RAPPORT dwar l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tal-Eurojust u li temenda d-Deċiżjoni 2002/187/JHA,

  7.7.2008 - (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS)) - *

  Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  Rapporteur: Renate Weber

  Proċedura : 2008/0804(CNS)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A6-0293/2008

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tal-Eurojust u li temenda d-Deċiżjoni 2002/187/JHA

  (5613/2008 – C6‑0076/2008 – 2008/0804(CNS))

  (Proċedura ta' konsultazzjoni)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja (5613/2008),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 34(2)(b) tat-Trattat UE,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0076/2008),

  –   wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0293/2008),

  1.  Japprova l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja kif emendata;

  2.  Jistieden lill-Kunsill biex jemenda t-test kif xieraq;

  3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

  4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja b'mod sustanzjali;

  5.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona, biex jagħtu prijorità lil kwalunkwe proposta futura li temenda d-Deċiżjoni bi qbil mad-Dikjarazzjoni Nru 50 rigward l-Artikolu 10 tal-Protokoll dwar dispożizzjonijiet tranżizzjonali li jridu jkunu annessi mat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika;

  6.  Huwa determinat li jeżamina kwalunkwe proposta futura bħal din bi proċedura urġenti bi qbil mal-proċedura msemmija fil-paragrafu 5 u f’koperazzjoni mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali;

  7.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja.

  Emenda  1

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Premessa 5 a (ġdida)

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (5a) Fid-dawl tal-Artikolu 86 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa meħtieġ li titfassal Green Paper dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

  Emenda  2

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Premessa 5 b (ġdida)

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (5b) Hu meħtieġ li d-drittijiet tal-konvenuti u tal-vittmi jitqiesu waqt id-determinazzjoni ta' liema Stat Membru qiegħed fl-aħjar pożizzjoni biex iħarrek jew jieħu azzjoni oħra ta' infurzar tal-liġi.

  Emenda  3

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Premessa 8 d (ġdida)

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (8d) Salvagwardji proċedurali xierqa, inkluż waqt l-investigazzjonijiet, huma kundizzjoni neċessarja sabiex id-deċiżjonijiet tal-qrati jkunu rikonoxxuti b'mod reċiproku fi kwistjonijiet kriminali. B'mod partikulari, l-adozzjoni malajr kemm jista jkun ta' deċiżjoni ta' qafas dwar id-drittijiet proċedurali sabiex ikunu stipulati ċerti regoli minimi dwar id-disponibilità ta' assistenza legali għall- individwi fl-Istati Membri.

  Emenda  4

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Premessa 8 b (ġdida)

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (8b) Huwa meħtieġ ukoll li l-Kunsill jadotta malajr kemm jista' jkun deċiżjoni ta' qafas dwar il-ħarsien ta' dejta personali pproċessata fil-qafas tal-koperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali, li tipprovdi livell xieraq ta' ħarsien tad-dejta. L-Istati Membri iridu jiggarantixxu livell ta' ħarsien ta' dejta personali fil-liġi nazzjonali tagħhom li jkun tal-anqas ekwivalenti għal dak previst fil-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Dejta Personali tat-28 ta' Jannar 1981 u l-Protokoll Addizzjonali tagħha tat-8 ta' Novembru 2001, u waqt li jagħmlu dan, għandhom iqisu r-Rakkomandazzjoni Nru R (87) 15 tas-17 ta' Settembru 1987 tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa lill-Istati Membri li tirregola l-użu ta' dejta personali fis-settur tal-pulizija, u wkoll jiżguraw il-ħarsien ta' dejta li ma tkunx ipproċessata awtomatikament.

  Emenda  5

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Premessa 8 a (ġdida)

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (8a) Huwa importanti li jkun żgurat ħarsien xieraq tad-dejta personali għat-tipi kollha sistemi ta' skedar ta' dejta personali użati mill-Eurojust. F'dan ir-rispett, ir-Regoli ta' Proċedura dwar l-ipproċessar u l-protezzjoni ta' dejta personali fil-Eurojust1 għandhom japplikaw ukoll għall-fajls manwali stutturati, jiġifieri, il-fajls relatati mal-każijiet li jinġabru manwalment mill-membri nazzjonali jew mill-assistenti, u huma organizzati b'mod loġiku.

   

  _____________

  1 ĠU C 68, 19.3.2005, p. 1.

  Ġustifikazzjoni

  Sabiex jkun żgurat livell xieraq ta' protezzjoni tad-dejta, mhux biss għall-fajls awtomatizzati, imma wkoll għal dawk miġbura b'mod manwali, huwa importani li tiġi ċċarata t-tifsira ta' fajls manwali strutturati.

  Emenda  6

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Premessa 8 b (ġdida)

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (8b) Waqt l-ipproċessar ta' dejta dwar il-kwantità ta' posta elettronika skond l-Artikolu 14(1), il-Eurojust għandu jiżgura li l-kontenut u t-titoli tal-posta elettronika ma jkunux żvelati.

  Ġustifikazzjoni

  Mhux aċċettabbli li l-kontenut jew it-titoli (li jirreferu għall-kontenut tal-posta elettronika) tal-posta elettronika jiġu pproċessati.

  Emenda  7

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju ta' l-Olanda, tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika ta' l-Islovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju ta' l-Iżvezja – att li jemenda,

  Premessa 8 e (ġdida)

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (8e) Persuni li kienu suġġetti għal investigazzjoni kriminali msejsa fuq talba tal-Eurojust, imma li għadhom ma tħarrkux, għandhom jiġu infurmati dwar l-investigazzjoni mhux aktar tard minn sena wara li tittieħed id-deċiżjoni li ma jitħarrkux.

  Emenda  8

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Premessa 8 d (ġdida)

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (8d) L-Istati Membri għandhom jipprovdu rimedju ġudizzjarju fejn l-investigazzjoni tkun twettqet fuq talba tal-Eurojust fuq il-bażi ta' raġunijiet li b'mod evidenti ma kinux biżżejjed.

  Emenda  9

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 3

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Atikolu 5a – paragrafu 1

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  1. Sabiex twettaq il-kompiti tagħha abbażi ta' emerġenza, l-Eurojust għandha tistabbilixxi "Ċellula għall-Koordinazzjoni ta' Emerġenza" (ECC).

  1. Sabiex twettaq il-kompiti tagħha abbażi ta' emerġenza, l-Eurojust għandha tistabbilixxi "Ċellula għall-Koordinazzjoni ta' Emerġenza" (ECC), li għandha tkun kuntattabbli permezz ta' punt ta' kuntatt wieħed.

  Emenda  10

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 3

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Atikolu 5a – paragrafu 2

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  2. L-ECC għandha tkun komposta minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, li jista' jkun jew il-membru nazzjonali, id-deputat tiegħu jew tagħha, jew assistent intitolat li jissostitwixxi l-membru nazzjonali. L-ECC għandha tkun kuntattabbli u tkun tista' taġixxi fi kwalunkwe mument kull erbgħa u għoxrin siegħa.

  2. L-ECC għandha tkun komposta minn rapprezentant wieħed minn kull Stat Membru, li jista' jkun jew il-membru nazzjonali, id-deputat tiegħu jew tagħha, jew assistent intitolat li jissostitwixxi l-membru nazzjonali. Ir-rappreżentant għandu jkun jista' jaġixxi fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum.

  Emenda  11

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 3

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Atikolu 5a – paragrafu 3

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  3. Meta f'każi urġenti, teħtieġ titwettaq talba għal koperazzjoni ġudizzjarja f'diversi Stati Membri, l-awtorità kompetenti tista' tressaqha lill-ECC permezz tar-rappreżentant ta' l-Istat Membru tagħha fl-ECC. Ir-rappreżentant ta' l-Istat Membru konċernat fl-ECC għandu jibgħat it-talba sabiex titwettaq lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri rilevanti. Fejn ma ġiet identifikata l-ebda awtorità nazzjonali jew mhuwiex possibbli li tiġi identifikata b'mod f'waqtu, il-membru ta' l-ECC għandu jkollu s-setgħa li jwettaq it-talba huwa stess.

  3. Meta f'każi urġenti, teħtieġ titwettaq talba għal koperazzjoni ġudizzjarja f'diversi Stati Membri, l-awtorità kompetenti tista' tressaqha lill-ECC permezz tar-rappreżentant tal-Istat Membru tagħha fl-ECC. Ir-rappreżentant tal-Istat Membru konċernat fl-ECC għandu jibgħat it-talba sabiex titwettaq lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri rilevanti. Fejn ma jkunx possibbli li tiġi identifikata awtorità nazzjonali kompetenti fi żmien xieraq, il-membru tal-ECC għandu jkollu s-setgħa li jwettaq it-talba huwa stess. F'każ bħal dan, il-membru tal-ECC ikkonċernat għandu jinforma l-Kulleġġ bil-miktub u mingħajr dewmien dwar il-passi li ttieħdu u r-raġunijiet għan-nuqqas ta' identifikazzjoni tal-awtorità nazzjonali kompetenti fi żmien xieraq.

  Emenda  12

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – subpunt vi

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  (vi) jieħdu miżuri investigattivi speċjali;

  imħassar

  Ġustifikazzjoni

  Sakemm ma jkunx ċar u ddikjarat b'mod limitattiv x'inhuma dawk il-"miżuri investigattivi speċjali", il-kliem tal-punt (vi) huwa vag wisq u jista' jagħti lok għal abbuż fl-interpretazzjoni. Bħala prinċipju, kull metodu investigattiv legali huwa previst fil-punt (i).

  Emenda  13

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – subpunt vii

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  (vii) jieħdu kwalunkwe miżura ġustifikata għall-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni;

  imħassar

  Ġustifikazzjoni

  Mhux ċar x'tista' tfisser "kwalunkwe miżura ġustifikata għall-investigazzjoni" barra minn dak previst fil-punt (i). Il-kliem tal-punt (vii) huwa vag wisq u jista' jkun abbużat faċilment waqt l-implimentazzjoni.

  Emenda  14

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 6

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 8

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri konċernati jiddeċiedu li ma jikkonformawx ma' talba msemmija fl-Artikolu 6(1)(a), 6(1)(g), 7(1)(a), 7(2) u 7(3), huma għandhom jinformaw lill-Eurjust dwar id-deċiżjoni tagħhom u r-raġunijiet għaliha.

  1. Jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri konċernati jiddeċiedu li ma jikkonformawx ma' talba msemmija fl-Artikolu 6(1)(a), 6(1)(g), 7(1)(a), 7(2) u 7(3), huma għandhom jinformaw lill-Eurjust dwar id-deċiżjoni tagħhom u r-raġunijiet għaliha.

   

  2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjoni tal-awtorità nazzjonali kompetenti tista' tkun suġġetta għal reviżjoni ġudizzjarja qabel tiġi kkomunikata lill-Eurojust.

  Emenda  15

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 7 – punt (c)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 9 – paragrafu 4

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  4. Biex jilħaq l-objettivi ta' l-Eurojust, il-Membru nazzjonali għandu jkollu aċċess komplet għal:

  4. Biex jilħaq l-objettivi tal-Eurojust, il-membru nazzjonali għandu jkollu aċċess komplet għal jew tal-inqas ikun jista' jikseb

  (a) l-informazzjoni li tinsab fir-reġistri li ġejjin:

  l-informazzjoni li tinsab fit-tipi ta' reġistri nazzjonali li ġejjin, jekk dawn jeżistu fl-Istat Membru tiegħu jew tagħha:

  (i) rekords kriminali nazzjonali,

  (i) rekords kriminali;

  (ii) reġistri ta' persuni arrestati,

  (ii) reġistri ta' persuni arrestati,

  (iii) reġistri ta' investigazzjoni;

  (iii) reġistri ta' investigazzjoni;

  (iv) reġistri tad-DNA;

  (iv) reġistri tad-DNA;

  (b) reġistri, diversi minn dawk indikati fil-punt (a), ta' l-Istat Membru tiegħu li fihom informazzjoni li jeħtieġ sabiex ikun jista' jwettaq il-kompiti tiegħu.

  (v) reġistri oħra tal-Istat Membru tiegħu jew tagħha li fihom informazzjoni meħtieġa sabiex hu jew hi jkun/tkun jista'/tista' jwettaq/twettaq il-kompiti tiegħu jew tagħha.

  Ġustifikazzjoni

  Huwa importanti li jiġi ċċarat li l-membru nazzjonali jista' jaċċedi biss dawk ir-reġistri fl-Istat Membru tiegħu jew tagħha, u mhux possibbli li jkun hemm aċċess għar-reġistri ta' Stati Membri oħra.

  Emenda  16

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 8

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Atikolu 9a – paragrafu 3

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  3. Il-membri nazzjonali jistgħu, f'każi urġenti u fejn ma hemm l-ebda awtorità nazzjonali kompetenti identifikata jew ma jkunx possibbli li tiġi identifikata f'waqtha, jawtorizzaw u jikkoordinaw kunsenji kkontrollati.

  3. Il-membri nazzjonali jistgħu, f'każi urġenti u fejn mhux possibbli li tiġi identifikata awtorità nazzjonali kompetenti fi żmien xieraq, jawtorizzaw u jikkoordinaw kunsenji kkontrollati. F'każ bħal dan, il-membru nazzjonali kkonċernat għandu jinforma l-Kulleġġ bil-miktub u mingħajr dewmien dwar il-passi li ttieħdu u r-raġunijiet għan-nuqqas tal-identifikazzjoni tal-awtorità nazzjonali kompetenti fi żmien xieraq.

  Emenda  17

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – subpunt -a (ġdid)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 13, paragrafu 1

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  (-a) il-paragrafu 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

  1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Eurojust jistgħu jagħtu u jieħdu mingħand xulxin kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-ħidmiet tagħha skont l-Artikoli 4 u 5 skont ir-regoli dwar il-ħarsien tad-dejta stipulati f'din id-Deċiżjoni.

  Emenda  18

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – subpunt (b)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 13, paragrafu 5

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membru nazzjonali tagħhom ikun informat b'mod f'waqtu, fi stadju bikri, u malli l-informazzjoni tkun disponibbli, dwar l-investigazzjonijiet kriminali kollha li jikkonċernaw tliet Stati jew aktar, li minnhom tnejn jew aktar ikunu Stati Membri, li jaqgħu taħt il-mandat ta' l-Eurojust u safejn ikun meħtieġ għall-qadi tal-funzjonijiet ta' l-Eurojust, b'mod partikolari fejn ittri rogatorji paralleli ikunu meħtieġa f'diversi Stati jew fejn hemm ħtieġa għall-koordinazzjoni mill-Eurojust jew f'każijiet ta' konflitti ta' ġurisdizzjoni pożittivi jew negattivi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-obbligu tar-rappurtar ikun sorveljat fil-livell nazzjonali.

  5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membru nazzjonali tagħhom ikun informat b'mod f'waqtu, fi stadju bikri, u malli l-informazzjoni tkun disponibbli, dwar kwalunkwe każ li jikkonċerna tliet Stati jew aktar u li dwaru kienu trażmessi lil tal-inqas żewġ Stati Membri talbiet għal jew deċiżjonijiet dwar koperazzjoni ġudizzjarja, inkluż rigward strumenti li jimplimentaw il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

  Emenda  19

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – subpunt (b)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 13, paragrafu 6

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  6. Bħala l-ewwel pass, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-paragrafu 5 fir-rigward ta' każijiet relatati mar-reati li ġejjin:

  6. Bħala l-ewwel pass, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-paragrafu 5 fir-rigward ta' każijiet relatati mar-reati li ġejjin:

  (a) traffikar tad-droga,

  (a) traffikar tad-droga,

   

  (aa) sfruttament sesswali ta' tfal u pornografjia bi tfal;

  (b) traffikar ta' bnedmin u armi,

  (b) traffikar ta' bnedmin u armi,

  (c) traffikar ta' skart nukleari,

  (c) traffikar ta' skart nukleari,

  (d) traffikar ta' opri ta' l-arti,

  (d) traffikar ta' opri tal-arti,

  (e) kummerċ ta' speċi fil-periklu li jinqerdu,

   

  (e) kummerċ ta' speċi fil-periklu li jinqerdu,

  (f) kummerċ ta' organi umani,

  (f) kummerċ ta' organi umani,

  (g) money laundering,

  (g) ħasil ta' flus,

  (h) frodi, inkluża frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Komunità,

  (h) frodi, inkluża frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Komunità,

  (i) falsifikazzjoni ta' muniti, inkluż l-euro,

  (i) falsifikazzjoni ta' muniti, inkluż l-euro,

  (j) terroriżmu, inkluż il-finanzjament tat-terroriżmu,

  (j) terroriżmu, inkluż il-finanzjament tat-terroriżmu,

  (k) kriminalità ambjentali,

  (k) kriminalità ambjentali,

  (l) forom oħrajn ta' kriminalità organizzata.

  (l) forom oħrajn ta' reati fejn ikun hemm indikazzjonijiet bil-fatti li hija nvoluta organizzazzjoni kriminali.

  Emenda  20

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – subpunt (b)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 13, paragrafu 8

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  8. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membru nazzjonali tagħhom jkun informat ukoll dwar

  8. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-membru nazzjonali tagħhom jkun informat ukoll dwar

  (a) it-talbiet kollha għal koperazzjoni ġudizzjarja rigward strumenti adottati taħt it-Titolu VI tat-Trattat, inklużi l-istrumenti li jimplimentaw il-prinċipju ta' riknoxximent reċiproku, mibgħutin mill-awtoritajiet kompetent tagħhom f'każijiet li jinvolvu ta' l-anqas tliet Stati, li minnhom tnejn jew aktar ikunu Stati Membri;

  (a) każijiet fejn kien hemm kunflitti ta' ġurisdizzjoni jew fejn hemm probabilità li jseħħu kunflitti bħal dawn;

  (b) il-kunsenji kontrollati kollha u investigazzjonijiet diskreti li jaffettwaw ta' l-anqas tliet Stati, li minnhom ta' l-anqas tnejn ikunu Stati Membri;

  (b) il-kunsenji kontrollati kollha u investigazzjonijiet diskreti li jaffettwaw tal-anqas tliet Stati, li minnhom tal-anqas tnejn ikunu Stati Membri;

  (c) iċ-ċaħdiet kollha ta' talbiet għal koperazzjoni ġudizzjarja rigward strumenti adottati taħt it-Titolu VI tat-Trattat, inklużi strumenti li jimplimentaw il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku;

  (c) diffikultajiet ripetuti jew ċaħdiet rigward l-eżekuzzjoni ta' talbiet għal, u deċiżjonijiet dwar, koperazzjoni ġudizzjarja inklużi strumenti li jimplimentaw il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku;

  (d) it-talbiet kollha għal assistenza legali reċiproka li jaslu minn Stat li ma jkunx Stat Membru fejn jidher li dawn it-talbiet huma parti minn investigazzjoni li tinvolvi talbiet oħrajn mibgħutin minn dak l-Istat li ma jkunx Stat Membru lil, ta' l-anqas, żewġ Stati Membri oħrajn.

   

  Emenda  21

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – subpunt (b)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 13, paragrafu 9

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  9. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-membru nazzjonali bi kwalunkwe informazzjoni oħra li l-membru nazzjonali jqis meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu.

  imħassar

  Emenda  22

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – subpunt (b)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 13, paragrafu 11 a (ġdid)

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  11a. Sa ... *, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, fuq il-bażi tal-informazzjoni trażmessa mill-Eurojust, rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, akkumpanjata, fejn hu xieraq, minn kwalunkwe proposta, inklużi proposti li jikkunsidraw iż-żieda ta' reati oħra għajr dawk li huma msemmija fil-paragrafu 6.

  ____________

  * Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

  Emenda  23

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 13

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 14, paragrafu 4 u Artikolu 16, paragrafu 1

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  13) Fl-Artikolu 14(4) u 16(1), il-kliem "indiċi ta' " jinbidlu bi "Sistema ta' Ġestjoni tal-Każijiet li fiha";

  imħassar

  Ġustifikazzjoni

  Bejn l-INDEX u c-CMS hemm konfużjoni kbira li teħtieġ kjarifika. Din mhix sempliċiment kwistjoni ta' terminoloġija imma ta' kontenut. L-INDEX inbidel b'SISTEMA TA' ĠESTJONI TAL-KAŻIJIET u t-test tad-Deċiżjoni irid jerġa' juża INDEX.

  Emenda  24

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 14

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 15, paragrafu 4 u Artikolu 16, paragrafu 1 u 2

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  14) Fl-Artikoli 15(4), 16(1), u 16(2) il-kelma "indiċi' " tinbidel bi "Sistema ta' Ġestjoni tal-Każijiet";

  imħassar

  Ġustifikazzjoni

  Bejn l-INDEX u c-CMS hemm konfużjoni kbira li teħtieġ kjarifika. Din mhix sempliċiment kwistjoni ta' terminoloġija imma ta' kontenut. L-INDEX inbidel b'SISTEMA TA' ĠESTJONI TAL-KAŻIJIET u t-test tad-Deċiżjoni irid jerġa' juża INDEX.

  Emenda  25

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 15 – punt (a) – subpunt (i)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  1. Meta tkun qed tiġi proċessata data skond l-Artikolu 14(1), l-Eurojust tista' tipproċessa biss id-data personali dwar persuni li, skond il-leġislazzjoni nazzjonali ta' l-Istati Membri konċernati, huma s-suġġett għal investigazzjoni kriminali jew prosekuzzjoni għal waħda jew aktar forom ta' kriminalità u ir-reati definiti fl-Artikolu 4, bħal:

  1. Meta tkun qed tiġi proċessata dejta skond l-Artikolu 14(1), il-Eurojust jista' jipproċessa biss id-dejta personali li ġejja dwar persuni li, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri konċernati, huma s-suġġett għal investigazzjoni kriminali jew prosekuzzjoni għal waħda jew aktar forom ta' kriminalità u r-reati definiti fl-Artikolu 4:

  Ġustifikazzjoni

  L-iskop tal-emenda huwa li tiċċara li tista' tiġi pproċessata biss dejta personali msemmija fl-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu marbuta ma' persuni li huma suġġetti għal investigazzjoni kriminali. It-tħassir ta' "biss" fl-emenda tal-Kunsill jista' jwassal għal konfuzjoni kemm dwar id-dejta u kemm dwar il-persuni li għalihom qed issir referenza (jiġifieri xhieda jew vittmi).

  Emenda  26

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 15 – punt (a) – supunt (ii)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt l

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  (l) numri tat-telefon, data dwar ir-reġistrazzjoni ta' vetturi, kontijiet ta' indirizzi elettroniċi, data relatata ma' traffiku permezz tat-telefon u l-posta eletrronika, rekords ta' DNA u ritratti.

  (l) Mudelli ta' identifikazzjoni tad-DNA, jiġifieri kodiċi b'ittri jew b'ċifri li jirrappreżenta sett ta' karatteristiċi ta' identifikazzjoni tal-parti mhux kodifikanti ta' kampjun analizzat ta' DNA uman, jiġifieri l-istruttura kimika partikulari tad-diversi pożizzjonijiet (loci) tad-DNA;

   

  (la) ritratti;

   

  (lb) numri tat-telefon;

   

  (lc) dejta marbuta ma' ammont ta' telefonati u posta elettronika li teskludi t-trażmissjoni ta' dejta dwar il-kontenut;

   

  (ld) kontijiet tal-posta elettronika;

   

  (le) dejta dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi.

  Emenda  27

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 15 – punt (b)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 15 – paragrafu 2

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  (b) Fil-paragrafu 2, titħassar il-kelma "biss";

  imħassar

  Ġustifikazzjoni

  L-għan ta' din l-emenda (iż-żamma tal-kelma 'biss') huwa li tagħmel ċar li biss din id-dejta personali msemmija fit-tieni paragrafu ta' dan l-Artikolu tista' tiġi pproċessata biss dwar persuni li huma xhieda jew vittmi f'investigazzjoni jew prosekuzzjoni kriminali. L-ebda dejta oħra ma tista' tiġi pproċessata.

  Emenda  28

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 17 a (ġdid)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 23 – paragrafu 12

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  17a) L-Artikolu 23(12) jinbidel b'dan li ġej:

   

  "12. Il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jressaq rapport annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill."

  Ġustifikazzjoni

  Il-Parlament Ewropew għandu jkun involut fl-eżerċizzju tal-irwol tiegħu bħala superviżur anki qabel dan isir obligatorju skond it-Trattat ta' Liżbona. Xejn fil-leġiżlazzjoni komunitarja attwali ma jopponi poter bħal dan.

  Emenda  29

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 18 – punt (a)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 26 – paragrafu 1a

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Kulleġġ jista' effettivament ikun jista' jiftaħ Fajl ta' Ħidma Analitika ta' l-Europol u li jkun jista' jipparteċipa fil-funzjonament tiegħu.

  1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Kulleġġ effettivament ikun jista' jiftaħ Fajl ta' Ħidma Analitika tal-Europol, kif imsemmi fl-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni bbażata fuq l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar it-twaqqif ta' Uffiċju Ewropew tal-Pulizija (Konvenzjoni tal-Europol)1 u li jkun jista' jipparteċipa fil-funzjonament tiegħu.

  _________________

   

  1 ĠU C 316, 27.11.1955, p. 2. Konvenzjoni kif emendata l-aħħar mill-Protokoll tas-27 ta' Novembru (ĠU C 2, 6.1.2004, p. 3)

  Ġustifikazzjoni

  Fid-Deċiżjoni tal-Eurojust m'hemmx referenza għal x'inhi t-tifsira ta' Fajl ta' Ħidma Analitika. Sabiex dan ikun iċċarat, qed ikun propost li tiddaħħal referenza għall-Konvenzjoni tal-Europol. Ir-referenza se tiġi sostitwita mir-referenza għad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija hekk kif tiġi adottata mill-Kunsill.

  Emenda  30

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 18 – subpunt b

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  (b) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13 ta' din id-Deċiżjoni u skond l-Artikolu 4(4) tad-Deċiżjoni.../ ../ĠAI, il-punti ta' kuntatt tan-Network Ġudizzjarju Ewropew għandhom, fuq bażi ta' każ b'każ, jinformaw lill-Eurojust dwar każijiet li jinvolvu żewġ Stati Membri u li jidħlu fil-kompetenza ta' l-Eurojust:

  (b) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 2002/187/JHA dwar l-Eurojust u skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni.../ ../ĠAI, il-punti ta' kuntatt tan-Network Ġudizzjarju Ewropew għandhom, fuq bażi ta' każ b'każ, jinformaw lill-membru nazzjonali tagħhom tal-Eurojust dwar il-każijiet l-oħra kollha li l-Eurojust hija meqjusa li qiegħda f'pożizzjoni aħjar biex tittrattahom.

  – f'każijiet fejn probbabilment ikun hemm konflitti ta' ġurisdizzjoni,

   

  jew

   

  – f'każijiet ta' ċ-ċaħda ta' talba għal koperazzjoni ġudizzjarja rigward strumenti adottati taħt it-Titolu VI tat-Trattat, inklużi strumenti li jimplimentaw il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku.

   

  Il-punti ta' kuntatt tan-Network Ġudizzjarju Ewropew għandhom ukoll, fuq bażi ta' każ b'każ, jinformaw lill-Eurojust dwar il-każijiet kollha li jidħlu fil-kompetenza ta' l-Eurojust u li jinvolvu ta' l-anqas tliet Stati Membri.

   

  Il-membri nazzjonali għandhom, fuq bażi ta' każ b'każ, jinformaw lill-punti ta' kuntatt tan-Network Ġudizzjarju Ewropew dwar il-każijiet kollha li għat-trattament tagħhom in-network jitqies li jkun f'pożizzjoni aħjar.

  Il-membri nazzjonali għandhom, fuq bażi ta' każ b'każ, jinformaw il-korrispondenti nazzjonali rispettivi tagħhom tan-Network Ġudizzjarju Ewropew dwar il-każijiet kollha li għat-trattament tagħhom in-network jitqies li jkun f'pożizzjoni aħjar.

   

   

  Emenda  31

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 19 a (ġdid)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 27 – paragrafu 4

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  19a) L-Artikolu 27(4) għandu jinbidel b'dan li ġej:

   

  "Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, it-trażmissjoni ta' dejta personali mill-Eurojust lil entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(b) u lill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1(c) ta' Stati terzi li mhumiex suġġetti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tat-28 ta' Jannar 1981 tista' ssir biss meta jiġi żgurat livell xieraq ta' protezzjoni tad-dejta li jkun evalwat skont l-Artikolu 28(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-ipproċessar u l-protezzjoni tad-dejta personali fil-Eurojust."

  Ġustifikazzjoni

  Huwa importanti li jkun iċċarat kif il-livell ta' kemm hi adegwata l-protezzjoni tad-dejta jista' jkun evalwat u li d-deċiżjoni dwar dan m'għandhiex titħalla f'idejn persuni u organizzazzjonijiet terzi fuq il-bażi ta' kull każ għalih. F'dan ir-rigward għandha ssir referenza għar-Regoli ta' Proċedura tal-Eurojust dwar l-ipproċessar u l-protezzjoni ta' dejta personali.

  Emenda  32

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 19 b (ġdid)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 27 - paragrafu 5 a (ġdid)

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  19b) fl-Artikolu 27 għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej wara l-paragrafu 5:

   

  "5a. Darba kull sentejn, il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza, flimkien mal-Istat jew entità terza rispettiva msemmija fil-paragrafu 1(b) u (c), għandu jevalwa l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-ftehima ta' koperazzjoni rilevanti marbuta mal-protezzjoni ta' dejta li tiġi skambjata. Ir-rapport dwar din l-evalwazzjoni għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni."

  Ġustifikazzjoni

  Minkejja l-fatt li hemm dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta inklużi fil-ftehimiet ta' koperazzjoni mal-imsieħba, għadu mhux ċar x'jiġri wara li l-informazzjoni tingħadda lill-imsieħba (organizzazzjonijiet internazzjonali u korpi u pajjiżi terzi). Għaldaqstant, l-għan tal-Emenda huwa li tiżgura li darba kull sentejn issir din l-evalwazzjoni. Dan huwa l-minimu li jista' jsir min-naħa tal-Eurojust biex jiżgura li l-istandards tiegħu dwar il-protezzjoni tad-dejta jiġu rispettati mill-imsiebħba tiegħu.

  Emenda  33

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 22 – inċiż 1 a (ġdid)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  – l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

   

  "Il-President, f'isem il-Kulleġġ, għandu jħejji rapport bil-miktub kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill [...] dwar l-attivitajiet u l-immaniġġjar, inkluż l-immaniġġjar tal-baġit, tal-Eurojust."

  Ġustifikazzjoni

  Huma importanti li tingħata l-possibilità lill-Membri Parlamentari Ewropej li jiddibattu dwar attivitajiet tal-Eurojust, inkluż mistoqsijiet lill-President tal-Eurojust. Għalhekk, għandu jkun enfasizzat li r-rapport tal-Eurojust għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew (mhux bisss mibgħut bil-miktub).

  Emenda  34

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 22 – inċiż 1 b (ġdid)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  – it-tieni sub-paragrafu tal- paragrafu 1 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

   

  "Għal dak il-għan, il-Kulleġġ għandu jħejji rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Eurojust u dwar kull problema relatata ma' problemi fil-politika kontra l-kriminalità fl-Unjoni, enfasizzata bħala riżultat tal-attivitajiet tal-Eurojust. F'dak ir-rapport, il-Eurojust għandu jinkludi wkoll analiżi ta' sitwazzjonijiet meta l-membri nazzjonali użaw il-poteri tagħhom kif imsemmija fl-Artikolu 5a(3) u fl-Artikolu 9a(3). Ir-rapport jista' wkoll jinkludi proposti għat-titjib tal-koperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam kriminali."

  Ġustifikazzjoni

  Ix-xogħol tal-Eurojust huwa li jikkoordina l-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. F'każijiet urġenti biss huwa aċċettat li l-membri nazzjonali tal-Eurojust jeżerċitaw il-poteri ġudizzjarji tagħhom. Għalhekk, huwa importanti li tkun riflessa fir-rapport annwali d-dejta dwar kemm-il darba u għaliex il-membri nazzjonali użaw il-poteri ġudizzjarji tagħhom (ir-raġuni għalfejn ma setgħux jidentifikaw awtorità nazzjonali kompetenti fi żmien xieraq).

  Emenda  35

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 22 – inċiż 1 c (ġdid)

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 32 – paragrafu 2

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

   

  – il-paragrafu 2 għandu jinbidel b'dan li ġej:

   

  "2. Kull sena, ir-rappreżentant tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza għandu jirrapporta lill-Parlament Ewoprew dwar l-attivitajiet tiegħu [...]."

  Ġustifikazzjoni

  L-attivitajiet tal-Eurojust jinvolvu ammont kbir ta' dejta proċessata. Ghalhekk, huwa ta' importanza kbira li jkun żgurat li d-dejta personali tiġi protetta. Il-Korp Konġunt ta' Sorveljanza huwa korp bir-responsabilità li jiżgura li l-ipproċessar ta' dejta personali jitwettaq skont ir-regoli tal-Eurojust dwar il-protezzjoni tad-dejta. Sabiex ikun garantit kontroll demokratiku effettiv, il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat bis-sħiħ dwar l-attivitajiet tal-Korp Konġunt ta' Sorveljanza.

  Emenda  36

  Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 26

  Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Artikolu 42 – paragrafu 2

   

  Test propost mir-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju tal-Olanda, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju tal-Iżvezja

  Emenda

  2. Il-Kummissjoni għandha teżamina regolarment l-implimentazzjoni mill-Istati Membri ta' din id-Deċiżjoni u għandha tippreżenta rapport dwarha lill-Kunsill flimkien ma', jekk xieraq, il-proposti meħtieġa sabiex jitjiebu l-koperazzjoni ġudizzjarja u l-funzjonament ta' l-Eurojust. Dan għandu japplika b'mod partikolari għall-kapaċitajiet ta' l-Eurojust sabiex tappoġġa lill-Istati Membri fil-ġlieda kontra t-terroriżmu.

  2. Il-Kummissjoni għandha teżamina regolarment l-implimentazzjoni mill-Istati Membri ta' din id-Deċiżjoni u għandha tippreżenta rapport dwarha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien ma', jekk xieraq, il-proposti meħtieġa sabiex jitjiebu l-koperazzjoni ġudizzjarja u l-funzjonament tal-Eurojust. Dan għandu japplika b'mod partikolari għall-kapaċitajiet tal-Eurojust sabiex tappoġġa lill-Istati Membri fil-ġlieda kontra t-terroriżmu.

  Ġustifikazzjoni

  Anki jekk il-Parlament Ewropew jiġi kkonsultat biss (kif qed isir bħalissa, qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona), huwa importanti li jiġi pprovdut b'informazzjoni li tippermettilu li jissorvelja effettivament il-kontroll demokratiku fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Wara 5 snin ta' koperazzjoni, il-Eurojust wera li huwa meħtieġ fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam kriminali. Madankollu, meta titqies iż-żieda fil-mobilità, l-effetti tal-globalizzazzjoni fuq ir-reati transkonfinali, kif ukoll il-bdil fil-mod ta' kif qed issir il-koperazzjoni ġudizzjarja, huwa l-mument fejn tinħass il-ħtieġa li tiġi modifikata d-Deċiżjoni dwar il-Eurojust li kienet adotta fl-2002.

  F'dan ir-rigward, 14-il Stat Membru ħarġu b'inizjattiva għall-emenda tad-Deċiżjoni dwar il-Eurojust tat-28 ta' Frar 2002. L-għan prinċipali tal-proposta huwa t-tisħiħ tal-irwol u l-kapaċitajiet tal-Eurojust. Għandu jkun enfasizzat li l-proposta tirrifletti b'mod wiesa' (jew tagħti forma formali) lill-prattiki attwali li diġà jeżistu fil-Eurojust.

  I Punti prinċipali tal-proposta:

  1. Stabbiliment ta' ċellula ta' emerġenza għall-koordinazzjoni

  L-irwol tal-Eurojust bħala unità ta' koordinazzjoni jitlob disponibilità 24/7. Sabiex dan ir-rekwiżit jintlaħaq, qed jiġi propost li titwaqqaf unità ta' emerġenza li tkun disponibbli fuq bażi permanenti. Ix-xogħol prinċipali ta' din iċ-ċellula huwa li timmobilizza l-membri tal-Eurojust, f'kull ħin.

  2. Iż-żieda tal-ħidma tal-Eurojust bħala Kulleġġ

  Qed jiġi propost li l-intervenzjoni formali tal-Kulleġġ tiġi estiża għal varji sitwazzjonijiet li jidhru li m'għandhomx soluzzjoni fejn l-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati jew il-membri nazzjonali ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim.

  3. Il-ħolqien ta' bażi komuni ta' setghat ġudizzjarji ekwivalenti għall-membri nazzjonali.

  Din hija waħda mill-aktar kwistjonijiet importanti fil-proposta. Huwa kruċjali għall-operat effiċjenti tal-Eurojust, li jkun hemm bażi komuni minima ta' setgħat ġudizzjarji ekwivalenti għall-membri kolha nazzjonali meta jaġixxu fil-kariga ta' awtorità nazzjonali tal-Istat Membru tagħha.

  4. It-twaqqif ta' sistema tal-Eurojust għall-koordinazzjoni nazzjonali

  Qed jiġi propost li titwaqqaf sistema tal-Eurojust ta' koordinazzjoni nazzjonali f'kull Stat Membru sabiex tinħoloq konnessjoni fuq il-livell nazzjonali bejn il-Eurojust, in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew u netwerks varji Ewropej attivi f'dan il-qasam. L-informazzjoni f'waqtha u strutturata hija kruċjali sabiex il-Eurojust jaħdem b'mod effiċjenti. Għalhekk, kompitu ieħor tas-sistema tal-Eurojust ta' koordinazzjoni nazzjonali huwa li jsir aktar faċli li l-forniment lill-Eurojust ta' informazzjoni dwar investigazzjonijiet kriminali.

  5. Tisħiħ tat-trażmissjoni ta' informazzjoni

  Kif diġà ntqal fil-punt ta' qabel, informazzjoni f'waqtha u strutturata hija l-bażi għat-tħaddim effiċjenti tal-Eurojust. Is-sitwazzjoni attwali ma tobbligax lill-awtoritajiet nazzjonali li jibagħtu informazzjoni lill-Eurojust fuq inizjattiva tagħhom stess. Għalhekk, issa qed jiġi propost li jiddaħħal obbligu ġenerali li l-Eurojust għandu jingħata l-informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu. Dan ir-rekwiżit iddaħħal fil-proposta sabiex ikun hemm proċeduri fuq il-livell nazzjonali li jissorveljaw il-konformità ma' dan l-obbligu.

  6. Relazzjonijiet man-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew.

  Qed jiġi propost li jinżammu ż-żewġ strutturi u li tittejjeb ir-relazzjoni bejniethom fuq il-bażi tal-prinċipju ta' koperazzjoni u komplimentarjetà. Il-proposta ssaħħaħ il-pożizzjoni baġitarja tal-EJN, hija tinkludi obbligu ta' skambju ta' informazzjoni. Barra minn hekk, il-ħolqien ta' sistema tal-Eurojust ta' koordinazzjoni nazzjonali għandha tiffaċilita l-kollaborazzjoni u sservi ta' gwida għall-awtoritajiet nazzjonali lejn jew il-Eurojust jew l-EJN, skond il-karatteristiċi speċifiċi tal-każ ikkonċernat.

  7. Jiċċara u jsaħħaħ ir-relazzjonijiet tal-Eurojust ma' msieħba oħra

  Il-proposta ssaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-Europol u l-EJN u toħloq rabtiet ma' aġenziji Ewropej u internazzjonali oħra, bħall-FRONTEX, SitCEN, Interpol u l-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana.

  8. Il-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi

  Il-proposta ssaħħaħ l-irwol tal-Eurojust fir-rigward ta' pajjiżi terzi billi tintroduċi element ġdid, jiġifieri, il-possibilità li l-Eurojust jissekonda maġistrati għall-kollegament f'pajjiżi li magħhom qed jiżviluppa koperazzjoni speċifika. Element ieħor ġdid huwa l-possibilità li l-Eurojust jeżegwixxi talbiet li jirċievi direttament mingħand pajjiżi terzi. Madankollu, dan huwa possibbli biss jekk ir-regoli rilevanti internazzjonali jagħmlu dispożizzjoni għalih. Bħalissa ma' teżistix din il-possibilità.

  II Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

  Ir-rapporteur jappoġġja l-ħtieġa u l-għan tal-proposta għt-tisħiħ tal-irwol u l-kapaċitajiet tal-Eurojust. Madankollu, hemm ħafna kwistjonijiet li għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa u indirizzati sabiex ikunu bilanċjati sew is-setgħat tal-Eurojust u tal-membri nazzjonali min-naħa l-waħda, u d-dritt għal difiża u għal smigħ xieraq tal-konvenuti min-naħa l-oħra.

  Skond ir-Rapporteur, huwa importanti ħafna li jkun żgurat livell xieraq ta' protezzjoni ta' dejta personali fl-attivitajiet tal-Eurojust. Ir-Rapporteur hija konxja tas-sistema soda ta' protezzjoni ta' dejta stabbilita fil-Eurojust. Madankollu, fit-tħaddim tagħha l-Eurojust timmaniġġja ammont kbir ta' dejta personali. Għalhekk għandha tingħata aktar attenzjoni lil kwistjonjiet marbuta mal-protezzjoni tad-dejta. Ħafna emendi jipproponu aktar salvagwardji għall-protezzjoni tad-dejta fil-Eurojust. Huwa importantli li jinżammu listi magħluqa ta' dejta (dwar persuni li huma suġġetti għal investigazzjoni kriminali) u dejta li tista' tkun ipproċessata mill-Eurojust. Barra min hekk, ir-Rapporteur hija mħassba dwar dejta mibgħuta lil pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet internazzjonali. Minkejja l-fatt li d-dejta tista' tintbgħat biss fuq il-bażi ta' ftehimiet iffirmati miż-żewġ naħat li jiġu verifikati minn esperti fil-protezzjoni tad-dejta, mhux magħruf x'qed jiġri fir-realtà b'din id-dejta wara li tintbgħat u jekk il-ftehimiet rilevanti hux verament qed jigu implimentati jew implimentati kif xieraq. Għalhekk, ir-rapporteur qed tipproponi li jkun introdott mekkaniżmu ta' evalwazzjoni.

  Ir-rapporteur taqbel mal-ħolqien ta' bażi komuni ta' setghat ġudizzjarji ekwivalenti għall-membri nazzjonali. Madankollu, irid ikun enfasizzat li l-irwol bażiku tal-Eurojust huwa li jikkoordina l-koperazzjoni ġudizzjarja. Għalhekk hemm bosta emendi relatati ma' sitwazzjonijiet fejn il-membri nazzjonali għamlu użu mis-setgħat ġudizzjarji tagħhom f'każijiet urġenti. Sabiex ma jkunx hemm abbuż ta' poter, qed jiġi propost li tiġi introdotta sistema ta' rappurtar wara l-fatti, fejn jiġi spjegat għalfejn ma kienx possibbli li l-membru nazzjonali jidentifika l-awtorità nazzjonali kompetenti fi żmien xieraq. Din id-dejta għandha tkun inkluża wkoll fir-rapporti annwali tal-Eurojust. Barra minn hekk, skond ir-Rapporteur, mhux possibbli li membru nazzjonali, b'mod ġenerali, ma jkunx jista' jidentifika awtorità kompetenti. Għalhekk, din ir-raġuni biex il-membri nazzjonali jingħataw kompetenza li jieħdu passi f'każijiet urġenti, għandha titħassar.

  Bosta emendi huma proposti biex jiżdied il-livell ta' protezzjoni ta' drittijiet proċedurali, bħad-dritt għal difiża, id-dritt ta' informazzjoni u d-dritt għal kumpens legali.

  Ir-Rapporteur hija mħassba wkoll dwar il-fatt li m'hemmx referenza għall-Parlament Ewropew fl-emendi tal-Kunsill, għalkemm fil-futur, kif jispeċifika t-Trattat ta' Liżbona fl-Artikolu 69h, il-Parlament se jkollu poteri ta' kodeċiżjoni f'dan il-qasam u se jkollu rwol importanti ta' sorveljanza tal-attività tal-Eurojust. Għalhekk, ir-Rapporteur tqis li anki f'dan l-istadju, qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona, il-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol ikbar fil-kontroll tal-attivitajiet tal-Eurojust. Għalhekk huwa importanti li informazzjoni dwar l-operat tal-Eurojust, mhux biss tintbgħat lill-Parlament Ewropew, imma jkun hemm rappreżentant fiżiku, biex b'hekk ikun possibbli li l-Membri tal-Parlament Ewropew jistaqsu mistoqsijiet u jipparteċipaw fid-dibattitu. Barra min hekk, il-Parlament Ewropew għandu jkun aktar involut fil-kwistjonijiet marbuta mal-protezzjoni tad-dejta u għandu jirċievi rapporti ppreparati mill-Korp Konġunt ta' Sorveljanza tal-Eurojust.

  PROĊEDURA

  Titolu

  It-tisħiħ tal-Eurojust u l-emenda għad-Deċiżjoni 2002/187/JHA

  Referenzi

  05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)

  Data meta ġie kkonsultat il-PE

  18.2.2008

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  LIBE

  21.2.2008

  Rapporteur(s)

  Data tal-ħatra

  Renate Weber

  27.2.2008

   

   

  Eżami fil-kumitat

  27.2.2008

  8.4.2008

  24.6.2008

   

  Data tal-adozzjoni

  24.6.2008

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  9

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Edit Bauer, Evelyne Gebhardt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Nicolae Vlad Popa, Johannes Voggenhuber