RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolament KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li tistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa

27.6.2008 - (COM(2008)0247 – C6‑0208/2008 – 2008/0088(CNS)) - *

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Rapporteur: Neil Parish
(Proċedura simplifikata - Artikolu 43, paragrafu 1 tar-Regoli ta’ Proċedura)

Proċedura : 2008/0088(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0270/2008
Testi mressqa :
A6-0270/2008
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar li temenda r-Regolament KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li tistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa

(COM(2008)0247 – C6‑0208/2008 – 2008/0088(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni u tal-Kunsill (COM(2008)0247),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, li bi qbil miegħu huwa kkonsulta lill-Kunsill (C6-0208/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 u l-Artikolu 43(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp rurali (A6-0270/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill, jekk huwa intenzjonat li jirrifjuta t-test approvat mill-Parlament, biex jinforma lil dan ta’ l-aħħar bl-intenzjoni tiegħu;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jikkonsultah mill-ġdid, jekk huwa intenzjonat li jimmodifika b’mod sostanzjali l-proposta tal-Kummissjoni;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

PROĊEDURA

Titolu

Skema ta' appoġġ fil-qafas tal-CAP

Referenzi

COM(2008)0247 – C6-0208/2008 – 2008/0088(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

28.5.2008

Kumitat responsabbli

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

5.6.2008

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

5.6.2008

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux moghtija

Data tad-deċiżjoni

REGI

25.6.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

Data tal-ħatra

Neil Parish

17.4.2008

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

17.4.2008

Eżami fil-kumitat

25.6.2008

 

 

 

Data ta' l-adozzjoni

25.6.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

36

0

0