Postopek : 2007/0039(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0416/2008

Predložena besedila :

A6-0416/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/11/2008 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0528

POROČILO     *
PDF 129kWORD 56k
20.10.2008
PE 414.027v01-00 A6-0416/2008

o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(KOM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

Odbor za zunanje zadeve

Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski

Poenostavljeni postopek – člen 43(1) Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(KOM(2007)0105 – C6‑0328/2008 – 2007/0039(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta in Komisije (KOM(2007)0105),

–   ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z Republiko Kazahstan,

–   ob upoštevanju člena 44(2), zadnjega stavka člena 47(2), členov 55, 57(2), 71, 80(2), 93, 94, 133, 181a in drugega stavka člena 300(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 101 Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 6(2) Akta o pristopu Bolgarije in Romunije,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0328/2008),

–   ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 43(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve o vlogi Evropske unije v Iraku (A6-0416/2008),

1.  odobri sklenitev protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Republike Kazahstan.


POSTOPEK

Naslov

Sklenitev protokola k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med ES in Kazahstanom zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)

Datum posvetovanja z EP

22.9.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

25.9.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

25.9.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

11.4.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jacek Saryusz-Wolski

20.3.2007

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

20.3.2007

Datum sprejetja

20.3.2007

 

 

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov