Postup : 2007/0039(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0416/2008

Předložené texty :

A6-0416/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/11/2008 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0528

ZPRÁVA     *
PDF 136kWORD 54k
20. 10. 2008
PE 414.027v02-00 A6-0416/2008

o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(KOM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 0416/2008(CNS))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski

Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(KOM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 0416/2008(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0105),

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Republikou Kazachstán,

–   s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, článek 93, článek 94, článek 133, článek 181a a čl. 300 odst. 2 druhou větu Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 101 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6‑0328/2008),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6‑0416/2008),

1.  schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Republiky Kazachstán.


POSTUP

Název

Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Kazachstánem s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU

Referenční údaje

(KOM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS))

Datum konzultace s EP

22.9.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

Výbor pro zahraniční věci

25.9.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.9.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

INTA

11.4.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jacek Saryusz-Wolski

20.3.2007

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

20.3.2007

Datum přijetí

20.3.2007

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí