JELENTÉS az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

20.10.2008 - (COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS)) - *

Külügyi Bizottság
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski

Eljárás : 2007/0039(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0416/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0416/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(2007)0105),

–   tekintettel a Kazah Köztársasággal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–   tekintettel az EK-Szerződés 44. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatára, 55. cikkére, 57. cikkének (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikkének (2) bekezdésére, 93., 94., 133. és 181a. cikkére, valamint 300. cikke (2) bekezdésének második mondatára,

–   tekintettel az EK-Szerződés 101. cikkére,

–   tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződése 6. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0328/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6‑0416/2008),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Kazah Köztársaság kormányának és parlamentjének.

ELJÁRÁS

Cím

Az EK és Kazahsztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Bulgáriának és Romániának az EU-hoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadása

Hivatkozások

COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

22.9.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

25.9.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.9.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

11.4.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jacek Saryusz-Wolski

20.3.2007

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

20.3.2007

Az elfogadás dátuma

20.3.2007