Procedure : 2007/0148(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0382/2008

Indgivne tekster :

A6-0382/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0455
P6_TA(2008)0530

BETÆNKNING     ***I
PDF 128kWORD 52k
9.10.2008
PE 414.161v01-00 A6-0382/2008

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)

(KOM(2008)0318 – C6–0205/2008 – 2008/0099(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Diana Wallis

(Kodifikation – forretningsordenens artikel 80)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)

(KOM(2008)0318 – C6–0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0318),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0205/2008),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0382/2008),

A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 17. juli 2008

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)

KOM(2008)0318 af 26.5.2008 – 2008/0099(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 11. juni 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 93/34/EØF af 14. juni 1993 om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer konstaterede den rådgivende gruppe, at forslaget udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                   J.-C. PIRIS                                   C.-F. DURAND Juridisk rådgiver  Juridisk rådgiver  Fung. generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe havde 22 sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE

Titel

Foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (Kodificeret udgave)

Referencer

KOM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Dato for høring af EP

26.5.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

4.6.2008

Ordfører

       Dato for valg

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Dato for vedtagelse

7.10.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

9.10.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik