AJÁNLÁS a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

7.11.2008 - (9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC)) - ***

Jogi Bizottság
Előadó: Hans-Peter Mayer

Eljárás : 2008/0048(AVC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0428/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0428/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(9196/2008 – C6‑0215/2008 – 2008/0048(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozattervezetre (9196/2008),

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése, valamint az EK-Szerződés 61. cikke c) pontja értelmében a Tanács által benyújtott, hozzájárulásra irányuló kérelemre (C6‑0215/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására (A6‑0428/2008),

1.  hozzájárulását adja a megállapodás megkötéséhez;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

ELJÁRÁS

Cím

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény

Hivatkozások

09196/2008 – C6-0215/2008 – COM(2008)01162008/0048(AVC)

Az EP hozzájárulására irányuló kérelem dátuma

9.6.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés

  dátuma

JURI

19.6.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés

  dátuma

LIBE

19.6.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

8.4.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Hans-Peter Mayer

25.6.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.9.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber