Eljárás : 2008/0104(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0401/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0401/2008

Viták :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Szavazatok :

PV 19/11/2008 - 7.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0550

JELENTÉS     *
PDF 228kWORD 455k
14.10.2008
PE 407.828v02-00 A6-0401/2008

a közös agrárpolitika módosítása céljából a 320/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK és a(z) […]/2008/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d'adapter la politique agricole commune

(COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0306),

–   tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0241/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0401/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás       1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A gabonafélék esetében a rendszert módosítani kell az ágazat versenyképességének és megfelelő piaci irányultságának biztosítása érdekében, miközben célszerű megtartani az intervenciónak a piaci zavarok esetén biztonsági hálóként betöltött szerepét és elősegíteni a termelők piaci feltételekre való válaszadását. Egy elemzés alapján – amely az árpa kiegészítő intervenciójának alacsony árak mellett felmerülő bizonyos kockázatát mutatta ki – a kukorica intervenciós rendszerének reformjáról szóló tanácsi következtetések arról rendelkeztek, hogy az állapotfelmérés keretében a teljes gabonapiaci intervenciós rendszert felül kell vizsgálni. Mindazonáltal a gabonafélék piaci perspektívája azóta jelentősen megváltozott, jellemzője a növekvő globális kereslet és a világszintű gabonakészletek alacsony szintje által előidézett kedvező világpiaci árkörnyezet. A fentiek ismeretében, más takarmánygabonák intervenciós szintjének a kukoricareformmal egy időbeli keretben történő nullára csökkentése anélkül tenné lehetővé az intervenciót, hogy az a gabonafélék piacának egészére kedvezőtlen hatással lenne. A gabonaágazat piaci kilátásai a durumbúza esetében is érvényesülnek, azaz az intervenciós felvásárlás megszüntethető tekintettel arra, hogy ez utóbbi az intervenciós árakat tartósan és jelentősen meghaladó piaci árak folytán elveszítette jelentőségét. Tekintettel arra, hogy a gabonaintervenciónak inkább biztonsági hálóként mintsem az árak alakulását befolyásoló tényezőként kell működnie, a különböző tagállamok között az aratási időszakok kezdete – az adott gazdasági évet ténylegesen elindító időpont – tekintetében fennálló eltéréseknek a továbbiakban nem lesz jelentősége, mivel a jövőben a rendszer nem az intervenciós szintet és a havi növekedési ütemet tükröző árakról rendelkezik majd. Az egyszerűsítés érdekében a gabonaintervenció időpontjait közösségi szinten össze kell hangolni.

(3) A gabonafélék esetében a rendszert módosítani kell az ágazat versenyképességének és megfelelő piaci irányultságának biztosítása érdekében, miközben célszerű megtartani az intervenciónak a piaci zavarok esetén biztonsági hálóként betöltött szerepét és elősegíteni a termelők piaci feltételekre való válaszadását. Egy elemzés alapján – amely az árpa kiegészítő intervenciójának alacsony árak mellett felmerülő bizonyos kockázatát mutatta ki – a kukorica intervenciós rendszerének reformjáról szóló tanácsi következtetések arról rendelkeztek, hogy az állapotfelmérés keretében a teljes gabonapiaci intervenciós rendszert felül kell vizsgálni. Mindazonáltal a gabonafélék piaci perspektívája azóta jelentősen megváltozott, jellemzője a növekvő globális kereslet és a világszintű gabonakészletek alacsony szintje által előidézett kedvező világpiaci árkörnyezet. A fentiek ismeretében, más takarmánygabonák intervenciós szintjének a kukoricareformmal egy időbeli keretben történő nullára csökkentése anélkül tenné lehetővé az intervenciót, hogy az a gabonafélék piacának egészére kedvezőtlen hatással lenne. A gabonaágazat piaci kilátásai a durumbúza esetében is érvényesülnek, azaz az intervenciós felvásárlás megszüntethető tekintettel arra, hogy ez utóbbi az intervenciós árakat tartósan és jelentősen meghaladó piaci árak folytán elveszítette jelentőségét. Tekintettel arra, hogy a gabonaintervenciónak inkább biztonsági hálóként kell működnie, az intervenciót csak a gazdasági év utolsó három hónapjában kell megnyitni.

Indokolás

Az intervenciónak a gazdasági év vége előtt néhány hónappal való megkezdése biztosítja a spekuláció elkerülését, miközben megőrzi az intervenció biztonsági hálóként betöltött szerepét.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2003-as reform óta nőtt a rizságazat versenyképessége, a termelési szint állandó, a közösségi és a világpiacon egyaránt növekvő keresletre tekintettel csökkennek a készletek, és a várható árak jelentősen meghaladják az intervenciós árat. A fentiekre tekintettel a rizs intervenciós felvásárlására vonatkozó rendelkezések a továbbiakban nem szükségesek, és azokat el kell törölni.

(4) A 2003-as reform óta nőtt a rizságazat versenyképessége, a termelési szint állandó, a közösségi és a világpiacon egyaránt növekvő keresletre tekintettel csökkennek a készletek, és a várható árak jelentősen meghaladják az intervenciós árat. Az intervenciós árakat ugyanakkor fenn kell tartani mint biztonsági hálót.

Indokolás

Mivel különféle okok miatt a piac visszaesése nem zárható ki, ezért a rizságazatban meg kell tartani egyfajta biztonsági hálót.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A fenti termékek intervenciójának eltörlése 2009-ben kockázat nélkül elvégezhető, mivel a jelenlegi piaci helyzet és a piaci kilátások arra utalnak, hogy 2009-ben intervenció ezekre a termékekre semmilyen esetben sem lesz alkalmazandó.

(6)A rizs és a sertéshús intervenciójának eltörlése 2009-ben kockázat nélkül elvégezhető, mivel a jelenlegi piaci helyzet és a piaci kilátások arra utalnak, hogy 2009-ben intervenció ezekre a termékekre semmilyen esetben sem lesz alkalmazandó.

Indokolás

Az intervenció 2009-től csak a sertéshúságazatban és a rizságazatban szüntethető meg.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a tejkvóták felső határai által korlátozottan – közép távon várhatóan fokozatos, bár szerény csökkenést fog mutatni tekintettel arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás a 2004-es bővítést megelőzően a Közösségbe nem tartozó tagállamokban az önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog vezetni, míg a termelés növekedése a kvóták létezése miatt korlátozott mértékű lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési időszakban várhatóan tovább növekszik majd. Az erős belső és külső kereslet összefüggésében a tejkvóta ma már korlátozza a termelésbővítést, szemben azzal a helyzettel, amikor a kvóták a túltermelés elkerülése érdekében kerültek bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a kvóták csökkentik a piacorientáltságot, mivel torzítják a mezőgazdasági termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, és a szerkezetátalakítás lelassításával megakadályozzák a hatékonyság növekedését. Megszüntetésükre az ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. mellékletében meghatározott évenkénti emelésekkel történő fokozatos megszüntetése (évente 1%-kal a 2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé tenné a zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő túlzott mértékű kiigazításokat.

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a tejkvóták felső határai által korlátozottan – közép távon várhatóan fokozatos, bár szerény csökkenést fog mutatni tekintettel arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás a 2004-es bővítést megelőzően a Közösségbe nem tartozó tagállamokban az önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog vezetni, míg a termelés növekedése a kvóták létezése miatt korlátozott mértékű lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési időszakban várhatóan tovább növekszik majd. A tejkvótáknak az e rendelet I. mellékletében meghatározott emelése (2 %-kal a 2008/2009-es gazdasági évben és 1-1 %-kal a 2009/2010-es és a 2010/2011-es gazdasági évben) lehetővé tenné, hogy rendelkezésre álljanak a tejágazat helyzetének megfelelő értékeléséhez szükséges elemek.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)2009-től a tejtermelők befektetéseinek támogatását nem lehet a meghatározott kvóta alapján korlátozni, hogy a gyártók a piaci helyzettől függően további befektetéseket eszközölhessenek.

Indokolás

Figyelembe véve a tejkvóta-szabályozásban 2015-től várható módosításokat, a tejtermelőknek már előzetesen biztosítani kell azon lehetőséget, hogy alkalmazkodjanak a változásokhoz és piacorientált befektetéseket eszközöljenek, különösen azért, mivel a befektetési támogatásokra vonatkozó határidők viszonylag hosszúak.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A vajra vonatkozó magántárolási támogatást nem alkalmazzák széles körben. A közösségi tejtermelés szezonális szerkezetére tekintettel azonban a vajtermelés is mindig szezonális szerkezetet mutat majd. Ennélfogva a vajpiacra időlegesen nyomás nehezedhet, amely szezonális tárolással enyhíthető. A Bizottságnak mindazonáltal inkább megfelelő piacelemzés, mint a támogatási rendszer évenkénti megnyitásának kötelezettsége alapján kell döntenie, a rendszernek tehát opcionálissá kell válnia.

törölve

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A cukrászati termékek és a jégkrémek előállításához használt, valamint a közvetlen fogyasztásra szánt vaj értékesítési támogatását a vaj intervenciós árának 2004-től kezdődő csökkentésével összhangban csökkentették, majd összege elérte a nullát, még mielőtt a pályázati eljárásokat a kedvező piaci körülmények miatt felfüggesztették volna. Az értékesítési támogatási rendszerekre már nincs szükség a piac intervenciós árak szintjén történő támogatása érdekében, ezért azokat ajánlatos megszüntetni.

(12) A cukrászati termékek és a jégkrémek előállításához használt, valamint a közvetlen fogyasztásra szánt vaj értékesítési támogatását a vaj intervenciós árának 2004-től kezdődő csökkentésével összhangban csökkentették, majd összege elérte a nullát, még mielőtt a pályázati eljárásokat a kedvező piaci körülmények miatt felfüggesztették volna.

Indokolás

Mivel különféle okok miatt a piac visszaesése nem zárható ki, ezért a vaj értékesítési támogatására vonatkozóan meg kell tartani egyfajta biztonsági hálót.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Már a közös agrárpolitika 2003-as reformja esetében is helytálló volt, hogy a közösségi mezőgazdaság versenyképességének javítása, valamint a piacorientáltabb és fenntarthatóbb mezőgazdaság elősegítése érdekében folytatni kell a termelés támogatásáról a termelő támogatására való áttérést, eltörölve a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletben („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szereplő támogatásokat a szárított takarmány, a len, a kender és a burgonyakeményítő esetében, és e termékek támogatását minden egyes mezőgazdasági üzem esetében a termeléstől függetlenített jövedelemtámogatási rendszerbe építeni. Hasonlóképpen a 2003-as KAP-reform esetéhez, bár a támogatásoknak a termeléstől való függetlenítése a termelőknek ténylegesen kifizetett összegeken nem változtat, mégis jelentősen növeli a jövedelemtámogatás hatékonyságát.

(13) Már a közös agrárpolitika 2003-as reformja esetében is helytálló volt, hogy a közösségi mezőgazdaság versenyképességének javítása, valamint a piacorientáltabb és fenntarthatóbb mezőgazdaság elősegítése érdekében folytatni kell a termelés támogatásáról a termelő támogatására való áttérést, eltörölve a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletben („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szereplő támogatásokat a len, a kender és a burgonyakeményítő esetében, és e termékek támogatását minden egyes mezőgazdasági üzem esetében a termeléstől függetlenített jövedelemtámogatási rendszerbe építeni. Hasonlóképpen a 2003-as KAP-reform esetéhez, bár a támogatásoknak a termeléstől való függetlenítése a termelőknek ténylegesen kifizetett összegeken nem változtat, mégis jelentősen növeli a jövedelemtámogatás hatékonyságát.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A Tanács 2000-ben elhatározta a rövid lenrost és kenderrost támogatásának fokozatos megszüntetését. A fenti döntést a 2009/2010-es gazdasági évtől kezdődő hatállyal az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletnek a 247/2008/EK rendelettel történő módosításával hajtották végre, és ezáltal megszüntették a hagyományos területeken termelt lenrost feldolgozóinak nyújtott kiegészítő feldolgozási támogatást. A hosszú lenrost esetében a támogatást függetleníteni kell a termeléstől. Lehetővé téve azonban az ipar alkalmazkodását, az egységes támogatási rendszerre való áttérés első felét 2011-ben, a fennmaradó részét pedig 2013-ban kell végrehajtani.

(14) A Tanács 2000-ben elhatározta a rövid lenrost és kenderrost támogatásának fokozatos megszüntetését. A fenti döntést a 2009/2010-es gazdasági évtől kezdődő hatállyal az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletnek a 247/2008/EK rendelettel történő módosításával hajtották végre, és ezáltal megszüntették a hagyományos területeken termelt lenrost feldolgozóinak nyújtott kiegészítő feldolgozási támogatást. A hosszú lenrost esetében a támogatást függetleníteni kell a termeléstől. Lehetővé téve azonban az ipar alkalmazkodását, az egységes támogatási rendszerre való áttérést legkésőbb 2013-ig végre kell hajtani.

Indokolás

2008. március 12-i, elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásában a Parlament hosszabb, nevezetesen legfeljebb 2013-ig tartó átmeneti időszakra tett javaslatot, és ezt az álláspontot itt is érvényre kell juttatni.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A szárított takarmány támogatási rendszerének reformjára 2003-ban került sor, a támogatás egy részét függetlenítették a termeléstől, és odaítélték a termelőknek. Az állapotfelmérés általános irányultsága a fokozottabb piacorientáltság felé és a takarmánypiac jelenlegi kilátásai fényében, az ágazat összes támogatásának a termeléstől való teljes mértékű függetlenítéséhez vezető átmeneti folyamatot a fennmaradó támogatások függetlenítésével célszerű lezárni. A feldolgozóknak fizetendő támogatások megszüntetésének hatásait minden valószínűséggel enyhíteni lehet a termelőknek fizetett nyersanyagárak megfelelő kiigazításával, mely utóbbiak – a támogatásoknak a termeléstől való függetlenítése révén – megemelt összegű közvetlen támogatási jogosultságokat kapnak majd. A feldolgozóknak járó támogatás megszüntetését a piaci feltételek és a fehérjenövények általános kilátásai is indokolják. Tekintettel arra, hogy az ágazat szerkezetátalakítása a 2003-as reform óta folyik, és nemrégiben fény derült a szárított takarmány előállítása folytán a környezetre gyakorolt különösen kedvezőtlen hatásra, a támogatást oly módon kell függetleníteni a termeléstől, hogy az ágazat alkalmazkodásának lehetővé tétele érdekében egy kétéves, rövid átmeneti időszakot célszerű biztosítani.

(15) A szárított takarmány támogatási rendszerének reformjára 2003-ban került sor, a támogatás egy részét függetlenítették a termeléstől, és odaítélték a termelőknek. Az állapotfelmérés általános irányultsága a fokozottabb piacorientáltság felé és a takarmánypiac jelenlegi kilátásai fényében, az ágazat összes támogatásának a termeléstől való teljes mértékű függetlenítéséhez vezető átmeneti folyamatot a fennmaradó támogatások függetlenítésével legkésőbb 2013-ig célszerű lezárni.

Indokolás

A szárított-takarmány-ágazat hosszabb átmeneti időszakot igényel, részelges kapcsolással.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A belső és a nemzetközi gabona- és keményítőpiacokon zajló változások miatt a keményítőre vonatkozó termelési visszatérítés többé nem felel meg eredeti célkitűzéseinek, következésképpen indokolt annak eltörlése. A piaci feltételek és kilátások oly módon alakultak, hogy a támogatás mértékét egy bizonyos időszakra nulla értékben határozták meg, és ez várhatóan a jövőben is így lesz, ennélfogva a támogatás hirtelen eltörlése az ágazat hátrányos befolyásolása nélkül végrehajtható.

törölve

Indokolás

A termelési visszatérítések rendszerét nem csak hogy fenn kell tartani, de fel kellene kérni a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a rendszer működésének javítására.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az állatbetegségekhez kapcsolódó rendkívüli piactámogatási intézkedésekre vonatkozó szabályokat horizontális kockázatkezelési rendelkezésekbe kell foglalni, ezért azokat az 1234/2007/EK rendeletből el kell hagyni.

törölve

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A termelői szervezetek hasznos szerepet játszhatnak a kínálat csoportosításában azokban az ágazatokban, ahol a termelők és a vevők koncentrációjában egyensúlyhiány tapasztalható. A tagállamoknak ezért minden ágazat vonatkozásában képeseknek kell lenniük a termelői szervezetek elismerésére.

(19) Jóllehet a terménybiztosítás vagy a segélyalapok hozzájárulhatnak az utólagos kockázatkezeléshez, az rendkívül költségesnek bizonyulhat gazdasági és társadalmi szempontból, ezért ezzel párhuzamosan ösztönözni kell a megelőző kockázatkezelést lehetővé tevő eszközök kialakítását. A termelői szervezetek a szakmaközi szervezetekhez hasonlóan fontos szerepet játszhatnak e megelőző kockázatkezelésben, többek között a kínálat azon ágazatokban történő csoportosítása révén, ahol a termelők és a vevők koncentrációjában egyensúlyhiány tapasztalható, vagy a piacok ismeretének javítása révén. A tagállamoknak ezért minden ágazat vonatkozásában képeseknek kell lenniük a termelői szervezetek és a szakmai szervezetek elismerésére.

Indokolás

A kockázatkezelés terén az anticipációnak elsődleges célkitűzéssé kell válnia, mivel a pusztán utólagos megközelítés rendkívül költségesnek bizonyulhat gazdasági és foglalkoztatási szempontból.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 2 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

10 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2) A 10. cikk a következőképpen módosul:

törölve

a) Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

 

i) Az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

«a) közönséges búza, árpa, kukorica és cirok;”

 

ii) A b) pontot el kell hagyni;

 

b) A (2) bekezdést el kell hagyni.

 

Indokolás

A gabonafélékre és a rizsre vontkozó intervenciót nem szabad módosítani, hanem fent kell tartani mintegy biztonsági hálóként.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 3 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alszakasz – 11 cikk – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) gabonafélékre november 1-jétől május 31-ig;

a) gabonafélékre március 1-jétől május 31-ig;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 3 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alszakasz – 11 cikk – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

da) sertéshúsra bármely gazdasági év során végig;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 3 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alszakasz – 12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) sertéshús esetében a Bizottság – a 195. cikk (1) bekezdésében említett bizottság közreműködése nélkül – nyitja meg, amennyiben egy reprezentatív időszakban a hasított sertések – a Közösség reprezentatív piacain az egyes tagállamokban regisztrált és az egyes tagállamok sertésállományának relatív nagyságát tükröző együtthatóval súlyozott árak alapján megállapított – piaci átlagára alacsonyabb, mint a referenciaár 103%-a, és várhatóan alacsonyabb is marad.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 3 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alszakasz – 12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottság – a 195. cikk (1) bekezdésében említett bizottság közreműködése nélkül – felfüggesztheti a közönséges búza állami intervencióját, ha a Rouenból származó, legalább 11% fehérjetartalmú búza ára meghaladja a referenciaárat.

2. A Bizottság felfüggesztheti a közönséges búza állami intervencióját, ha a Rouenból származó, legalább 11% fehérjetartalmú búza ára meghaladja a referenciaárat

A Bizottság – a 195. cikk (1) bekezdésében említett bizottság közreműködése nélkül – újra megnyitja az állami intervenciót, ha az e bekezdés első albekezdésében meghatározott körülmények többé nem állnak fenn.

A Bizottság újra megnyitja az állami intervenciót, ha az e bekezdés első albekezdésében meghatározott körülmények többé nem állnak fenn.

Indokolás

A Bizottság semmilyen indokot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy miért vonná meg e hatáskört a tagállamok ágazati szakértőiből álló irányító bizottságtól.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 5 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

II rész – I cím – I fejezet – III szakasz – I alszakasz

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5) A II. rész I. címe I. fejezete III. szakaszának I. alszakaszát el kell hagyni.

törölve

Indokolás

A vaj a legérzékenyebb olyan termék, amelyből, töbletet állítanak elő, és az intervenciós eszközök fenntartása is ennek esetében a legfontosabb. Ezért fejelszteni kell a bizottsági javaslatot, fenntartva a vaj magántárolásának kötelező jellegű támogatását és a vaj értékesítési támogatását, elfogadva azonban ezen – rendkívül bonyolultan irányított – eszközök egyszerűsítését.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 6 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

31 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6) A 31. cikk a következőképpen módosul:

törölve

a) Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

 

i) A c) pontot követően a bekezdés a következő pontokkal egészül ki:

 

«c bis) sózatlan vaj, amely a Közösség területén lévő, jóváhagyott vállalkozásban tejszínből vagy tejből készült, és amelynek minimális vajzsírtartalma 82 tömegszázalék, maximális zsírmentes tejszárazanyag-tartalma 2 tömegszázalék, maximális víztartalma pedig 16 tömegszázalék;

 

c ter) sózott vaj, amely a Közösség területén lévő, jóváhagyott vállalkozásban tejszínből vagy tejből készült, és amelynek minimális vajzsírtartalma 80 tömegszázalék, maximális zsírmentes tejszárazanyag-tartalma 2 tömegszázalék, maximális víztartalma 16 tömegszázalék, maximális sótartalma pedig 2 tömegszázalék;”

 

ii) az e) pontot el kell hagyni;

 

b) A (2) bekezdésben a második albekezdést el kell hagyni.

 

Indokolás

Egy korábbi módosítás már fenntartja a tárolás kötelező támogatását, így annak már nem kell szerepelnie a választható támogatások között.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 7 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

34 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendelet a következő 34a. cikkel egészül ki:

„34a. cikk

törölve

A támogatás feltételei vaj esetében

 

1. „(1) A Bizottság határozhat vaj magántárolásának támogatásáról, különösen ha a piacon az árak változása és a termékek készletei olyan súlyos egyensúlyi zavarra utalnak, amely szezonális tárolással elkerülhető vagy csökkenthető.

 

2. A támogatás összegét a Bizottság a tárolási költségek és a vaj piaci ára valószínű változásának figyelembevételével rögzíti.”

 

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 8 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

36 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8) A 36. cikket el kell hagyni.

törölve

Indokolás

Meg kell tartani a 1234/2007/EK rendelet 36. cikkét, amely előírja, hogy a Bizottság határozhat magántárolási támogatás nyújtásáról, ha a 31. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett sajttermékek esetében az árak alakulása és a készletek helyzete a piac egyensúlyának súlyos zavarára utalnak, amely szezonális tárolással felszámolható vagy csökkenthető. Ez az intézkedés versenyképes eszközt jelent a gazdaságok számára, és segíti a termékek minőségének javítását.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 11 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

44 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11) A 44. cikket el kell hagyni.

törölve

Indokolás

Ez a rendelkezés már olyan pusztító válsághelyzetekben is bizonyította hatékonyságát, mint a 2001-es száj- és körömfájásjárvány. A Bizottság ennek ellenére törölni akarja és ezt az állat- és növénybetegségek esetére létrehozott segélyalap bevezetésével indokolja. Ám nem azonos, hanem kiegészítő intézkedésekről van szó. Az olyan új fertőző állatbetegségek felbukkanása idején, mint például a kéknyelv betegség, az elővigyázatosság elvének megfelelően meg kell őrizni a 44. cikket.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 12 pont – a pont

Az 1234/2007/EK rendelet

46 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: „(3)

törölve

"1. A 45. cikkben említett kivételes támogatási intézkedésekhez a Közösség a tagállamok által viselt kiadások 50%-ának megfelelő mértékben társfinanszírozást nyújt.”

 

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 14 a pont (új)

Az 1234/2007/EK rendelet

66 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14a) A 66. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) A tagállamok ideiglenes kvótaemeléseket alkalamzhatnak a többi tagállam tejkvótáinak kihasználatlansága alapján, amennyiben bizonyítékot képesek szolgáltatni arra, hogy tejpiacuk az általános szabályozás keretében nem képes a zökkenőmentes átmenetre. A Bizottság e célból minden évben kiszámítja a tejkvóták kihasználatlanságát. A Bizottság értékeli a tagállamok potenciális keresletét a kvóták kiegészítő emelései tekintetében, és javaslatot terjeszt elő a termelési kvóták átmeneti megosztására vonatkozóan minden gazdasági év elején. Ezeknek az egy adott gazdasági évre szóló átmeneti kvótáknak mindig alacsonyabbnak kell lenniük az érintett gazdasági évet megelőző gazdasági év kvótáinak kihasználatlansági szintjénél. A Bizottság munkáját segítheti a 195. cikk (1) bekezdésében említett bizottság.”.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 14 b pont (új)

1234/2007/EK rendelet

78 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14b)A 78. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„3a. Az Európai Unió számára a többletilleték jogcímén végrehajtott befizetésekből, valamint a mezőgazdasági költségvetésben elért megtakarításokból származó teljes bevételnek a tejalapba kellene befolynia annak érdekében, hogy a tejágazatban kísérőintézkedéseket lehessen végrehajtani.

 

A […]/2008/EK rendelet [a közvetlen kifizetésekről szóló új rendelet] 68. cikkével [Általános szabályok] összhangban a finanszírozás tárgyát képező intézkedéseket nem a jelen rendszer szerint kell fianszírozni.”

Indokolás

A tejszektor érzékeny ágazat. Az agrárköltségvetés megtakarításait, különösen a tejágazaton belül, az ágazat támogatásához és szerkezetátalakításához kell felhasználni.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 17 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

II rész – I cím – IV fejezet – I szakasz – I alszakasz

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17) A II. rész I. címe IV. fejezete I. szakaszának I. alszakaszát el kell hagyni.

törölve

Indokolás

Az 1782/2003/EK rendelethez fűzött módosítások kapcsán már pontosan kifejtett indokok miatt nem helyénvaló e támogatások törlése.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 18 a pont (új)

Az 1234/2007/EK rendelet

91 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a) a 91. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A 2009/2010-től 2012/2013-ig terjedő gazdasági években ugyanezen feltételekkel a rövid rostok előállítására alkalmas len és kender szalmájának feldolgozásához is nyújtható támogatás.”

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 19 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

92 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"1. A 91. cikkben meghatározott feldolgozási támogatás összege a hosszú lenrost esetében a következők szerint alakul:

"1. A 91. cikkben meghatározott feldolgozási támogatás összege a hosszú lenrost esetében a következők szerint alakul:

a) a 2009/2010-es és a 2010/2011-es gazdasági évre 200 EUR; és

a) a hosszú lenrost esetében: a 2009/2010-től 2012/2013-ig terjedő gazdasági évekre tonnánként 160 EUR;

b) tonnánként 100 EUR a 2011/2012-es és a 2012/2013-as gazdasági évre.”

b) a legfeljebb 7,5% szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrost és kenderrost esetében: a 2009/2010-től 2012/2013-ig terjedő gazdasági évekre tonnánként 90 EUR.

 

A tagállamok azonban – a hagyományos felvevőpiacokra tekintettel – határozhatnak támogatás nyújtásáról a következő esetekben is:

 

a) 7,5–15% szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrost,

 

b) 7,5–25% szennyeződést és szilánkot tartalmazó kenderrost.

 

A második albekezdésben említett esetekben a tagállamok a támogatást az előállított mennyiséget meg nem haladó mennyiség után adják, 7,5% szennyeződéssel és szilánkkal számolva.”

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 20 a pont (új)

Az 1234/2007/EK rendelet

94 cikk – 1 a bekezdése

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20a) A 94. cikk (1a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1a) A támogatható rövid lenrost és kenderrost maximális garantált mennyisége a 2009/2010-es gazdasági évtől a 2012/2013-as gazdasági évig gazdasági évenként 147 265 tonna. Ezt a mennyiséget a XI. melléklet A.II. pontjával összhangban, garantált nemzeti mennyiségek formájában szét kell osztani egyes tagállamok között.”

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 20 b pont (új)

Az 1234/2007/EK rendelet

94 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

20b) A 94a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„94a. cikk

Kiegészítő támogatás

A 2009/2010-től 2012/2013-ig terjedő gazdasági évek során kiegészítő támogatást kell nyújtani az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók részére a XI. melléklet A.III. pontjában ismertetett I. és II. területen található, lennel bevetett területek után, amelyek szalmatermelése

 

a) a 91. cikk (1) bekezdésében említett adásvételi szerződés vagy kötelezettségvállalás tárgyát képezte, és

 

b) hosszú rosttá történő feldolgozási támogatásban részesül.

 

A kiegészítő támogatás összege az I. területen 120 EUR/hektár, a II. területen pedig 50 EUR/hektár.”

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 21 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

II rész – I cím – IV fejezet – I szakasz – III alszakasz – 95 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A gyártott keményítő után tonnánként 22,25 EUR árkiegészítést kell fizetni a 2009/2010-es és a 2010/2011-es gazdasági évre a burgonyakeményítőt termelő vállalkozások részére a 84a. cikk (2) bekezdésében említett kvótahatáron belül gyártott burgonyakeményítő-mennyiség után, amennyiben a vállalkozások a kvótában meghatározott keményítőmennyiség gyártásához szükséges összes burgonya esetében megfizették a minimálárat a burgonyatermelők részére.

1. A gyártott keményítő után tonnánként 22,25 EUR árkiegészítést kell fizetni a 2009/2010-estől a 2012/2013-as gazdasági évig a burgonyakeményítőt termelő vállalkozások részére a 84a. cikk (2) bekezdésében említett kvótahatáron belül gyártott burgonyakeményítő-mennyiség után, amennyiben a vállalkozások a kvótában meghatározott keményítőmennyiség gyártásához szükséges összes burgonya esetében megfizették a minimálárat a burgonyatermelők részére.

Indokolás

Actuellement, un régime de contingentement prévoit une quantité maximale de fécule par pays ensuite répartie par féculerie (sous-contingentement) (règlement (CE) 1868/94, article 8). Le régime d'aide à la transformation de fécule de pommes de terre a été prorogé en juin 2007 (règlement (CE) 671/2007 pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009.

Cette production est génératrice de nombreux emplois industriels, très localisés, et dont la disparition aurait des conséquences importantes au niveau local. C'est pourquoi, il semble plus approprié de maintenir un statu quo sur ce régime de soutien jusqu'en 2013, tout en maintenant le contingentement et le prix minimum jusqu'en 2013 (demandé par les producteurs et féculiers des principaux pays producteurs).

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 22 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

96 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22) A 96. cikket el kell hagyni.

törölve

Indokolás

A keményítő-előállításhoz kapcsolódó visszatérítések a burgonyakeményítő-ágazat szabályozásának szerves részeét képezik. Azok kiszámítása a világpiaci árak alapján történik, és jelenleg nullán állnak. Éppen ezért az európai feldolgozóipar versenyképességéhez szükséges ezen eszköz fenntartása nem jár további költségvetési következményekkel, és lehetővé teszi a vállalkozások számára kedvezőtlen piaci helyzetekre való válaszadást.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 24 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

101 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24) A 101. cikket el kell hagyni.

24) Az 101. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„101. cikk

 

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum csökkentett áron történő beszerzéséhez nyújtott támogatás

 

Amennyiben tejterméktöbbletek halmozódnak fel, vagy várható, hogy ilyen többletek halmozódnak fel, a Bizottság az általa meghatározott feltételek mellett dönthet úgy, hogy támogatás nyújtható a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum csökkentett áron történő beszerzéséhez:

 

a) cukrászati termékek és jégkrémek gyártói részére;

 

b) egyéb, a Bizottság által meghatározott élelmiszerek előállítói részére.”

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 29 a pont (új)

Az 1234/2007/EK rendelet

122 cikk – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29 a) A 122. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„A tagállamok ezenkívül elismerhetik termelői szervezetként a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet 5.cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kérelmezői csoportosulásokat1. Ebben az esetben az első albekezdés c) i. pontjában foglalt rendelkezések alkalmazandók.”

 

_________

1 HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

Indokolás

E javaslat célja lehetővé tenni a földrajzi jelzéseket igénylő csoportok számára, hogy azokat az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 122. cikke értelmében vett termelői szervezetként ismerjék el, továbbá, ami még fontosabb, hogy a 122. cikk (1) bekezdése c)i) pontjában szereplő rendelkezések kedvezményezettjei lehessenek, azaz vonatkozzon rájuk "a termelés kereslethez való mennyiségi és minőségi szempontú igazításának" lehetősége.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 30 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

124 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

«1. A 122. cikket és a 123. cikk (1) bekezdését a termelői vagy szakmaközi szervezetek elismerésére vonatkozó – a nemzeti jogon alapuló és a közösségi joggal összhangban álló – tagállami döntés sérelme nélkül kell alkalmazni az 1. cikkben említett ágazatok mindegyikében, a 122. cikk első bekezdésének a) pontjában és a 123. cikk (1) bekezdésében említett ágazatok kivételével.”

«1. A 122. cikket és a 123. cikk (1) bekezdését a termelői vagy szakmaközi szervezetek elismerésére vonatkozó – a nemzeti jogon alapuló és a közösségi joggal összhangban álló – tagállami döntés sérelme nélkül kell alkalmazni az 1. cikkben említett ágazatok mindegyikében, a 122. cikk első bekezdésének a) pontjában és a 123. cikk (1) bekezdésében említett ágazatok kivételével.”

 

Ezek a szakmaközi szervezetek különösen a megelőző jellegű kockázatkezelés, a kutatás és fejlesztés, a termékekről és a szektorokról szóló tájékoztatás és azok promóciója, a piacokra vonatkozó elemzés és tájékoztatás, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatos intézkedések elősegítése érdekében tevékenykedhetnek.”

Indokolás

Mivel az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 124. cikke meghatározza a tagállamok azon lehetőségét, hogy valamennyi ágazatban elismerjenek szakmaközi szervezeteket, ezért – különösen a teljesség elvére tekintettel – szükségesnek látszik ezen testületek hagyományos tevékenységi területeinek felsorolása.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 30 a pont (új)

Az 1234/2007/EK rendelet

162 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

30a) A 162. cikk (1) bekezdése a) pontjának i) alpontját el kell hagyni. *

 

Az 1234/2007/EK rendelet cikkeit és mellékleteit ennek megfelelően ki kell igazítani.

Indokolás

Az EU export-visszatérítései mindig is komoly kritikát kaptak a fejlődő országok részéről. Tekintettel a jelenlegi konjunktúrára, helyénvalónak tűnik megszüntetni az export-visszatérítéseket a gabonafélék és a rizs esetében, annál is inkább, mivel a Bizottság a dohai tárgyalások keretében már javasolni akarta az export-visszatérítések eltörlését.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 30 b pont (új)

Az 1234/2007/EK rendelet

162 cikk – 1 bekezdés – a pont –ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

30b) A 162. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii) alpontját el kell hagyni. *

 

Az 1234/2007/EK rendelet cikkeit és mellékleteit ennek megfelelően ki kell igazítani.

Indokolás

Az EU export-visszatérítései mindig is komoly kritikát kaptak a fejlődő országok részéről. Tekintettel a jelenlegi konjunktúrára, helyénvalónak tűnik megszüntetni az export-visszatérítéseket a gabonafélék és a rizs esetében, annál is inkább, mivel a Bizottság a dohai tárgyalások keretében már javasolni akarta az export-visszatérítések eltörlését.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a cikk – 31 a pont (új)

Az 1234/2007/EK rendelet

182 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31 bis) A 182. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"3. Azok a tagállamok, amelyek a 2006. február 20-án, a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében rögzített cukorkvótához képest cukorkvótájukat több mint 50 %-kal csökkentik, a 2013/2014-es gazdasági évig ideiglenes állami támogatást nyújthatnak.

 

A Bizottság a valamely érintett tagállam által benyújtott kérelem alapján dönt az ezen intézkedés céljára rendelkezése álló állami támogatás teljes összegéről.

 

Olaszország esetében a cukorrépa-termelők számára és a cukorrépa szállítására nyújtandó, az első albekezdésben említett ideiglenes támogatás egy gazdasági évben, egy tonna cukorrépára vetítve összességében nem haladhatja meg a 11 EUR-t.

 

Finnország egy gazdasági évben hektáronként legfeljebb 350 EUR támogatást ítélhet oda a cukorrépa-termelőknek.

 

Az érintett tagállamok az egyes gazdasági évek végétől számított harminc napon belül tájékoztatják a Bizottságot az abban a gazdasági évben ténylegesen odaítélt állami támogatás összegéről.”

Indokolás

A cukorrépa- és cukornádtermelők jelenlegi közösségi támogatási rendszerét meg kell hosszabbítani 2013/2014-ig azon tagállamok vonatkozásában, amelyek a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében előírt szerkezetátalakítási támogatást a 318/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletében 2006. február 20-án megállapított cukorkvóta legalább 50%-ára megadják, az ötéves felső határ nélkül, annak érdekében, hogy szembe tudjanak nézni az átszervezésből következő alkalazkodási szükségletekkel.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 32 pont

Az 1234/2007/EK rendelet

184 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"5) 2011. június 30-ig az Európai Parlament és a Tanács részére a tejre vonatkozó kvótarendszer zökkenőmentes, fokozatos megszüntetésének feltételeiről, beleértve különösen a kvóták esetleges további növelését vagy a kiegészítő illeték esetleges csökkentését.”

"5) 2010. december 31-ig az Európai Parlament és a Tanács részére a tejpiac helyzetéről. A jelentés a kvótarendszer liberalizációja keretében elemzi a tagállamok igazgatási rendszerének hatékonyságát is. A jelentéshez szükség esetén megfelelő javaslatokat kell csatolni.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet

Az 1234/2007/EK rendelet

IX Melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Tagállam

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgium

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgária

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

Cseh Köztársaság

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Dánia

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Németország

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Észtország

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Írország

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Görögország

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Spanyolország

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

Franciaország

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Olaszország

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

11 066 113,975

11 176 775,115

11 288 542,866

11 288 542,866

Ciprus

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lettország

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Litvánia

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Luxemburg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Magyarország

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Málta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Hollandia

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Ausztria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Lengyelország

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portugália

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Románia

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Szlovénia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Szlovákia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finnország

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Svédország

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Egyesült Királyság

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

A Parlament módosításai

Tagállam

2008/09

2009/10

2010/11

Belgium

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

Bulgária

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

Cseh Köztársaság

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

Dánia

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

Németország

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

Észtország

659 295,360

665 888,314

672 547,197

Írország

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

Görögország

836 923,260

845 292,493

853 745,418

Spanyolország

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

Franciaország

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

Olaszország

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

Ciprus

148 104,000

149 585,040

151 080,890

Lettország

743 220,960

750 653,170

758 159,701

Litvánia

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

Luxemburg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

Magyarország

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

Málta

49 671,960

50 168,680

50 670,366

Hollandia

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

Ausztria

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

Lengyelország

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

Portugália

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

Románia

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

Szlovénia

588 170,760

594 052,468

599 992,992

Szlovákia

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

Finnország

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

Svédország

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

Egyesült Királyság

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

Indokolás

Az I. melléklet a nemzeti tejkvótákat tartalmazza: mennyiségben (tonnában) kifejezve tagállamonként. Az I. melléklet e rendelet 4. cikkének (14) bekezdéséhez, valamint az 1234/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdéséhez és 65. cikkéhez kapcsolódik. Az előadó azt javasolja, hogy a 2008/2009-es évre elfogadott 2%-os növelés mellett támogassák a tejkvóta 1%-os növelését a 2009/2010-es és a 2010/2011-es gazdasági évre vonatkozóan. Az előadója szeretné újra felmérni a piaci helyzetet a későbbi kvótaévekre, mivel a tejpiac gyorsan változik.


ELJÁRÁS

Cím

A 320/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK és a(z) […]/2008/EK rendelet módosítása a közös agrárpolitika módosítása céljából

Hivatkozások

COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

16.6.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

19.6.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

13

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Tőkés László, Donato Tommaso Veraldi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný

Benyújtás dátuma

14.10.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat