Procedură : 2008/0097(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0311/2008

Texte depuse :

A6-0311/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/09/2008 - 5.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0377

RAPORT     *
PDF 128kWORD 164k
16.7.2008
PE 409.423v02-00 A6-0311/2008

referitor la propunerea de regulament al Consiliuluide modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice

(COM(2008)0314) – C6‑0219/2008 – 2008/0097(CNS))

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Raportor: Neil Parish

(Procedura simplificată - articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice

(COM(2008)0314) – C6‑0219/2008 – 2008/0097(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0314),

–   având în vedere articolul 37 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0219/2008),

–   având în vedere articolele 51 şi 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0311/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

4.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice

Referinţe

COM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS)

Data consultării PE

10.6.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

AGRI

19.6.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

24.6.2008

Examinare în comisie

14.7.2008

 

 

 

Data adoptării

14.7.2008

 

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate