Procedură : 2007/0039(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0416/2008

Texte depuse :

A6-0416/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/11/2008 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0528

RAPORT     *
PDF 132kWORD 60k
20.10.2008
PE 414.027v01-00 A6-0416/2008

referitor la propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Jacek Saryusz-Wolski

în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(COM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei(COM(2007)0105),

–   având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare cu Republica Kazahstan,

–   având în vedere articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2), ultima propoziție, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolul 93, articolul 94, atticolul 133, articolul 181a și articolul 300 alineatul (2), a doua propoziție, din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 101 din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Bulgariei și a României,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0328/2008),

–   având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) și articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A6‑0416/2008),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și al Republicii Kazahstan.


PROCEDURĂ

Titlu

Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare CE-Kazahstan pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

Referințe

COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)

Data consultării PE

22.9.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

AFET

25.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

INTA

25.9.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

INTA

11.4.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jacek Saryusz-Wolski

20.3.2007

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

20.3.2007

Data adoptării

20.3.2007

 

 

 

Data depunerii

20.10.2008

Aviz juridic - Politica de confidențialitate