Procedūra : 2007/0039(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0416/2008

Pateikti tekstai :

A6-0416/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/11/2008 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0528

PRANEŠIMAS     *
PDF 133kWORD 60k
20.10.2008
PE 414.027v01-00 A6-0416/2008

dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

(COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski

(Supaprastinta procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

(COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(2007)0105),

–   atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Kazachstano Respublika,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133 ir 181a straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies antruoju sakiniu,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 101 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0328/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 83 straipsnio 7 dalį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6‑0416/2008),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Kazachstano Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

EB ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

Nuorodos

COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)

Konsultacijos su EP data

22.9.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

25.9.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

25.9.2008

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

11.4.2007

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Jacek Saryusz-Wolski

20.3.2007

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

20.3.2007

Priėmimo data

20.3.2007

 

 

 

Pateikimo data

20.10.2008

Teisinė informacija - Privatumo politika