Eljárás : 2008/0802(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0292/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0292/2008

Viták :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Szavazatok :

PV 02/09/2008 - 5.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0380

JELENTÉS     *
PDF 224kWORD 352k
7.7.2008
PE 404.492v02-00 A6-0292/2008

a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezésére az Európai Igazságügyi Hálózatról szóló tanácsi határozat elfogadásáról

(5620/2008 – C6‑0074/2008 – 2008/0802(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezésére az Európai Igazságügyi Hálózatról szóló tanácsi határozat elfogadásáról (CNS)

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezésére (5620/2008),

–   tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0074/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6‑0292/2008),

1.  jóváhagyja a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság módosított kezdeményezését;

2.  felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezését;

5.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően kezelje prioritásként a határozatnak az átmeneti rendelkezésekről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződéshez csatolandó jegyzőkönyv 10. cikkéről szóló 50. számú nyilatkozattal összhangban történő módosítására irányuló jövőbeli javaslatokat;

6.  határozottan szándékában áll megvizsgálni minden hasonló jövőbeni javaslatot az (5) bekezdésben említett sürgősségi eljárásnak megfelelően és a nemzeti parlamentekkel történő szoros együttműködésben;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kormányának.

Módosítás  1

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

7 preambulumbekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

7) Meg kell erősíteni az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködést, és e célból lehetővé kell tenni az Európai Igazságügyi Hálózat és az Eurojust kapcsolattartói számára, hogy minden szükséges esetben biztonságos távközlési hálózaton közvetlenül és hatékonyabban kommunikálhassanak,

(7) Meg kell erősíteni az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködést, és e célból lehetővé kell tenni az Európai Igazságügyi Hálózat és az Eurojust kapcsolattartói számára, hogy minden szükséges esetben biztonságos távközlési kapcsolatok révén közvetlenül és hatékonyabban kommunikálhassanak,

Módosítás  2

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

7 a preambulumbekezdés (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A személyes adatok feldolgozását illetően a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló (xx/xx), megfelelő szintű adatvédelmet előíró tanácsi kerethatározatot kell alkalmazni. A tagállamok nemzeti jogszabályaikban biztosítják a személyes adatok védelmének legalább az egyének személyes adatainak gépi feldolgozás során való védelméről szóló, 1981. január 28-i Európa tanácsi egyezmény és annak 2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyve szerinti védelmével megegyező szintjét, és ennek során figyelembe veszik az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a tagállamok részére szóló, a személyes adatoknak a rendőrségi ágazatban való felhasználása szabályozására irányuló, 1987. szeptember 17-i R (87) 15. ajánlását, abban az esetben is, ha az adatok feldolgozása nem automatizált módon történik.

Indokolás

Mivel a személyes adatok cseréjére az adott illetékes hatóságok és a tagállamok kapcsolattartó pontjai között kerül sor, hivatkozni kell az alkalmazandó adatvédelmi szabályokra.

Módosítás  3

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

2 cikk – 3 bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A kapcsolattartók közé minden tagállam kinevez egy nemzeti kapcsolattartót az Európai Igazságügyi Hálózathoz.

3. A kapcsolattartók közé minden tagállam kinevez egy nemzeti kapcsolattartót az Európai Igazságügyi Hálózathoz, illetve egy országos információs kapcsolattartó pontot.

Indokolás

„Nemzeti kapcsolattartók” névvel már léteznek országos információs kapcsolattartó pontok (a 4. cikk (3c) (új) bekezdésében leírt feladatkörrel). A „nemzeti kapcsolattartó” fogalmát most a más koordinációs kapcsolattartó pontokhoz hasonló (pl. terrorizmussal összefüggő ügyek országos kapcsolattartói) koordináló szereppel bíró pontokra értjük, lásd a 4. cikk (3b) (új) bekezdését.

Módosítás  4

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

2 cikk – 4 bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Minden tagállam biztosítja, hogy kapcsolattartói büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, és – szem előtt tartva a többi tagállam kapcsolattartóival való kommunikáció képességének szükségességét – anyanyelvükön kívül az Európai Unió egy másik nyelvét is megfelelő szinten ismerik. Új kapcsolattartó kinevezése előtt a tagállamok kikérhetik a nemzeti kapcsolattartók véleményét.

4. Minden tagállam biztosítja, hogy kapcsolattartói büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, és – szem előtt tartva a többi tagállam kapcsolattartóival való kommunikáció képességének szükségességét – anyanyelvükön kívül az Európai Unió egy másik nyelvét is megfelelő szinten ismerik. A kapcsolattartó pontok kiválasztása során a tagállamok teljesítik az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjainak kiválasztására vonatkozó útmutatóban meghatározott feltételeket.

Indokolás

A hálózat működése nagymértékben függ a kapcsolattartó pontok minőségétől. Ezért bátorítjuk a tagállamokat, hogy a kapcsolattartó pontok kiválasztása során tartsák be az útmutatóban említett feltételeket.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A tagállamok biztosítják, hogy kapcsolattartóik elegendő forrással rendelkeznek kapcsolattartói feladatuk megfelelő ellátásához.

Módosítás  6

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

2 cikk – 5 bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Ha a 96/277/IB együttes fellépésben említett összekötő tisztviselőket neveznek ki valamely tagállamban, és ezek feladatai hasonlók a 4. cikkben a kapcsolattartók számára kijelölt feladatokhoz, az összekötő tisztviselők úgy kapcsolódhatnak be az Európai Igazságügyi Hálózatba és a 10. cikk rendelkezései szerinti biztonságos távközlési hálózatba, hogy minden esetben a tagállam jelöli ki őket az adott állam által megállapítandó eljárásnak megfelelően.

5. Ha a 96/277/IB együttes fellépésben említett összekötő tisztviselőket neveznek ki valamely tagállamban, és ezek feladatai hasonlók a 4. cikkben a kapcsolattartók számára kijelölt feladatokhoz, az összekötő tisztviselők úgy kapcsolódhatnak be az Európai Igazságügyi Hálózatba és a 10. cikk rendelkezései szerinti biztonságos távközlési kapcsolatokba, hogy minden esetben a tagállam jelöli ki őket az adott állam által megállapítandó eljárásnak megfelelően.

Módosítás  7

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

2 cikk – 7 bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Az Európai Igazságügyi Hálózat rendelkezik egy tikársággal, amely – a Tanács elnökségével együttműködve és konzultálva – felel a hálózat igazgatásáért. A titkárság továbbá – az elnökséggel konzultálva – képviseli a hálózatot.

7. Az Európai Igazságügyi Hálózat rendelkezik egy tikársággal, amely felel a hálózat igazgatásáért.

Indokolás

A megfogalmazás azt sugallja, hogy a titkárság az EIH nevében nyilatkozhat és még akár az EIH-ra nézve kötelező határozatokat is hozhat. Elég meghatározni, hogy a titkárság a hálózat igazgatásáért felel.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – b pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(b) időszakos üléseket szervez a tagállamok képviselői számára az 5., 6. és 7. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően;

(b) időszakos üléseket szervez a tagállamok képviselői számára az 5. és 6. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően;

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – c pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(c) állandó jelleggel bizonyos mennyiségű naprakész háttér-információt biztosít, különösen egy megfelelő távközlési hálózat segítségével a 8., 9. és 10. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően.

(c) állandó jelleggel bizonyos mennyiségű naprakész háttér-információt biztosít, különösen egy információs technológiai eszköz segítségével a 8. és 9. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően, illetve a 10. cikkel összhangban biztonságos távközlést biztosít.

Módosítás  10

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

4 cikk – Cím

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

A kapcsolattartók feladatai, a nemzeti kapcsolattartót is ideértve

A kapcsolattartók, a nemzeti kapcsolattartók és információs kapcsolattartó pontok feladatai

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

1. A kapcsolattartók – a nemzeti kapcsolattartókat is ideértve – aktív közvetítők, feladatuk a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés előmozdítása, különösen a súlyos bűncselekmények formái ellen folytatott küzdelemben való tevékenységre vonatkozóan. A kapcsolattartók lehetővé teszik helyi igazságügyi hatóságok és saját országuk más, hatáskörrel rendelkező hatóságai, más országok kapcsolattartói, valamint más országok helyi igazságügyi és egyéb, hatáskörrel rendelkező hatóságai részére, hogy létrehozzák a legmegfelelőbb közvetlen kapcsolatot.

1. A kapcsolattartók aktív közvetítők, feladatuk a tagállamok közötti igazságügyi együttműködés előmozdítása, különösen a súlyos bűncselekmények formái ellen folytatott küzdelemben való tevékenységre vonatkozóan. A kapcsolattartók lehetővé teszik helyi igazságügyi hatóságok és saját országuk más, hatáskörrel rendelkező hatóságai, más országok kapcsolattartói, valamint más országok helyi igazságügyi és egyéb, hatáskörrel rendelkező hatóságai részére, hogy létrehozzák a legmegfelelőbb közvetlen kapcsolatot.

Szükség esetén az érintett közigazgatási szervek közötti megállapodás alapján a kapcsolattartók elutazhatnak, hogy találkozzanak más tagállamok kapcsolattartóival.

Szükség esetén a kapcsolattartók elutazhatnak, hogy találkozzanak más tagállamok kapcsolattartóival, annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a hasznos tapasztalatok és problémák cseréjét, különösen az adott tagállamok hálózatának működése tekintetében.

Módosítás  12

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

4 cikk – 2 bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A kapcsolattartók – a nemzeti kapcsolattartót is ideértve – biztosítják a szükséges jogi és gyakorlati információkat saját országuk helyi igazságügyi hatóságai, más országok kapcsolattartói, valamint más országok helyi igazságügyi hatóságai részére, hogy lehetővé tegyék számukra egy igazságügyi együttműködést szorgalmazó hatékony kérelem előkészítését, illetve általában az igazságügyi együttműködés javítását.

2. A kapcsolattartók biztosítják a szükséges jogi és gyakorlati információkat saját országuk helyi igazságügyi hatóságai, más országok kapcsolattartói, valamint más országok helyi igazságügyi hatóságai részére, hogy lehetővé tegyék számukra egy igazságügyi együttműködést szorgalmazó hatékony kérelem előkészítését, illetve általában az igazságügyi együttműködés javítását.

Módosítás  13

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

4 cikk – 3 bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A kapcsolattartók – a nemzeti kapcsolattartót is ideértve – saját szintjükön az európai igazságügyi képzési hálózattal együttműködésben tagállamuk hatáskörrel rendelkező hatóságai számára képzéseket szerveznek az igazságügyi együttműködés tárgyában.

3. A kapcsolattartók saját szintjükön – adott esetben az európai igazságügyi képzési hálózattal együttműködésben – részt vesznek tagállamuk hatáskörrel rendelkező hatóságai számára képzések szervezésében az igazságügyi együttműködés tárgyában, és előmozdítják ezen képzések szervezését.

Indokolás

A hálózat ismertté tétele és igénybevételének népszerűsítése érdekében lényeges a kapcsolattartó pontokat bevonni a képzésekbe. Ugyanakkor az illető kapcsolattartóknak saját maguknak kell ennek mikéntjéről dönteni.

Módosítás  14

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A kapcsolattartók az igazságügyi együttműködés jobb összehangolására törekednek azokban az esetekben, amelyekben egy tagállam helyi igazságügyi hatóságaitól érkező több kérelem koordinált cselekvést igényel egy másik tagállamban.

Indokolás

Ez a bekezdés az Európai Igazságügyi Hálózat 98/428/JHA együttes fellépés 4. cikkének (3) bekezdéséből származik. Mivel a hálózat egyik legfőbb feladatát részletezi, fontos, hogy ez a határozat is átvegye.

Módosítás  15

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

4 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. Az (1)–(3a) bekezdésben említett kapcsolattartói feladataikon túl a nemzeti kapcsolattartók:

 

a) felelősséggel tartoznak a hálózat belső működése kapcsán a tagállamukban felmerülő kérdésekért, beleértve az információra irányuló megkeresések és az illetékes nemzeti hatóságok által adott válaszok koordinációját;

 

b) az Európai Igazságügyi Hálózat titkárságával fenntartott kapcsolatokért felelősek, ideértve a 6. cikkben említett találkozókon való részvételt is;

 

c) amennyiben saját országa kéri, véleményt szolgáltat új kapcsolattartók kinevezését illetően.

Indokolás

Meg kell határozni a nemzeti kapcsolattartók feladatait.

Módosítás  16

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

4 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c. Az (1)–(3a) bekezdésekben említett kapcsolattartói feladatkör mellett az országos információs kapcsolattartók gondoskodnak arról, hogy a saját országukra vonatkozó, a 8. cikkben említett információt a 9. cikknek megfelelően nyújtják és frissítik.

Indokolás

Lásd a 2. cikk (3) bekezdésének indokolását.

Módosítás  17

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

5 cikk – Cím

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

A kapcsolattartók időszakos

üléseinek céljai

A kapcsolattartók

plenáris ülései

Módosítás  18

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az Európai Igazságügyi Hálózat időszakos üléseinek –amelyekre tagállamonként legalább két kapcsolattartót meg kell hívni – céljai a következők:

1. Az Európai Igazságügyi Hálózat plenáris üléseinek – amelyekre tagállamonként legalább három kapcsolattartót meg kell hívni – céljai a következők:

Módosítás  19

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Plenáris ülésekre rendszeres jelleggel, évente legalább három alkalommal kerül sor. Évente egyszer az ülés a Tanács székhelyén, Brüsszelben kerülhet megrendezésre, a Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezéseknek megfelelően. A Tanács helyiségeiben tartott ülésekre két kapcsolattartót hívnak meg.

Indokolás

E módosítás tartalmát a 7. cikkből vettük át. Jobbnak tűnik együttesen, egy közös cikkben határozni meg ezeknek az üléseknek a célját és helyszínét.

Módosítás  20

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. Mindazonáltal a tagállamokban is lehet üléseket tartani annak érdekében, hogy minden tagállam kapcsolattartója számára lehetővé váljon a vendéglátó ország kapcsolattartóin kívül más hatóságokkal való találkozás is, valamint hogy meglátogathassák az adott országnak a nemzetközi igazságügyi együttműködés, illetve a súlyos bűncselekmények bizonyos formái elleni küzdelemben felelősséggel bíró, meghatározott testületeit.

Indokolás

E módosítás tartalmát a 7. cikkből vettük át. Jobbnak tűnik együttesen, egy közös cikkben határozni meg ezeknek az üléseknek a célját és helyszínét.

Módosítás  21

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

6 cikk – Cím

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

A plenáris ülések gyakorisága

A nemzeti kapcsolattartók ülései

Módosítás  22

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

6 cikk

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Igazságügyi Hálózat nemzeti kapcsolattartókból álló plenáris ülése időszakosan, ad hoc jelleggel ül össze évente legalább egyszer, illetve amennyiben tagjai szükségesnek tekintik ülés tartását, a Tanács elnökségének felhívására, amely tekintetbe veszi a tagállamoknak a hálózat ülésének összehívására vonatkozó kívánságait is.

A nemzeti kapcsolattartók időszakosan, ad hoc jelleggel üléseznek évente legalább egyszer, illetve amennyiben szükségesnek tekintik ülés tartását, a Tanács elnökségének felhívására, amely tekintetbe veszi a tagállamoknak a hálózat ülésének összehívására vonatkozó kívánságait is. Ezen ülések során a 4. cikk (3b) bekezdése szerint a feladatkörükhöz kapcsolódó ügyeket vitatják meg, beleértve a biztonságos távközléshez való hozzáférés optimalizálásának és valamennyi, hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóság számára való hozzáférés biztosításának mikéntjét.

Módosítás  23

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

7 cikk

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

7 cikk

törölve

A ülések helyszíne

 

1. Az ülések a Tanács székhelyén, Brüsszelben kerülhetnek megrendezésre, a Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

 

2. Mindazonáltal a tagállamokban is lehet üléseket tartani annak érdekében, hogy minden tagállam kapcsolattartója számára lehetővé váljon a vendéglátó ország kapcsolattartóin kívül más hatóságokkal való találkozás is, valamint hogy meglátogathassák az adott országnak a nemzetközi igazságügyi együttműködés, illetve a súlyos bűncselekmények formái elleni küzdelem terén felelősséggel bíró meghatározott testületeit.

 

Indokolás

Átkerült az 5. cikkbe.

Módosítás  24

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

8 cikk – Cím

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Igazságügyi Hálózaton belül

továbbított információk tartalma

Az Európai Igazságügyi Hálózat

által nyújtott információk

Módosítás  25

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

8 cikk – bevezető rész

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Igazságügyi Hálózat a kapcsolattartók és a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságok rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

Az Európai Igazságügyi Hálózat titkársága a kapcsolattartók és a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságok rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

Módosítás  26

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

8 cikk – 2 pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

2) informatikai eszköz, amely egy tagállam kibocsátó hatósága számára lehetővé teszi, hogy azonosítsa egy másik tagállamnak az igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmének – többek között az európai elfogatóparancsoknak, európai bizonyításfelvételi parancsoknak, a pénzeszközök befagyasztására vonatkozó végzéseknek és a kölcsönös jogsegély iránti kérelmeknek – a fogadására és végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságát;

(2) olyan információ, amely egy tagállam kibocsátó hatósága számára lehetővé teszi, hogy informatikai eszköz segítségével azonosítsa egy másik tagállamnak az igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmének – többek között az európai elfogatóparancsoknak, európai bizonyításfelvételi parancsoknak, a pénzeszközök befagyasztására vonatkozó végzéseknek és a kölcsönös jogsegély iránti kérelmeknek – a fogadására és végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságát;

Módosítás  27

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartóinak operatív munkájához biztonságos távközlési hálózatot hozzanak létre;

(b) az Európai Igazságügyi Hálózat operatív munkájához biztonságos távközlési kapcsolatot hozzanak létre;

Indokolás

Mivel az adatcserénél kezelt adatok nem igénylik a legmagasabb biztonsági szintet, egy teljes távközlési rendszer helyett elegendő biztonságos távközlési kapcsolatot biztosítani. Fontos azonban valamennyi igazságszolgáltatási hatóság bevonása, nem csak a kapcsolattartóké. Biztosítani kell, hogy a biztonságos távközlés ezen a szinten is használható legyen, mivel ezen a szinten is ugyanolyan típusú adatok cseréjéről van szó.

Módosítás  28

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) a biztonságos távközlési hálózat lehetővé tegye az adatoknak és az igazságügyi együttműködésre irányuló valamennyi kérelemnek a tagállamok, valamint köztük és az Eurojust nemzeti tagjai, nemzeti kapcsolattartói és az Eurojust által kijelölt összekötő bírák és ügyészek közötti áramlását.

(c) a biztonságos távközlési kapcsolatok lehetővé tegyék az adatoknak és az igazságügyi együttműködésre irányuló valamennyi kérelemnek a tagállamok, valamint köztük és az Eurojust nemzeti tagjai, nemzeti kapcsolattartói és az Eurojust által kijelölt összekötő bírák és ügyészek közötti áramlását.

Módosítás  29

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

10 cikk – 2 bekezdés

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

2) Az (1) bekezdésben említett biztonságos távközlési hálózatot igénybe vehetik továbbá operatív munkájukhoz az Eurojust nemzeti kapcsolattartói, a terrorizmus ügyében eljáró nemzeti kapcsolattartói, nemzeti tagjai és az Eurojust által kijelölt összekötő bírák és ügyészek. E hálózat összekapcsolható az Eurojustnak a 2002/187/IB határozat 16. cikkében említett ügyviteli rendszerével.

2. Az (1) bekezdésben említett biztonságos távközlési kapcsolatokat igénybe vehetik továbbá operatív munkájukhoz az Eurojust nemzeti kapcsolattartói, a terrorizmus ügyében eljáró nemzeti kapcsolattartói, nemzeti tagjai és az Eurojust által kijelölt összekötő bírák és ügyészek. E hálózat összekapcsolható az Eurojustnak a 2002/187/IB határozat 16. cikkében említett ügyviteli rendszerével.

Módosítás  30

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A biztonságos távközlés használata nem zárja ki a kapcsolattartók közötti, illetve a tagállamok illetékes hatóságai közötti közvetlen kapcsolatot;

Módosítás  31

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) az Eurojust számára e határozat 8. cikkének megfelelően hozzáférést kell biztosítani az Európai Igazságügyi Hálózat központosított információihoz, valamint az e határozat 10. cikke alapján létrehozott biztonságos távközlési hálózathoz;

(a) az Eurojust számára e határozat 8. cikkének megfelelően hozzáférést kell biztosítani az Európai Igazságügyi Hálózat központosított információihoz, valamint az e határozat 10. cikke alapján létrehozott biztonságos távközlési kapcsolatokhoz;

Módosítás  32

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a 2002/187/IB határozat 13. cikkének sérelme nélkül és e határozat 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói eseti alapon tájékoztatják az Eurojustot a két tagállamot érintő és az Eurojust hatáskörébe tartozó ügyekről:

b) a 2002/187/IB határozat 13. cikkében megállapított azon kötelezettség mellett, hogy az Eurojustnak információt szolgáltassanak, az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói eseti alapon tájékoztatják az Eurojust nemzeti tagjait minden olyan más esetről, amelyek esetében úgy ítélik meg, hogy az Eurojust megfelelőbb módon tudná kezelni azokat.

olyan ügyek esetén, amelyekben valószínűleg joghatósági összeütközés merülhet fel

 

vagy

 

olyan ügyek esetén, amelyekben az igazságügyi együttműködésre irányuló kérelmet – többek között az európai elfogatóparancsokat, európai bizonyításfelvételi parancsokat, a pénzeszközök befagyasztására vonatkozó végzéseket és a kölcsönös jogsegély iránti kérelmeket – elutasítják

 

 

 

Indokolás

Elegendőnek tűnik, ha az Eurojust és az EIH csak akkor értesítik egymást, amennyiben úgy vélik, hogy a másik megfelelőbben tudja kezelni az ügyet. Ezért nincsen szükség olyan konkrét helyzetek meghatározására, amikor az EIH kötelezően értesíti az Eurojustot. El kell kerülni, hogy az eljárás bonyolulttá és nehézkessé váljon.

Módosítás  33

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) Az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói továbbá eseti alapon tájékoztatják az Eurojustot minden olyan ügyről, amely az Eurojust hatáskörébe tartozik és legalább három tagállamot érint.

törölve

Módosítás  34

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

(f) az Eurojust nemzeti tagjai az Európai Igazságügyi Hálózat ülésein ez utóbbi meghívására vehetnek részt. Az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói esetenként meghívást kaphatnak az Eurojust üléseire.

(f) az Eurojust nemzeti tagjai az Európai Igazságügyi Hálózat ülésein ez utóbbi meghívására vehetnek részt. Hasonlóképpen, az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói az Eurojust meghívására részt vehetnek annak ülésein.

Módosítás  35

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

11 a cikk (új)

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Adatvédelem

 

1. A személyes adatok illetékes hatóságok vagy a tagállamok kapcsolattartói közötti cseréjekor biztosítani kell, hogy:

 

– a fogadó illetékes hatóság csak olyan célra használja fel az adatokat, amelyre azokat szolgáltatták;

 

– lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy a személyes adatok hatékony védelemben részesüljenek a véletlen vagy jogosulatlan megsemmisítés, véletlen elvesztés, jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan vagy véletlen változtatás és jogosulatlan közzététel ellen.

 

2. A konkrét kategóriákba sorolható adatokat – faji vagy etnikai származást, politikai nézetet, vallási vagy filozófiai meggyőződést, párt- vagy szakszervezeti tagságot, szexuális irányultságot vagy az egészségre vonatkozó információkat feltáró személyes adatokat, illetve bűncselekményekkel, büntetőítéletekkel vagy biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos adatokat – csak akkor lehet feldolgozni, ha ez elengedhetetlen az Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységeinek végrehajtásához. Ebben az esetben további biztosítékokat kell létrehozni, például:

 

– az adott adatokhoz csak olyan személyzet férhessen hozzá, aki a feldolgozást igazoló jogszerű feladat végrehajtásáért felelős;

 

– a továbbítás megerősített kódolása;

 

– az adatok csak addig történő tárolása, amíg az illetékes hatóságok és a kapcsolattartók feladatai elvégzéséhez szükségesek;

Indokolás

Az Európai Igazságügyi Hálózat az igazságügyi együttműködés keretében megkönnyíti a közvetlen kapcsolatfelvételt és az adatcserét a tagállamok illetékes hatóságai között.

Ezért biztosítani kell egy bizonyos szintű adatvédelmet és további biztosítékokat kell nyújtani, amennyiben az adatok konkrét – érzékeny – kategóriáinak cseréjére kerül sor, ahogyan ez jogsegély kérelmezése esetén gyakran bekövetkezik.

Mivel – mindeddig – nem létezik a személyes adatok védelméről szóló uniós szintű jogi eszköz, a szöveget adatvédelemről szóló rendelkezéssel kell kiegészíteni.

Módosítás  36

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

12 cikk

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

12 cikk

törölve

A Tanács és a Bizottság tájékoztatása

 

Az Eurojust adminisztratív igazgatója és a Tanács elnöksége minden második évben írásban jelentést tesz a Tanácsnak és a Bizottságnak az Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységéről és vezetéséről, beleértve a költségvetés végrehajtását. E célból az elnökség kétévente jelentést készít az Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységeiről, és az Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységeinek eredményeként az Unióban feltárt kriminálpolitikai problémákról. E jelentésben az Európai Igazságügyi Hálózat az elnökségen keresztül javaslatokat tehet a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés hatékonyabbá tételére is. Az Európai Igazságügyi Hálózat megküldhet továbbá az Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységére vonatkozóan a Tanács és az elnökség által igényelt bármely jelentést vagy bármely más információt is.

 

Indokolás

Részben átkerült a 15. cikkbe.

Módosítás  37

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

15 cikk – Cím

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Igazságügyi Hálózat működésének értékelése

Jelentés az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az Európai Igazságügyi Hálózat értékelése

Módosítás  38

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése

15 cikk

A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1. Az Európai Igazságügyi Hálózat minden második évben írásban jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a tevékenységeiről és vezetéséről, beleértve a pénzügyi gazdálkodását. Az Európai Igazságügyi Hálózat jelentésében az Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységeinek eredményeként kitérhet az Unión belüli kriminálpolitikai problémákra is, illetve javaslatokat tehet a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés hatékonyabbá tételére is.

 

2. Az Európai Igazságügyi Hálózat továbbá a Tanács által kért jelentést, illetve bármilyen más információkat nyújthat be az Európai Igazságügyi Hálózat tevékenységével kapcsolatban.

A Tanács a Bizottság által az Európai Igazságügyi Hálózattal együttműködésben készített jelentés alapján négyévente értékeli az Európai Igazságügyi Hálózat működését.

3. A Tanács a Bizottság által az Európai Igazságügyi Hálózattal együttműködésben készített jelentés alapján négyévente értékeli az Európai Igazságügyi Hálózat működését.

Indokolás

Több értelme van annak, hogy a tevékenységekről és a vezetésről szóló jelentést maga az Európai Igazságügyi Szolgálat készítse el, mint az Eurojust adminisztratív igazgatója. A hálózat maga van a problémák azonosítására, illetve arra legalkalmasabb helyzetben, hogy javaslatokat tegyen az igazságügyi együttműködés javítására. E jelentést az Európai Parlamentnek is továbbítani kell.


INDOKOLÁS

Az Európai Igazságügyi Hálózatot az 1998. június 29-i együttes fellépés hozta létre. Az Európai Igazságügyi Hálózat a nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős központi hatóságokból, illetve a nemzetközi igazságügyi együttműködés terén különleges felelősséggel rendelkező igazságügyi és egyéb, hatáskörrel rendelkező hatóságokból áll. Minden tagállam kapcsolattartókat nevez ki, akik jogi és gyakorlati információkat szolgáltatnak, valamint kapcsolatot hoznak létre a tagállamok igazságügyi vagy más illetékes hatóságai között annak érdekében, hogy megkönnyítsék a tagállamok közötti igazságügyi együttműködést.

Kilenc éves fennállása során az EIH nagyon hasznos rendszernek bizonyult a bűnügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén. Az EIH hatékonysága és sikere rugalmasságán alapszik. Ezért a javaslat a hálózat rugalmasságának megőrzése mellett döntött.

Miután a hálózatot csaknem tíz éve hozták létre, szerkezete fejlődött, és ennél fogva a jogalkotási aktust most ennek megfelelően át kell alakítani. A javaslat a meglévő jogi keretet teljes egészében új eszközzel helyettesíti, ugyanakkor megőrzi az együttes fellépés általános struktúráját és tartalmát, és számos cikket változatlanul vesz át.

A javaslat nagyjából az EIH jelenlegi működési gyakorlatát tükrözi.

A javaslat fő pontjai:

1. Az EIH nemzeti kapcsolattartóinak kinevezése

A nemzeti kapcsolattartás gördülékeny belső működésének biztosítása érdekében egy kapcsolattartót az EIH tevékenységeinek országos szintű összehangolásáért felelős nemzeti kapcsolattartónak kell kinevezni.

2. Az Eurojust-tal való viszony tisztázása

A javaslat mindkét testület – az Eurojust és az EIH – megőrzését egyaránt kívánatosnak tartaná, mivel mindkettő bizonyítottan lényeges szerepet játszik az igazságügyi együttműködésben. Ugyanakkor tisztázni kell kapcsolatukat, amelynek az együttműködés és egymás kölcsönös kiegészítése elvein kell alapulnia. Ezáltal a javaslat az EIH (akárcsak az Eurojust) kölcsönös tájékoztatási kötelezettségét szorgalmazza az EIH és az Eurojust által kezelt ügyek tekintetében.

3. Biztonságos távközlési hálózat létrehozása

A javaslat egy biztonságos távközlési hálózat létrehozását vetíti előre, mivel az igazságügyi hatóságoknak biztonságos távközlési eszközre van szükségük, amelyek felvehetik a kapcsolatot egymással és jogi segítség iránti kérésekkel fordulhatnak egymáshoz.

4. Az igazságügyi képzés hangsúlyozása

Az igazságügyi rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen az igazságügyi képzés megfelelő szintjének biztosítása. Éppen ezért a javaslat új bekezdéssel bővült, amely hangsúlyozza a kapcsolattartók igazságügyi képzésben játszott szerepét.

Az előadó álláspontja:

Az előadó azon a véleményen van, hogy az Európai Igazságügyi Hálózat bizonyítottan nagyon jól működött az elmúlt években, és éppen ezért csak olyan esetekben kell további szabályokat hozni, amelyekben erre valóban szükség van. Az EIH erősségét, azaz rugalmas decentralizált szerkezetét azonban érintetlenül kell hagyni.

Ennek megfelelően több módosítási javaslat jogi formába szándékozik önteni a gyakorlatban nagyrészt már alkalmazott feltételeket (a nemzeti kapcsolattartókról és feladataikról, a nemzeti információs kapcsolattartókról és feladataikról, illetve a hálózat üléseinek helyszínéről és céljáról stb. szóló rendelkezések).

Az újítások a biztonságos távközlés létrehozása céljából kerülnek bevezetésre. Mivel – érzékeny – személyes adatok cseréjéről van szó, mindenképpen olyan rendszert kell létrehozni, amely lehetővé teszi a biztonságos távközlési kapcsolatok használatát az egyik tagállamból a másikba való biztonságos adattovábbításhoz. Azt is figyelembe kell venni, hogy valamennyi, a nemzetközi igazságügyi együttműködés területén felelősséggel rendelkező illetékes hatóság – és nem csak a kapcsolattartók – számára biztosítani kell a biztonságos távközléshez való hozzáférést, mivel ezek a hatóságok is közvetlenül kapcsolatba léphetnek a más tagállamban működő illetékes hatóságokkal, illetve jogsegély iránti kérelmeket továbbítanak (pl. európai elfogatóparancsokat – beleértve az ujjlenyomatokat – küldenek).

Az előadó úgy véli továbbá, hogy utalni kell azokra az adatvédelmi szabályokra, amelyek olyan esetekre vonatkoznak, amikor az illetékes hatóságok személyes adatokat cserélnek a kapcsolattartókkal: a személyes adatok feldolgozását illetően a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló „jövőbeni” tanácsi kerethatározatra, az Európa Tanács 108. egyezményére és annak 2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyvére, valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a tagállamok részére szóló, a személyes adatoknak a rendőrségi ágazatban való felhasználása szabályozására irányuló, 1987. szeptember 17-i R (87) 15. ajánlására, abban az esetben is, ha az adatok feldolgozása nem automatizált módon történik. Mivel az előbbi jogszabály még nem lépett hatályba, az utóbbiak pedig nem képezik az uniós jog részét, helyénvalónak tűnik az alapvető védelmi szabályokat tartalmazó, adatvédelemről szóló cikket (célok meghatározása, az adatok fizikai biztonsága), illetve az adatok konkrét (érzékeny) kategóriáinak – pl. a bűncselekményekkel vagy büntetőítéletekkel kapcsolatos adatok – cseréjére vonatkozó további biztosítékokat illeszteni e határozatba.

Ami az Európai Igazságügyi Hálózat és az Eurojust közötti konkrét eseteket érintő információk továbbítását illeti, az arra vonatkozó általános szabály, hogy mikor és milyen információt kell az Eurojustnak továbbítani, a 2008/…/IB (Euojust-határozat) 13. cikkében található. Ez vonatkozik az EIH kapcsolattartóira is, ám azzal a kiegészítő kötelezettséggel, hogy az EIH mindig tájékoztatja az Eurojustot az olyan esetről, amikor az EIH kapcsolattartója észleli, hogy az esetet az Eurojust jobban tudná kezelni annak ellenére, hogy a 2008/…/IB határozat 13. cikkének feltételei nem teljesülnek. Ez az Eurojustra is vonatkozik, amikor olyan ügye van, amelyet az EIH tudna jobban kezelni.

A Hálózat tevékenységeiről és vezetéséről szóló jelentéstétel tekintetében a jelentést az EIH készítené, mivel a hálózat maga a legalkalmasabb a problémák azonosítására, illetve arra, hogy javaslatokat tegyen az igazságügyi együttműködés javítására. Ezt a jelentést továbbítani kell a Parlamentnek is annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szerződésekben meghatározott szerepének és feladatainak.

Egy további fontos módosítás a kapcsolattartók kinevezésével foglalkozik. A hálózat működése nagymértékben függ a kapcsolattartó pontok működésétől. Ezért elengedhetetlen, hogy feladataik megfelelő ellátása érdekében a kapcsolattartók megfeleljenek bizonyos kritériumoknak, amelyeket az EIH kapcsolattartóinak kiválasztásához készített útmutató tartalmaz.


ELJÁRÁS

Cím

Európai Igazságügyi Hálózat

Hivatkozások

05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.2.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.2.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Sylvia-Yvonne Kaufmann

27.2.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2008

8.4.2008

24.6.2008

 

Az elfogadás dátuma

24.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa

Benyújtás dátuma

7.7.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat