VERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD))
Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Catherine Trautmann

22.7.2008


Procedure : 2007/0247(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0321/2008

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: