-obeżità fl-istadji bikrija tal-ħajja bħala prijorità , filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li drawwiet ta’ l-ikel li jiġu stabbiliti fit-tfulija ta’ sikwit jibqgħu eżistenti wara bosta snin;

20. Jitlob li jkun hemm kampanji ta’ informazzjoni ta’ tqajjim ta’ kuxjenza fost in-nisa tqal dwar l-importanza ta’ dieta bilanċjata, b’forniment mill-aqwa ta’ xi nutrijenti waqt it-tqala, u għan-nisa u l-irġiel tagħhom sabiex ikunu konxji mill-importanza ta’ treddigħ; ifakkar li t-treddigħ, id-dewmien ta’ l-introduzzjoni ta’ ikel solidu sa ma t-trabi jkollhom sitt xhur, l-introduzzjoni ta’ ikel tajjeb għas-saħħa fid-dieta tat-tfal u l-kontroll tad-daqs tal-porzjonijiet kollha huma fatturi li jistgħu jgħinu sabiex jiġi evitat li t-tfal ikollhom piż żejjed jew milli jsiru obeżi; : madankollu, jenfasizza li t-treddigħ m’huwiex l-uniku mezz sabiex tiġi miġġielda l-obeżità, u li d-drawwiet ta’ dieta bilanċjata huma meħtieġa fuq perjodu twil ta’ żmien; jenfasizza li kampanji għat-tqajjim ta’ kuxjenza għandhom ifakkru li t-treddigħ huwa kwistjoni privata u għandhom jirrispettaw il-volontà u l-għażla libera tan-nisa;

21. Jiġbed l-attenzjoni ta' l-Istati Membri dwar il-ħtieġa għas-servizzi nazzjonali tas-saħħa li jippromwovu servizzi ta' għoti ta' pariri speċifiċi dwar nutriment indirizzati lejn nisa tqal u lejn nisa bil-menopawża, peress li t-tqala u l-menopawża jikkostitwixxu żewġ stadji kruċjali fil-ħajja tal-mara, li jkunu akkumpanjati minn riskju akbar ta' piż żejjed;

22.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu linjigwida msawra minn esperti dwar kif tista’ titjieb l-attività fiżika sa mill-perjodu ta’ qabel l-iskola, u sabiex f’dan l-istadju bikri tkun diġà qed tiġi promossa l-edukazzjoni nutrittiva;

23. Iqis li huwa primarjament fil-livell ta’ l-iskola li għandhom jittieħdu passi sabiex jiġi żgurat li l-attività fiżika u d-dieta bilanċjata isiru parti mill-imġiba tat-tfal; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa linjigwida dwar il-politiki dwar in-nutriment fl-iskejjel u għall-promozzjoni ta’ l-edukazzjoni dwar in-nutriment, u għat-tkomplija tagħha fil-perjodu wara li t-tfal jitilqu mill-iskola; jistieden lill-Istati Membri sabiex jinkludu l-benefiċċji ta’ dieta bilanċjata u ta’ eżerċizzji fiżiċi fil-kurrikuli ta’ l-iskejjel;

24. Barra minn hekk, jitlob lill-Istati Membri, lill-entitajiet lokali u lill-awtoritajiet ta’ l-iskejjel sabiex jimmonitorjaw u jtejbu l-kwalità u l-istandards nutrittivi ta’ l-ikel ta’ l-iskejjel u tal-kindergarten billi jipprovdu taħriġ u linjigwida speċifiċi għall-istaff tal-forniment ta’ l-ikel, kontroll tal-kwalità tal-fornituri ta’ l-ikel u linjigwida għal ikel tajjeb għas-saħħa fil-kantins; jenfasizza l-importanza li d-daqs tal-porzjonijiet jiġu adattati skond il-ħtieġa u li f’dawn l-ikliet jiġu inklużi l-frott u l-ħxejjex; jitlob li jkun hemm aktar edukazzjoni dwar il-valur nutrittiv ta’ dieta bilanċjata u jħeġġeġ li jinqata’ l-bejgħ ta’ ikel u xorb b'ħafna xaħmijiet, melħ jew zokkor u ta’ valur nutrittiv baxx fl-iskejjel; jiffavorixxi, minflok, li l-frott frisk u l-ħxejjex ikunu disponibbli f’postijiet ta’ bejgħ; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jiżguraw li ta' l-anqas tliet sigħat fil-ġimgħa mill-kurrikulu ta' l-iskola jkunu dedikati għall-attività fiżika, bi qbil ma’ l-objettivi tal-White Paper dwar l-isport u jitlob lil dawk l-awtoritajiet sabiex jipprovdu pjanijiet għall-bini ta’ faċilitajiet ġodda ta’ l-isport, aċċessibbli għall-persuni b’diżabilità u sabiex jissalvagwardjaw il-faċilitajiet sportivi eżistenti fl-iskejjel; jilqa’ b’sodisfazzjon il-possibiltà ta’ proġett imsejjaħ ‘frott fl-iskola’, b’appoġġ finanzjarju mill-UE simili għall-programm attwali ta’ ħalib fl-iskejjel; jitlob li jinstabu soluzzjonijiet sabiex matul l-2008 tibqa’ għaddejja d-distribuzzjoni bla ħlas tal-frott u l-ħxejjex fl-iskejjel u fl-istituzzjonijiet ta’ karità, hekk kif talbu xi wħud mill-Istati Membri, sakemm tidħol fis-seħħ l-iskema tal-frott fl-iskejjel fl-1 ta’ Jannar 2009;

25. Jitlob lill-awtoritajiet lokali ta’ l-Istati Membri sabiex jippromwovu d-disponibiltà ta’ faċilitajiet tal-mogħdija ta’ żmien (leisure facilities) li jkunu għall-but ta’ kulħadd, u sabiex jippromwovu l-ħolqien ta’ opportunitajiet fl-ambjent lokali li jimmotivaw lin-nies sabiex jibdew jagħmlu xi attività fiżika matul il-ħin liberu tagħhom;

26. Jitlob lill-Istati Membri, lill-entitajiet lokali u lill-awtoritajiet ta’ l-iskola sabiex jiżguraw li jkun hemm għażliet tajbin għas-saħħa disponibbli fil-magni tal-bejgħ (vending machines) li jinsabu fl-iskejjel; iqis li l-isponsorjar u r-riklamar ta' prodotti hekk imsejħa HSSF (dawk b'kontenut għoli ta' zokkor, melħ u xaħam) ta' valur nutrittiv fqir fl-iskejjel għandu jkun marbut ma’ talba min-naħa ta’ l-awtoritajiet ta’ l-iskejjel jew ma’ permess dirett mingħandhom, u għandu jkun immoniterjat mill-għaqdiet ta' l-istudenti u tal-ġenituri; jikkunsidra li organizzazzjonijiet u timijiet sportivi għandhom ikunu ta’ eżempju rigward l-eżerċizzju u d-dieta tajba għas-saħħa; jitlob li jkun hemm impenn voluntarju mill-organizzazzjonijiet kif ukoll mit-timijiet sportivi kollha sabiex jippromwovu nutriment bilanċjat u attività fiżika; jassumi li l-organizzazzjonijiet sportivi u t-timijiet kollha jippromwovu dieta bilanċjata u attività fiżika; barra minn hekk, jenfasizza li l-moviment ta’ l-isports Ewropew m’għandux jiġi akkużat għal piż żejjed u l-obeżità fl-Ewropa;

27. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-riforma ta’ l-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq tal-Politika Komuni dwar l-Agrikultura (CAP) li tippermetti t-tqassim ta’ aktar frott u ħxejjex fl-iskejjel, sakemm il-kwalità u s-sikurezza kimika ta’ dawn il-prodotti tkun kontrollata;

28. Iħeġġeġ lill-UE, u b’mod partikolari lill-Kunsill ta’ l-ECOFIN, sabiex ikunu iżjed flessibbli fl-applikazzjoni ta’ rati baxxi ta’ VAT min-naħa ta’ l-Istati Membri għall-bżonnijiet ta’ natura soċjali, ekonomika, ambjentali jew relatata mas-saħħa; f’dan ir-rigward; jitlob lil dawk l-Istati Membri li għadhom m’għamlux dan, biex inaqqsu l-VAT fuq il-frott u l-ħxejjex, u jfakkar li l-liġi Komunitarja tawtorizzahom li jagħmlu dan; barra minn hekk jitlob li dawk it-testi Komunitarji li huma implimentati attwalment jiġu emendati sabiex il-frott u l-ħxejjex ikunu jistgħu jibbenifikaw minn rata baxxa ħafna ta’ VAT (inqas minn 5%);

29. Jilqa’ b’sodisfazzjon inizjattivi ta’ l-UE bħat-twaqqif tal-websajt ‘EU mini-chefs’ u l-Jum Ewropew għall-Ikel u t-Tisjir Tajjeb għas-Saħħa fit-8 ta' Novembru 2007; jissuġġerixxi li jiġu organizzati kampanji ta’ informazzjoni li jtejbu l-kuxjenza dwar ir-relazzjoni bejn prodotti b'kontenut kalorifiku għoli u l-ħin ekwivalenti ta’ attività fiżika li huwa meħtieġ sabiex jinħarqu l-kaloriji tagħhom;

Għażliet infurmati u d-disponibilità ta’ prodotti tajbin għas-saħħa

30. Jemmen li r-riformulazzjoni tal-prodott hija għdda b’saħħitha sabiex jitnaqqas it-teħid tax-xaħam, taz-zokkor u tal-melħ fid-dieti tagħna u jħeġġeġ lill-produtturi ta’ l-ikel sabiex jipprattikaw aktar ir-riformulazzjoni ta’ l-ikel b’ħafna enerġija (energy-dense) u bi ftit nutrijenti sabiex inaqqsu x-xaħam, iz-zokkor u l-melħ u jżidulhom il-kontentu tal-fibra, tal-frott u tal-ħxejjex; jilqa’ b’sodisfazzjon l-impenji imwettqa fuq bażi volontarja mill-produtturi sabiex jimplimentaw kriterji ta’ nutriment għall-foromolazzjoni ta’ l-ikel;

31. Jisħaq li l-ittikkettar dwar in-nutriment għandu jkun obbligatorju u ċar sabiex jgħin lill-konsumaturi jagħmlu għażla tajba fl-ikel; għalhekk jirrakkomanda li sabiex jippermetti lill-konsumaturi li jikkomparaw il-kontenut nutrittiv tal-prodotti differenti ta’ l-ikel, l-ittikkettar dwar in-nutriment għandu jkun espress f'100g/100ml;

32. Jitlob għall-projbizzjoni madwar l-UE kollha ta’ l-aċidi ta’ xaħam trans artifiċjali u jħeġġeġ lill-Istati Membri ta’ l-UE sabiex jużaw prattiki tajbin meta jikkontrollaw il-kontenut tas-sustanzi (eż melħ) fl-ikel u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tfassal programm għall-iskambju ta’ l-aħjar prattiki fost l-Istati Membri; jirrimarka li għandu jkun hemm eżenzjonijiet speċjali għall-PDO (designation ta’ l-oriġini protetta), il-PGI (indikazzjoni ġeografika protetta), it-TSG (speċjalità tradizzjonali garantita) u tipi oħrajn ta’ prodotti tradizzjonali sabiex ir-riċetti oriġinali jiġu ppreservati; għal dan il-għan, għandu aspettattivi għolja fir-rigward tal-Green Paper dwar il-politika ta’ kwalità fl-agirkultura f’termini ta’ kwalità aħjar u ta’ skemi PGI;

33. Jitlob li ssir analiżi ta’ l-irwol li sustanzi li jsaħħu t-togħma bħall-glutemati, l-guanlati u inosinati, li kwantitajiet kbar minnhom jinstabu f’ħafna mill-prodotti ta’ l-ikel, partikolarment f’ikliet lesti u fi prodotti ta’ l-ikel magħmula fuq livell industrijali, sabiex tiġi determinata l-influwenza ta’ dawn is-sustanzi fuq il-mudell ta’ konsum;

34. Jisħaq li l-istat attwali ta’ l-għerf xjentifiku jurina li konsum eċċessiv ta’ aċidi ta’ xaħam trans (‘l fuq minn 2% tat-total ta’ l-enerġija meħuda) huwa marbut ma’ riskji kardjovaskulari sinifikament ogħla; għalhekk, jesprimi dispjaċir kbir għall fatt li ebda gvern Ewropew s’issa ma ħa azzjoni sabiex inaqqas l-espożizzjoni kumulattiva tal-konsumaturi Ewropej għall-aċidi ta’ xaħam trans artifiċjali u għall-aċidi ta’ xaħam saturat li jinstabu f’ħafna prodotti pproċessati li għandhom valur nutrittiv baxx;

35. Jenfasizza li aċidi ta’ xaħam trans li huma proċessati f’livell industrijali huma theddida serja u mhux meħtieġa għas-saħħa ta’ l-Ewropej u għandhom jiġu indirizzati b’inizjattiva leġiżlattiva xierqa li tfittex li telimina b’mod effettiv mill-prodotti ta’ l-ikel l-aċidi ta’ xaħam trans ipproċessati f’livell industrijali;

36. Jistieden lill-industrija sabiex tirrevedi d-daqsijiet tal-prozjonijiet għal persuna waħda, u tipporvdi għażla akbar ta’ possibilitajiet ta’ porzjonijiet iżgħar;

37. Jilqa’ b’ sodisfazzjoni l-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE ta’ l-24 ta’ Settembru 1990 dwar l-ittikkettar dwar in-nutriment fuq il-prodotti ta’ l-ikel ; iħeġġiġha sabiex tiżgura li l-ittikkettar ikun viżibli, ċar u jinftiehem faċilment mill-konsumatur inkluż l-ittikkettar obbligatorju fuq quddiem tal-pakkett permezz ta’ kodiċi ta’ kuluri;

38. Barra minn dan jitlob lill-Kummissjoni sabiex twettaq reviżjoni komprensiva ta’ l-impatt tas-saħħa tal-CAP sabiex tevalwa jekk jistgħux isir bidliet fil-politika li jiffaċilitaw titjib fid-dieti madwar l-Ewropa;

Midja u riklamar

39. Jistieden lill-operaturi kollha tas-settur tal-midja, b’koperazzjoni ma’ l-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet sportivi, sabiex joħolqu inċentivi addizzjonali għal aktar eżerċizzju fiżiku u għall-għażla ta’ sport fil-midja kollha;

40. Jinsab konxju ta’ l-importanza li l-midja għandha biex tinforma, teduka u tipperswadi fir-rigward tal-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u bbilanċjata kif ukoll l-irwol tagħha fil-ħolqien ta' sterjotipi u d-dehra tal-ġisem; iqis li l-approċċ volontarju adottat mid-Direttiva dwar “Servizzi ta’ Midja Awdjoviżiva mingħajr frutnieri” fil-konfront tar-reklamar ta’ ikel li għandu valur nutruttiv baxx indirizzat lejn it-tfal bħala pass fid-direzzjoni t-tajba, li għandu jiġi mmoniterjat speċifikament, u jitlob lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposti aktar stretti jekk ir-reviżjoni ta’ l-2010 tad-Direttiva tiddikjara li l-approċċ volontarju f’dan il-qasam falla; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummisjsoni sabiex iħeġġu lill-fornituri tas-servizzi tal-midja sabiex jiżviluppaw kodiċi ta’ kondotta fir-rigward ta’ komunikazzjoni kummerċjali mhix xierqa relatat ma prodotti ta’ l-ikel u x-xorb u jħeġġeġ lill-operaturi sabiex jippreżentaw azzjonijiet konkreti f’livell nazzjonali sabiex jimplimentaw jew isaħħu din id-direttiva;

41. Jitlob lill-industrija sabiex toqgħod partikolarment attenta meta tirreklama prodotti ta' l-ikel immirati speċifikament għat-tfal; jitlob għal ħinijiet protetti u għal restrizzjonijiet tar- riklami ta’ ikel li mhux tajjeb għas-saħħa speċifikament immirati għat-tfal; kwalunkwe restrizzjoni ta’ dan it-tip għandha wkoll tkopri forom ġodda ta’ midja bħal logħob online, pop-ups u sms;

Kura tas-saħħa u riċerka

42. Jirrikonoxxi li l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa, sepċjalment il-pedjatriċi u l-ispiżjara, għandhom ikunu konxji ta’ l-irwol essenzjali tagħhom fl-identifikazzjoni bikrija ta’ pazjenti li qegħdin fir-riskju ta’ piż żejjed u ta’ mard kardjovaskolari u jqis li dawn għandhom ikunu parteċipanti ewlenin fil-ġlieda kontra l-epidemija ta' l-obeżità tal-mard li ma jitteħidx. għalhekk, jitlob lill-Kummssjoni sabiex tiżviluppa indikaturi antropometriċi Ewropej u linjigwida dwar fatturi ta' rijski kardjometaboliċi marbuta ma' l-obeżità; jenfasizza l-importanza li jsir kejl sistematiku u ta’ rutina flimkien ma’ skrijning għal fatturi ta’ riskji kardjometaboliċi oħrajn sabiex jiġu evalwati il-komorbiditi ta’ piż żejjed/obeżità fil-livell primarju ta’ kura;

43. Jiġbed l-attenzjoni għall-problema ta’ malnutrizzjoni, stat fejn nuqqas, eċċess jew żbilanċ fid-dieta jkollu impatt negattiv li jista’ jitkejjel fuq it-tessut tal-ġisem, il-forma tal-ġisem u fuq l-iffunzjonar tal-ġisem; jinnota wkoll li l-malnuttrizzjoni hija piż kbir kemm fuq il-benesseri ta’ l-individwu u kif ukoll fuq is-soċjetà, partikolarment is-sistema tal-kura tas-saħħa, u li din twassal għal aktar imwiet, perjodi itwal l-isptar, aktar kumplikazzjonijiet u tnaqqis fil-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti; ifakkar li l-ġranet żejda fl-isptar u t-trattament ta’ kumplikazzjonijiet minħabba l-malnutrizzjoni jiswew billjuni ta’ euro fi spejjeż pubbliċi kull sena;

44. Jenfasizza estimi li juru li 40% tal-pazjenti fl-isptarijiet u bejn 40 u 60% tal-persuni fid-djar għall-anzjani huma malnutriti; jistieden lill-Istati Membri sabiex itejbu l-kwantità u l-kwalità ta’ l-ikel fl-isptarijiet u d-djar ta’ l-anzjani biex jonqos iż-żmien li wieħed iqatta’ l-isptar;

45. Jinsab konvint mill-ħtieġa li l-kwalifiki ta’ professjonisti mediċi bħala ‘djetologu’ u kif ukoll ‘nutrizzjonista’ jiġu rikonoxxuti kompletament

46. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi l-aħjar prattiki mediċi, pereżempju permezz tal-Forum ta’ l-UE dwar is-saħħa, kif ukoll kampanji ta’ informazzjoni dwar ir-riskji relatati ma’ l-obeżità u ma’ l-obeżita addominali b'mod partikolari filwaqt li tiġbed l-attenzjoni għar-riskji kardjovaskulari; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi informazzjoni dwar il-perikli ta’ ‘dieti tad-djar’, speċjalment jekk dawn jinvolvu l-użu ta’ mediċini għal kontra l-obeżità mingħajr riċetta medika; jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiddedika aktar attenzjoni għall-problemi ta’ malnutrizzjoni. nutrizzjoni mhix xierqa u deidratazzjoni;

47. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-10 ta’ Ġunju 2002 dwar l-aprossimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar is-supplimenti ta’ l-ikel(2);

48. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiffinanzajw riċerka fir-rabtiet bejn l-obeżità u l-mard kroniku bħall-kanċer u d-dijabete għaliex ir-riċerka epidemoloġika għanda bżonn tidentifika l-fatturi li huma l-aktar marbutin maż-żieda fil-prevalenza ta’ l-obeżità, bħall-identifikazzjoni u l-evalwazzjoni tal-bijoindikatri multivarjati f’sottogruppi ta’ suġġetti, u sabiex jintefa’ dawl fuq il-mekkaniżmu bijoloġiku li jwassal għall-obeżità; jitlob ukoll biex isiru studji li jqabblu u jevalwaw l-effettività ta’ l-intervenzjonijiet differenti inkluża r-riċerka psikoloġika; jistieden lill-Istati Membri sabiex joħolqu sistema li tiżgura aċċess għal servizz ta’ kwalità għall-prevenzjoni, l-iskrijning u l-immaniġġjar ta’ piż żejjed, obeżità u mard kroniku ieħor;

49. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inklużjoni tad-'dijabete u l-obeżità bħala prijorità fil-kuntest tat-tema fi ħdan tas-7 Programm ta’ Qafas (FP7) dedikat għas-saħħa;

50. Iħeġġeġ aktar riċerka xjentifika u mmoniterjar ta’l-obeżità addominali fil-kuntest ta’ l-FP7;

51. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi kampanji ta’ informazzjoni li jkunu mifruxa madwar l-UE kollha mmirati lejn il-pubbliku ġenerali u, b'mod partikolari, lejn il-professjoni medika, sabiex jiżdied l-għarfien tar-riskji ta' l-obeżità addomniali;

52. Jitlob li n-nutrizzjoni titqies bis-serjetà fil-politki u fil-possibilitajiet Ewropej kollha.

0

0 0

53. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gevrnijiet u lill-parlamenti ta’ l-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati u lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;

NOTA SPJEGATTIVA

Il-problema dinjija tal-piż żejjed u l-obeżità saret epidemija, li qed toħloq riskji serji għas-saħħa tal-bniedem.

Għaldaqstant jeħtieġ nieħdu miżuri definiti fuq kull livell sabiex nitrattaw dan il-fenomenu. Il-ġlieda kontra l-obeżità, speċjalment l-obeżità fit-tfal, jeħtieġ li tkun prijorità fil-livell internazzjonali, Ewropew, nazzjonali u lokali, u tiġi tradotta f’azzjoni miftehma fil-muniċipalitajiet, fl-iskejjel u fil-familji, kif ukoll fl-involviment ta’ l-industrija u ta’ professjonisti tas-saħħa u tal-benessri.

L-obeżità hija waħda mill-akbar qattiela u hija assoċjata b’mod partikulari ma’ ħafna mard kroniku, inkluża d-dijabete tat-tip 2, problemi kardjovaskulari, il-pressjoni għolja, il-mard tal-qalb, u ċerti forom ta’ tumuri.

Skond id-WHO, aktar minn 1,000 miljun persuna għandhom piż żejjed u aktar minn 300 miljun huma obeżi. Fl-Ewropa l-iskala tal-fenomenu hija aktar allarmanti: aktar minn nofs tal-popolazzjoni Ewropea għandha piż żejjed, u madwar 6% ta’ l-infiq relatat mas-saħħa hu marbut direttament ma’ l-obeżità.

L-obeżità fost it-tfal qed tikber ħafna (hemm 22 miljun tifel u tifla b’piż żejjed fl-Ewropa); l-attenzjoni meħtieġa għaldaqstant għandha tkun iffukata fuq l-għan tad-WHO li twaqqaf iż-żieda fir-rati ta’ l-obeżità fl-erbgħa jew ħames snin li ġejjin, sabiex titreġġa’ lura din ix-xejra sa l-2015.

Jien konvinta li l-Ewropa għandha tipprovdi valur miżjud billi tikkoordina l-politiki Ewropej għall-ġlieda kontra l-obeżità, u li triq għal progress sinjifikanti hi li jiġi mfittxa u skambjati l-prattiki tajba fil-livell Ewropew.

Għaldaqstant, nilqa’ bi pjaċir l-intenzjoni tal-Kummissjoni ta’ approċċ integrat fir-rigward ta’ l-obeżità, li jkun jinkludi l-politiki kollha u s-saffi kollha ta’ governanza. L-involviment tas-settur privat ukoll huwa essenzjali sabiex il-problema tiġi trattata b’mod effettiv.

Madankollu, u meta wieħed jiftakar il-fehmiet li esprima l-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Green Paper (P6_TA (2007)19), inħoss li t-test tal-White Paper kellu jkun aktar speċifiku, b’mod speċjali billi jsemmi miżuri leġiżlattivi Ewropej li, kieku jkunu aktar ċari, ikunu jistgħu jgħinu l-ġlieda kontra l-obeżità.

Jien tal-fehma li l-koperazzjoni multi-settorjali ma' l-industrija jista' jkun li twassal għal żviluppi ġodda. L-għażla li tippreferi l-Kummissjoni, jiġifieri l-Pjattaforma ta’ Azzjoni ta’ l-UE dwar id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa, bla dubju ser tgħin sabiex tinvolvi lill-operaturi konċernati fl-implimentazzjoni ta’ prattiki li jistgħu jippermettu valutazzjoni b’aktar reqqa tal-kontenut kalorifiku tal-prodotti. On the other hand, what is being proposed does not, to my mind, go far enough; the wait and see attitude, whereby the effectiveness of the approach proposed will be reviewed in 2010, does not square with the aim of lowering child obesity rates within the next five years, as proposed by the WHO in its Second European Action Plan for Food and Nutrition Policy 2007-2012.

According to the 2007 annual report of the EU action platform, 31 members of the platform have undertaken to implement 203 policy measures. As regards the commitments entered into (34% by producers, 24% by NGOs, and 14% by the distribution sector), the highest proportion relate to ‘promotion of a healthy lifestyle’, ‘education and nutrition’, and ‘physical activity’.

The commitments regarding nutrition labelling (17%) and advertising and marketing (11%) are significant and could, in my opinion, produce interesting suggestions on which to base binding European legislation – impossible to put off any longer – to revise the provisions on nutrition labelling and advertising.

As Commission representatives have themselves pointed out, sports organisations should likewise play their part in the European action platform, perhaps by promising to refuse sponsorship associated with high-calorie products.

Continuing along the lines of the voluntary approach, your rapporteur welcomes the advent of the High-Level Group on Nutrition and Physical Activity, which will enable Member States to exchange experiences and encourage good practice. The utmost should be done to promote policies aimed at reducing the content of dietary substances which, if consumed to excess, could be damaging to health: what I have in mind here is the 2003 Danish law limiting the trans-fat content of food to 2%, which many MEPs have repeatedly identified as a target to be met in every Member State. Another example is the policies to lower salt content, for instance in Ireland, where they have been promoted by the national food safety authority (FSAI), the aim being to achieve a daily intake of 6 grams by 2010. Within the high-level group experiences of this kind can be shared by, and disseminated among, all the Member States.

The social aspect

There are a whole range of factors involved in poor diet, malnutrition, and obesity; and cost, availability, and knowledge are certainly among those which need to be taken into account. One fact to bear in mind is that, in many cases, the price of a food product stands in inverse proportion to its quality.

Especially where women are concerned, it is no coincidence that obesity is about six times more prevalent among the poor than among the more well-to-do.

It is undeniably the case that the liking for foods very high in calories but low in nutrients is often dictated by economic expediency.

I therefore believe that aid should be provided in the form of coupons issued to persons in underprivileged groups. In addition, food markets should be built, especially in poorer districts, for the purpose of selling wholesome natural products (in particular fruit and vegetables) at a ‘social’ price while offering all the necessary guarantees of quality and food safety.

Children

One of the priorities for the White Paper should be to reduce obesity in children. It is important for our generations to be followed by a healthy future.

Breastfeeding, education regarding dietary options, and, above all, physical exercise, starting at pre-school age, are decisive factors for healthy development.

The leading educative role, including where diet is concerned, falls to parents and the family, and they should therefore be supported by wide-ranging specific information campaigns organised by national health authorities, local health services, and the different branches of industry.

However, given that growing children are spending more and more time at school, schools could be made a focal point for integrated action to counteract obesity.

First of all, Member States should make the necessary provision for compulsory physical activity for children, for the 30 minutes a day recommended by the WHO. To that end, sufficient time should be set aside every day for physical education.

Other measures should likewise be taken, namely: reviewing portion sizes and checking the quality and food value of school meals; using school canteens as places for disseminating understanding of proper nutritional education; providing generous facilities to encourage physical exercise at break times (playgrounds and gymnasiums, which should also be accessible outside school hours); drawing up science syllabuses to include the study and understanding of nutrition and the processes involved; banning the sale of excessively fatty, salty, or sugary foods in school snack bars and, above all, vending machines; and organising school walking services to accompany pupils on their way to and from school.

Furthermore, schools as well as workplaces should have a nutritionist or dietitian on the premises.

It is also essential, to my mind, to avoid anything serving to advertise unhealthy food products, including sponsorship of events or the distribution of such products as gifts or free samples outside school buildings.

On the other hand, your rapporteur is worried about the cases, for the most part in non-European countries, in which some schools have gone so far as to include the body mass index (BMI) in their final assessment of a child’s performance. I believe that this idea serves unduly to stigmatise obesity and fuels inordinate discrimination against children who may have socialisation problems because they are overweight.

It would be far more useful to induce children to enter a virtuous circle, thus encouraging them to eat sensibly.

In addition, industry should undertake voluntarily to reduce the calorie content or portion size of products aimed primarily at children.

Finally, as regards amendment of the Health Claims Regulation, I should like to take the opportunity in this report to reiterate the need for the EFAS and the Commission, as a matter of absolute priority, to bring scientific assessment to bear on the health claims made for children’s foods in order to prevent nutritionally unbalanced products being promoted on the strength of untruthful health claims.

The elderly and the disabled

Your rapporteur firmly believes that specific measures should be taken to cater for vulnerable groups, one example being the elderly, especially those on their own, who suffer from problems linked to malnutrition, dehydration, etc. Campaigns should be conducted specifically to alert menopausal women to the need to control their weight in order to ensure that hormone-related fat deposits do not turn mainly into abdominal fat, as this poses serious health risks.

The differently labelled should have dedicated services, facilities, and programmes to enable them, among other things, to engage in sport and motor activity.

Local authorities

Prevention of obesity at every time of life is not just a health problem: it has major cultural and social implications that are impossible to ignore.

A global approach consequently needs to be applied on many levels, in which the protagonists should be local authorities and policy-makers.

There has to be a rethink in town planning, giving priority to parks, municipal gymnasiums and sports grounds, cycle paths, or active means of transport, thus providing the wherewithal for regular physical activity every day.

It might also be possible to experiment with ways of regulating the concentration of fast-food outlets in a given area while affording the necessary space to small-scale retailers of organic or traditional products.

Local authorities should thus actively champion a healthy lifestyle oriented towards informed consumption. The EU should, in addition, support networks linking towns and cities seeking to persuade their citizens of the benefits of healthy eating and physical activity.

Assistance to SMEs

The needs of SMEs and others operating in the agri-foodstuffs sector should be taken into account.

There can be no real progress, especially in terms of research and the development of wholesome, nutritious new products unless the prime movers in such change are provided with the means – and not least the money – necessary to bring it about.

What I am proposing, therefore, is specific support measures to encourage and help SMEs seeking to improve their products as such or consumer awareness of their food value.

Sport

All European citizens should be enabled to engage in physical activity, in keeping with the WHO recommendation of at least 30 minutes’ exercise a day. The initiatives set out in the White Paper on Sport and the collaboration with sports associations should provide an opportunity for the EU to draw up effective guidelines on physical activity and encompass them within all EU-funded programmes, namely the seventh research framework programme, the 2008-2013 health programme, Youth in Action, Active Citizenship, and also, to encourage physical exercise in the natural environment, LIFE+.

It is also essential, as has been pointed out in several quarters, for sports organisations to be represented more strongly in the EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health.

Research

Your rapporteur welcomes the fact that ‘diabetes and obesity’ have been included among the priority research areas of the seventh framework programme. The key lies in determining the causes of obesity, the viral and genetic contributory factors supposedly involved, and the role of certain substances (for example monosodium glutamate).

Other avenues to explore are medical treatments and clinical procedures to prevent and cure obesity, which should invariably be predicated on the greatest possible degree of protection for the patient’s health.

Advertising

Many studies have established that one of the contributory causes of obesity, especially in children, is advertising of products high in fat, sugar, or salt. As well as being broadcast on television, advertising aimed at children is carried on mobile phones and the Internet, and can take the form of sponsorship of sports or cultural events. Cartoon characters or celebrities are often used to put the message across. While appreciating the self-regulation efforts of industry and the media, I do not believe that the compromise set out in the ‘Television without Frontiers’ Directive can be considered satisfactory. I would have preferred to see restrictions on the volume of advertising aimed at children and on the time slots in which it may be shown.

I hope that the Commission will be willing to rethink the strategy to fight obesity in order to allow specifically for the implications entailed in advertising and marketing.

Protection of traditional products

On the broad question of protecting traditional products, I feel duty-bound to point out that these products should be protected because they form part of the traditional cultural heritage of the European peoples. That is why I believe that traditional recipes should be preserved even when the intention is to reformulate products with a view to counteracting obesity.

9.4.2008

OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection

for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

on White Paper on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues

(2007/2285(INI))

Draftswoman: Małgorzata Handzlik

SUGGESTIONS

The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

A.  whereas overweight and obesity cause a range of chronic diseases, including cardiovascular disease, hypertension, type 2 diabetes, strokes, certain cancers, etc; whereas chronic diseases are expected to account for almost three-quarters of all deaths worldwide by 2020,

B.   whereas particular attention must be given to obesity among children and adolescents, with a view to providing early treatment, and to those belonging to the least favoured socioeconomic categories, who are in a more vulnerable situation as a result of healthcare and social inequalities which frequently undermine the quality and balance of their diets,

C.  whereas up to 7% of national health budgets in the EU is spent each year on diseases that can be linked to obesity,

1.   Welcomes the Commission's approach followed in its White Paper on a strategy for Europe on nutrition, overweight and obesity related health issues (COM(2007)0279), offering industry the possibility, through self-regulatory initiatives, of contributing to reducing ill-health due to overweight and obesity; calls, however, on the Commission to closely monitor and encourage industry initiatives aimed at responsible advertising and at reducing levels of salt, fat and sugar in foodstuffs, with a view to a review of the current situation by 2010;

2.   Welcomes the Commission proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers (COM(2008)0040), since consumers must be given clear nutritional information in the form of simple, understandable and legible on-pack labelling in order to make healthy and well-informed choices regarding nutrition;

3.   Acknowledges that consumers, in particular the most vulnerable, may be confused about what constitutes a healthy diet; calls, therefore, on the Member States, in cooperation with industry and consumer associations, to use innovative information and government-led marketing campaigns in order to motivate consumers to make healthy food choices; in particular, encourages the Member States to draw up food education programmes for nursery and primary schools, taking account of good practices developed within the ENHPS (European Network for Health Promoting Schools);

4.   Notes with concern that obesity is a cross-border phenomenon affecting all Member States, with obesity rates increasing rapidly in the new Member States; calls, therefore, on the Commission to consider public health as a priority objective in its various policies, in particular education, youth, culture, sport and agriculture, giving particular attention to the social dimension of the problem; also calls on the Commission to define common projects to promote better nutrition and healthy living, and to establish an EU health monitoring system; calls on the Member States, in cooperation with the Commission, to promote the exchange of best practice and experience, in particular through the development of networks of reference centres and through cooperation between all stakeholders at local, regional and national level to encourage people to lead active social lives and engage in a physical activity;

5.   Calls on the Member States to develop formal training or professional qualifications in the care and management of diabetes, including the further education of non-diabetological health professionals regarding this disease;

6.   Calls on Member States to properly implement Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements(3);

7.   Stresses the problem of child obesity and calls on the Commission to take all necessary measures to prevent it, particularly through the strict control of the advertising of foods with a high fat, salt and sugar content directed at children and adolescents;

8.   Calls for serious account to be taken of nutrition in all European policies and options.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

8.4.2008

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

20

13

3

Members present for the final vote

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Substitute(s) present for the final vote

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Olle Schmidt, Gary Titley, Janusz Wojciechowski

1.4.2008

OPINION of the Committee on Agriculture and Rural Development

for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Strateġija għall-Ewropa dwar kwistjonijiet ta' saħħa marbuta man-Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità

(2007/2285(INI))

Draftsman: Czesław Adam Siekierski

SUGGESTIONS

The Committee on Agriculture and Rural Development calls on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

1.   Points to the important role which the CAP plays in producing healthy food, as part of a comprehensive approach to tackling the problems of overweight and obesity; underlines the role of European farmers and producers who, by providing healthy food of a suitable quality and using environmentally-friendly production methods, help to solve these problems and to preserve biodiversity;

2.   Considers that, in developing the CAP, particularly common market organisations, greater account should be taken of the impact of the food which is produced on health and that, for example, subsidies for school milk and for the distribution of fruit and vegetables under the CAP should concentrate on products which are as fresh, unprocessed and low in fat and sugar as possible;

3.   Calls on the Commission to submit without delay a legislative proposal for the introduction of a scheme for school fruit, as requested by the Council on 20 June 2007 and by the European Parliament on 13 December 2007;

4.  Calls for restrictions on the level of saturated and trans fats and salt and sugar in food products, an excess of which leads to cardiovascular disease, cancer, diabetes and obesity; also points out that the pace and extent of the reformulation of products should take into consideration their quality and the technological and economic capacity of farmers and the food industry;

5.   Calls for an analysis of the role played by flavour enhancers such as glutamates, guanylates and inosinates, massive quantities of which are to be found in many food products, particularly in ready meals and industrially produced foodstuffs, in order to determine their influence on consumption patterns;

6.   Calls, as a matter of urgency, for further research by the food industry into products to which healthy constituents such as vitamins A and D can be added in order to promote freedom of choice for consumers and not unintentionally promote the consumption of certain foods with a high fat content, such as butter;

7.  Stresses the role to be played by public-private partnerships and cooperation between stakeholders at all levels – from Community level to local level – in achieving the objectives set out in the White Paper;

8.   Is in favour of wide-scale information programmes for parents to cultivate awareness of their responsibility to offer children a balanced diet, and education of children and young people through programmes promoting a healthy diet and physical activity;

9.   Favours the organisation and promotion of information programmes for medical staff in schools, as well as for the persons directly responsible for the nutrition of children and young adults in schools;

10. Calls on the Member States, local authorities and school authorities to bring the quality and nutritional standards of school food into line with present-day nutritional knowledge; calls for a balanced diet, tailored to needs, to be made available in accordance with this knowledge; urges that fresh fruit and vegetables be made available in vending machines and a wide range of dairy products provided; calls on the Member States to ensure that more school lesson slots are devoted to physical exercise;

11. Draws attention, in this context, to the importance of linking a future school fruit programme to a broader educational strategy, for example by means of lessons on diet and health in primary schools;

12. Considers it vital that any form of sponsorship and advertising for products containing excessive quantities of sugar, salt and fat at schools be prohibited;

13. Draws attention to the responsibility of schools, authorities, hospitals, sports clubs and youth centres to discourage the consumption of unhealthy snacks, provide healthy food and encourage healthy eating;

14. Considers it important to make information available about a balanced diet, without too much salt, sugar or fat, and to support initiatives to increase consumption of fruit and vegetables, olive oil and dairy products among young people and low-income population groups, as well as the elderly and women with children; accordingly urges the Commission to speed up the setting-up of a Europe-wide school fruit scheme;

15. Believes it is necessary to promote and support information campaigns and to prevent high-risk nutritional behaviour, such as anorexia and bulimia;

16. Considers that, at Community level too, the Community should take measures to promote consumption of healthy food such as vegetables, fruit and dairy products, inter alia by ensuring that they are affordable, promoting the availability of healthy food in school and works canteens and financing projects to promote healthy diets;

17. Backs the call for product information that is comprehensible to the average consumer, in particular by means of clear indications of the basic ingredients of a product and a uniform and readily recognisable logo indicating to what extent the product complies with healthy diet criteria;

18. Considers that food imported from third countries should meet the same high standards and criteria with regard to quality, traceability standards, animal health, welfare and environmental protection and the preservation of biodiversity as are applied to food produced in the Member States.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

1.4.2008

Result of final vote

+:

–:

0:

38

0

0

Members present for the final vote

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Substitute(s) present for the final vote

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Esther De Lange, Brian Simpson, Struan Stevenson

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

 

 

4.3.2008

OPINION of the Committee on Women's Rights and Gender Equality

for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

on the White Paper on 'A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity-related Health Issues'

(2007/2285(INI))

Draftswoman: Anna Záborská

SUGGESTIONS

The Committee on Women's Rights and Gender Equality calls on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

A.    whereas it is scientifically proven that the incidence rate and the gravity of the ill-nutrition related diseases affect men and women differently,

1.     Regrets the gender-neutral approach of the Commission in the White Paper and calls on the Commission and the platform for action on nutrition, physical activity and health to take account of the differences between men and women, in particular in connection with:

- the compilation of data and the results of initiatives at all levels, with a view to comparing them at European level;

- the dissemination of best practices, with a view to taking greater account of people's individuality and to making information and education campaigns more effective and better targeted;

- the development of information strategies, in particular towards the groups most likely to experience rapid weight gain (former smokers, pregnant or breast-feeding women);

- the dialogue with all stakeholders (food manufacturers, fast-food operators, school authorities, parents’ and children’s representatives, etc.);

2.     Underlines that, in order to reduce gender disparities in ill-health treatment due to poor nutrition, overweight and obesity, services which take account of gender are essential; believes, therefore, that, in order for women to access treatment at all levels from primary to specialist care, services must be tailored to meet their needs; calls on the Member States to ensure a safety net of medical treatment for those citizens, in particular women and girls, who are not covered by national insurance schemes;

3.     Calls on the Member States to ensure that national health services promote specific nutritional advice for pregnant women and menopausal women, since pregnancy and the menopause are two important stages in women’s lives when there is an increased risk of storing fat;

4.     Calls on the Commission and the Member States to promote breast-feeding in primary care centres;

5.     Notes that child obesity is increasing rapidly in virtually all the Member States of the European Union; calls on the Commission and the Member States, working closely with local authorities and schools, the private sector and the advertising industry, to explore various options with a view to:

        - proposing balanced diets geared to people of all ages in school and local authority canteens;

        - offering parents and children education on and information about health, the benefits of practising sports and responsible family behaviour, in particular for girls, who should be prepared for motherhood;

        - improving access to healthy foods for disadvantaged groups;                

6.     Calls on the Commission and the Member States to encourage special educational programmes and information campaigns on the dangers to children represented by excessive use of new information and communication technologies, and in particular video games, which may lead to a reduction in their physical and sporting activity and, consequently, contribute to overweight;

7.     Encourages the Member States to agree on the standardisation of clothes sizes with businesses and fashion designers and to promote, among the organisers of fashion events, the hiring of models with a body mass index above 18, the figure considered healthy by the World Health Organisation (WHO), in order to avoid conveying standards of beauty which, being associated with extreme thinness, may cause health problems such as anorexia and bulimia;

8.     Calls on the Commission to ensure balanced representation of women and men on the future High-Level Group on Nutrition and Physical Activity, so as to target the problems more closely and propose the best solutions in keeping with the gender dimension, i.e. for men on the one hand and for women on the other;

9.     Welcomes the Commission’s intention to assess, in 2010, the voluntary efforts by the sector to comply with the Code of Conduct on commercial communication concerning foodstuffs and drinks intended for children; invites it to do the same for the Code of Conduct for products intended for pregnant and breast-feeding women;

10.   Calls on the Member States, the regional and local authorities and sports associations to take initiatives aimed at creating areas for open-air activities for young people, to make physical and sporting activities available to everyone and encourage participation in them from a very early age, particularly at school, bearing in mind possible differing preferences of women and men; stresses that professional demands and domestic responsibilities placed on women may make it difficult for them regularly to practise a physical activity;

11.   Calls on sports organisations to bear in mind in particular that girls in their later teenage years often cease to participate actively in sporting activities; considers that sports organisations have a large role to play in maintaining the interest of girls and women in participating in various sports activities;

12.  Calls on mutual societies and insurers to develop a rating policy which takes account of the differences between women and men as regards health problems linked to nutrition, overweight and obesity;

13.   Draws attention to the fundamental role played by women in nutrition education in the family and the decisive contribution they can make to combating obesity, since in very many families they intervene directly in the choice of food;

14.   Calls for a large-scale EU campaign to raise awareness of the risks of obesity and provide a central point of information which people, in particular women, can contact or from which they can obtain advice.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

27.2.2008

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

31

0

0

Members present for the final vote

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Substitute(s) present for the final vote

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

Substitute(s) under Rule 178(2) present for the final vote

Kinga Gál, Małgorzata Handzlik, Tunne Kelam, Manolis Mavrommatis

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data ta’ l-adozzjoni

27.5.2008

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

54

0

1

Membri preżenti għall-vot finali

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Umberto Guidoni, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2)) preżenti għall-vot finali

Salvatore Tatarella

(1)

ĠU C 250 E, 25.10.2007, p.93.

(2)

ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51.

(3)

OJ L 183, 12.7.2002, p. 51.

Avviż legali - Politika tal-privatezza