JELENTÉS a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezésére az Eurojust megerősítéséről és a 2002/187/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadásáról

  7.7.2008 - (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Renate Weber

  Eljárás : 2008/0804(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0293/2008

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezésére az Eurojust megerősítéséről és a 2002/187/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadásáról

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezésére (5613/2008),

  –   tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

  –   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0076/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

  –   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6–0292/2008),

  1.  jóváhagyja a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság módosított kezdeményezését,

  2.  felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

  3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezését;

  5.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően kezelje prioritásként a határozatnak az átmeneti rendelkezésekről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződéshez csatolandó jegyzőkönyv 10. cikkéről szóló 50. számú nyilatkozattal összhangban történő módosítására irányuló jövőbeli javaslatokat;

  6.  szándékában áll az ilyen jövőbeli javaslatokat sürgősségi eljárás útján megvizsgálni az (5) bekezdésben említett eljárással összhangban és a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben;

  7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kormányának.

  Módosítás  1

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86. cikke fényében zöld könyvet kell készíteni egy Európai Ügyészség létrehozásáról.

  Módosítás  2

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  5 b preambulumbekezdés (új)

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5b) A vádlott és az áldozat jogait figyelembe kell venni annak meghatározása során, hogy mely tagállam a legalkalmasabb a vádemelés vagy más bűnüldözési intézkedés megtétele szempontjából.

  Módosítás  3

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  8 d preambulumbekezdés (új)

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8d) A büntetőügyekben hozott bírósági határozatok és ítéletek kölcsönös elismerésének elengedhetetlen feltételét képezik a megfelelő eljárási biztosítékok, beleértve ezeknek a nyomozások során történő biztosítását. Különösen egy, az eljárási jogokról szóló kerethatározat lehető legrövidebb időn belüli elfogadása szükséges annak érdekében, hogy bizonyos minimumszabályokat állapítsanak meg a tagállamokban a magánszemélyeknek nyújtandó jogsegély elérhetősége tekintetében.

  Módosítás  4

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  8 b preambulumbekezdés (új)

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b) A Tanácsnak mielőbb el kell továbbá fogadnia a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló kerethatározatot, amely megfelelő szintű adatvédelmet határoz meg. A tagállamoknak nemzeti jogukban a személyes adatok legalább ugyanolyan szintű védelmét kell biztosítaniuk, mint amelyet az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló, 1981. január 28-i egyezménye és annak 2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyve biztosít, és ennek során figyelembe veszik az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a személyes adatok rendőrségi szektorban való használatának szabályozásáról szóló, 1987. szeptember 17-i R (87) 15. számú ajánlását, valamint biztosítják a nem gépileg feldolgozott adatok védelmét.

  Módosítás  5

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  8 a preambulumbekezdés (új)

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a) Az Eurojust által alkalmazott valamennyi típusú személyesadat-nyilvántartó rendszer vonatkozásában fontos biztosítani a személyes adatok megfelelő védelmét. Ebben a tekintetben az Eurojust személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó eljárási szabályzatával kapcsolatos rendelkezéseknek1 a strukturált manuális adatállományokra is vonatkozniuk kellene, azaz a nemzeti tagok vagy a munkatársak által manuálisan összeállított, logikusan elrendezett ügyhöz kapcsolódó adatállományokra.

   

  _____________

  HL C 68., 2005.3.19., 1. o.

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatvédelem ne csupán a gépi feldolgozású, hanem a manuális adatállomány esetében is biztosított legyen, fontos tisztázni a strukturált manuális adatállomány jelentését.

  Módosítás  6

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  8 b preambulumbekezdés (új)

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b) Az e-mail-forgalommal kapcsolatos adatoknak a 14. cikk (1) bekezdése szerinti feldolgozása során az Eurojustnak biztosítania kell, hogy az e-mailek tartalma és címe ne kerüljön nyilvánosságra.

  Indokolás

  Elfogadhatatlan, hogy az e-mailek tartalmát vagy címét (amely utal az e-mailek tartalmára) feldolgozzák.

  Módosítás  7

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  8 e preambulumbekezdés (új)

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8e) Azon személyeket, akikkel szemben az Eurojust kérése alapján nyomozást folytattak, de akik ellen nem indítottak büntetőeljárást, legkésőbb a vád elejtésére vonatkozó határozat meghozatalától számított egy év elteltével tájékoztatni kell a nyomozásról.

  Módosítás  8

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  8 d preambulumbekezdés (új)

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8d) A tagállamoknak bírósági jogorvoslatot kell biztosítaniuk, ha a nyomozást az Eurojust bizonyítottan elégtelenül megalapozott kérésére folytatták le.

  Módosítás  9

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2002/187/IB határozat

  5a cikk – 1 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Feladatainak sürgősségi alapon történő ellátása érdekében az Eurojust létrehoz egy „sürgősségi koordinációs egységet” (SKE).

  1. Feladatainak sürgősségi alapon történő ellátása érdekében az Eurojust létrehoz egy „sürgősségi koordinációs egységet” (SKE), amely egy egyedüli kapcsolattartón keresztül lesz elérhető.

  Módosítás  10

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2002/187/IB határozat

  5a cikk – 2 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az SKE tagállamonként egy képviselőből áll, aki lehet a nemzeti tag, annak helyettese, vagy a nemzeti tagot helyettesíteni jogosult asszisztens. Az SKE a nap 24 órájában rendelkezésre áll és cselekvésképes.

  2. Az SKE tagállamonként egy képviselőből áll, aki lehet a nemzeti tag, annak helyettese, vagy a nemzeti tagot helyettesíteni jogosult asszisztens. A képviselő a hét minden napján 24 órában képes tevékenykedni.

  Módosítás  11

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2002/187/IB határozat

  5a cikk – 3 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Amikor egy igazságügyi együttműködési kérelmet sürgős esetben több tagállamban is teljesíteni kell, a kérelmet a hatáskörrel rendelkező hatóság saját tagállamának SKE-képviselőjén keresztül továbbíthatja az SKE számára. Az érintett tagállam SKE-képviselője teljesítésre továbbítja a kérelmet a megfelelő tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak. Amennyiben nincs kijelölt hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság vagy annak kellő időben történő azonosítása nem lehetséges, az SKE tagjának jogában áll saját hatáskörben teljesíteni a kérelmet.

  3. Amikor egy igazságügyi együttműködési kérelmet sürgős esetben több tagállamban is teljesíteni kell, a kérelmet a hatáskörrel rendelkező hatóság saját tagállamának SKE-képviselőjén keresztül továbbíthatja az SKE számára. Az érintett tagállam SKE-képviselője teljesítésre továbbítja a kérelmet a megfelelő tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak. Amennyiben nem lehetséges a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság kellő időben történő azonosítása, az SKE tagjának jogában áll saját hatáskörben teljesíteni a kérelmet. Ilyen esetben az SKE érintett tagja írásban haladéktalanul tájékoztatja a testületet a megtett lépésekről, valamint a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság kellő időben történő azonosítása sikertelenségének okairól.

  Módosítás  12

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2002/187/IB határozat

  6 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (vi) tegyenek különleges nyomozati intézkedéseket;

  törölve

  Indokolás

  Ha nem határozzuk meg világosan és körülhatárolt módon, hogy mik azok a „különleges nyomozati intézkedések”, a vi. alpont megfogalmazása túl pontatlan, és téves értelmezésekre adhat lehetőséget. Elvben valamennyi törvényes nyomozási módszer szerepel az i. pontban.

  Módosítás  13

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2002/187/IB határozat

  6 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii alpont

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (vii) tegyenek meg bármely, a nyomozás vagy a büntetőeljárás szempontjából indokolt egyéb intézkedést;

  törölve

  Indokolás

  Nem világos, hogy az i. pontban meghatározottakon kívül milyen, „a nyomozás szempontjából indokolt egyéb intézkedésről” lehet szó. A vii. alpont megfogalmazása túl pontatlan, és a végrehajtás során könnyen vissza lehet élni vele.

  Módosítás  14

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 6 pont

  2002/187/IB határozat

  8 cikk

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ha az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező tagállamai úgy határoznak, hogy valamely, a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában, a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 7. cikk (2) bekezdésében vagy a 7. cikk (3) bekezdésében említett kérelmet nem teljesítenek, e határozatukról és annak indokairól tájékoztatniuk kell az Eurojustot.

  1. Ha az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező tagállamai úgy határoznak, hogy valamely, a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjában, a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 7. cikk (2) bekezdésében vagy a 7. cikk (3) bekezdésében említett kérelmet nem teljesítenek, e határozatukról és annak indokairól tájékoztatniuk kell az Eurojustot.

   

  2. A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság határozatát bíróságilag felül lehessen vizsgálni, mielőtt azt közli az Eurojusttal.

  Módosítás  15

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 7 pont – c pont

  2002/187/IB határozat

  9 cikk – 4 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. Az Eurojust céljainak elérése érdekében a nemzeti tag teljes körű hozzáféréssel rendelkezik

  4. Az Eurojust céljainak elérése érdekében a nemzeti tag teljes körű hozzáféréssel rendelkezik a következőkhöz vagy legalább képes megszerezni azokat:

  a) az alábbi nyilvántartásokban foglalt információkhoz:

  az alábbi nemzeti nyilvántartásokban – ha vannak ilyenek a tagállamában – foglalt információk:

  (i) nemzeti bűnügyi nyilvántartások,

  i. bűnügyi nyilvántartások

  (ii) letartóztatott személyek nyilvántartásai;

  ii. letartóztatott személyek nyilvántartásai;

  iii. nyomozati nyilvántartások;

  iii. nyomozati nyilvántartások;

  (iv) DNA-nyilvántartások;

  iv. DNS-nyilvántartások;

  b) tagállamának olyan egyéb nyilvántartásai, amelyek a feladatainak ellátásához számára szükséges információkat tartalmaznak.”

  v. tagállamának egyéb, feladatainak ellátásához számára szükséges információkat tartalmazó nyilvántartásai.

  Indokolás

  Fontos egyértelművé tenni, hogy a nemzeti tag csak a saját tagállamának nyilvántartásaihoz férhet hozzá, más tagállamokéhoz nem.

  Módosítás  16

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 8 pont

  2002/187/IB határozat

  9a cikk – 3 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Sürgős esetben és amennyiben a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság nincsen meghatározva vagy nem lehetséges időben meghatározni azt, a nemzeti tagok engedélyezhetnek és koordinálhatnak ellenőrzött szállításokat.

  3. Sürgős esetben és amennyiben nem lehetséges időben meghatározni a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot, a nemzeti tagok engedélyezhetnek és koordinálhatnak ellenőrzött szállításokat. Ebben az esetben az érintett nemzeti tag írásban haladéktalanul tájékoztatja a testületet a megtett lépésekről, valamint a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság kellő időben történő azonosítása sikertelenségének okairól.

  Módosítás  17

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 11 bekezdés – -a pont (új)

  2002/187/IB határozat

  13 cikk – 1 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

  1. A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai kicserélhetik az Eurojusttal az összes olyan információt, amelyre az Eurojustnak – a 4. és 5. cikknek megfelelően – feladatai ellátásához szüksége van, ezen határozat adatvédelmi szabályaival összhangban.

  Módosítás  18

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 11 b pont (új)

  2002/187/IB határozat

  13 cikk – 5 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti tagjuk időben, egy korai szakaszban, amint az információ rendelkezésre áll, tájékoztatást kapjon valamennyi olyan nyomozásról, amely három vagy több államot érint – amelyek közül kettő vagy több tagállam –, ha a nyomozás az Eurojust hatáskörébe tartozik és amennyiben az Eurojust feladatainak ellátásához ez szükséges, különösen ha néhány tagállamban párhuzamos jogsegélykérelmekre van szükség, vagy az Eurojust általi koordináció szükséges, vagy pozitív vagy negatív joghatósági ütközés áll fenn. A tagállamok biztosítják a jelentési kötelezettség nemzeti szintű felügyeletét.

  5. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti tagjuk időben, egy korai szakaszban, amint az információ rendelkezésre áll, tájékoztatást kapjon bármely ügyről, amely három vagy több államot közvetlenül érint és melyre vonatkozóan legalább két tagállam részére továbbítottak többek között a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökkel kapcsolatos – igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseket vagy határozatokat;

  Módosítás  19

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 11 b pont

  2002/187/IB határozat

  13 cikk – 6 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  6. A tagállamok első lépésként az alábbiakkal kapcsolatos esetek tekintetében hajtják végre az (5) bekezdést:

  6. A tagállamok első lépésként az alábbiakkal kapcsolatos esetek tekintetében hajtják végre az (5) bekezdést:

  a) kábítószer-kereskedelem,

  a) kábítószer-kereskedelem,

   

  aa) gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;

  b) ember- és fegyverkereskedelem,

  b) ember- és fegyverkereskedelem,

  c) nukleáris hulladékok kereskedelme,

  c) nukleáris hulladékok kereskedelme,

  d) műtárgyak kereskedelme,

  d) műtárgyak kereskedelme,

  e) veszélyeztetett fajok kereskedelme,

   

  e) veszélyeztetett fajok kereskedelme,

  f) emberi szervek kereskedelme,

  f) emberi szervek kereskedelme,

  g) pénzmosás;

  g) pénzmosás;

  h) csalás, többek között a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás,

  h) csalás, többek között a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás,

  i) pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is,

  i) pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is,

  j) terrorizmus, ideértve a terrorizmus finanszírozását is,

  j) terrorizmus, ideértve a terrorizmus finanszírozását is,

  k) környezetet károsító bűncselekmények,

  k) környezetet károsító bűncselekmények,

  l) a szervezett bűnözés egyéb formái.

  l) a bűncselekmények egyéb formái, amennyiben konkrét jelek utalnak arra, hogy bűnszervezetről van szó.

  Módosítás  20

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 11 b pont

  2002/187/IB határozat

  13 cikk – 8 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  8. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti tagjuk tájékoztatást kapjon az alábbiakról is:

  8. A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti tagjuk tájékoztatást kapjon az alábbiakról is:

  a) a Szerződés VI. címe alapján elfogadott eszközökkel, többek között a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökkel kapcsolatos igazságügyi együttműködés iránti valamennyi kérelem, amelyeket hatáskörrel rendelkező hatóságaik abban az esetben küldenek meg, amikor legalább három állam érintett, amelyből kettő vagy több tagállam;

  a) olyan esetek, amelyekben joghatósági összeütközések merültek vagy merülhetnek fel,

  b) valamennyi olyan ellenőrzött szállítás és fedett nyomozás, amely legalább három államot érint, amelyből kettő vagy több tagállam;

  b) valamennyi olyan ellenőrzött szállítás és fedett nyomozás, amely legalább három államot érint, amelyből kettő vagy több tagállam;

  c) a Szerződés VI. címe alapján elfogadott eszközökkel, többek között a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökkel kapcsolatos igazságügyi együttműködés iránti kérelmek valamennyi elutasítása;

  c) a – többek között a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközökkel kapcsolatos igazságügyi együttműködésre irányuló megkereséseknek és határozatok teljesítésének ismételt nehézségei vagy visszautasítása;

  d) a harmadik országoktól származó valamennyi, kölcsönös jogsegély iránti kérelem, amennyiben e kérelmek olyan nyomozás részét képezik, amelynek keretében a szóban forgó harmadik ország egyéb kérelmeket is benyújtott legalább két másik tagállamnak.

   

  Amendment  21

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 11 b pont

  2002/187/IB határozat

  13 cikk – 9 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  9. Ezen túlmenően a hatáskörrel rendelkező hatóságok a nemzeti tag rendelkezésére bocsátanak minden egyéb olyan információt, amelyet a nemzeti tag feladatainak ellátásához szükségesnek ítél.

  törölve

  Módosítás  22

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 11 b pont

  2002/187/IB határozat

  13 cikk – 11 a bekezdés (új)

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  11a. A Bizottság – az Eurojust által a rendelkezésére bocsátott információ alapján – ......-ig* jelentést készít ezen cikk végrehajtásáról, amelyhez adott esetben mellékelheti az általa megfelelőnek tartott valamennyi javaslatot, beleértve a (6) bekezdésben említettektől eltérő más bűncselekményekkel való kiegészítésre irányuló javaslatot.

  ____________

  * Ezen határozat hatálybalépése után három évvel.

  Módosítás  23

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2002/187/IB határozat

  14 cikk – 4 bekezdés és 16 cikk –1 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  13) A 14. cikk (4) bekezdésében és a 16. cikk (1) bekezdésében „a nyomozással kapcsolatos adatok tárgymutatóját” kifejezés, a 16. cikk (1) bekezdésében pedig a „a nyomozásokra vonatkozó adatok tárgymutatóját” kifejezés helyébe „a nyomozással kapcsolatos adatokat tartalmazó ügyviteli rendszert” kifejezés lép.

  törölve

  Indokolás

  Tisztázni kell a TÁRGYMUTATÓVAL és az ÜGYVITELI RENDSZERREL kapcsolatos óriási félreértést. Ez nem pusztán terminológiai, hanem tartalmi kérdés. A TÁRGYMUTATÓ kifejezés helyébe az ÜGYVITELI RENDSZER kifejezés lépett, a határozat megfogalmazásakor pedig vissza kell térni a TÁRGYMUTATÓ kifejezés használatához.

  Módosítás  24

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2002/187/IB határozat

  15 cikk – 4 bekezdés és 16 cikk –1 és 2 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  14) A 15. cikk (4) bekezdésében, valamint a 16. cikk (1) és (2) bekezdésében a „tárgymutató” kifejezés helyébe az „ügyviteli rendszer” kifejezés lép, a 16. cikk (1) bekezdésében a „tárgymutatóját” kifejezés helyébe az „ügyviteli rendszert” kifejezés lép.

  törölve

  Indokolás

  Tisztázni kell a TÁRGYMUTATÓVAL és az ÜGYVITELI RENDSZERREL kapcsolatos óriási félreértést. Ez nem pusztán terminológiai, hanem tartalmi kérdés. A TÁRGYMUTATÓ kifejezés helyébe az ÜGYVITELI RENDSZER kifejezés lépett, a határozat megfogalmazásakor pedig vissza kell térni a TÁRGYMUTATÓ kifejezés használatához.

  Módosítás  25

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 15 bekezdés – a pont – i alpont (új)

  2002/187/IB határozat

  15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően végzett adatkezelés során az Eurojust kezelheti az érintett tagállamok nemzeti jogszabályai értelmében a 4. cikkben meghatározott egy vagy több bűnözési forma vagy bűncselekmény miatt nyomozás vagy büntetőeljárás alatt álló személyek olyan személyes adatait, mint például:”

  1. A 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően végzett adatkezelés során az Eurojust az érintett tagállamok nemzeti jogszabályai értelmében a 4. cikkben meghatározott egy vagy több bűnözési forma vagy bűncselekmény miatt nyomozás vagy büntetőeljárás alatt álló személyeknek csak a következő személyes adatait kezelheti:

  Indokolás

  A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a nyomozás alatt álló személyeknek csak az e cikk első bekezdésében említett személyes adatait lehet kezelni. A Tanács módosításában szereplő „csak” szó elhagyása az adatok és az említett személyek (tanúk vagy sértettek) tekintetében egyaránt félreértéshez vezethet.

  Módosítás  26

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 15 bekezdés – a pont – ii alpont

  2002/187/IB határozat

  15 cikk – 1 bekezdés – l pont

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (l) telefonszámok, gépjármű-nyilvántartási adatok, e-mail fiókok, a telefon- és e-mail-forgalommal kapcsolatos adatok, DNS-adatok és fényképek.

  l) DNS-azonosítóminták, vagyis olyan betű-, illetve számkód, amely az elemzett emberi DNS-minta nem kódoló szakaszának azonosító jellemzőit, azaz a különböző DNS helyek (locus) adott kémiai szerkezetét jelenítik meg;

   

  la) fényképek;

   

  lb) telefonszámok;

   

  lc) a telefon- és e-mail-forgalommal kapcsolatos adatok, a tartalmi adatok továbbítása kivételével;

   

  ld) e-mail fiókok;

   

  le) gépjármű-nyilvántartási adatok.

  Módosítás  27

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 15 b pont

  2002/187/IB határozat

  15 cikk – 2 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (b) a (2) bekezdésben a „csak” szót el kell hagyni;

  törölve

  Indokolás

  A módosítás (a „csak” szó megtartásának) célja annak tisztázása, hogy a nyomozásban vagy büntetőeljárásban érintett személyeknek, tanúknak vagy sértetteknek csak az e cikk második bekezdésében említett személyes adatait lehet kezelni. Semmilyen más adat nem kezelhető.

  Módosítás  28

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 a pont (új)

  2002/187/IB határozat

  23 cikk – 12 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  17a) a 23. cikk (12) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(12) A közös ellenőrző szerv éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

  Indokolás

  Az Európai Parlamentet be kell vonni az ellenőrző feladat gyakorlásába, még mielőtt ez a Lisszaboni Szerződés alapján kötelezővé válik. E közösségi jogszabálynak egyetlen rendelkezése sem áll ellentétben ezzel a hatáskörrel.

  Módosítás  29

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 18 a pont

  2002/187/IB határozat

  26 cikk – 1 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1a. A tagállamok biztosítják, hogy a testület ténylegesen képes legyen az Europol elemző munkafájljait megnyitni, valamint hogy részt vehessen azok működtetésében.

  1a) A tagállamok biztosítják, hogy a testület ténylegesen képes legyen az Europol elemző munkafájljait megnyitni – az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol-egyezmény)1 10. cikkében említettek szerint –, valamint hogy részt vehessen azok működtetésében.

  _________________

   

  1 HL C 316., 1955.11.27., 2. o. A legutóbb a november 27-i jegyzőkönyvvel (HL C 2., 2004.1.6., 3. o.) módosított egyezmény.

  Indokolás

  Az Eurojust-határozatban nincs utalás arra vonatkozóan, hogy mi is az az elemző munkafájl. A pontosítás érdekében javasoljuk az Europol-egyezményre való hivatkozás beszúrását. A hivatkozás helyébe az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló tanácsi határozatra való hivatkozásnak kell lépnie, amint azt a Tanács elfogadja.

  Módosítás  30

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 18 b pont

  2002/187/IB határozat

  26 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (b) e határozat 13. cikkének sérelme nélkül és az …/…/IB határozat 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjai eseti alapon tájékoztatják az Eurojustot a két tagállamot érintő és az Eurojust hatáskörébe tartozó olyan esetekről:

  b) e határozat 13. cikkének sérelme nélkül és a …/…/IB határozat 4. cikkével összhangban az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói eseti alapon tájékoztatják az Eurojust nemzeti tagjait minden más ügyről, amelyek esetében úgy ítélik meg, hogy az Eurojust megfelelőbb módon tudná kezelni azokat.

  – olyan ügyek esetén, amelyekben valószínűleg joghatósági összeütközés merülhet fel

   

  vagy

   

  – amelyekben a Szerződés VI. címe alapján elfogadott eszközökkel – ideértve a kölcsönös elismerés elvét érvényesítő eszközöket – kapcsolatos igazságügyi együttműködés iránti kérelmek elutasítására kerül sor.

   

  Az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjai továbbá eseti alapon tájékoztatják az Eurojustot az Eurojust hatáskörébe tartozó és legalább három tagállamot érintő valamennyi esetről.

   

  A nemzeti tagok – eseti alapon – valamennyi olyan esetről tájékoztatják az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontjait, amelyek esetében úgy ítélik meg, hogy a hálózat megfelelőbb módon tudná kezelni azokat;

  A nemzeti tagok – eseti alapon – valamennyi olyan esetről tájékoztatják az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatban álló saját nemzeti kapcsolattartóikat, amelyek esetében úgy ítélik meg, hogy a hálózat megfelelőbb módon tudná kezelni azokat;

   

   

  Módosítás  31

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 19 a pont (új)

  2002/187/IB határozat

  27 cikk – 4 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  19a) a 27. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  „A (3) bekezdés sérelme nélkül, az Eurojust csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat az (1) bekezdés b) pontjában említett intézményeknek, illetve az Európa Tanács 1981. január 28-i egyezményében nem részes harmadik államok (1) bekezdés c) pontjában említett hatóságainak, ha az adatvédelem megfelelő szintje biztosított, amit az Eurojust személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó eljárási szabályzatának 28. cikke (3) bekezdésének megfelelően kell értékelni.”

  Indokolás

  Fontos tisztázni, hogyan értékelhető az adatvédelem megfelelő szintje, és nem lehet a harmadik felekre és szervezetekre hagyni, hogy eseti alapon döntsenek erről. Ebben a vonatkozásban utalni kell az Eurojust személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó eljárási szabályzatára.

  Módosítás  32

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 19 b pont (új)

  2002/187/IB határozat

  27 cikk – 5 a bekezdés (új)

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  19b) A 27. cikk a (5) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  5a) Kétévente egyszer a közös ellenőrző szerv az (1) bekezdés b), illetve c) pontjában említett harmadik állammal vagy intézménnyel együtt értékeli a kicserélt adatok védelmével kapcsolatos, vonatkozó együttműködési megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását. Az értékelésről szóló jelentést megküldik az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Indokolás

  Annak ellenére, hogy a partnerekkel kötött együttműködési megállapodásokban szerepelnek adatvédelmi rendelkezések, mégsem világos, hogy mi történik az információ partnereknek (nemzetközi szervezeteknek és szerveknek, valamint harmadik országoknak) történő átadását követően. Ezért a módosítás annak biztosítására törekszik, hogy kétévente egyszer értékelésre kerüljön sor. Ez a legkevesebb, amit az Eurojust megtehet annak biztosítása érdekében, hogy partnerei betartsák az adatvédelemmel kapcsolatos saját előírásait.

  Módosítás  33

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 22 pont – 1 a francia bekezdés (új)

  2002/187/IB határozat

  32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  – az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  „A testület nevében az elnök évente írásban [...] jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Eurojust tevékenységeiről és igazgatásáról, többek között a költségvetési gazdálkodásról.”

  Indokolás

  Fontos, hogy lehetőséget adjunk az európai parlamenti képviselőknek, hogy megvitassák az Eurojust tevékenységeit, többek között, kérdéseket tehessenek fel az Eurojust elnökének. Ezért ki kell emelni, hogy az Eurojust jelentését az Európai Parlament elé kell terjeszteni (nem csupán írásban megküldeni).

  Amendment  34

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 22 pont – 1 b francia bekezdés (új)

  2002/187/IB határozat

  32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  – az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  „E célból a testület éves jelentést készít a Eurojust tevékenységeiről, és az Eurojust tevékenységeinek eredményeként az Unióban feltárt kriminálpolitikai problémákról. Ebbe a jelentésbe az Eurojust azon helyzetek elemzését is belefoglalja, amikor a nemzeti hatóságok az 5a. cikk (3) bekezdésében és a 9a. cikk (3) bekezdésében említettek szerint hatáskörük alkalmazásához folyamodtak. A jelentés javaslatokat is tehet a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés fejlesztésére vonatkozóan.”

  Indokolás

  Az Eurojust feladata, hogy összehangolja a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok együttműködését. Csak sürgős esetben fogadható el, hogy az Eurojust nemzeti tagjai gyakorolják igazságszolgáltatási hatáskörüket. Ezért fontos, hogy az éves jelentésben megjelenjenek azon adatok, amelyekből kiderül, hogy a nemzeti tagok milyen gyakran és miért használták fel igazságszolgáltatási hatáskörüket (miért nem tudtak kellő időben hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot kijelölni).

  Módosítás  35

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 22 pont – 1 c francia bekezdés (új)

  2002/187/IB határozat

  32 cikk – 2 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  – a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

   

  "2. „A közös ellenőrző szerv képviselője minden évben jelentést tesz az Európai Parlamentnek a tevékenységeiről [...].”

  Indokolás

  Az Eurojust tevékenységei rengeteg feldolgozott adatot foglalnak magukban. Ezért rendkívül fontos a személyes adatok védelmének biztosítása. A közös ellenőrző szerv felelős annak biztosításáért, hogy a személyes adatok feldolgozása az Eurojust adatvédelmi szabályainak megfelelően történjen. A hatékony demokratikus ellenőrzés garantálása érdekében az Európai Parlamentnek minden információt meg kell kapnia a közös ellenőrző szerv tevékenységeivel kapcsolatban.

  Módosítás  36

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése – módosító jogszabály

  1 cikk – 26 pont

  2002/187/IB határozat

  42 cikk – 2 bekezdés

   

  A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. A Bizottság rendszeres időközönként megvizsgálja az e határozat tagállamok általi végrehajtását, valamint erről jelentést tesz a Tanácsnak, adott esetben az igazságügyi együttműködésnek és az Eurojust működésének javítására irányuló szükséges javaslatok kíséretében. Ez különösen a tagállamok terrorizmus elleni küzdelemben való támogatására irányuló Eurojust-kapacitásra vonatkozik.

  2. A Bizottság rendszeres időközönként megvizsgálja az e határozat tagállamok általi végrehajtását, valamint erről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, adott esetben az igazságügyi együttműködésnek és az Eurojust működésének javítására irányuló szükséges javaslatok kíséretében. Ez különösen a tagállamok terrorizmus elleni küzdelemben való támogatására irányuló Eurojust-kapacitásra vonatkozik.

  Indokolás

  Még akkor is, ha (pillanatnyilag, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt) az Európai Parlamenttel csak konzultációt kell folytatni, fontos, hogy a Parlament információkkal rendelkezzen annak érdekében, hogy hatékonyan irányíthassa az uniós intézmények és szervek fölötti demokratikus ellenőrzést.

  INDOKOLÁS

  5 éves működése során az Eurojust bebizonyította, hogy szükség van rá a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén. Figyelembe véve azonban a mobilitás fokozódását, a globalizáció által a határokon átnyúló bűnügyekre gyakorolt hatásokat, valamint az igazságügyi együttműködés módjában bekövetkezett változásokat, eljött az az idő, amikor módosítani kell a 2002-ben elfogadott Eurojust-határozatot.

  Ezzel kapcsolatban 14 tagállam kezdeményezte a 2002. február 28-i Eurojust-határozat módosítását. A javaslat fő célja az Eurojust szerepének és képességeinek megszilárdítása. Hangsúlyozni kell, hogy a javaslat nagyjából tükrözi (illetve formalizálja) az Eurojustnál már meglévő jelenlegi gyakorlatokat.

  I. A javaslat főbb pontjai:

  1. A sürgősségi koordinációs egység létrehozása

  Az Eurojustnak mint koordinációs egységnek az a feladata, hogy a hét minden napján 24 órában elérhető legyen. Ennek a követelménynek a teljesítése érdekében javaslat történt egy sürgősségi koordinációs egység létrehozására, amelynek állandóan rendelkezésre kell állnia. Az egység fő feladata, hogy bármikor mozgósítsa az Eurojust tagjait.

  2. A testületként eljáró Eurojust feladatainak növelése

  Javaslat született arra vonatkozóan, hogy a testület olyan különféle megoldhatatlan helyzetekbe is hivatalos beavatkozhasson, amelyekben az érintett nemzeti hatóságok vagy a nemzeti tagok nem tudnak megegyezésre jutni.

  3. A nemzeti tagok egyenértékű igazságszolgáltatási hatáskörére vonatkozó közös alap létrehozása

  Ez a javaslat egyik legfontosabb kérdése. Az Eurojust hatékony működése szempontjából döntő fontosságú, hogy minden nemzeti tag egyenértékű igazságszolgáltatási hatáskört magában foglaló minimális közös alappal rendelkezzen, amikor a tagállama nemzeti hatóságaként jár el.

  4. Nemzeti Eurojust koordinációs rendszer létrehozása

  Javaslat született arra vonatkozóan, hogy minden egyes tagállamban nemzeti Eurojust koordinációs rendszer jöjjön létre annak érdekében, hogy nemzeti szinten kapcsolat alakuljon az Eurojust, az Európai Igazságügyi Hálózat és az e területen tevékenykedő különböző európai hálózatok között. A kellő időben történő strukturált tájékoztatás döntő fontosságú az Eurojust munkája szempontjából. Ezért a nemzeti Eurojust koordinációs rendszer másik feladata, hogy nemzeti szinten megkönnyítse az Eurojust nyomozásokkal kapcsolatos információkkal való ellátását.

  5. Az információtovábbítás fokozása

  Ez előző pontban említettek szerint az Eurojust hatékony működésének alapja a kellő időben történő strukturált tájékoztatás. A jelenlegi helyzetben a nemzeti hatóságok nem kötelesek saját kezdeményezésük alapján információt továbbítani az Eurojust számára. Ezért most javaslat született arra vonatkozóan, hogy legyen általános kötelezettség azon információk az Eurojust részére történő továbbítása, amelyek szükségesek az Eurojust feladatainak végrehajtásához. A javaslat követelményt tartalmaz arra vonatkozóan, hogy e kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából legyenek nemzeti szintű eljárások.

  6. Az Európai Igazságügyi Hálózattal való kapcsolatok

  Javaslat született arra vonatkozóan, hogy maradjon meg a két struktúra, valamint hogy az együttműködés és a kiegészítő jelleg elve alapján javuljon a közöttük lévő kapcsolat. A javaslat megerősíti az Európai Igazságügyi Hálózat költségvetési helyzetét, valamint tartalmazza az információcserére vonatkozó kötelezettséget is. Továbbá a nemzeti Eurojust nemzeti koordinációs rendszer létrehozása elősegítené az együttműködést, és a nemzeti hatóságokat az adott eset sajátosságaitól függően vagy az Eurojust, vagy az Európai Igazságügyi Hálózat felé irányítaná.

  7. Az Eurojust más partnerekkel való kapcsolatainak tisztázása és megerősítése

  A javaslat megerősíti az Europollal és az Európai Igazságügyi Hálózattal való kapcsolatokat, valamint kapcsolatot teremt más európai intézményekkel és nemzetközi szervezetekkel, például a FRONTEX-szel, a SitCEN-nel, az Interpollal és a Vámigazgatások Világszervezetével.

  8. Együttműködés harmadik országokkal

  A javaslat megerősíti az Eurojust harmadik országokkal kapcsolatos szerepét egy új elem, azaz annak bevezetése által, hogy az Eurojustnak legyen lehetősége összekötő tisztviselőket kirendelni harmadik országokba, amelyekkel különleges együttműködést épít ki. Egy másik új elem az, hogy az Eurojustnak legyen lehetősége a harmadik országokból közvetlenül hozzá érkező kérelmeket teljesíteni. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a vonatkozó nemzetközi szabályok ezt előírják. Pillanatnyilag nincs ilyen lehetőség.

  II. Az előadó álláspontja

  Az előadó alátámasztja, hogy szükség van az Eurojust szerepének és képességeinek megerősítésére, és támogatja a javaslat erre irányuló törekvését. Több olyan kérdés van azonban, amelyeket alaposan meg kell vizsgálni és meg kell oldani annak érdekében, hogy megfelelő egyensúly alakuljon ki egyrészt az Eurojust és a nemzeti tagok hatásköre, másrészt a védelem joga és a vádlottak tisztességes eljáráshoz való joga között.

  Az előadó szerint rendkívül fontos, hogy az Eurojust tevékenységei során biztosított legyen a személyes adatok megfelelő védelme. Az előadó tisztában van azzal, hogy az Eurojustnál megbízható adatvédelmi rendszer jött létre. Az Eurojust azonban a működése során rengeteg személyes adattal foglalkozik. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre. Több módosítás további biztosítékokat javasol az Eurojustnál való adatvédelem tekintetében. Fontos megőrizni a védett adatlistákat (azokról a személyekről, akikkel kapcsolatban nyomozás folyik), valamint azon adatokat, amelyekkel kapcsolatban engedélyezni kell, hogy azokat az Eurojust dolgozza fel. Továbbá az előadót aggasztja a harmadik országokba és nemzetközi szervezetekhez továbbított adatok kérdése. Annak ellenére, hogy adattovábbításra csak mindkét fél által aláírt megállapodások alapján kerülhet sor, amelyeket adatvédelmi szakértők ellenőriznek, nem lehet tudni, hogy valójában mi is történik ezekkel az adatokkal a továbbítás esetén, valamint ha a vonatkozó megállapodásokat ténylegesen és megfelelően végrehajtják. Ezért az előadó egy értékelési mechanizmus bevezetését javasolja.

  Az előadó támogatja, hogy létrejöjjön a nemzeti tagok egyenértékű igazságszolgáltatási hatáskörét magában foglaló közös alap. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az Eurojust alapvető feladata az igazságügyi együttműködés összehangolása. Ezért számos módosítás került bevezetésre, amelyek olyan helyzetekkel foglalkoznak, amikor a nemzeti tagok sürgős esetben éltek igazságszolgáltatási hatáskörükkel. Annak érdekében, hogy ne éljenek vissza hatáskörükkel, javaslat történt arra vonatkozóan, hogy jöjjön létre egy jelentéstételt követő rendszer, ahol ki kell fejteni, hogy a nemzeti tag miért nem tudta kellő időben azonosítani a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot. Ezt az adatot az Eurojust éves jelentéseibe is bele kell foglalni. Továbbá az előadó szerint nem lehetséges, hogy valamely nemzeti tag általánosságban nem tud azonosítani egy hatáskörrel rendelkező hatóságot. Ezért a nemzeti tagok sürgős esetekben történő hatáskörrel való felruházására vonatkozó indokot törölni kell.

  Számos módosítás előterjesztésére került sor az eljárási jogok – a védelem joga, a tájékoztatáshoz való jog és a bírósági jogorvoslathoz való jog – védelmének fokozása érdekében.

  Az előadót az is aggasztja, hogy a Tanács módosításaiban nem történik hivatkozás az Európai Parlamentre, bár a jövőben – ahogy azt a Lisszaboni Szerződés a 69h. cikkben kifejezetten említi – a Parlament együttdöntési hatáskörrel fog rendelkezni ezen a területen, és fontos ellenőrző szerepet fog játszani az Eurojust tevékenysége tekintetében. Ezért az előadó úgy véli, hogy már ebben a szakaszban is – a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt – növelni kell az Európai Parlament szerepét az Eurojust tevékenységeinek ellenőrzése vonatkozásában. Emiatt fontos, hogy az Eurojust működésével kapcsolatos információkat ne csak elküldjék az Európai Parlamenthez, hanem legyen egy olyan képviselő, aki személyesen megjelenik, így az Európai Parlament képviselői kérdéseket tehetnek fel és vitát folytathatnak. Ezenfelül az Európai Parlamentet fokozottaban be kell vonni az adatvédelemmel kapcsolatos ügyekbe, és a Parlamentnek meg kell kapnia az Eurojust közös ellenőrző szerve által készített jelentéseket.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Eurojust megerősítése és a 2002/187/IB határozat módosítása

  Hivatkozások

  05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  18.2.2008

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  21.2.2008

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Renate Weber

  27.2.2008

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  27.2.2008

  8.4.2008

  24.6.2008

   

  Az elfogadás dátuma

  24.6.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  9

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber

  Benyújtás dátuma

  7.7.2008